Актуальні проблеми психології, том 6, випуск 13 – 2017

АНОТАЦІЇ ТА ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

Зміст випуску

 

УДК 159.943

Музика О.Л.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ

Особистісно-ціннісна взаємодія як чинник розвитку педагогічної обдарованості

Мова статті: українська

Анотація: У статті аналізуються особливості впливу референтних осіб на розвиток педагогічної обдарованості. Виокремлено етапи ціннісного розвитку педагогічно обдарованої особистості: 1) ціннісне наслідування референтних осіб, зокрема й авторитетних учителів; 2) накопичення ціннісного досвіду; 3) ціннісне самовизначення; 4) ціннісна самобутність. Загалом обдаровані педагоги характеризуються багатством власного ціннісного досвіду, розвиненою ціннісною рефлексією, високим рівнем ціннісної когнітивної складності, готовністю враховувати цінності окремих учнів при плануванні та здійсненні педагогічних впливів.

Ключові слова: педагогічна обдарованість, обдарована особистість, взаємодія, ціннісна взаємодія, розвиток, цінності, особистісні цінності.

References transliterated

1. Kuzmyna N. V. Pedahohycheskoe masterstvo uchytelia kak faktor razvytyia sposobnostei uchashchykhsia / N. V. Kuzmyna // Vopr.psykhol. – 1984. – №1. – s.20-26. [in Russion].

2. Makarenko A. S. Pedahohycheskye sochynenyia: V 8 t. T. 4. / A. S. Makarenko. – M.: Pedahohyka, 1984. – 400 s. [in Russion].

3. Muzyka O. L. Ekzystentsiini potreby i rozvytok obdarovanoi osobystosti / Muzyka O. L. // Aktualni problemy psykholohii: Zbirnyk naukovykh prats Instytutu psykholohii imeni H.S. Kostiuka NAPN Ukrainy. T.VI. Psykholohiia obdarovanosti. – Vypusk 10. – Zhytomyr: Vyd-vo ZhDU im. I. Franka, 2015. – S. 63-77. [in Ukrainian].

4. Muzyka O. L. Tsinnisna vzaiemodiia yak chynnyk rozvytku obdarovanoi osobystosti / O. L. Muzyka // Aktualni problemy psykholohii: Zbirnyk naukovykh prats Instytutu psykholohii imeni H.S. Kostiuka NAPN Ukrainy. T.VI: Psykholohiia obdarovanosti. – Vypusk 12. – Kyiv-Zhytomyr: Vyd-vo ZhDU im. I. Franka, 2016. – S. 5-20. [in Ukrainian].

5. Osvitnie seredovyshche yak chynnyk stanovlennia obdarovanoi osobystosti: Monohrafiia / R. O. Semenova, O. L. Muzyka, D. K. Korolov ta in.; za red. R. O. Semenovoi. – K.-Kirovohrad: Imeks-LTD, 2014. – 228 s. [in Ukrainian].

6. Podoliak L. H. Psykholohiia vyshchoi shkoly: Pidruchnyk. – 4-te vyd., vypr. i dop. / L. H. Podoliak, V. I. Yurchenko. – K.: Karavela, 2014. – 360 s. [in Ukrainian].

7. Profesiino-oriientovani zavdannia z psykholohii: navchalnyi posibnyk / Za red. O. L. Muzyky. – Zhytomyr: Vyd-vo ZhDU im. I. Franka, 2010. – 565 s. [in Ukrainian].

8. Psykholohichni zasady rozvytku obdarovanoi osobystosti v osvitnomu seredovyshchi: metodychnyi posibnyk / O. L. Muzyka, D. K. Korolov, R. O. Semenova ta in.; za red. O. L. Muzyky. – Kyiv-Zhytomyr: Vyd-vo ZhDU im. I. Franka, 2015. – 146 s. [in Ukrainian].

9. Khrustaleva T. M. Pedahohycheskaia odarennost shkolnykov: teoretycheskye osnovanyia y эmpyrycheskoe yssledovanye / T. M. Khrustaleva // Vektor nauky THU. – №1(8). – 2012. – C. 312-315. [in Russion].

Aktual_probl_psihol 2017, 6(13): 6-19 (pdf)


 

УДК 159.922.2

Біла І.М.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ

Модель розвитку здібностей на етапі дитинства

Мова статті: українська

Анотація: В статті представлено аналіз досліджень проблеми здібностей. Викладено різні погляди на етимологію поняття здібностей, природу та закономірності розвитку здібностей. Розглянуто компонентний склад здібностей, види здібностей, особливості їх прояву та умови розвитку в онтогенезі.

Представлено модель розвитку здібностей, яка демонструє компонентне, інтегроване поєднання мотиваційно-вольової, ціннісної, когнітивно-творчої та операційно-діяльнісної складової здібностей і враховує закономірності особистісного розвитку дитини, що передбачає супровід, підтримку становлення її талантів. Модель відображає динамічну природу здібностей, їх багатомірність та наголошує на значенні базису здібностей – фізіологічних і психічних властивостях.

Здібності розглядаються з позиції діяльності як індивідуальні властивості особистості. Детермінуючим фактором розвитку здібностей на етапі дитинства є навчання, виховання – організований супровід особистісного становлення. Запорукою ефективного розвитку здібностей виступають умови соціальної взаємодії дитини та наявність розвивального середовища.

Запропонована модель відповідає вимогам технологічного підходу та визначає критерії діагностики здібностей дітей, а також орієнтири генези їх розвитку.

Перспективою подальших досліджень є віднайдення обєктивних діагностичних інструментів дослідження здібностей дітей, які враховують усі змістово-структурні характеристики їх розвитку на етапі дитинства та визначають подальший напрям їх супроводу в навчально-виховному процесі.

Ключові слова: здібності, задатки, обдарованість, дитинство, розвиток здібностей, модель розвитку, умови розвитку, онтогенез.

References transliterated

1. Byla I. Detskaia tvorcheskaia konstruktolohyia (Psykholohyia tvorcheskoho konstruyrovanyia v doshkolnom vozraste) / Yryna Byla. – LAP LAMBERT Academic Publishing, 2013. – 420 c.

2. Bila I. M. Zdibnosti: definitsii ta kharakterystyky / I. M. Bila // Aktualni problemy psykholohii obdarovanosti ta tvorchosti: novitni rozrobky ukrainskykh vchenykh : materialy Mizhnarodnoi naukovoi konferentsii, Kyiv, 12 chervnia 2014 r. – S. 13-20.

3. Kostiuk H. S. Nachalno-vykhovnyi protses i psykhichnyi rozvytok osobystosti / H.S.Kostiuk. Za red. L. M. Prokoliienko. – K., Rad. shkola, 1989. – 600 s.

4. Kulchytska O.I. Piznaiemo zdibnosti // Krok za krokom: posibnyk / L.V.Artemova, O.I.Kulchytska, N. M. Holota, I. V. Sukhorukova. – K.: Kobza, 2003. – S. 48-50.

5. Loseva A.A. Psykholohycheskaia dyahnostyka odarennosty: Uchebnoe posobye dlia vuzov. / A.A. Loseva. – M.: Akademycheskyi Proekt: Tryksta, 2004. – 176 s.

6. Melyk-Pashaev A.A. Proiavlenye odarennosty kak norma razvytyia // Psykholohycheskaia nauka y obazovanye, 2014. – T.19, – №4, – s. 15-21.

7. Obdarovanist, tvorchist, zdibnosti: teoriia, metodyka, rezultaty doslidzhen / Za red. V.O.Moliako, O.L.Muzyky. – Zhytomyr: Vid-vo Ruta, 2006. – 320 s.

8. Odarennыe dety: Per. s anhl. / Obshch. red. H.V.Burmenskoi y V. M. Slutskoho. – M.: Prohress, 1991. – 376 s.

9. Platonov K.K. Problemы sposobnostei / K. K. Platonov. – M., Nauka, 1972. – 312 s.

10. Rybalka V.V. Slovnyk iz psykholohii ta pedahohiky obdarovanosti i talantu osobystosti: terminolohichnyi slovnyk / Rybalka V. V. – Kyiv, Zhytomyr : Vyd-vo ZhDU im. I Franka, 2016. – 424 s.

11. Rubynshtein S.L. Problema sposobnostei y voprosy psykholohycheskoi teoryy // Psykholohyia yndyvydualnыkh razlychyi / pod red. Iu.B.Hyppenreiter, V.Ia.Romanova. – 3-e yzd., pererab. y dop. – M.: AST: Astrel, 2008. – s. 47-54.

12. Rubynshtein S.L. Sposobnosty Psykholohyia yndyvydualnыkh razlychyi / pod red. Iu.B.Hyppenreiter, V.Ia.Romanova. – 3-e yzd., pererab. y dop. – M.: AST: Astrel, 2008. – s. 31-46.

13. Teplov B.M. Yzbrannыe trudy / B.M. Teplov. – V 2-kh t. – M., 1985.

14. 14.Shadrykov V.D. Psykholohyia sposobnostei // Psykholohyia yndyvydualnыkh razlychyi / pod red. Iu. B. Hyppenreiter, V. Ia. Romanova. – 3-e yzd., pererab. y dop. – M.: AST: Astrel, 2008. – s. 64-79.

Aktual_probl_psihol 2017, 6(13): 20-31 (pdf)


 

УДК 159. 923. 5

Володарська Н.Д.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ

Технології активізації процесу самодетермінації розвитку особистості: діалогово-феноменологічний підхід

Мова статті: українська

Анотація: У статті проаналізовано феномен активізації процесу самодетермінації розвитку особистості з позицій діалогово-феноменологічного підходу. Досліджено феноменологічний метод діалогу як технологію усвідомлення особистістю власних потреб, уявлення про майбутнє, побудови життєвих перспектив, стратегій досягнення поставлених цілей, творчого пристосування до умов кризових ситуацій. Розкрито особливості індивідуальної та групової роботи з сім’ями учасників АТО. Показано можливості активізації змін життєвих перспектив особистості в кризових ситуаціях методами арт-терапії, діалогово-феноменологічного підходу.

Ключові слова: самодетермінація розвитку особистості, діалогово-феноменологічний підхід, технології активізації самодетермінації, життєві перспективи, кризові ситуації, арт-терапія, гештальт-підхід, сімейна терапія.

References transliterated

1. Vygotskij L.S. Istoricheskij smysl psihologicheskogo krizisa // L.S. Vygotskij / Soch. v 6-ti tomah. T.1. Voprosy teorii i istorii psihologii. – M.,1982. – S. 291-437.

2. Vitaker D.S. Gruppy kak instrument psihologicheskoj pomoshhi / Per. s angl. V.P. Chursina. – M.: Nezavisimaja firma “Klass”, 2000. – 432 s.

3. Volodarska N.D. Aktyvizatsiia protsesu samotvorennia metodamy hrupovoi terapii / N.D. Volodarska // Problemy humanitarnykh nauk: Zb. nauk. prats Drohobytskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Ivana Franka / Red. kol. Nadiia Skotna (holovnyi redaktor) I. Halian (redaktor rozdilu) ta in. – Drohobych: Redaktsiino-vydavnychyi viddil DDPU imeni Ivana Franka. – 2014. – Vypusk 33. Psykholohiia. – S. 17-28.Gipenrejtor Ju.B. Obshhat'sja s rebenkom. Kak? / Ju.B. Gipenrejtor. – M.: AST, 2008. – 240 s.

4. Diler G. Geshtal'tterapija postmoderna: za predelami individualizma / G. Diler. – M.: Smysl; CheRo, 2005. – 489 s.

5. Kalitievskaja E.V. Adaptacija i razvitie: vybor psihoterapevticheskoj strategii / E. Kalitievskaja // Psihologicheskij zhurnal. – 1995. –T.10. – №1. – S. 27-33.

6. Hovkins P., Shohet R. Supervizija. Individual'nyj, gruppovoj i organizacionnyj podhody / P. Hovkins., R. Shohet. – SPb.: Rech', 2002. – 352 s.

7. Geshtal't-obzor. Sbornik materialov obshhestva praktikujushhih psihologov «Geshtal't-podhod» (ukrainskij filial programmy «MGI»). – №4. –2014. –Odessa: Sieks-print, 2014. – 156 s.

8. Fopel' K. Bar'ery, blokady i krizisy v gruppovoj rabote. Sbornik uprazhnenij. Per. s nem. / K. Fopel'. – M.: Genezis, 2002. – 22 s.

9. Simens H. Prakticheskoe rukovodstvo dlja geshtal'tterapevtov. Per. s gollandskogo / Harm Simens. – SPb.: «Izdatel'stvo Pirozhkova», 2008. – 68 s.

Aktual_probl_psihol 2017, 6(13): 32-38 (pdf)


 

 

УДК 159.9:378-051

Дубчак Г.М.

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці

Аналіз навчального стресу студентів: гендерний аспект

Мова статті: українська

Анотація: У статті представлені результати емпіричного дослідження гендерних особливостей стресових реакцій, які проявляються в навчальній діяльності студентів. Описано процедуру дослідження з використанням методики вивчення навчального стресу Щербатих Ю.В. Виявлено, для більшості сучасних українських студентів, як юнаків, так і дівчат, основні стресогенні ситуації пов’язані з навчальною діяльністю; найменш стресові – з конфліктами у групі та проблемами спільного проживання з іншими студентами. Найбільш вираженими проявами навчальних стресів студентів є поведінкові, найменш вираженими – фізіологічні. У дівчат прояви стресових реакцій є істотно більш вираженими, ніж у хлопців. Для зняття стресового навантаження дівчата найчастіше використовують сон, спілкування з друзями чи коханою людиною, прогулянки, поради батьків, тоді як хлопці, окрім сну та спілкування з друзями, фізичну активність, смачну їжу та секс. Тривожним є факт вживання частиною студентів для зняття стресового напруження алкоголю, наркотиків та паління сигарет, причому хлопці використовують їх більш як вдвічі частіше, ніж дівчата, що вказує про необхідність цілеспрямованої психологічної роботи зі студентами з високим рівнем вияву навчального та екзаменаційного стресів.

Ключові слова: студенти, стрес, екзаменаційний стрес, стресогенні фактори, стресові стани студентів.

References transliterated

1. Shherbatyh Ju.V. Psihologija stressa i metody korrekcii / Ju.V. Shherbatyh. – SPb.: Piter, 2006. – 256 c.

2. Dubchak H. Analysis of coping strategies against stresses of future professionals of socionomy occupations / H. Dubchak. – Social Welfare: Interdisciplinary approach vol. 1 no 6.- 2016.-17-29

3. Дубчak G.M. Zv'jazok tipu povedіnki v stresovіj situacії z rіvnem psihіchnoї naprugi studentіv / G.M. Dubchak // Aktual'nі problemi psihologії: Zbіrnik naukovih prac' Іnstitutu psihologії іmenі G.S. Kostjuka NAPN Ukraїni. – Kiїv-Zhitomir: Vid-vo ZhDU іm. І. Franka, 2016. – T.VI. – Psihologіja obdarovanostі. – Vip.12. – S. 91-99

Aktual_probl_psihol 2017, 6(13): 39-47 (pdf)


 

 

УДК 159.923

Євченко І.М., Маслюк А.М.

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, Київ

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ

Вплив християнських цінностей на особистісний розвиток підлітків

Мова статті: українська

Анотація: В статті здійснено аналіз впливу християнських цінностей на особистісний розвиток підлітків в Україні. Представлено особливості психологічного впливу християнських цінностей на становлення особистості. Визначено відмінності базисних переконань та рівня емпатичних здібностей підлітків, які відвідують християнську недільну школу та загальноосвітню середню школу. Встановлено, що серед підлітків, які відвідують християнську недільну школу високий рівень емпатії вони краще розуміють інших людей, можуть поставити себе на їхнє місце, часто демонструють чутливість, намагаючись зрозуміти внутрішній світ іншої людини, її вчинки, дії, слова.

Більшість учнів християнської недільної школи (46,2 %) вважають оточуючих людей добрими, порядними, вартими довіри, які при необхідності завжди прийдуть до них на допомогу. Серед учнів загальноосвітньої школи цей показник менше майже на (16 %), що свідчить про їхнє більш негативне ставлення до світу, суттєвий відсоток негативного ставлення до дійсності.

За субшкалою «Справедливість», яка відображає переконання про справедливість оточуючого світу, показує погляди учнів на розподіл щастя-нещастя (23,2 %) опитаних підлітків загальноосвітньої школи переконані, що все, що відбувається з людьми, здійснюється за принципом справедливості, тобто кожний отримує те, на що заслуговує. Решта вважають, що люди не можуть власними правильними діями попереджати негативні події й що події не розподіляються закономірно. Дещо кращі показники серед підлітків християнської недільної школи (46,4 %), але на наш погляд, вони також занизькі для молодих людей такого віку.

Базисні переконання про цінність і значимість образу Я в більшості опитаних студентів християнської недільної школи (67,8%) мають високий показник про себе, як про людину достойну любові й поваги, яка є порядною та дотримується норм моралі. (52,4%) учнів в середній школі, теж вважають себе гідними любові і поваги, мають високу думку про спосіб свого власного Я.

Узагальнюючи напрацьовані результати, зазначимо, що у підлітків, які вивчають Біблію, Закони Божі, більш сформовані ціннісні орієнтації, поведінка відповідає морально-етичним нормам.

Ключові слова: цінності, християнські цінності, переконання, емпатія, особистість, розвиток.

References transliterated

1. Kostomarov N.Y. Dve russkye narodnosty / Osnova: Ezhemes. obshchestv.-polyt. y lyt. khudozh. zhurn. – Peterburh. – 1861. – № 3. – S. 33–80.

