Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка. –
Том. ІX, Загальна психологія. Етнічна психологія. Історична психологія. – Вип. 12. – 2019.

АНОТАЦІЇ ТА ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

 Зміст випуску