2. Kulchytskyi O. «Rysy kharakterolohii ukrainskoho narodu» / Entsyklopediia Ukrainoznavstva – I (zahalna chastyna) Miunkhen – Niu-York, 1949. – Tom 2. – S. 708–718.

3. Ohiienko I. Ukrainska kultura. Korotka istoriia kulturnoho zhyttia ukrainskoho narodu / Ivan Ohiienko. Repryntne vidtvorennia vydannia 1918 roku. – K.: «Abrys», 1991. – 272 s.

4. Tsinnisna pryroda relihii (aksiolohichnyi analiz khrystyianstva) : Avtoref. dys... kand. filosof. nauk: 09.00.11 / H. V. Pyroh; In-t filos. im. H. S. Skovorody NAN Ukrainy. – K., 2005. – 18 s.

5. Ianiv V. Psykholohichni osnovy oktsydentalizmu / Volodymyr Yaniv. – Miunkhen: Ukrainskyi vilnyi Universytet, 1996. – 206 s.

Aktual_probl_psihol 2017, 6(13): 48-56 (pdf)


 

 

УДК 159.9

Клименко І.В.

Департамент кадрового забезпечення Національної поліції України, Киев

Взаємозв’язки факторів прийняття рішень та життєстійкості у курсантів-майбутніх правоохоронців

Мова статті: українська

Анотація: У статті надано результати дослідження взаємозв'язків факторів прийняття рішень та життєстійкості у курсантів – майбутніх правоохоронців

Встановлено, що всі компоненти життєстійкості актуалізуються у курсантів I курсу зі зменшення схильності до використання непродуктивних факторів прийняття рішень. У той же час, такий продуктивний фактор прийняття рішень як «Пильність», котрий обумовлює здатність до уточнення цілей і рішення завдань, розгляд альтернатив, які пов'язані з пошуком інформації, не виявляє взаємозв'язків зі всіма компонентами життєстійкості у цій групі.

У курсантів IV курсу із зменшенням схильності до уникнення як фактору прийняття рішень зростає впевненість в отриманні позитивного досвіду, можливості досягнути більшого. На неоднозначність взаємозв'язків життєстійкості та процесів прийняття рішень вказує те, що впевненість в тому, що залученість у життєві події надає можливості отримати позитивний досвід; що активні дії дозволяють вплинути на хід подій; а також, схильність до ухвалення ризику та ставлення до життя як засобу набуття досвіду, збільшуються із актуалізацією такого фактору прийняття рішень як «Надпильність», який не включає інтелектуальне орієнтування щодо пошуку виходу з ситуації перешкоди, обумовлює імпульсивне прийняття рішення, що обіцяє можливість уникнення проблеми, а в екстремальних ситуаціях виявляє себе як «паніка» у виборі між альтернативами. У групі курсантів IV курсу всі компоненти життєстійкості виявились відділеними як від непродуктивного фактору «Прокрастинація», так і продуктивного фактору прийняття рішень «Пильність».

Таким чином, взаємозв'язки життєстійкості зі факторами прийняття рішень у курсантів першого та четвертого курсів виявляють свою специфіку, що вимагає продовження досліджень у вибраному напрямку з метою подальшої розробки специфікованих програм психологічного супроводження навчання курсантів, спрямованих на оптимізацію життєстійкості у її взаємозв'яках з регуляцією прийняття рішень.

Ключові слова: гіперпильність, життєстікість, курсанти, пильність, правоохоронці, прокрастинація, уникнення, фактори прийняття рішень.

References transliterated

1. Konopak I.A. Svyaz' zhiznestojkosti i prinyatiya reshenij v situacii neopredelennosti razlichnogo roda u studentov i shkol'nikov / I.A. Konopak, M.YU. Kuz'min //Sibirskij psihologicheskij zhurnal. – 2014. – №. 54. – S.174-195.

2. Kornilova T.V. Mel'burnskij oprosnik prinyatiya reshenij: russkoyazychnaya adaptaciya [Elektronnyj resurs] / T.V.Kornilova // Psihologicheskie issledovaniya. – 2013. – T.6, № 31. – Rezhim dostupa:

http://psystudy.ru/index.php/num/2013v6n31/883-kornilova31.html

3. Kuasheva E.R. Zhiznestojkost' i cennostno-smyslovye predpochteniya lichnosti: soglasovannost' i protivorechiya (na materiale sotrudnikov organov vnutrennih del) / E.R. Kuasheva // Vestnik Adygejskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya 3: Pedagogika i psihologiya. – 2011. – №. 3. – 173-178.

4. Loginova M.V. Psihologicheskoe soderzhanie zhiznestojkosti lichnosti studentov: avtoref. dis. ... kand. psihol.n: 19.00.07 / M.V. Loginova. – M., 2010. – 24 s.

5. Loginova N.A. ZHiznennyj vybor lichnosti // Psihobiograficheskij metod issledovaniya i korrekcii lichnosti: Uchebnoe posobie. – Almaty: Kazak. universitet, 2001. – 172 s.

6. Mandrikova E.YU. Vidy lichnostnogo vybora i ih individual'no-psihologicheskie predposylki: avtoref. dis. … kand. psihol. nauk: 19.00.01 / E.YU. Mandrikova. – M., 2005. – 27 s.

7. Molchanova L.N. Zhiznestojkost' kak faktor ustojchivosti k psihicheskomu vygoraniyu predstavitelej ehkstremal'nyh professij [Elektronnyj resurs] / L.N. Molchanova // Klinicheskaya i medicinskaya psihologiya: issledovaniya, obuchenie, praktika: ehlektron. nauch. zhurn. – 2015. – N 4 (10). – Rezhim dostupa: http://www.medpsy.ru/climp/2015_4_10/article13.php

8. Olefir V.O. Osobystisnyy potentsial, samorehulyatsiya i nadiynist' diy ryatuval'nykiv u nadzvychaynykh sytuatsiyakh / V.O. Olefir // Problemy ekstremal'noyi ta kryzovoyi psykholohiyi: Zb. naukovykh prats'. – 2013. – Vyp.14, Chastyna III. – S. 154 – 162.

9. Orlova A.M. Psihologicheskie podhody k izucheniyu vliyaniya zhiznestojkosti na sovershenie lichnostnogo vybora / A.M. Orlova // Psihologiya i pedagogika:metodika i problemy prakticheskogo primeneniya. – 2014. – № 35 (1). – S. 24 – 26.

10. Petrovskij A.B. Teoriya prinyatiya reshenij / A.B. Petrovskij. – M.: Izdatel'skij centr «Akademiya. – 2009. – 400s.

11. Ryabova T.V. Metodika diagnostiki osobennostej sistemnogo prinyatiya resheniya [Elektronnyj resurs] / T.V. Ryabova, M.N. SHevcov // Psihologicheskie issledovaniya: elektron. nauch. zhurn. – 2010. – № 4(12). – Rezhim dostupu:

12. Slyn'ko D.V. Protsesual'no-pravovyy mekhanizm formuvannya i pryynyattya rishen' v orhanakh vnutrishnikh sprav : avtoref. dys. ... kand. yuryd. nauk : 12.00.01/ D. V. Slyn'ko. – Kh., 2002. – 20 s.

13. Khomulenko T.B. Motyvatsiyni, intelektual'ni ta emotsiyni komponenty psykholohiyi ryzyku: vikovyy aspekt: Monohrafiya / T.B. Khomulenko, L.M.Absalyamova. – Kh.: KhNPU, 2011. – 157 s.

14. Yakovenko S.I. Opasnost' i risk v kontekste professional'no-psihologicheskoj podgotovlennosti sotrudnikov organov vnutrennih del / S.I. YAkovenko // Psihologiya i pravo. – 2011. – № 1. – S.1-10.

15. Halpern D. Thought and knowledge: An Introduction to critical thinking / D. Halpern. – Mahwah, NJ: Erlbaum Associates, 2003. – 472р.

16. McDermott P. Focus on training: Interpersonal skills training in policy academy curriculum / Р. McDermott, D. Hulse //FBI Law Enforcement Bulletin. – Vol. 81, №2. – Р.16-20.

http://www.psystudy.ru/index.php/num/2010n4-12/350-ryabova-shevtsov12.html

17. Safi A. Developing critical thinking leadership skills in homeland security professionals, law enforcement agents and intelligence analysts / A. Safi, D.Burell //Homeland Defense Journal. – 2007. – Vol. 5, №. 6. – P. 50-52.

18. Sereni-Massinger C. Linking Educational Institutions with Police Officer Training Programs / С. Sereni-Massinger, N. Wood // Journal of Education and Learning. – 2016. – Vol.10 (2). – Р. 139-146.

19. Vodde R.F. Andragogical instruction for effective police training/ R.F. Vodde. – Amherst, NY: Cambria, 2009. – 468р.

Aktual_probl_psihol 2017, 6(13): 57-66 (pdf)


 

УДК 159.928

Корольов Д.К.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ

Підходи до дослідження ціннісної сфери обдарованої особистості

Мова статті: українська

Анотація: За результатами аналізу робіт північноамериканських та європейських дослідників можна виділити такі напрями розгляду зв’язку обдарованості та ціннісної сфери особистості: По-перше, це моральна відповідальність обдарованих дорослих, що посилюється їхніми більшими можливостями впливу на життя інших людей та розвиток цивілізації. По-друге, моральне виховання обдарованих дітей, оскільки в майбутньому вони, ймовірно, стануть впливовими дорослими. По-третє, етична обдарованість та етичне лідерство, їх взаємозв’язок з розумовою обдарованістю. Наступне, це емоційно-ціннісні особливості та особистісні риси, що супроводжують обдарованість. Останнє, зв’язок між обдарованістю та особистісними цінностями серед дітей та дорослих.

Встановлено, що багато обдарованих дітей відрізняються прискореним моральним розвитком, посиленою увагою до моральних проблем, сенситивністю, емпатією, глибокими почуттями. Значна кількість досліджень була присвячена також моральним судженням обдарованих дітей та підлітків.

Ще з дев’ятнадцятого сторіччя деякі психологи писали про більшу моральність обдарованих дітей та видатних дорослих. Однак емпіричні дані підтверджують лише краще розуміння моральних принципів та дилем обдарованими дітьми.

Переважно українські та російські дослідники вивчали також цінності обдарованої особистості. Проте отримані результати мають суперечливий характер.

Отже, перспективи подальших досліджень пов’язані з теоретичним та емпіричним аналізом особливостей ціннісної сфери особистості, що внутрішньо пов’язані з розвитком та проявом її обдарованості.

Ключові слова: обдарованість, обдаровані особи, особистість, цінності, мораль, розвиток.

References transliterated

1. Klimontova T.A. Samoorganizatsiya vnutrennego mira intellektualno odarennyh starsheklassnikov: struktura i funktsionirovanie: dis. … doktora psihol. nauk : 19.00.01 / Klimontova Tatyana Anatolievna. — Yaroslavl, 2014. — 408 s.

2. Korolov D.K. Teoretichni zasadi doslidzhennya osvitnogo seredovishcha dlya obdarovanih u zarubizhniy nautsi / D. K. Korolov // Aktualni problemi psihologiyi. — 2013. — T. 6, Vip. 9. — C. 46—61.

3. Larionova L.I. Krosskulturnoe issledovanie psihologicheskih osobennostey odarennyh studentov (na primere Rossii i Mongolii) / L. I. Larionova // Sibirskiy psihologicheskiy zhurnal. — 2011. — № 46. — S. 49—59.

4. Maslou A.G. Motivatsiya i lichnost / Abraham Garold Maslou. — M. : Piter, 2011. — 351 s.

5. Melnichuk I. Tsinnisno-smislovi orientatsiyi obdarovanoyi molodi / Irina Melnichuk // Naukovi zapiski KDPU. Seriya: Pedagogichni nauki. — 2010. — Vip. 91. — S. 146—150.

6. Muzika O.L. Ekzistentsiyni potrebi i rozvitok obdarovanoyi osobistosti / O. L. Muzika // Aktualni problemi psihologiyi. — 2015. — T. 6, Vip. 10. — C. 63—77.

7. Muzika O. L. Tsinnisna determinatsiya stanovlennya ta rozvitku obdarovanoyi osobistosti / O. L. Muzika // Aktualni problemi psihologiyi. — 2015. — T. 6, Vip. 11. — S. 6—19.

8. Panenkova Yu.V. Tsinnisna svidomist obdarovanoyi ditini — umova yiyi osobistisnoyi adaptatsiyi / Yu. V. Panenkova // Naukovi zapiski Natsionalnogo universitetu "Ostrozka akademiya". Psihologiya i pedagogika. — 2013. — Vip. 23. — S. 198—205.

9. Pinchuk N.I. Psihologichni faktori rozvitku tehnichno obdarovanoyi osobistosti v pidlitkovomu vitsi: dis. … kand. psihol. nauk : 19.00.07 / Pinchuk Nataliya Ivanivna. — K., 2010. — 275 s.

10. Speshilova T.S. Struktura tsennostno-smyslovoy sfery lichnosti starsheklassnikov s razlichnymi formami odarennosti / Tatyana Sergeevna Speshilova // Teoriya i praktika obshchestvennogo razvitiya. — 2013. — № 1. — S. 112—114.

11. Speshilova T.S. Tsennostno-smyslovaya sfera, ee osobennosti i razvitie u starsheklassnikov s yavnoy i skrytoy formoy intellektualnoy odarennosti / Tatyana Sergeevna Speshilova // Vestnik Krasnoyarskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta im. V. P. Astafeva. — 2011. — № 4. — S. 175—178.

12. Tihenko L.V. Sistema tsinnisnih orientatsiy intelektualno obdarovanih starshoklasnikiv / Larisa Volodimirivna Tihenko, Nataliya Yuriyivna Sidorenko // Osvita ta rozvitok obdarovanoyi osobistosti. — 2012. — № 7. — S. 92—95.

13. Shcherbtyh L. N. Opyt formirovaniya tsennostnyh orientatsiy u lingvisticheski odarennyh shkolnikov v protsesse obucheniya inostrannomu yazyku / L.N. Shcherbatyh // Vestnik Bryanskogo gosuniversiteta. — 2013. — T. 2, №1. — C. 244—248.

14. Bachtold L. M. Interpersonal values of gifted junior high school students / Louise M. Bachtold // Psychology in the Schools. — 1968. — Vol. 5, № 4. — P. 368—370.

15. Chovan W. Moral reasoning and personality components in gifted and average students / W. Chovan, N. L. Freeman // Perceptual and Motor Skills. — 1993. — Vol. 77, № 2. — Р. 1297—1298.

16. Ferriman K. Work preferences, life values, and personal views of top math/science graduate students and the profoundly gifted: Developmental changes and gender differences during emerging adulthood and parenthood / Kimberley Ferriman, David Lubinski, and Camilla P. Benbow // Journal of Personality and Social Psychology. — 2009. Vol. 97, № 3. — Р. 517—532.

17. Freeman J. Morality and Giftedness. / Joan Freeman // The Routledge International Companion to Gifted Education / [ed. T. Balchin, B. Hymer, D. Mathews]. — London, NY : Routledge, 2008. — P. 141—148.

18. Hay P. K. Prosocial reasoning and empathy in gifted children / Peta K.Hay, Miraca U. M. Gross, Katherine Hoekman, Karen B. Rogers // The Australasian Journal of Gifted Education. — 2007. — Vol. 16, №2. — P. 5—14.

19. Howard-Hamilton M. Franks B. A. Gifted adolescents: Psychological behaviors, values, and developmental implications / Mary Howard-Hamilton, Bridget A. Franks // Roeper Review. — 1995. — Vol. 17, № 3. — Р. 186—191.

20. Jacobsen M. –E. Moral Leadership, Effective Leadership, and Intellectual Giftedness: Problems, Parallels, and Possibilities / Mary-Elaine Jacobsen // Morality, Ethics, and Gifted Minds / [ed. Don Ambrose D., Cross T.]. — London, NY : Springer Dordrecht Heidelberg, 2009. — P. 29—49.

21. Lee S. Y. The emotional intelligence, moral judgment, and leadership of academically gifted adolescents / S. Y. Lee, P. Olszewski-Kubilius // Journal for the Education of the Gifted. — 2006. — Vol. 30, № 1. — Р. 29—67.

22. Lewis A. E. The Moral Judgment of Gifted Adolescents : a dis. … doctor of philosophy / Ashley Elizabeth Lewis. — USA, Minnesota, 2007. — 91 p.

23. Lovecky D. V. Identity Development in Gifted Children: Moral Sensitivity / Deirdre V. Lovecky // The Moral Child in a Violent World. Understanding Our Gifted // Roeper Review. — 1997. — №20 (2). — P. 90—94.

24. Lovecky D. V. Moral Sensitivity in Young Gifted Children / Deirdre V. Lovecky // Morality, Ethics, and Gifted Minds / [ed. Don Ambrose D., Cross T.]. — London, NY : Springer Dordrecht Heidelberg, 2009. — P. 161—177.

25. Lovecky D. V. The Moral Child in a Violent World / Deirdre V. Lovecky // Understanding Our Gifted. — 1994. — №6 (3). — P. 3.

26. Lubinski D. A 20-year stability analysis of the study of values for intellectually gifted individuals from adolescence to adulthood / David Lubinski, David B. Schmidt, Camilla Persson Benbow // Journal of Applied Psychology. — 1996. — Vol. 81, № 4. — Р. 443—451.

27. Machu E. Value Preferences of Gifted Fifth Grade Pupils from Selected Elementary Schools in The Czech Republic / Eva Machu, Zuzana Navratilova // The New Educational Review. — 2014. — Vol. 35, № 1. — P. 175—186.

28. Narvaez D. High Achieving Students and Moral Judgment / Darcia Narvaez // Journal for the Education of the Gifted. — 1993. — Vol. 16, №3. — P. 268—279.

29. Nokelainen P. Comparison of academically average and gifted students' self-rated ethical sensitivity / Р. Nokelainen, K. Tirri // Educational Research and Evaluation. — 2007. — Vol. 13, № 6. — Р. 587—601.

30. Nokelainen P. Role of motivation in the moral and religious judgment of mathematically gifted adolescents / Р. Nokelainen, K. Tirri // High Ability Studies. — 2010. — Vol. 21, № 2. — Р. 101—116.

31. Roeper A. Giftedness and Moral Promise / Annemarie Roeper, Linda Kreger Silverman // Morality, Ethics, and Gifted Minds / [ed. Don Ambrose D., Cross T.]. — London, NY : Springer Dordrecht Heidelberg, 2009. — P. 251—265.

32. Silverman L. K. The Moral Sensivity of Gifted Children and the Evolution of Society / Linda Kreger Silverman // Roeper Review. — 1994. — №17 (2). — P. 110—116.

33. Sternberg R. J. Reflections on Ethical Leadership / Robert J. Sternberg // Morality, Ethics, and Gifted Minds / [ed. Don Ambrose D., Cross T.]. — London, NY : Springer Dordrecht Heidelberg, 2009. — P. 19—29.

34. Teo Ch. T. Eastern Perspectives: Moral and Volitional Education of Gifted Students / Chua Tee Teo, Yuanshan Cheng // Morality, Ethics, and Gifted Minds / [ed. Don Ambrose D., Cross T.]. — London, NY : Springer Dordrecht Heidelberg, 2009. — P. 241—251.

35. Tirri K. Combining excellence and ethics: Implications for moral education for the gifted / K. Tirri // Roeper Review. — 2011. — Vol. 33, № 1. — Р. 59—64.

Aktual_probl_psihol 2017, 6(13): 67-79 (pdf)


 

УДК 159.922.8:159.923.2

Костіна Т.О.

Академія муніципального управління, Київ

Проблема об’єктивності людського пізнання: наукове та псевдонаукове знання

Мова статті: українська

Анотація: У статті аналізується процес побудови людиною знань про оточуючий світ та себе у цьому світі. Актуалізується питання щодо адекватності цього знання загалом та на рівні науки зокрема.

Зроблено теоретичний аналіз основних досліджень, присвячених даній проблематиці. Зокрема, розглянуто методологічні підходи у філософії, фізіології та психології, які визначають фактори, що обумовлюють становлення та формування тих чи інших уявлень людини.

Визначено на яких рівнях здійснюється взаємодія людини з інформацією, яка бере участь у процесі побудови знань про оточуючий світ та себе у ньому. Зазначено, що основними рівнями є: фізіологічний (органи чуття та ЦНС), психологічний (процеси сприймання та його викривлення під дією різних факторів: від ілюзій до факторів установки), соціально-психологічний (соціальні чинники, що викривлюють людське пізнання). Також підкреслено, що викривленню інформації сприяє наявність несвідомих факторів (захисні механізми, життєвий сценарій), помилки у формуванні переконань та значний вплив псевдо наукових знань.

Проаналізовано основні шляхи формування переконань, запропоновані Ч. Пірсоном: наполегливість, авторитет, метод апріорі та науковий метод, які вчений визначає основними при формуванні як адекватних, так і помилкових суджень.

Піднімається питання щодо можливостей демаркації (відмежуванні) наукового та ненаукового знання (у нашому випадку відмежуванні наукової та псевдо психології).

Ключові слова: знання, методологія, наукове знання, об`єктивність, пізнання, псевдонаука, психологія.

References transliterated

1. Bern E. Igry, v kotoryie igrayut lyudi. Psihologiya chelovecheskih vzaimootnosheniy; Lyudi, kotoryie igrayut v igryi. Psihologiya chelovecheskoy sudbyi: [per. s angl.] / E. Bern – Ekaterinburg: Litur, 2001. - 576 s.

2. Gudvin Dzh. Issledovanie v psihologii: metodyi i planirovanie / Dzh. Gudvin. – SPb.: Piter, 2004. – 558 s.

3. Druzhinin V.N. Eksperimentalnaya psihologiya : Uchebnik dlya vuzov. 2-e izd. / V.N. Druzhinin. – SPb.: Piter, 2008. – 320 s.

4. Nasledov A.D. Matematicheskie metodyi psihologicheskogo issledovaniya. Analiz i intrepretatsiya dannyih : [Uchebnoe posobie] / A.D. Nasledov. – SPb.: Rech, 2008. – 392 s.

5. Slovar russkogo yazyika / sost. S.I. Ozhegov, pod obschey red. S.P. Obnorskogo. – M.: Gosudarstvennoe izd-vo inostrannyih i natsionalnyih slovarey, 1953. – 848 s.

6. Styuart Y., Dzhoyns V. Osnovi TA: tranzaktsIyniy analIz: [per. z angl.] / Yen Styuart, Venn Dzhoyns. – K.: FADA, LTD, 2002. – 393 s.

7. FIlosofskiy entsiklopedichniy slovnik / za red. Shinkaruk V.I., Bistritskiy E.K., Bulatov M.O. ta In. – NANU Institut fIlosofIYi Im. G. S. Skovorodi. – KiYiv: «Abris», 2002. – 742 s.

8. Peirse S. Charles. The Fixation of Belief // Popular Science Monthly. – 1877, No 12. – P.1-15.

Aktual_probl_psihol 2017, 6(13): 80-86 (pdf)


 

 

УДК 159.928

Мазяр О.В.

Житомирський державний університет імені Івана Франка, Житомир

Проблема обдарованості: субособистісний підхід

Мова статті: українська

Анотація: У статті відображено окремі теоретичні положення оригінального субособистісного підходу. Зокрема, автором здійснено спробу розкрити питання структури та онтогенезу особистості. Більш детально показано закономірності розвитку особистості, висвітлено питання динаміки формування субособистостей, особливості їхньої взаємодії, охарактеризовано основні функції Ситуативного Я, Імітованого Я та Досвідного Я, проведено паралелі з теоретичними положеннями транзакційного аналізу. У статті зауважується на методологічних відмінностях субособистісного підходу. Автором обґрунтовується положення про те, що обдарованість не є однорідним психологічним феноменом і безпосередньо залежить від розвитку субособистостей суб’єкта. У відповідності з субособистісним підходом існує три основних форми обдарованості: інвенційна, реконструктивна та наслідувальна. Інвенційна та реконструктивна форми обдарованості за функціональною суттю є творчими, оскільки спрямовані на перетворення об’єктивної та суб’єктивної реальності в оригінальні продукти. Зокрема, інвенційна обдарованість притаманна особам із розвиненою інтуїцією, синтетичним сприйманням ситуації (формується на основі Ситуативного Я). Реконструктивна обдарованість властива особам із розвиненою рефлексією, аналітичним складом мисленням (формується на основі Досвідного Я). Натомість наслідувальна обдарованість формується на основі розвинених здібностей до навчання, імітації (формується на основі Імітованого Я). Основне спрямування наслідувальної обдарованості – точне повторення і відтворення реальності. Автор ілюструє власну концепцію прикладами, більш детально показує відмінності творчої і нетворчої обдарованості та умови зміни форми обдарованості (шляхом зіставлення футбольних талантів гравця і тренера В.В. Лобановського та Й.Й. Сабо).

Ключові слова: субособистість, обдарованість, творчість, інвенції, наслідування, рефлексія, імітація, досвід.

References transliterated

1. Assandzholi, R. (1994) Psihosintez: teorija i praktika [Psychosynthesis: theory and practice]. Moscow: «REFL-book» [in Russia].

2. Bern, Je. (2001) Transaktnyj analiz v psihoterapii : Sistemnaja individual'naja i social'naja psihiatrija [Transactional analysis in psychotherapy : a Systematic individual and social psychiatry]. Moscow: Akademicheskij Proekt [in Russia].

3. Zdіbnostі, tvorchіst', obdarovanіst': teorіja, metodika, rezul'tati doslіdzhen' / za red. V.O. Moljako, O.L. Muziki (2006) [Ability, creativity, giftedness: theory, methodology, research results]. Zhitomir: Vid-vo Ruta [in Ukraine].

4. Kostjuk, G.S. (1963) Zdіbnostі ta іh rozvitok u dіtej [Skills and their development in children]. Kiev: Tovaristvo «Znannja» [in USSR].

5. Kul'chickaja, E.I., Moljako, V. A. (2008) Siren' odarennosti v sadu tvorchestva [Giftedness lilac in the garden of creativity]. Zhitomir: Vid-vo ZhDU іm. І. Franka [in Ukraine].

6. Platonov, K.K. (1972) Problema sposobnostej [The problem of capacity]. Moscow: Izdatel'stvo «Nauka» [in USSR].

7. Ruffler, M. (1998) Igry vnutri nas [Game within us]. Moscow: Izd-vo Instituta Psihoterapii [in Russia].

8. Savenkov, A.I. (2010) Psihologija detskoj odarennosti [Psychology of children's giftedness] Moscow: Genezis [in Russia].

Aktual_probl_psihol 2017, 6(13): 87-94 (pdf)


 

 

УДК 159. 928

Марчук К.А.

Житомирський державний університет імені Івана Франка, Житомир

Роль несвідомого у процесі творення поетичного тексту (за естетико-психологічним трактатом І. Франка «Із секретів поетичної творчості»)

Мова статті: українська

Анотація: У статті розкрито особливості наукового підходу Івана Франка до питання психологічної природи літературної творчості. Зокрема проаналізовано трактат «Із секретів поетичної творчості», в якому дослідник наполягає на винятковій ролі підсвідомого у творчій діяльності письменника, акцентує увагу на особливостях творчої уяви, фантазії, асоціативного мислення.

Франко досліджує походження понять «свідоме»-«несвідоме». Зокрема, звертається до праць Шопенгауера, Гартмана. Вказує, що Гартман в основу свого світогляду кладе термін «несвідоме», однак це ж, за словами Франка, робить його чимось таким, що не підлягає подальшому аналізу. Дослідник прослідковує шлях розвитку цих понять в творчості Фехнера і Вундта, пов’язуючи їх із виникненням систематичних експериментальних досліджень в Європі, а також із тим, що емпірична психологія змінилася на психофізику. Однак вихідною точкою дослідження ролі несвідомого у поетичній творчості Франко вважає працю Макса Дессуара «DasDoppel-Ich», присвячену людській свідомості.

Аналіз поетичних текстів дозволяє Франкові зробити висновок про те, що поетична творчість є чимось відмінним від звичайного людського я, отже, несвідомий елемент тут відіграє важливу, а може, й головну роль. Джерелом творчості Франко називає «змисли» (відчуття), які лежать в основі художніх образів, а показником естетичної вартості художнього твору вважає роботу підсвідомості. Аналізуючи праці провідних філософів та психологів свого часу, поетичні твори письменників, власні відчуття та переживання у процесі роботи над твором, Франко доходить висновку, що роль несвідомого у поетичній творчості надзвичайно важлива, зокрема завдяки властивості зберігати цілі комплекси, здавалося б, забутих вражень, спогадів, здатних сполучатися у різні комбінації. За Франком саме частка несвідомого у творенні твору є доказом талановитості поета, показником естетичної ваги його творів.

Ключові слова: творчість, свідомість, підсвідомість, образ, асоціація, уява, фантазія, відчуття.

References transliterated

1. Aristotel. Poetyka [Poetics] / Aristotel; transl. Borys Ten. – K.: Dnipro, 1967. – 84 P.

2. Bilous P.V. Psykhologiia literaturnoii tvorchosti: navch. posibnyk. / [Psychology of literary work] / Petro Vasyliovych Bilous. – K.: Akademvydav, 2014. – 216 P.

3. FrankoI. Iz sekretiv poetychnoii tvorchosti [From the secrets of poetic creativity] / IvanFranko. – К.:Rad. Pysmennyk, 1967. – 192 P.

Aktual_probl_psihol 2017, 6(13): 95-100 (pdf)


 

УДК 159.923.33

Музика О.О.

Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ

Вікові аспекти розвитку референтних стосунків особистості з ознаками музичної обдарованості

Мова статті: українська

Анотація: У статті аналізуються вікові особливості референтного впливу окремих референтних осіб та груп на становлення обдарованої особистості. Встановлено, що становлення музично обдарованої особистості тісно пов’язане з процесами вікового розвитку і значною мірою обумовлюється особливостями соціальної ситуації розвитку. Для осіб із ознаками обдарованості динаміка взаємодії внутрішніх, індивідуально-типологічних чинників із детермінуючими впливами соціального оточення приблизно така ж, як і в пересічних людей: від повної залежності до відносної автономності та самостійності.

Значна роль у процесі становлення музично обдарованої особистості належить стосункам зі значимими людьми. З віком відбувається не лише розвиток референтних стосунків, але й змінюється їх зміст та характер впливу:

- на ранніх етапах становлення музично обдарованої особистості (дошкільний вік) переважає орієнтація на емоційну підтримку референтних осіб із найближчого контактного оточення (сім’я);

- у молодшому шкільному віці розширюється коло референтних осіб: окрім членів сім’ї, референтність яких залишається високою, значимими стають стосунки зі шкільними вчителями та музичними педагогами;

- у підлітковому віці спостерігаються значні зміни у структурі референтності: на перший план виходять стосунки з друзями та музичними педагогами, натомість вплив шкільних учителів істотно зменшується;

- в юнацькому віці зберігається високий рівень референтності друзів та музичних педагогів, зростає референтний вплив одногрупників, більшої ваги набувають віртуальні референтні особи – видатні композитори та виконавці;

- на всіх етапах становлення музично обдарованої особистості особлива роль належить музичним педагогам, які стають джерелом стандартів музичної творчості та виконавської майстерності, а референтні стосунки з ними – простором для задоволення потреб в оцінці та визнанні досягнень.

Ключові слова: віковий розвиток, референтність, референтні стосунки, обдарованість, музична обдарованість, особистість із ознаками обдарованості.

References transliterated

1. Bohoiavlenskaia D. B., Bohoiavlenskaia M. E. Odarennost: pryroda y dyahnostyka / D.B. Bohoiavlenskaia, M. E. Bohoiavlenskaia. – M.: ANO «TsNPRO», 2013. – 208 s. [in Russion].

2. Bodalev A. A., Rudkevych L. A. Kak stanoviatsia velykymy yly vыdaiushchymysia? / A.A. Bodalev, L. A. Rudkevych – M.; Yzd-vo Ynstytuta psykhoterapyy, 2003. – 287 s. [in Russion].

3. Bozhovych L. Y. Lychnost y ee formyrovanye v detskom vozraste / L. Y. Bozhovych. – SPb.: Pyter, 2008. – 398 s. [in Russion].

4. Vыhotskyi L. S. Sobranye sochynenyi: V 6-ty t. – M.: Pedahohyka, 1982-1984. [in Russion].

5. Zdibnosti, tvorchist', obdarovanist': teorija, metodyka, rezul'taty doslidzhen' / Za red. V.O. Moljako, O.L. Muzyky. – Zhytomyr: Vyd-vo Ruta, 2006. – 320 s. [in Ukrainian].

6. Yliasov D. F., Andreeva N. Iu. Osobennosty razvytyia odarennosty uchashchykhsia / D.F. Yliasov, N. Iu. Andreeva // Sovremennыe problemы nauky y obrazovanyia. – № 3. – 2012. [Эlektronnыi resurs]. Rezhym dostupu:

http://www.scienceeducation.ru/ru/article/view?id=6277/ (data zvernennia: 10.02.2017). [in Russion].

7. Kostjuk G. S. Navchal'no-vyhovnyj proces i psyhichnyj rozvytok osobystosti. – K.: Rad. shkola, 1989. – 608 s. [in Ukrainian].

8. Leites N. S. Vozrastnaia odarennost shkolnykov / N. S. Leites. – M.: Akademyia, 2001. – 320 s. [in Russion].

9. Muzyka O. L. Tsinnisna determinatsiia stanovlennia ta rozvytku obdarovanoi osobystosti / O. L. Muzyka // Aktualni problemy psykholohii: Zbirnyk naukovykh prats Instytutu psykholohii imeni H.S. Kostiuka NAPN Ukrainy. T.VI: Psykholohiia obdarovanosti. – Vypusk 11. – Kyiv-Zhytomyr: Vyd-vo ZhDU im. I. Franka, 2015. – S. 6-19. [in Ukrainian].

10. Muzyka O. O. Motyvatsiia tvorchoi aktyvnosti / O. O. Muzyka // Obdarovana dytyna, 2003. – №3.– S.2-9. [in Ukrainian].

11. Muzyka O. O. Referentni stosunky u rozvytku potrebovo-motyvatsiinoi sfery studentiv iz oznakamy muzychnoi obdarovanosti / O. O. Muzyka // Aktualni problemy psykholohii: Zbirnyk naukovykh prats Instytutu psykholohii imeni H. S. Kostiuka NAPN Ukrainy. T.VI: Psykholohiia obdarovanosti. – Vypusk 12. – Kyiv-Zhytomyr: Vyd-vo ZhDU im. I. Franka, 2016. – S. 145-156. [in Ukrainian].

12. Muzyka O. O. Chynnyky aktyvnosti tekhnichno obdarovanykh pidlitkiv / O.O. Muzyka // Obdarovana dytyna. – 2002. – № 2. – S. 44-48. [in Ukrainian].

13. Psykholohichni zasady rozvytku obdarovanoi osobystosti v osvitnomu seredovyshchi: metodychnyi posibnyk / O. L. Muzyka, D. K. Korolov, R. O. Semenova ta in.; za red. O.L. Muzyky. – Kyiv-Zhytomyr: Vyd-vo ZhDU im. I. Franka, 2015. – 146 s. [in Ukrainian].

14. Teplov B. M. Yzbrannыe trudы: V 2-kh t. T.1. – M.: Pedahohyka, 1985. – 328 s. [in Russion].

15. Эlkonyn D. B. Yzbrannыe psykholohycheskye trudы / D. B. Эlkonyn. – M.: Pedahohyka, 1989. – 560 s. [in Russion].

Aktual_probl_psihol 2017, 6(13): 101-110 (pdf)


 

 

УДК 159.923 + 159.928

Никончук Н.О., Загурська І.С.

Житомирський державний університет імені Івана Франка, Житомир

До проблеми співробітництва молодших школярів

Мова статті: українська

Анотація: Важливою умовою гармонійного розвитку дітей у молодшому шкільному віці є співробітництво з ровесниками в межах провідної учіннєвої діяльності. Така форма співробітництва сприяє розвитку соціальної рефлексії та рефлексії здібностей учнів. Традиційна система навчання переважно орієнтована на взаємодію дітей не з ровесниками, а з вчителем. У зв’язу з цим навчально-виховний процес варто збагачувати ситуаціями співробітництва дітей один з одним, цілеспрямовано навчати школярів надавати та отримувати допомогу в учіннєвій діяльності.

Можливості навчання дітей співробітництву та взаємодопомозі вивчаються в межах програми ціннісної підтримки розвитку здібностей молодших школярів засобами усної народної творчості. Для регуляції взаємодії учнів використовуються українські народні прислів’я та приказки (паремії). Згадана програма побудована з опорою на програму розвитку здібностей «Три кроки» О.Л.Музики.

Виокремлено два основні напрямки ціннісної підтримки рефлексії співробітництва та запропоновано відповідні техніки роботи: ціннісна підтримка спільної діяльності та ціннісна підтримка надання й отримання допомоги. В межах згаданих технік прислів’я та приказки застосовуються як засіб демонстрації молодшим школярам переваги об’єднання спільних зусиль («Де гурт, там і сила», «Гуртом можна й море загатити»), схвалення стратегії звернення за допомогою («Хто питає, той і розум має»), підкреслення впливу характеру взаємовідносин на ефективність діяльності («Дружній череді і вовк не страшний», «Берись дружно – не буде сутужно»). Паремії використовуються і як засоби для побудови молодшими школярами ситуацій надання та отримання допомоги («Добра порада дорожча від золота», «Добрий друг завжди поможе», «Для доброго друга випряжу коня з плуга»).

Ціннісна підтримка рефлексії співробітництва сприяє формуванню в молодших школярів бажання й уміння працювати разом, а також уміння надавати й отримувати допомогу в учіннєвій діяльності.

Ключові слова: молодший шкільний вік, здібності, співробітництво, прислів’я та приказки, рефлексія, учіннєва діяльність, ціннісна підтримка.

References transliterated

1. Zakharova A.V. Razvitie kontrolya i otsenki v protsesse formirovaniya uchebnoy deyatel'nosti [Development of control and value in the process of forming learning activities] / A.V. Zakharova // Formirovanie uchebnoy deyatel'nosti shkol'nikov [Forming of pupils learning activities] / V.V. Davydov, I. Lompsher, A.K. Markova (Eds.) — M.: Pedagogika, 1982. — pp. 100-113.

2. Zdibnosti, tvorchist, obdarovanist: teoriia, metodyka, rezultaty doslidzhen [Abilities, creativity, talent: Theory, methods, research] / [za red. V.O. Moliako, O.L. Muzyky]. – Zhytomyr : Vyd-vo Ruta, 2006. – 320 s.

3. Matis T.A. Psikhologicheskie osobennosti organizatsii sovmestnoy uchebnoy deyatel'nosti shkol'nikov [Psychological peculiarities of organizing pupils` mutual learning activities] / T.A. Matis // Psikhologicheskie problemy uchebnoy deyatel'nosti shkol'nikov [Psychological problems of pupils` learning activities]. – M.: Znanie, 1977. – pp.126-132.

4. Muzyka O.L. Prohrama tsinnisnoyi pidtrymky zdibnostey ta obdarovanosti “Try kroky” / Oleksandr Muzyka. – Zhyomyr: Vyd-vo ZhDU im. I.Franka, 2008. – 34 s.

5. Muzyka O.L. Tsinnisna vzaiemodiia yak chynnyk rozvytku obdarovanoi osobystosti [Value interaction as a factor of gifted personality`s development] / O.L.Muzyka // Digest of scientific papers, H.S. Kostyuk Institute of psychology of the NAES of Ukraine « Aktualni problemy psykholohii» [Actual problems of psychology] in 12 vol. – Vol.12. — Kyiv-Zhytomyr: Zhytomyr Ivan Franko State University, 2016. – 5-20 p.

6. Nykonchuk N.O. Refleksyvno-tsinnisna rehuliatsiya rozvytku uchbovykh zdibnostei u molodshomu shkilnomu vitsi: dys. … kand. psykhol. nauk : 19.00.07 / Nykonchuk Nataliia Oleksandrivna. – K., 2009. – 282 s.

7. Romaneeva M.P., Tsukerman G.A., Fokina N.E. Rol' kooperatsii so sverstnikami v psikhicheskom razvitii mladshikh shkol'nikov [Role of cooperation with peers in mental development of elementary school pupils] / M.P. Romaneeva, G.A. Tsukerman, N.E. Fokina // Voprosy psichologii. – 1980. – №6. – pp. 109-115.

8. Rubtsov V.V. Organizatsiya i razvitie sovmestnykh deystviy u detey v protsesse obucheniya [Organization and development of mutual activity of children in the learning process] / V.V. Rubtsov . – M.: Pedagogika, 1987. – 161 p.

9. Tsukerman G.A., Elizarova N.V., Frumina M.I., Chudinova E.V. Obuchenie uchebnomu sotrudnichestvu [Teaching of learning cooperation] / G.A. Tsukerman, N.V. Elizarova, M.I. Frumina, E.V. Chudinova // Voprosy psichologii. – 1993. – №2. – pp. 36-43.

Aktual_probl_psihol 2017, 6(13): 111-120 (pdf)


 

 

УДК 159.923.2

Пенькова О.І.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ

Цінності самовдосконалення – важлива умова самореалізації особистості у сімейній взаємодії

Мова статті: українська

Анотація: Розкрито ціннісний аспект самовдосконалення в процесі самореалізації особистості у сімейній взаємодії. Проаналізовано концептуальні підходи у визначенні психологічного змісту даного феномену виокремлено психолого-педагогічні детермінанти; обгрунтовано основні умови його формування у житті. Зроблено висновки про багатоаспектність даного явища і багатозначність його визначень. Доведено, що самореалізація особистості – це усвідомлене, цілеспрямоване планування, побудова й перетворення суб'єктом власних дій і вчинків відповідно до особистісно значущих цілей, актуальних потреб. Самореалізація може здійснюватися за умови, якщо особистість крім здатності адекватно відображати й моделювати наявну ситуацію має змогу перетворювати власну активність відповідно до моделі передбачуваної ситуації.

Усвідомлення і прийняття власної значущості відбувається завдяки проекції Я на іншу цінність, порівняння з нею і інтеграцію результату цього порівняння з Я. Цінність, з якою відбувається порівняння, називається засобом самореалізації. Цінність Я як предмет самореалізації особистості відноситься до та званих суб’єктивних цінностей або цінностей свідомості.

Доведено, що сутність цінності Я полягає у здатності людини оволодівати власним внутрішнім світом шляхом його структурування за критерієм значущості і залежності від можливостей середовища, які вона надає для апробації ступеня даної цінності. Самореалізуючись, особистість намагається підвищувати рівень домагань в залежності від рівня її реальних досягнень. Самореалізація є та цінність, що характеризує життєву спрямованість на досягнення вершин у різних сферах буття.

Ключові слова: особистість, цінності, самосвідомість, самовдосконалення, самореалізація, поведінка.

References transliterated

1. Boryshevskyi M.I. Osobystist u vymirakh samosvidomosti: [monohrafiia] / M.I. Boryshevskyi. – Sumy: Vydavnychyi budynok «Ellada», 2012 – 608 s.

2. Derkach A.A. Samorealizacija – osnovanie akmeologicheskogo razvitija: monografіja / A.A. Derkach, Je.V. Sajko. – M.: MPSI; Voronezh: MODJeK, 2010. – 224 s.

3. Kon I.S. Otkrytie «Ja» / I.S. Kon. – M.: Politizdat, 1978. – 367s.

4. Kostiuk H.S. Navchalno-vykhovnyi protsess i psykhichnyi rozvytok osobystosti / H.S. Kostiuk // Pid red. L.M. Prokoliienko. – K.: Rad. shk., 1989. – 608s.

5. Korostyleva L.A. Psihologija samorealizacii lichnosti: zatrudnenija v professional'noj sfere / L.A. Korostyleva. – SPb. Rech', 2005. – 222 s.

6. Leont'ev D.A. Strukturnaja organizacija smyslovoj sfery lichnosti: avtoref. Dis. na soiskanie uchen. stepeni kand. psihol. nauk / D.A. Leont'ev. – M.: 1988. – 23 s.

7. Maksymenko S.D. Struktura osobystosti: teoretyko-metodolohichnyi aspekt doslidzhennia / S.D. Maksymenko // Naukovi zapysky Instytutu psykholohii imeni H.S. Kostiuka APN Ukrainy // Za red. S.D. Maksymenka. – Nora-print, 2004. – Vyp. 24. – S. 3-15.

8. Penkova O.I. Problema samorehuliatsii osobystosti: tsinnisnyi aspekt / O.I. Penkova // Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Seriia «Psykholohichni nauky». Vypusk 2. Tom 1. – 2016. – S. 114-119.

9. Psykholohichni zasady rozvytku obdarovanoi osobystosti v osvitnomu seredovyshchi: metodychnyi posibnyk / za red.. O.L. Muzyky. – Kyiv-Zhytomyr: Vyd-vo ZhDU im. I. Franka, 2015. – 146 s.

10. Rubinshtejn S.L. Problemy obshhej psihologii / S.L. Rubinshtejn // Otv. red. E.V. Shorohova. – M.: Pedagogika, 1976. – 416s.

11. Serdiuk L.Z. Psykholohiia motyvatsii uchinnia maibutnikh fikhivtsiv: systemno-synerhetychnyi pidkhid: monohrafiia / L.Z. Serdiuk. – K.: Universytet «Ukraina», 2012 – 323 s.

Aktual_probl_psihol 2017, 6(13): 121-128 (pdf)


 

 

УДК 159.922.76

Подофєй С.О.

Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ

Дослідження самооцінки підлітків, хворих на діабет

Мова статті: українська

Анотація: В даній статті розкрито проблему формування Я-концепції підлітків, хворих на діабет, зокрема її складової самооцінки. Визначено зв’язок з важливими практичними завданнями. Підтримка стану здоров’я інсулінозалежних дітей безумовно постає нагальною проблемою, яка потребує кваліфікованого медичного та психологічного вирішення.

Під впливом хвороби підліток-діабетик виробляє свою, нерідко викривлену інтерпретацію стосунків з оточуючими під впливом ситуативних та поведінкових свідчень щодо особливостей його сприйняття іншими людьми. Це може виявляти себе у значних розбіжностях між Я-ідеальним та Я-реальним, Я-минулим та Я-майбутнім, Я-тілесним та Я-психічним дитини в подоланні яких суттєву роль відіграють впливи батьків, вчителів, лікарів, ровесників.

Підлітки, хворі на діабет, найнижче оцінюють власне здоров’я та впевненість у собі, що вказує на їх занижену самооцінку та свідчить про крайнє неблагополуччя у розвитку особистості саме цих якостей Я-концепції. Як бачимо після корекційного впливу збільшився рівень самооцінки підлітків-діабетиків, а отже зменшилася різниця між рівнем самооцінки та рівнем домагань щодо різних показників. Це означає, що зменшується рівень внутрішнього конфлікту і невдоволеності з реального стану речей.

Після проходження психокорекційної програми підлітки, хворі на діабет, продемонстрували вищий рівень самоповаги та віри у власні сили і здібності, значно зросли показники самооцінки впевненості та стосунків із друзями та батьками Підлітки-діабетики стали більшою мірою впевненими у собі, своїй зовнішності і у своїх можливостях.

Важливим аспектом нашого дослідження слід вважати окреслення ресурсів дитини з діагнозом «цукровий діабет», чому слугує активізація компенсаторного механізму творчого самовираження, а також посилення позитивних прогнозів щодо стану здоров’я дитини засобами власної реальної успішності, впевненості в собі, самоповаги та стосунків із друзями та однокласниками.

Ключові слова: підліток-діабетик, Я-концепція, значущі інші, внутрішня картина хвороби, мотив збереження життя, самооцінка.

References transliterated

1. Volodars'ka N.D. Do problemy rozvytku zhyttyevykh stratehiy ditey z vadamy zdorov"ya / N.D. Volodars'ka // Probl. zah. ta ped. psykholohiyi : zb. nauk. pr. – K.: «Hnozys», 2003. – T.V, ch.5. – S. 82-87.

2. Myasishchev V.N. Psikholohiya otnosheniy / V.N Myasishchev; pod red. A.A. Bodaleva – M.: izd-vo NPO «MODЕK», 2003. – 400 s.

3. Praktykum po vozrastnoy psykholohyy: ucheb. posobye / pod red. L.A. Holovey, E.F. Rybalko. – SPb.: Rech', 2002. – 694 s.

4. Rodzhers K. Klient tsentrirovannaya psikhoterapiya: Teoriya, sovremennaya praktika y priminenye / K. Rodzhers; per. s anhl. – M.: Psikhoterapyya, 2007. – 560 s.

Aktual_probl_psihol 2017, 6(13): 129-136 (pdf)


 

УДК 159.9.075

Поклад І.М.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ

Активність процесу адаптації як передумова творчого розвитку особистості

Мова статті: українська

Анотація: Основуючись на літературних джерелах у статті наведено, що в природі творчої активності можна виділити загальні властивості, зумовлені фізіологічною природою людини (наприклад, темперамент) та індивідуальні властивості психічних процесів - відчуття, сприймання, уява, мислення, емоції, пам’ять, воля тощо. Вияв цих властивостей у конкретних видах діяльності дає можливість визначити рівень розвитку природних обдарувань і спрямованої творчої активності як цілісної якості особистості.

Узагальнюються науково-теоретичні підходи до вивчення процесу адаптації та дезадаптації особистості. Зазначено, що життєтворчий потенціал – це приховані можливості, вміння особистості, що можуть бути використані у проектуванні, програмуванні, та творчому здійсненні індивідуального життя.

Розглянуто зміст визначення «психологічне здоров’я» яке передбачає здоров’я психічне, основою якого є повноцінний психічний розвиток дитини на всіх етапах дитинства. Важливе значення при цьому, як зазначав Дж. Келлі, має наявність у дитини високої адаптативності та гнучкості.

Аналізується поняття емоційний комфорт як передумова психологічної адаптації дитини до навчання. Рекомендуються деякі методи оптимізації адаптаційних можливостей учнів: словесні, практичні та дидактичні ігри. Серед словесних методів є такі як метод бесіди, коментування, творчого переказу. Серед практичних можна виділити проблемно-пошукові та творчого характеру, а також проблемно-ситуативні завдання, які формуються таким чином, щоб бути найбільш наближеними до життя

У подальших дослідженнях можлива розробка більш детальної моделі адаптаційних можливостей дітей до творчості на різних вікових етапах їх розвитку.

Ключові слова: психологічна адаптація, дезадаптація, активність особистості, творча діяльність, емоційний комфорт, діти молодшого шкільного віку.

References transliterated

1. Ball G.A. (1990). Normyi deyatelnosti i tvorcheskie aspektyi lichnosti [Standards activities and creative aspects of personality]. Voprosyi psihologii, 6, 25-34 [in Russian].

2. Davyidov V.V. (1996). Teoriya razvivayuschego obucheniya [The theory of developmental education]. M.: INTOR.

3. Kostyuk G.S. (1989). Navchalno-vihovniy proses psihіchniy rozvitok osobistostі [The educational process of mental and personality development] L.N.ProkolIEnko (Ed.). K.: Rad. shkola.

4. Nalchadzhyan A.A. (1988). Sotsialno-psihologicheskaya adaptatsiya lichnosti (formyi, mehanizmyi i strategii) [Socio-psychological adaptation of the person (forms, mechanisms and strategies)]. Erevan.

5. Dubrovinoy I.V. (Eds.). (2000). Psihologicheskoe zdorove detey i podrostkov v kontekste psihologicheskoy sluzhbyi. Ekaterinburg.

6. Ponomarev Ya.A. (1976). Psihologiya tvorchestva. [Creativity Psychology]. M.

Aktual_probl_psihol 2017, 6(13): 137-144 (pdf)


 

 

УДК 159.9.075

Портницька Н.Ф.

Житомирський державний університет імені Івана Франка, Житомир

Дитячо-батьківські стосунки як чинник розвитку здібностей: ретроспективна рефлексія

Мова статті: українська

Анотація: Розвиток особистості у дитячому віці відбувається у контексті дитячо-батьківської взаємодії, яка націлена на задоволення базових потреб дитини. Дошкільний вік є сензитивним для виникнення та розвитку творчості. Одним із механізмів цього розвитку є рефлексія, яка передбачає високий рівень вербальних процесів. Вікова незрілість рефлексивності та словесно-логічного мислення дошкільників вимагає пошуку методів дослідження потребово-ціннісних механізмів появи творчості.

У статті представлені результати ретроспективного аналізу структури потребової сфери та рефлексії соціально-психологічних складових здібностей у дошкільному віці. Ми спираємось на положення Є.Я Басіна про глибину та вищу ефективність рефлексії ранніх вражень у дорослому віці. З цією метою для ретроспективної рефлексії дорослими людьми власних здібностей та потребово-ціннісної сфери у дитячому віці нами використаний модифікований варіант фотобіографчного методу та методики «Хто Я» (Кун) та методики вивчення динаміки здібностей (О.Л.Музика).

Результати емпіричних досліджень дозволили підтвердити думку про оцінку батьків як таку, що має найвищі показники референтності для дошкільників. Рестроспективна рефлексія потребово-ціннісної сфери дозволила виділити основні складові, провідними серед яких є потреби-цінності соціального визнання і схвалення, активності, самоусвідомлення та переживання власного «Я», які мають позавіковий характер і сприяють розвитку творчості та здібностей від дошкільного до дорослого віку. Специфічним для рефлексії дошкільного віку загострене переживання потреб в емоційному та фізичному комфорті на цінності самоусвідомлення та самоствердження, які очевидно є умовами психологічного благополуччя.

Ключові слова: творчість, рефлексія здібностей, потреби, ретроспективна рефлексія, дитячо-батьківські стосунки, фотобіографічний метод.

References transliterated

1. Basyn E.Ia. «Dvulykyi Yanus» (O pryrode tvorcheskoi lychnosty). – Yzd-vo Mahystr, 1996. – 172 s.

2. Druzhynyn V.N. Psykholohyia semy: 3-e yzd. – Sb.: Pyter, 2005. - 176 s.

3. Kudriavtsev V.T. Voobrazhenye rebenka: pryroda y razvytye (statia pervaia) // Psykhol. zhurn. – 2001. – T. 22. – №5. – S. 57-68.

4. Zakharov A.Y. Nevrozы u detei y ykh psykhoterapiia. Seryia: Psykholohyia rebenka. – SPb.: «Yzdatelstvo Soiuz», «Lenyzdat». – 2000. – 336 s.

5. Matiushkyn A.M. Kontseptsyia tvorcheskoi odarennosty // Vopr. psykhol.– 1989. – №6. – S. 29-33.

6. Muzyka O.L. Vzaiemodiia potreb i zdibnostei u rozvytku tvorcho obdarovanoi osobystosti / Muzyka Oleksandr Leonidovych //Aktualni problemy psykholohii: Zbirnyk naukovykh prats Instytutu psykholohii imeni H.S.Kostiuka NAPN Ukrainy. – K.: Vydavnytstvo «Feniks», 2014. – T.KhII. – Psykholohiia tvorchosti. – Vypusk 20. – S. 213-228.

7. Mukhyna V.S. K probleme sotsyalnoho razvytyia rebenka // Psykhol. zhurn. – 1980. – T.1. – №5. – S. 43-53.

8. Odarennost y ee vыiavlenye u detei doshkolnoho vozrasta: Metodycheskye rekomendatsyy / V.A. Moliako, E.Y. Kulchytskaia, N.Y. Lytvynova, L.H. Chernaia. – K.: O-vo «Znanye» Ukraynы UDЭNTZ, 1993. – 105 s.

9. Portnytska N.F., Atamanska O.A. Zmistovi skladovi potrebovykh mekhanizmiv tvorchoi aktyvnosti obdarovanykh yunakiv // Aktualni problemy psykholohii: Problemy psykholohii tvorchosti ta obdarovanosti: Zb. nauk. prats / Za red. O.L.Muzyky. – Zhytomyr: Vyd-vo ZhDU im. I. Franka, 2016.

10. Portnytska N.F., Savychenko O.M. Diahnostychnyi resurs fotobiohrafichnoho metodu u vyvchenni mekhanizmiv rozvytku tvorchosti ta obdarovanosti osobystosti // Aktualni problemy psykholohii: Zb. nauk. prats Instytutu psykholohii imeni H.S. Kostiuka NAPN Ukrainy. Tom. VI: Psykholohiia obdarovanosti. – Vypusk 11. – Kyiv-Zhytomyr: Vyd-vo ZhDU im. I. Franka, 2015. – S. 226-234.

11. Semenov Y.N., Stepanov S.Iu. Refleksyia v orhanyzatsyy tvorcheskoho mыshlenyia y samorazvytyy lychnosty // Vopr.psykhol. – 1983. – №2. – S.35-42.

12. Khazratova N.V. Formyrovanye kreatyvnosty pod vlyianyem mykrosredы. Dyss. ... kand. psykhol. nauk. – M., 1993. – 160 s.

Aktual_probl_psihol 2017, 6(13): 145-152 (pdf)


 

УДК 159.923.5.378.18(477)

Романюк Л.В.

Львівський державний університет внутрішніх справ МВД України, Львів

Соціально-психологічні фактори та механізми становлення цінностей особистості раннього дорослого віку

Мова статті: українська

Анотація: У дослідженні виокремлено культурний фактор та фактор віку, які визначають процес становлення цінностей особистості у ранньому дорослому віці, обгрунтована та побудована модель нелінійного процесу становлення цінностей у соціокультурному просторі, емпірично досліджені психологічні механізми становлення цінностей особистості ранньої дорослості.

Ключові слова: Цінності, становленя цінностей, кроскультурний аналіз цінностей, механізм особистісної рефлексії, механізми соціальної ідентифікації, акомодації та асиміляції.

References transliterated

1. Abulhanova K.A. Psihologiya i soznanie lichnosti (problemyi metodologii, teorii i issledovaniya realnoy lichnosti) / K.A. Abulhanova // [Izbr. psihol. trudyi]. – M. : Moskovskiy psihologo-soialnyiy institut ; Voronezh : Izd-vo NPO «Modek», 1999. – 224 s.

2. Abulhanova-Slavskaya K.A. Strategiya zhizni / K.A. Abulhanova-Slavskaya. – M. : Myisl, 1991. – 299 s.

3. Ananev B.G. Izbrannyie psihologicheskie trudyi / B.G. Ananev. – M. : Pedagogika, 1980. – T. 1. – 232 s.

4. Ananev B.G. Psihologiya i problemyi chelovekoznaniya / B.G. Ananev / Pod red. A.A.Bodaleva. – M. : Izdatelstvo «Institut prakticheskoy psihologii», Voronezh : NPO «MODEK», 1996. – 384 s.

5. Bodalev A.A. Psihologiya lichnosti / A.A. Bodalev. – M. : Izd-vo MGU, 1988. – 188 s.

6. Vasilyuk F.E. Psihotehnika vyibora / F.E. Vasilyuk // Psihologiya s chelovecheskim litsom : gumanisticheskaya perspektiva v postsovetskoy psihologii / Pod red. D.A.Leonteva, V.G.Schur. – M. : Smyisl, 1997. – S. 284-314.

7. Karpenko Z.S. AksIopsihologIya osobistostI / Z.S. Karpenko. – K. : MIzhnar. fIn. agentsIya, 1998. – 220 s.

8. Karpenko Z.S. Suchasniy stan aksIopsihologIchnih doslIdzhen v UkraYinI // Z.S. Karpenko / PsihologIya I osobistIst. Naukoviy zhurnal. – # 1 (3) – 2012 – K.-Poltava : PNPU ImenI V.G.Korolenka, 2013. – S. 21-31.

9. Leontev A.N. Deyatelnost. Soznanie. Lichnost / A.N. Leontev – M. : Politizdat, 1975. – 304 s.

10. Leontev A.N. Problemyi razvitiya psihiki / A.N. Leontev – M. : Izd-vo MGU, 1981. – 584 s.

11. Lomov B.F. Metodologicheskie i teoreticheskie problemyi psihologii / B.F. Lomov – M. : Nauka, 1984. – 446 s.

12. Maslou A. Samoakutalizatsiya / A. Maslou // Psihologiya lichnosti. Tekstyi. – M. : Myisl, 1982. – S. 108-117.

13. Maslou A.G. Dalnie predelyi chelovecheskoy psihiki / A.G. Maslou – S-Pb. : Evraziya, 1999. – S. 108-113.

14. Maslou Abragam G. Motivatsiya i lichnost / Per. s angl.Tatlyibaevoy A.M. / Abragam G. Maslou – Spb. : Evraziya, 2001. – 478 s.

15. Muzika O.L. TsInnIsna pIdtrimka yak teoretichna ta prikladna problema // ZbIrnik naukovih prats Institutu psihologIYi Im. G.S.Kostyuka APN UkraYini «AktualnI problemi psihologIYi» u 12 tomah / Za red. V.O. Molyako. – T. 12. – Vip. 8. – Zhitomir: Vid-vo ZhDU Im. I. Franka, 2009. – S.177 – 188.

16. Myasischev V.N. Struktura lichnosti i otnoshenie cheloveka k deystvitelnosti / V.N. Myasischev // Psihologiya lichnosti : Tekstyi / Pod. red. Yu.B.Gippenreyter, A.A.Puzyireya. – M. : Izd-vo MGU, 1982. – S. 35-38.

17. Radchuk G.K. AksIopsihologIya vischoYi shkoli : monografIya / G.K. Radchuk. – TernopIl : TNPU, 2009. – 415 s.

18. Rubinshteyn S. L. Byitie i soznanie : O meste psihicheskogo vo vseobschey vzaimosvyazi yavleniy materialnogo mira / S. L. Rubinshteyn – M. : Izd-vo Akad. nauk SSSR, 1957. – 328 s.

19. Rubinshteyn S.L. Problemyi sposobnostey i voprosyi psihologicheskoy teorii / S.L. Rubinshteyn // Psihologiya individualnyih razlichiy : Tekstyi. – M. : Izd-vo Mosk. un-ta, 1982. – S. 59-68.

20. Rubinshteyn S.L. Osnovyi obschey psihologii / S.L. Rubinshteyn – SPb. : Izd-vo «Piter», 1999. – 720 s.

21. Rubinshteyn S.L. Chelovek i mir / S.L.Rubinshteyn. Byitie i soznanie. Chelovek i mir. – SPb. : Piter, 2003. – S. 281-427.

22. Uznadze D.N. Psihologicheskie issledovaniya / D.N. Uznadze – M. : Nauka, 1969. – 213 s.

23. Uznadze D.N. Ustanovka u cheloveka. Problema ob'ektivatsii / D.N. Uznadze // Psihologiya lichnosti v trudah otechestvennyih psihologov. – SPb. : Piter, 2000. – S.87-91.

24. Yadov V.A. Dispozitsionnaya kontseptsiya lichnosti / V.A. Yadov // Sotsialnaya psihologiya. Istoriya. Teoriya. Empiricheskie issledovaniya. Pod red. E.S.Kuzmina, V.E.Semenova. – L. : Izd-vo Leningrad. un-ta, 1979. – S.106-120.

25. Yadov V.A. O dispozitsionnoy regulyatsii sotsialnogo povedeniya lichnosti / V.A. Yadov // Metodologicheskie problemyi sotsialnoy psihologii. – M.: Nauka, 1975. – S. 89-105.

26. Hofstede G. Culture's consequences: International differences in work related values / G. Hofstede – Beverly Hills, CA : Sage, 1980.

27. Hofstede G. Dimensions of national cultures in fifly countries and thry regions / G. Hofstede // Explications in Cross-Cultural Psichology / J.Deregowski, S.Dzuirawiec and R.Annis (eds) – Lisse : Swets and Zeitlinger. – 1983.

28. Kluckhohn C. Values and Value Orientations in the Theory of Action / C. Kluckhohn // Toward a General Theory of Action / Talcott Parsons and Edward A. Shils (Eds.). – Cambridge: Harvard University Press, 1951. – Р. 388-433.

29. Kluckhohn C. Values and value-orientations in the theory of action : An exploration in definition and classification / C. Kluckhohn // Toward a general theory of action. – Cambridge MA : Harvard Un. Press, 1962. – P.388-433.

30. Rokeach M. Beliefs, Attitudes and Values / M. Rokeach. – San Francisco : Josey-Bass Co, 1972. – 214 p.

31. Rokeach M. The nature of human values / M. Rokeach. – New York : Free Press, 1973 – 438 р.

32. Rokeach M. The nature of human values and value systems / M. Rokeach // Current Perspectives in Sosial Psychology, 4th edn. / E.P.Hollander and R.G. Hant (eds). – New York : Oxford University Press, 1976.

33. Schwartz S.H. Human Values / S.H. Schwartz, W. Bіlsky // Journal of Personality and Social Psychology. – Vol.53, N 3. – 1987. – Р. 550-562.

34. Schwartz S.H. Toward a Theory of the Universal Content and Structure of Values : Extensions and Cross-Cultural Replications / S.H. Schwartz, W. Bіlsky // Journal of Personality and Social Psychology. – Vol. 58, N°5. – 1990. – Р. 878-871.

Aktual_probl_psihol 2017, 6(13): 153-163 (pdf)


 

 

УДК 159.923

Сердюк Л.З., Шамич О.М.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ

Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», Київ

Самодетермінація особистості як психологічна основа її самореалізації

Мова статті: українська

Анотація: У статті здійснюється аналіз феномена самодетермінації особистісного розвитку людини та її рушійних сил. Розкрито особистісний потенціал самодетермінації поведінки людини.

В структурі феномена самодетермінації особистості виділено такі компоненти: цілі, цінності, смисли, усвідомленість свого життєвого шляху; перспектива майбутнього; мотивація саморозвитку та самореалізації; самоефективність особистості, її самоставлення та автономія; розуміння свого потенціалу та віра в свої можливості; здатність свідомого контролю і оцінки власних досягнень і перспектив; включеність в соціальне життя. Обґрунтовано, що самодетермінація розвитку особистості є психологічною основою і умовою її самореалізації.

Ключові слова: самореалізація, саморозвиток, особистісний потенціал, самодетермінація.

References transliterated

1. Gordeeva, T.O. Teorija samodeterminacii: nastojashhee i budushhee. Chast' 1: Problemy razvitija teorii / T.O. Gordeeva // Psihologicheskie issledovanija: jelektron. nauch. zhurn, 2010, № 4 (12). URL: http://psystudy.ru

2. Kaliteevskaja, E.R. Puti stanovlenija samodeterminacii lichnosti v podrostkovom vozraste / E.R. Kaliteevskaja, D.A. Leont'ev // Voprosy psihologii, 2006. – № 3. – S. 49-55.

3. Klochko, E.V. Samorealizacija lichnosti: sistemnyj vzgljad: [Tekst] /V.E. Klochko, Je.V. Galazhinskij. – Tomsk: Izd-vo Tomskogo un-ta, 1999. – 154 s.

4. Leont'ev, D. A. Samorealizacija i sushhnostnye sily cheloveka / D. A. Leont'ev // Psihologija s chelovecheskim licom : gumanisticheskaja perspektiva v postsovetskoj psihologii / pod red. D. A. Leont'eva, V. G. Shhur. – M. : Smysl, 1997. – S. 156-176.

5. Serdjuk, L.Z. Samotvorennja osobistostі jak cіlіsnij samodetermіnovanij fenomen / L.Z. Serdjuk // Aktual'nі problemi psihologії : zb. nauk. prac' Іnstitutu psihologії іmenі G.S.Kostjuka NAPN Ukraїni.– Mikolaїv, 2015. – Vipusk 38. – S. 422-431.

6. Homskaja, E.D. O metodologicheskih problemah sovremennoj psihologii / E.D. Homskaja // Vopr. Psihologi, 1997, – № 3. – S. 112-125.

7. Chirkov, V. I. Samodeterminacija i vnutrennjaja motivacija povedenija cheloveka / V.I. Chirkov // Voprosy psihologii, 1996, – №3. – S. 116-132.

1. Bandura, A. Self-Efficacy Mechanism in Human Agency / A.Bandura // American psychologist, 1982, –Vol. 37, – No. 2, – P. 122-147.

2. Deci, E. L. Intrinsic motivation and self-determination in human behavior / E.L. Deci, R.M. Ryan. University of Rochester – Rochester, New York : Plenum Press, 1985. – 375 p.

3. Field, S. Development of a model for self-determination / S.Field, A.Hoffman // Career Development for Exceptional Individuals, 1994. –Vol. 17. – P. 159-169.

4. Getzel E.E. Fostering Self-Determination in Higher Education: Identifying Evidence-Based Practices / E.E. Getzel // Journal of Postsecondary Education and Disability, 2014. – Vol. 27. – № 4. – P. 381-386.

5. Maksimenko, S. Psychological potential of personal self-realization / S.Maksimenko, L.Serdiuk //Social welfare: Interdisciplinary approach. –Vol.1(6), 2016. – P. 92-100.

6. Ryan, R.M. Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development and well-being / R.M. Ryan, E.L. Deci // American psychologist, 2000. – Vol. 55, –N 1, – P. 68-78.

7. Ryan, R.M. Perceived locus of causality and internalization: Examining reasons for acting in two domains / R.M. Ryan, J.P. Connell // Journal of Personality and Social Psychology, 1989. – Vol.57. – P.749-761.

8. Ryan, R.M. Facilitating health behaviour change and its maintenance: Interventions based on self-determination theory / R.M. Ryan, H. Patrick, E.L. Deci, G.C. Williams // The European Health Psychologist, 2008. – Vol.10. – P. 2-5.

9. Seligman, M., Positive psychology / M. Seligman, M. Csikszentmihalyi //American psychologist, 2000. – Vol.55/1, – P.5-14.

10. Stodden, R. A. Postsecondary education and employment of adults with disabilities / R. A. Stodden, P. Dowrick // American Rehabilitation, 2001. – 25(3). – P. 19-23.

11. Test, D. W. Evidence based practices and predictors in secondary transition: What we know and what we still need to know / D.W. Test, C.Fowler, P.Kohler. – Charlotte, NC: National Secondary Transition Technical Assistance Center, 2013 http://nsttac.org/sites/default/files/assets/pdf/pdf/ebps/ExecsummaryPPs%20Jan2013

Aktual_probl_psihol 2017, 6(13): 164-173 (pdf)


 

 

УДК 159.923.2-053.67:[316.64-027:17

Ставицький Г.А.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ

Психологічний супровід розвитку етнічної самосвідомості в юнацькому віці

Мова статті: українська

Анотація: Розвиток усвідомленої етнічності молоді постає як актуальне завдання, продиктоване логікою розвитку сучасної психології та соціальною практичною необхідністю. Отримані в процесі дослідження дані щодо недостатнього розвитку етнічної самосвідомості у студентської молоді та незначної її динаміки впродовж періоду професійної підготовки зумовлюють необхідність корекційно-розвивального та освітньо-виховного впливу на розвиток структурних компонентів їх етнічної. Підготовлена нами програма психологічного супроводу включала соціально-психологічний тренінг та специфічні змістові доповнення до лекційних і семінарських занять з навчального курсу “Етнічна психологія” (аналіз міфів, легенд, притч, приказок, проведення дискусій та ін.), спрямованих на поглиблення усвідомленого розуміння особливостей культури, традицій українського народу, його ментальних характеристик та їх порівняння з особливостями інших народів.

У змісті соціально-психологічного тренінгу згідно заявленої моделі, що ґрунтується на врахуванні психологічних і соціальних чинників впливу на розвиток етнічної самосвідомості особистості юнацького віку, нами було використано індивідуальні та групові форми роботи. Їх реалізація на практиці забезпечувалася низкою методів активного соціально-психологічного навчання (диспути, творчі завдання, ситуаційно-рольові ігри, вправи візуалізації та ін.).

Аналіз впливу програми психологічного супроводу на розвиток етнічної самосвідомості досліджуваних демонструє позитивні значущі зміни у показниках її компонентів, що сприяло зростанню пізнавально-когнітивної усвідомленості власної етнічності та зниженню емоційно-афективної її вираженості і сформувало позитивну поведінково-діяльнісну спрямованість досліджуваних на реалізацію етнічної самосвідомості в повсякденній життєдіяльності. Зрівноваженість показників афективного, когнітивного та конативного компонентів етнічної самосвідомості юнаків і дівчат, опосередковано здійснювала позитивний вплив щодо вияву їх толерантної спрямованості на взаємодію з представниками інших етнічних спільнот.

Ключові слова: теоретична модель психологічного супроводу, компоненти етнічної самосвідомості, чинники розвитку етнічної самосвідомості, механізми розвитку етнічної самосвідомості, рівні розвитку етнічної самосвідомості.

References transliterated

1. Bekh I. D. Vykhovannya osobystosti: Skhodzhennya do dukhovnosti / I. D. Bekh // Naukove vydannya. K.: Lybid', 2006. – 272 s.

2. Bromley Yu.V. Ocherky teoryy эtnosa / Yu. V. Bromley. – M.: Nauka, 1983. – 412 s.

3. Yevtukh V. B. Etnichnist': entsyklopedychnyy dovidnyk/ V. B. Yevtukh; [Nats. ped. un-v imeni M. P. Drahomanova, Tsentr etnohlobalistyky]. – K.: Feniks, 2012. – 316 s. – S. 61-64.

4. Kozlov V.Y. Problema эtnycheskoho samosoznanyya y ee mesto v teoryy эtnosa / V.Y. Kozlov // Sovet•skaya эtnohrafyya. – 1974. – # 2. – S. 79-92.

5. Koul M. Kul'turno-ystorycheskaya psykholohyya: nauka budushcheho / M. Koul; [per. s anhl.]. – M.: Kohyto-Tsentr, «YP RAN», 1997. – 432 s.

6. Kuzikova S.B. Psykholohichni osnovy stanovlennya sub"yekta samorozvytku v yunats'komu vitsi: monohrafiya / S. B. Kuzikova; Sum. derzh. ped. un-t im. A.S. Makarenka. – Sumy : MakDen, 2012. – 409 ts.

7. Maksymenko S. D. Henezys sushchestvovanyya lychnosty / S. D. Maksymenko– K.: «KMM», 2006. – 240 s.

8. Marasanov H.Y. Sotsyal'no-psykholohycheskyy trenynh. Metodы modelyrovanyya y analyza sytuatsyy v sotsyal'no-psykholohycheskom trenynhe / H. Y. Marasanov. – M.: Sovershenstvo, 1998. – 208 s.

9. Milyutina K.L. Teoriya ta praktyka psykholohichnoho treninhu / K. L. Milyutina. – K. : MAUP, 2004. – 192 s.

10. Nasledov A.D. Matematycheskye metodы psykholohycheskoho yssledovanyya. Analyz y ynterpretatsyya dannыkh / A. D. Nasledov. – SPb.: Rech', 2007. – 388 s.

11. Navchal'no-metodychni problemy rozrobky stsenariyiv realizatsiyi konstruktyvnykh funktsiy etnokul'tury v informatsiynomu suspil'stvi: posibnyk / M.-L.A. Chepa, M.I. Savina, S.Ye. Solodchuk [ta in.]; [za redaktsiyeyu Chepy M.-L.A.]. – K.: Pedahohichna dumka, 2015. – 80 s.

12. Osnovni etapy i chynnyky formuvannya ukrayins'koyi etnichnoyi samosvidomosti. // [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu:

http://lib.lntu.info/book/fof/ippy/2012/12-13/page10.html

13. Pavlenko V. M. Etnopsykholohiya: navchal'nyy posibnyk / V. M. Pavlenko. – K.: Sfera, 1999. – 408 s. – S. 62-64.

14. Stavyts'kyy H.A. Sotsial'no-psykholohichnyy treninh rozvytku etnichnoyi samosvidomosti u starshomu yunats'komu vitsi. /H. A. Stavyts'kyy// Humanitarnyy visnyk DVNZ «Pereyaslav-Khmel'nyts'kyy derzhavnyy pedahohichnyy universytet imeni Hryhoriya Skovorody». Dodatok 2 do vypusku 36: Tematychnyy vypusk «Problemy empirychnykh doslidzhen' u psykholohiyi» Vypusk 12. K. Hnozys, 2015. – 374 s. – S.249-260.

15. Tokarev S.A. Ystoryya zarubezhnoy эtnohrafyy. Uchebnoe posobye / S.A. Tokarev. – M.: Vyssh.shkola, 1978. – 352 s.

16. Tyshkov V.A. Etnolohyya y otkrыtaya polytyka / V.A. Tyshkov. – M.: AST: Olymp. 2008. – 751 s.

Aktual_probl_psihol 2017, 6(13): 174-181 (pdf)


 

УДК 159.923

Чиханцова О.А.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ

Особистісний потенціал старшокласників на етапі вибору майбутньої професії

Мова статті: українська

Анотація: У статті розглядається особистісний потенціал учнів старшої школи та проблема життєстійкості на етапі вибору майбутньої професії. Проблема поведінки старшокласників у складних життєвих ситуаціях останнім часом дуже актуальна, що пояснюється інформаційною насиченістю і прискоренням ритму життя сучасної людини. Виникло нове суспільство, яке ставить до молодої людини нові вимоги. Все це обумовлює необхідність вивчення феномена життєстійкості, яке запропонував американський психолог С. Мадді. Поняття життєстійкості, життєвої стійкості можна визначити як протиставлення оптимальної активності особистості та чутливості до внутрішнього і зовнішнього опору.

Життєстійкість особистості випускника школи не є універсальною або фіксованою особистісною характеристикою. Її значення змінюється в залежності від виду стресу, його контексту, а також соціально-психологічних умов життєдіяльності. На нашу думку, основною умовою життєстійкості є вміння конструктивно реагувати на соціальні зміни, перебудовуватися і постійно позитивно змінюватися, саморозвиватися.

Отже, феномен життєстійкість випускників школи є психологічним аналогом життєвого стрижня особистості, який відображає міру подолання та адаптації нею заданих обставин, самого себе, а також міру докладених зусиль по роботі над собою і над обставинами свого життя.

Ключові слова: життєстійкість, компоненти життєстійкості, самореалізація, особистісний потенціал.

References transliterated

1. Aleksandrova L.A. K osmysleniyu ponyatiya «zhiznestojkost' lichnosti» v kontekste problematiki psihologii sposobnostej / L.A. Aleksandrova // Psihologiya sposobnostej; sovremennoe sostoyanie i perspektivy issledovanij: materialy nauchnoj konferencii, posvyashchennoj pamyati V.N. Druzhinina. – M. : «Institut psihologii RAN», 2005. S. 16-22.

2. Dolzhenko YA.A. Nekotorye aspekty izucheniya problemy zhiznestojkosti [Tekst] // Aktual'nye voprosy sovremennoj pedagogiki: materialy mezhdunar. nauch. konf. (g. Ufa, iyun' 2011 g.). – Ufa: Leto, 2011. S. 15-18.

3. Kulikov L.V. Psihogigiena lichnosti: Osnovnye ponyatiya i problemy. – SPb.: Izd-vo SPbGU, 2004. – 464 s.

4. Leont'ev D.A. Lichnostnoe v lichnosti: lichnostnyj potencial kak osnova samodeterminacii // Uchenye zapiski kafedry obshchej psihologii MGU im. M.V.Lomonosova. Vyp. 1 / Pod red. B.S. Bratusya, D.A. Leont'eva. M.: Smysl, 2002. S. 56-65.

5. Leont'ev D.A. EHmpiricheskaya tipologiya smyslov zhizni v SSHA i Rossii // Smysl zhizni i akme: 10 let poiska: v 2 ch. / pod red. A.A. Bodaleva, G.A. Vajzer, N.A. Karpovoj, V.EH. CHudnovskogo. CH. 1. M.: Smysl, 2004. S. 72–81.

6. Maklakov A.G. Lichnostnyj adaptacionnyj potencial: ego mobilizaciya i prognozirovanie v ehkstremal'nyh usloviyah // Psihologicheskij zhurnal. 2001. T. 22. – № 1. S. 16-24.

7. Martinova M.A. Samodeterminaciya v strukture lichnostnogo potenciala sovremennoj rossijskoj molodezhi / M.A. Martinova, S.A. Bogomaz // Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. №357, 2012. – S. 164 168.

8. Psihologicheskie teorii i koncepcii lichnosti / Pod red. P.P. Gornostaya, T.M. Titarenko. – K.: Ruta, 2001. – 320 s.

9. Rasskazova E.I. Portal psihologicheskih izdanij PsyJournals.ru –

http://psyjournals.ru/authors/59102.shtml

10. Fominova A.N. ZHiznestojkost' lichnosti / A. N. Fominova – M. : MPGU, Prometej, 2012. – 121 s.

11. Xaustova O. Metabolichnyj syndrom X (psyxosomatychnyj aspekt). – K. : Medknyha, 2009. – 126 s.

12. Kobasa S. Stressful life events, personality and health // Journal of Personality and Social Psychology, 1979. № 37. P. 1-11.

13. Khoshaba D., & Maddi S. Early Antecedents of Hardiness // Consulting Psychology Journal. – Spring, 1999. Vol. 51. N 2. Р. 106-117.

14. Maddi S. Hardiness: An operationalization of existential courage. Journal of Humanistic Psychology, 2004. Apr. 44. – Р. 279-298.

15. Maddi S. Hardiness and Mental Health / S. Maddi & D. Khoshaba // Journal of Personality Assessment, 1994. – Vol. 63. – № 2. – P. 265 274.

16. Marjan Haghighatgoo et al. / Procedia Social and Behavioral Sciences 30, 2011. 925 – 928 http://ac.els-cdn.com/S1877042811020040

Aktual_probl_psihol 2017, 6(13): 182-187 (pdf)


 

УДК 159.9: 316.62

Швець Д.В.

Харківський національний університет внутрішніх справ, Харків

Копінг-поведінка майбутніх правоохоронців у контексті прогностичної компетентності

Мова статті: українська

Анотація: У сучасному світі професійна діяльність співробітників правоохоронних органів протікає в екстремальних умовах і зазнає впливу різних стрес-факторів. Проблема психологічної адаптації працівників органів внутрішніх справ до стресу одне з провідних положень, оскільки від ефективності її розв’язання безпосередньо залежить ефективність діяльності правоохоронців. Правильний вибір стратегії подолання травмуючої події неможливо без когнітивного оцінювання проблемної ситуації, яка допускає передбачення можливого результату.

Отримані дані в ході дослідження свідчать, що курсантам з високим рівнем антиципаційної спроможності властива здатність не залежати від зовнішніх впливів і оцінок, самостійно регулювати власну поведінку і відповідати за нею, а також їм властиво об'єднуватися з іншими людьми для вирішення проблем, вони прагнуть до соціальних контактів, проявляють інтерес до почуттів оточуючих, їхнім потребам, бажання. Курсантам з низьким рівнем антиципаційної спроможності притаманні непрямі та асоціальні дії, які проявляються в демонстрації своєї влади та бажанні вигідно ставити іншу людину в залежне положення. Також їм властиво іноді в складних ситуаціях діяти не напряму, цинічно, маніпулювати іншими людьми. В цілому курсантам з високим рівнем антиципаційної спроможності властиві адаптивні стратегії опанування: активні (асертивні дії) та просоціальні (соціальний контакт), які спрямовані на вирішення проблемної або стресовій ситуації або на отримання соціальної підтримки від середовища. А курсантам з низьким рівнем прогностичної компетенції притаманні дезадаптивні копінг- стратегії: непрямі (маніпулятивні дії) та асоціальні, які характеризуються соціальною несмілістю (невпевненістю) і в той же час невпевненістю в собі і негативізмом по відношенню до оточуючих.

Відносно специфіки копінг- механізмів були отримані наступні дані: курсантам з високим рівнем антиципаційної спроможності в ситуації стресу найчастіше використовують продуктивні копінг-стратегії в когнітивній («проблемний аналіз», «збереження апломби» та «установка власної цінності». ), емоційній («оптимізм», «протест») та поведінковій («альтруїзм», «співпраця») сферах. Непродуктивні когнітивні («ігнорування», «дисиміляція»), емоційні («придушення емоцій», «самозвинувачення») та відносно продуктивні поведінкові(«компенсацію», «конструктивну активність», «відвернення») копінг-стратегії в стресовій ситуації використовують частіше курсанти з низьким рівнем антиципаційної спроможності, таким чином вони найчастіше не усувають стресовий стан, а навпаки сприяють його посиленню.

В цілому копінг-стратегії поведінки можуть сприяти або перешкоджати успішності подолання стресів, а також впливати на збереження здоров'я суб'єкта. Можливо припустити, що високий рівень антиципаційної спроможності свідчить про наявність копінг-ресурсів, які проявляються у визнанні суб'єктом своєї ролі у виникненні проблеми і відповідальності за її рішення, в здатності ефективно справлятися зі стресовими ситуаціями, сприяючи збереженню як психічного, так і фізичного здоров'я. Це може сприяти розробці психотехнологій, які дозволять розвинути адекватні проблемній ситуації копінг-стратегії поведінки, через розуміння та визначення потенційного стресору та створення резерву особистісних і середовищних ресурсів, необхідних для успішності копінг-поведінки, особистісного зростання, благополуччя і досягнення поставлених позитивних цілей.

Ключові слова: копінг-поведінка, стрес, компетенція, прогностична компетентність, антиципаційна спроможність, правоохоронець, поліція.

References transliterated

1. Ababkov V.A., Perre M. Adaptaciya k stressu. Osnovy teorii, diagnostiki, terapii / V.A. Abakov, M. Perre . – SPb.: Rech', 2004. – 166 s.

2. Abitov I.R. Osobennosti sovladaniya so stressom v norme i pri psihosomaticheskih i nevroticheskih rasstrojstvah / I.R. Abitov // Psihologicheskij zhurnal, 2013, tom 34, № 1 – s. 86-96.

3. Akimenko A.K. Vzaimosvyaz' strategij sovladayushchego povedeniya i social'no-psihologicheskih harakteristik lichnosti / A.K. Akimenko. Izv. Sarat. un-ta. Nov. ser. Ser. Akmeologiya obrazovaniya. Psihologiya razvitiya. 2016. – T. 5. – vyp. 2(18). – S.151-157.

4. Anciferova L.I. Lichnost' v trudnyh zhiznennyh usloviyah: Pereosmyslenie, preobrazovanie situacij i psihologicheskaya zashchita / L.I. Anciferova // Psihologicheskij zhurnal, 1994. – s. 309 - 333.

5. Vodop'yanova N.E. Psihodiagnostika stressa / N.E. Vodop'yanova. – SPb.: Piter, 2009. – 336 s.

6. Didux M.M. Stan rozvy`tku komponentiv konstrukty`vnoyi koping-povedinky` u pracivny`kiv organiv vnutrishnix sprav/ M.M. Didux // Zbirny`k naukovy`x pracz` K-PNU im. I. Ogiyenka, Insty`tutu psy`xologiyi imeni G.S.Kostyuka NAPN Ukrayiny`. Problemy` suchasnoyi psy`xologiyi, Vy`pusk 26. – 2014. – S. 129-143.

7. Mendelevich V. D. Anticipacionny mekhanizmy nevrozogeneza / V. D. Mendelevich // Psihol. zhurn. – 1996. – № 4. – S. 107–115.

8. Mendelevich V.D. Test anticipacionnoj sostoyatel'nosti (prognosticheskoj kompetentnosti) –ehksperimental'no-psihologicheskaya metodika dlya ocenki gotovnosti k nevroticheskim rasstrojstvam / V.D. Mendelevich // Social'no-klinicheskaya psihiatriya. – 2002. – №2. – S. 35- 40.

9. Trifonova E.A. Adaptacionnyj potencial lichnosti i psihosomaticheskij risk: problema koping-kompetentnosti / E.A. Trifonova // Izvestiya RGPU im. A.I. Gercina. – 2013. – № 155. – S.78-79.

10. Harakteristika zashchitno-sovladayushchego stilya povedeniya vrachej – psihiatrov i vrachej hirurgicheskih special'nostej. // Aktual'nye problemy klinicheskoj psihologii i psihofiziologii. – SPb, 2004. – S.11-15.

11. Chuxrayeva G.V Stresy` ta dy`stresy` v psy`xologichnij diyal`nosti pracivny`kiv policiyi / G.V. Chuxrayeva // Visny`k Xarkivs`kogo nacional`nogo universy`tetu, Vypusk 59. – S. 94-97.

Aktual_probl_psihol 2017, 6(13): 188-197 (pdf)


 

 

УДК 159.92

Яворська-Вєтрова І.В.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ

Теоретичний аналіз проблеми самоставлення: ціннісний аспект

Мова статті: українська

Анотація: У статті здійснено теоретичний аналіз дослідження проблеми самоставлення у ціннісному аспекті. З’ясовано що термін “самоставлення” в сучасних наукових психологічних розвідках концептуалізується насамперед як “емоційно-ціннісне самоставлення”. Розглянуто зміст та динаміку самоставлення як емоційно-ціннісного ставлення особистості до самої себе у дослідженні проблем самосвідомості І.І. Чеснокової. Викладено концептуальні положення С.Р. Пантілєєва щодо феномену самоставлення як безпосереднього вияву особистісного смисла “Я” для суб’єкта. Проаналізовано підсистему емоційно-ціннісного самоставлення і власне самооцінкову підсистему у будові самоставлення. Виокремлено три фактора у структурі самоставлення: фактор самоповаги, фактор аутосимпатії, фактор самоприниження. Наголошено, що зміст узагальненого і стійкого ціннісного ставлення суб’єкта до самого себе визначають смислові ставлення як найвищі у його ієрархічній будові згідно принципу смислової інтеграції. Висвітлено засади теорії самоцінності Л.Є. Просандєєвої. Розглянуто оцінно-пояснювальний, інтегративно-орієнтаційний і мотиваційно-спонукувальний компоненти у структурі самоцінності, а також основні її типи (репродуктивна, пізнавальна, комунікативна, творча, духовно спрямована і професійно спрямована самоцінність). Схарактеризовано особливості формування самоцінності у дитячому та підлітковому віці.

Ключові слова: самоставлення, емоційно-ціннісне самоставлення, ціннісність, самоцінність, самосвідомість, особистість, особистісне становлення, образ Я.

References transliterated

1. Kolyshko A.M. Psihologiya samootnosheniya : uchebn. posobie / A.M. Kolyshko. – Grodno : GrGU, 2004. – 102 s.

2. Kon I.S. Otkrytie «YA» / Igor' Semenovich Kon. – M.: Politizdat, 1978. – 367 s.

3. Maksymenko S.D. Psykholohichna osnova samorealizatsii osobystosti: struktura i funktsii / S.D. Maksymenko, L.Z. Serdiuk // Aktualni problemy psykholohii: zbirnyk naukovykh prats Instytutu psykholohii imeni H.S. Kostiuka NAPN Ukrainy. – Tom IKh: Zahalna psykholohiia. Istorychna psykholohiia. Etnichna psykholohiia. – Vypusk 9. – K.: Talkom, 2016. – S. 6–13.

4. Muzyka O.L. Tsinnisna vzaiemodiia yak chynnyk rozvytku obdarovanoi osobystosti / O.L. Muzyka // Aktualni problemy psykholohii: zbirnyk naukovykh prats Instytutu psykholohii imeni H.S. Kostiuka NAPN Ukrainy. – Tom VI: Psykholohiia obdarovanosti. – Vypusk 12. – Kyiv-Zhytomyr: Vyd-vo ZhDU im. I. Franka, 2016. – S. 5–20.

5. Pantileev S.R. Stroenie samootnosheniya kak ehmocional'no-ocenochnoj sistemy : avtoref. diss. na soiskanie uchen. stepeni kand. psihol. nauk : spec. 19.00.01 «Obshchaya psihologiya, istoriya psihologii» / S.R. Pantileev. – M., 1988. – 18 s.

6. Pantileev S.R. Samootnoshenie kak ehmocional'no-ocenochnaya sistema / S.R. Pantileev. – M.: Izd-vo MGU, 1991. – 110 s.

7. Prosandieieva L.Ie. Kontseptualni zasady teorii samotsinnosti / L.Ie. Prosandieieva // Aktualni problemy psykholohii: Zb. naukovykh prats Instytutu psykholohii imeni H.S. Kostiuka NAPN Ukrainy. – T. 7. – Vyp. 13. – K., 2007 . – S. 282–288.

8. Prosandieieva L.Ie. Problemy rozvytku samotsinnosti dytyny / L.Ie. Prosandieieva // Sotsialna psykholohiia. – 2008. – № 1 (27). – S. 179–185.

9. Prosandieieva L.Ie. Typolohichnyi analiz samotsinnosti osobystosti pidlitka / L.Ie. Prosandieieva // Problemy suchasnoi psykholohii: Zb.nauk. prats Kam’ianets-Podilskoho natsionalnoho universytetu imeni Ivana Ohiienka, Instytutu psykholohii imeni H.S. Kostiuka NAPN Ukrainy / Za red. S.D. Maksymenka, L.A. Onufriievoi. – Vyp. 14. – Kam’ianets-Podilskyi: Aksioma, 2011. – S. 665–674.

10. Tyshchenko S.P. Psykhichne zdorov’ia: tsinnisno-smyslovyi analiz / S.P. Tyshchenko // Aktualni problemy suchasnoi ukrainskoi psykholohii: Naukovi zapysky instytutu psykholohii im. H.S. Kostiuka APN Ukrainy / Za red. akademika S.D. Maksymenka. – K.: Nora-Druk, 2003. – Vyp. 23.

12. CHesnokova I.I. Problema samosoznaniya v psihologii / Irina Ivanovna Chesnokova. – M. : Nauka, 1977. – 144 s.

Aktual_probl_psihol 2017, 6(13): 198-206 (pdf)


 

 

УДК 159.943

Бень Н.В.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ

Когнітивно-поведінкова терапія як інструмент розвитку здібностей людини в ситуації пошуку роботи

Мова статті: українська

Анотація: Завданням людини, яка перебуває у ситуації пошуку роботи, є розкриття власних особистісних ресурсів, а саме актуалізація здібностей, які сприятимуть успішному працевлаштуванню, та збалансування ціннісної свідомості для подальшого динамічного професійного розвитку. В процесі індивідуального консультування безробітних виявлено викривлення їх когнітивної сфери та пов`язана з ним дезадаптивна поведінка. Це в своє чергу разом з пригніченим емоційним станом унеможливлює формування нових стратегіальних механізмів розвитку особистості для вирішення проблеми працевлаштування. Проведені дослідження підтверджують ефективність психологічної підтримки безробітних в процесі вирішення ситуаційних та життєвих завдань через виявлення та усвідомлення обмежувальних переконань і неефективних поведінкових стратегій, заміні дисфункційних особистісних утворень на адаптивні, поведінковій активації та формуванні корегувального досвіду, визначенні та актуалізації здібностей, які сприятимуть успішному працевлаштуванню. Як результат такої психологічної допомоги – саморегуляція особистості при вирішенні ситуаційних та життєвих завдань, соціальна активність та психологічна гнучкість, підвищення адаптивності до зовнішніх змін, здатність клієнта до вчасної психотерапевтичної самодопомоги, що означає профілактику рецидиву психологічних проблем.

Ключові слова: когнітивна та поведінкова сфери, адаптивні переконання та стратегії, розвиток здібностей, когнітивно-поведінкова терапія.

References transliterated

1. Bezrobitne naselennya (za metodologieyu MOP) za trivalistyu poshuku roboti u 2010-2015 rr. ?Unemployed for the duration of job search in 2010-2015?. Elektronniy resurs. Rezhim dostupu: http://www.ukrstat.gov.ua/ [in Ukrainian].

2. Bek, D.S. (2006). Kognitivnaya terapiya: polnoe rukovodstvo. ?Cognitive therapy: a complete guide?. M.: "I.D. Vilyams" [in Russion].

3. Beh, I.D. (1997). Tsinnosti yak yadro osobistosti // Tsinnosti osviti i vihovannya. ?Values as the core of the personality // Values education and training?. Kiyiv Nauk. metod. zb. Za zag. red. Suhomlinskoyi O.V. [in Ukrainian].

4. Vestbruk, D., Kennerli, G., Kirk, Dzh. (2014). Vstup u kognitivno-povedinkovu terapiyu. ?Introduction to CBT?. Lvov: Svichado. [in Ukrainian].

5. Grinberger, D., Padeski, K. (2008). Upravlenie nastroeniem: metodyi i uprazhneniya. [Mind over mood. Change how you feel by changing the way you think]. SPb.: Piter. [in Russion].

6. Zlivkov, V. (2006). Problema osobistisnoyi ta profesiynoyi samoidentifikatsiyi v suchasniy psihologiyi. [The problem of personal and professional self-identification in modern psychology]. V.Zlivkov // Sotsialna psihologiya. K.[in Ukrainian].

7. Makkey, M., Devis, M., Fennng, P. (2011). Kak pobedit stress i depressiyu. [Taking control of your moods and your life]. SPb.: Piter. [in Russion].

8. Molyako, V.O. (2007). Psihologichna problema tvorchogo potentsialu // Aktualni problemi psihologiyi: Problemi psihologiyi tvorchosti ta obdarovanosti. [Psychological problems of creativity // Actual problems of psychology Problems of psychology of creativity and talent]. Zbirnik naukovih prats Institutu psihologiyi im. G.S. Kostyuka APN Ukrayini / Za red. V.O.Molyako. Zhitomir: Vid-vo ZhDU Im. I.Franka [in Ukrainian].

9. Muzika, O.L. (2010). Osnovni ponyattya sub’ektno-tsinnisnogo analizu rozvitku osobistosti ?Basic concepts of subjective-value analysis of the development of personality?. Profesiyno-orientovani zavdannya z psihologiyi. Za red. O.L. Muziki. Navchalniy posibnik. (Rekomendovano MON Ukrayini yak navchalniy posibnik dlya studentiv vischih navchalnih zakladiv. Zhitomir: Vid-vo ZhDU im. I.Franka [in Ukrainian].

10. Muzika, O.L. (2009). Tsinnisna pidtrimka osobistisnogo rozvitku yak teoretichna ta prikladna problema ?Value support personal development as a theoretical and applied problem?. Zbirnik naukovih prats Institutu psihologiyi im. G.S. Kostyuka APN Ukrayini «Aktualni problemi psihologiyi» u 12 tomah / Za red. V.O. Molyako. Zhitomir: Vid-vo ZhDU im. I. Franka [in Ukrainian].

11. Muzika, O.L. (2016). Tsinnisna pidtrimka rozvitku osobistosti v krizovih zhittevih situatsiyah. ?Value support for the development of a personality in crisis situations?. Osobistist v umovah krizovih viklikiv suchasnosti: Materiali metodologichnogo seminaru NAPN Ukrayini (24 bereznya 2016 roku) / Za red. akademika NAPN Ukrayini S.D. Maksimenka. K. [in Ukrainian].

12. Rudyuk, O.V. (2012). Perspektivni napryami vivchennya bezrobittya v zarubizhniy naukovo-psihologichniy traditsiyi. ?Promising directions the study of unemployment in the foreign scientific-psychological tradition?. Psihologichni perspektivi / Volin. nats. un-t im. Lesi Ukrayinki, In-t sots. ta polit. psihologiyi NAPN Ukrayini; [redkol.: L. Zasekina (golov. red.) ta in.]. – Lutsk. [in Ukrainian].

Aktual_probl_psihol 2017, 6(13): 207-216 (pdf)


 

 

УДК 159.928

Гречуха І.А.

Житомирський державний університет імені Івана Франка, Житомир

Суб’єктивна картина літературних здібностей: спроба факторно-семантичного аналізу

Мова статті: українська

Анотація: У статті описано особливості рефлексії старшокласниками розвитку літературних здібностей. Літературні здібності розглядаються як ресурс розвитку особистості в літературній діяльності, за умови усвідомлення їх цінності для цієї особистості вони стають внутрішнім регулятором поведінки. Творча праця учнів вимагає багато часу та зусиль, тому вимагає особливої підтримки та поцінування з боку оточуючих людей. Такими людьми для них є їх батьки, товариші по школі, вчитель літератури, керівник літературного гуртка чи факультативу.

Нами була здійснена спроба психологічного аналізу факторно-семантичної моделі ціннісної свідомості у відповідності до відрефлексованих умінь, дій та операцій, особливостей соціальної рефлексії та усвідомлення особистісних якостей. За результатами якого, вибуло ділено ряд особливостей: здатність учениці рефлексувати творчі елементи в структурі літературних умінь та операцій, а також її здатність до оцінки процесу та результатів своєї літературної діяльності значимими особами.

Результати проведеного дослідження ми врахуємо при розробці програми психологічної підтримки літературно обдарованих старшокласників. Оскільки ми зачіпаємо ціннісну сферу особистості, то в цьому випадку варто говорити про надання ціннісної підтримки. Ціннісна підтримка, в нашому розумінні, полягає в актуалізації внутрішніх ціннісних ресурсів особистості, з метою вироблення нових ефективних регуляційних схем системи саморозвитку.

Ключові слова: суб’єктивна картина здібностей, літературні здібності, ціннісна регуляція, цінності, потреби.

References transliterated

1. Abulkhanova-Slavskaia K.A. Stratehyia zhyzny / Ksenyia Aleksandrovna Abulkhanova-Slavskaia. – M.: Mыsl, 1991. – 299 s.

2. Ananev B.H. Yzbrannыe psykholohycheskye trudы: V 2 t. / Borys Herasymovych Ananev – M.: Pedahohyka, 1980. T. 1. – 1980. – 232 s.

3. Antsыferova L.Y. K psykholohyy lychnosty kak razvyvaiushcheisia systemы / Liudmyla Yvanovna Antsыferova // Psykholohyia formyrovanyia y razvytyia lychnosty / otv. red. L.Y. Antsыferova. – M. : Nauka, 1981. – S. 3-19.

4. Bilous P.V. Psykholohiia literaturnoi tvorchosti: navch. posib. / P.V. Bilous. – K.: Akademvydav, 2014. – 216 s. – (Seriia «Alma-mater»).

5. Bozhovych L.Y. Problema razvytyia motyvatsyonnoi sferы rebenka / Lydyia Ylynychna Bozhovych Yzuchenye motyvatsyy povedenyia detei y podrostkov / Pod red. L.Y. Bozhovych y L.V. Blahonadezhynoi. – M., «Pedahohyka», 1972. – S. 7-44.

6. Bratus B.S. K probleme cheloveka v psykholohy / Borys Serheevych Bratus // Voprosы psykholohy. – 1997. – №5. – S. 4-20.

7. Druzhynyn V.N. Psykholohyia obshchykh sposobnostei / V.N. Druzhynyn. – SPb.: Pyter, 2000. – 368 s.

8. Zdibnosti, tvorchist, obdarovanist: teoriia, metodyka, rezultaty doslidzhen / Za red. V.O. Moliako, O.L. Muzyky. – Zhytomyr: Ruta, 2006. – 320 s.

9. Kostiuk H.S. Zdibnosti ta yikh rozvytok u ditei / Hryhorii Sylovych Kostiuk. – K.; Znannia, 1963. – 80 s.

10. Kulchytskaia E.Y., Moliako V.A. Syren odarёnnosty v sadu tvorchestva / E.Y. Kulchytskaia, V.A. Moliako. ? Zhytomyr: Vyd-vo ZhDU im. I.Franka, 2008. – 316 s.

11. Leontev A.N. Deiatelnost. Soznanye. Lychnost Aleksei Nykolaevych Leontev. – 2-e yzd., ster. – M.: Smыsl; Yzdatelskyi tsentr «Akademyia», 2005. – 352 s.

12. Muzyka O.L. Metodyka vyvchennia dynamiky zdibnostei / O.L. Muzyka // Psykholohichni zasady rozvytku obdarovanoi osobystosti v osvitnomu seredovyshchi: metodychnyi posibnyk / O.L. Muzyka, D.K. Korolov, R.O. Semenova ta in.; za red. O.L. Muzyky. – Kyiv-Zhytomyr: Vyd-vo ZhDU im. I. Franka, 2015. – S. 94-107.

13. Muzyka O.L. Tsinnisna rehuliatsiia subiektnoi aktyvnosti osobystosti / O.L. Muzyka // Naukovi zapysky Instytutu psykholohii imeni H.S.Kostiuka APN Ukrainy / Za red. akademika S.D. Maksymenka. – K.: Hlavnyk, 2005. – Vyp. 26, v 4-kh tomakh, t. 3. – S. 168-173.

14. Petrovskyi A.V. O psykholohyy lychnosty / Artur Vladymyrovych Petrovskyi. – M., «Znanye», 1971, 64 s. (Pedahohycheskyi f-t, №4).

15. Platonov K. K. Problemы sposobnostei / Konstantyn Konstantynovych Platonov. – M.: Nauka, 1972. – 312 s.

16. Romenets V.A. Psykholohiia tvorchosti / V.A. Romenets. – K.: Lybid, 2004. – 288 s.

17. Rubynshtein S.L. Bыtye y soznanye. Chelovek y myr / S.L. Rubynshtein. – SPb.: Pyter, 2003. – 512 s. – (Seryia «Mastera psykholohyy»).

18. Tatenko V.A. Psykholohyia v subъektyvnom yzmerenyy: Monohrafyia // Vytalyi Aleksandrovych Tatenko. – K.: Vydavnychyi tsentr «Prosvita», 1996. – 404 s.

19. Teplov B. M. Yzbrannыe psykholohycheskye trudы: v 2 t. / Borys Mykhailovych Teplov. – M.: Pedahohyka, 1985. – T. 1. – 328 s.

20. Tytarenko T.M. Zhyttievyi svit osobystosti: u mezhakh i za mezhamy budennosti / T.M. Tytarenko. – K.: Lybid, 2003. – 376 s.

21. Formuvannia psykholoho-fiziolohichnoi stiikosti, profilaktyka stresiv, rozumovykh, emotsiinykh ta inshykh perevantazhen obdarovanykh ditei i molodi, vykhovannia u nykh patriotyzmu y hromadskoi pozytsii u protsesi navchannia ta vykhovannia: navchalnyi posibnyk: navch. posib. / Za red. S. D. Maksymenka, V. F. Moskalenka. – K.: Kupriianova, 2004. – 192 s.

22. Chepelieva N.V. Rozuminnia ta interpretatsiia osobystisnoho dosvidu u konteksti psykholohichnoi hermenevtyky / N.V. Chepelieva // Naukovi zapysky. Seriia «Psykholohiia». – Vypusk 12. – 2009. – S. 8-20.

23. Shadrykov V.D. Problemы professyonalnыkh sposobnostei / Vladymyr Dmytryevych Shadrykov // Psykholohycheskyi zhurnal. – 1982. – T. 3, №5. – S. 13-26.

24. Iahunkova V.P. Formyrovanye komponentov lyteraturnыkh sposobnostei u shkolnykov V klassa / V.P. Yahunkova // Voprosы psykholohyy sposobnostei. Sbornyk statei / Pod red. V.A. Krutetskoho. – M.: Pedahohyka, 1973. – S. 175-214.

Aktual_probl_psihol 2017, 6(13): 217-227 (pdf)


 

 

УДК 159.928:316.62+159.972

Гончарук О.В.

Територіальне медичне об’єднання «Психіатрія», Київ

Здібності як адаптаційний ресурс жінок із психічними розладами

Мова статті: українська

Анотація: У статті сформульовано робоче означення особистісної реадаптації осіб з психічними розладами як процесу, що пов’язаний з усвідомленням ними змін, що відбулися в їхній психіці, розвитком здібностей, релевантних до нової життєвої ситуації, і вибудові на цій основі нової особистісної ідентичності. В основу теоретичної моделі адаптивних здібностей покладено суб’єктно-ціннісну концепцію О.Л. Музики, у відповідності з якою розвиток і саморозвиток здібностей суб’єкта спирається на їх суб’єктивну модель, основними компонентами якої є уміння, особистісні якості та референтні стосунки. Ефективність психологічної допомоги залежить від актуалізації та розвитку тих здібностей, які найбільшою мірою відповідають особливостям особистості пацієнтів та особливостям їхньої життєвої ситуації.

Ключові слова: здібності, адаптаційний ресурс, психічні розлади, особистісна реадаптація, методика вивчення динаміки здібностей.

References transliterated

1. Aleksandrovskyi Iu.A. Sostoianyia psykhycheskoi dezadaptatsyy y?ykh kompensatsyia / Iu.A. Aleksandrovskyi. – M.: Nauka, 1976. – 272 s.

2. Bratus B. S. Anomalyy lychnosty / B.S. Bratus. – M.: Mыsl, 1988. – 301 s.

3. Burlachuk L.F. Psykholohyia zhyznennykh sytuatsyi / L. F. Burlachuk, E. Iu. Korzhova. – M.: Rossyiskoe pedahohycheskoe ahentstvo, 1998. – 263 s.

4. Kabanov M.M. Reabylytatsyia psykhychesky bolnykh / M.M. Kabanov. – L.: Medytsyna, 1985. – 216 s.

5. Karvasarskyi B.D. Klynycheskaia psykholohyia / B. D. Karvasarskyi. – SPb.: Pyter, 2004. – 553 s.

6. Korsakov S.S. Obshchaia psykhopatolohyia / S. S. Korsakov. – M.: BYNOM, Laboratoryia znanyi, 2003. – 480 s.

7. Kostiuk H.S. Zdibnosti ta yikh rozvytok u ditei / H. S. Kostiuk. – K.: Znannia, 1963. – 80 s.

8. Kotsiubynskyi A.P. Utochnenye osnovnykh poniatyi kontseptsyy adaptatsyy psykhychesky bolnыkh / A.P. Kotsiubynskyi, N. S. Sheinyna // Ystoryia Saburovoi dachy. Uspekhy psykhyatryy, nevrolohyy, neirokhyrurhyy y narkolohyy / Pod red. Y. Y. Kutko, P. T. Petriuka. – Kharkov, 1996. – T. 3. – S. 233-235.

9. Melekhov D.E. Klynycheskye osnovy prohnoza trudosposobnosty pry shyzofrenyy / D.E. Melekhov. – M., 1963. – 198 s.

10. MKB-10. Mezhdunarodnaia klassyfykatsyia boleznei 10-ho peresmotra [Elektronnyi resurs]. Rezhym dostupu: http://mkb-10.com

11. Moskalenko V.V. Sotsializatsiia osobystosti / V. V. Moskalenko. – K.: Feniks, 2013. – 540 s.

12. Muzyka O.L. Prohrama tsinnisnoi pidtrymky rozvytku zdibnostei ta obdarovanosti «Try kroky» / O.L. Muzyka. – Zhytomyr: Vyd-vo ZhDU im. I. Franka, 2008. – 34 s.

13. Muzyka O.L. Tsinnisna pidtrymka rozvytku osobystosti v kryzovykh zhyttievykh sytuatsiiakh / O.L. Muzyka // Osobystist v umovakh kryzovykh vyklykiv suchasnosti: Materialy metodolohichnoho seminaru NAPN Ukrainy (24 bereznia 2016 roku) / Za red. S.D. Maksymenka. – K., 2016. – S.167-175.

14. Muzyka O.L. Tsinnisna svidomist obdarovanoi osobystosti na tli tsinnisnoi kryzy suspilstva / O.L. Muzyka // Psykholoho-pedahohichna nauka i suspilna ideolohiia: Materialy metodolohichnoho seminaru APN Ukrainy. – K.: Hnozys, 1998. – S. 397-401.

15. Pyazhe Zh. Psykholohyia yntellekta / Zh. Pyazhe. – SPb.: Pyter, 2003. – 192 s.

16. Platonov K. K. Struktura y razvytye lychnosty / K. K. Platonov. – M.: Nauka, 1986. – 256 s.

17. Profesiino-oriientovani zavdannia z psykholohii: Navchalnyi posibnyk / Za red. O.L. Muzyky. – Zhytomyr: Vyd-vo ZhDU im. I. Franka, 2010. – 566 s.

18. Psykhyatrycheskyi entsyklopedycheskyi slovar / I. A. Stoymenov, M.I. Stoymenova, P.I. Koeva. – K.: MAUP, 2003. – 1195 s.

19. Psykholohichna dopomoha osobystosti, shcho perezhyvaie naslidky travmatychnykh podii: zb. statei / T. M. Tytarenko, V.O. Klymchuk ta in. – K.: Vyd-vo «Milenium», 2015. – 150 s.

20. Psykholohichni zasady rozvytku obdarovanoi osobystosti v osvitnomu seredovyshchi: metodychnyi posibnyk / O.L. Muzyka, D.K. Korolov, R.O. Semenova ta in.; za red. O.L. Muzyky. – Kyiv-Zhytomyr: Vyd-vo ZhDU im. I. Franka, 2015. – 146 s.

21. Slovar L.S. Vyhotskoho / Red. A.A. Leonteva. – M.: Smysl, 2007. – 119 s.

22. Teplov B.M. Sposobnosty y odarennost. V kn.: Psykholohyia yndyvydualnykh razlychyi. Teksty / B.M. Teplov. – M.: Yzd-vo Mosk.un-ta, 1982. - S. 129-139.

23. Shadrykov V.D. Psykholohyia deiatelnosty y sposobnosty cheloveka/ V. D. Shadrykov. – M.: Yzdatelskaia korporatsyia «Lohos», 1996. – 320 s.

Aktual_probl_psihol 2017, 6(13): 228-241 (pdf)


 

 

УДК 159.938

Джеджея В.Б.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ

Чинники прояву у студентів педагогічних спеціальностей кризи професійного вибору

Мова статті: українська

Анотація: Матеріальне забезпечення та суспільна престижність роботи вчителя є невідповідними її важкості та суспільному значенню. Внаслідок цього у вчителів на різних етапах професійного становлення є дуже високим ризик виникнення гострих криз, особистісних професійних деформацій. У вчителів особливо гострий перебіг може мати перша криза професійного становлення – криза професійного вибору. Від успішного виходу з цієї кризи залежить успішність подальшого професійного становлення вчителя. Це зумовлює необхідність розробки психологічних засад її профілактики та подолання.

Криза професійного вибору є одним із різновидів криз професійного становлення особистості, яка виникає під час навчання в професійному навчальному закладі. Її характерними ознаками є невдоволення окремими предметами, поява сумнівів в правильності вибору професії. Не зважаючи на значну кількість досліджень психолого-педагогічної спрямованості, здійснених у педагогічних ВНЗ, можна констатувати практичну відсутність наукових досліджень щодо шляхів профілактики та подолання кризи професійного вибору у вчителів.

Нами встановлено досить стійку динаміку до зниження наміру студентів працювати в якості вчителя після закінчення ВНЗ. Найбільш вагомими позитивними чинниками збільшення такого наміру стали: зацікавленість студентів у навчанні, рівень розвитку в них педагогічних знань та вмінь, рівень розвитку вольових якостей, позитивні стосунки з викладачами, витрати часу на підготовку до занять, навчальна самоефективність. Серед негативних чинників виявлено: кількість ознак втоми впродовж навчального тижня, рівень особистісної тривожності, частота паління й вживання алкоголю.

Ключові слова: професійна криза, криза професійного вибору, професійний розвиток, майбутні вчителі.

References transliterated

1. Gricuk O.V. Psihologіchnі osoblivostі dinamіki emocіjnogo vigorjannja vchitelіv: avtoref. dis. ... kand. psihol. nauk : 19.00.07 / O. V. Gricuk ; Hark. nac. ped. un-t іm. G.S. Skovorodi. – H., 2010. – 21 s.

2. Zajchikova T.V. Socіal'no-psihologіchnі determіnanti sindromu "profesіjnogo vigorannja" u vchitelіv: Avtoref. dis... kand. psihol. nauk: 19.00.05 / T.V. Zajchikova ; Іn-t psihologії іm. G.S.Kostjuka APN Ukraїni. – K., 2005. – 20 s.

3. Zeer Je.F. Psihologija professional'nogo razvitija: Uchebn. posobie / Je.F. Zeer. – 2-e izd. – M.: Izdatel'skij centr «Akademija», 2007. – 240 s.

4. Zemba A. Kryza zavershennja navchannja (kryza vypusknyka) / A. Zemba // Osobystisni kryzy students'kogo viku: Zb. nauk. st. – Luc'k: Redakcijno-vydavnychyj viddil "Vezha", 2001. – S. 60 - 71.

5. Kokun O.M. Optymizacija adaptacijnyh mozhlyvostej ljudyny: psyho-fiziologichnyj aspekt zabezpechennja dijal'nosti: Monografija / O.M. Kokun. – K.: Milenium, 2004. – 265 s.

6. Nazaruk N.V. Psyhologichni zasoby profilaktyky "profesijnogo vygorannja" vchytelja: Avtoref. dys... kand. psyhol. nauk: 19.00.07 / N.V. Nazaruk ; Prykarpat. nac. un-t im. V.Stefanyka. – Ivano-Frankivs'k, 2007. – 20 s.

7. Panasenko N.M. Osoblyvosti rozvytku motyvacijnoi' ta konfliktologichnoi' skladovyh profesijnoi' kompetentnosti vchyteliv. / N.M. Panasenko, M.V. Vojtovych // Aktual'ni problemy psyhologii': Zbirnyk naukovyh prac' Instytutu psyhologii' imeni G.S. Kostjuka NAPN Ukrai'ny. – 2012. – Tom. V: Psyhofiziologija. Psyhologija praci. Eksperymental'na psyhologija. – Vypusk 12. – S. 176 – 184.

8. Psihofіzіologіchne zabezpechennja gotovnostі studentіv do pedagogіchnoї dіjal'nostі: Monografіja / Za red. O.M. Kokuna. – K.: Pedagogіchna dumka, 2008. – 296 s.

9. Prjazhnikov N.S. Psihologija truda i chelovecheskogo dostoinstva / N.S. Prjazhnikov, E.Ju. Prjazhnikova. - 3-e izd. – M.: Akademija, 2005. - 480 s.

10. Semichenko V.A. Psihologіchna struktura pedagogіchnoї dіjal'nostі: Navch. posіb / V.A. Semichenko, V.S. Zasluzhenjuk. - K.: Vidavnicho-polіgrafіchnij centr "Kiїvs'kij unіversitet", 2000. – Ch. 2. – 231s.

11. Hazratova N. Psihologіchnі problemi ta osobistіsnі krizi students'kogo vіku / N. Hazratova // Osobistіsnі krizi students'kogo vіku: Zb. nauk. st. – Luc'k: Redakcіjno-vidavnichij vіddіl "Vezha", 2001. – S. 7 - 21.

Aktual_probl_psihol 2017, 6(13): 242-248 (pdf)


 

УДК 159.928

Загурська Е.В.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ

Вікові аспекти розвитку літературно обдарованої особистості у творчій спадщині Д.М. Овсянико-Куликовського

Мова статті: українська

Анотація: У статті аналізується процес впливу вікових чинників на розвиток літературно обдарованої особистості з точки зору українського літературознавця та психолога Д.М.Овсянико-Куликовського. В основі авторського методу дослідника був аналіз літературних творів у нерозривному зв’язку з аналізом особистості їх автора. Д. М. Овсянико-Куликовський детально аналізував вікові періоди того чи іншого письменника, в рамках яких відбувалися зміни, причинно-наслідковий зв’язок яких можна визначити таким чином: від впливу психологічних особливостей того чи іншого вікового періоду на становлення літературно обдарованої особистості, через особливості біологічного та хронологічного віку – до самовизначення шляхом конструювання свого життєвого світу. Психологічні пошуки Д. М. Овсянико-Куликовського відповідали поглядам екзистенційної психології особистості й творчості й ширше – культурно-гуманістичній психології. Свої погляди на психологію літературної обдарованості Д. М. Овсянико-Куликовський висловлював в працях «М. В. Гоголь» (1902), «Етюди про творчість А. П. Чехова» (1902), «Л. М. Толстой як митець» (1905), «О. С. Пушкін. Дослід психологічного вивчення його творчості» (1909), «І. С. Тургенєв» (1909), «Психологія думки та почуття. Художня творчість» (1909), «М. Ю. Лєрмонтов. До сторіччя від дня народження визначного поета» (1914) тощо.

Як свідчить аналіз життєписів видатних письменників, здійснений Д.М.Овсянико-Куликовським, вікові аспекти мають важливе значення для розвитку й ствердження літературної обдарованості. Займаючись особливостями психіки обдарованої особистості з позиції досягнень психології кінця ХІХ – першої третини ХХ століття, видатний дослідник багато в чому випередив свій час, описуючи психічні процеси, стани та властивості обдарованої особистості, означення яким дає сучасна психологія.

Ключові слова: літературні здібності, літературно обдарована особистість, вік, концепт, геній, несвідоме.

References transliterated

1. Vernudina I.V. Psykholohichni pohliady D. M. Ovsianyko-Kulykovskoho : teoriia «bezsvidomoho» [Tekst] / I. V. Vernudina // Kulturolohichna dumka : Shchorichnyk naukovykh prats. – K. : Instytut kulturolohii Natsionalnoi akademii mystetstv Ukrainy, 2012. – № 5. – S. 123 – 128.

2. Hres L.O. Psykholohichnyi zmist kryzy seredyny zhyttia osobystosti [Tekst] / L.O. Hres : [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : http://sciary.com/journal-scientific-imageanalysis-article-144075.

3. Maziar O.V. Kontseptualizatsiia problemy obdarovanosti u pratsiakh I.O. Sikorskoho [Tekst] : avtoref. dys. … kand. psykhol. nauk : spets. 19.00.01: «zahalna psykholohiia, istoriia psykholohii» / Oleh Vasylovych Maziar. – K. : Natsionalna akademiia pedahohichnykh nauk Ukrainy, Instytut psykholohii im. H. S. Kostiuka, 2013. – 18 s.

4. Ovsianyko-Kulykovskyi D.N. Voprosy psykholohyy tvorchestva : Pushkyn. Heine. Hete. Chekhov. K psykholohyy mуsly y tvorchestva [Tekst]. : 3-e yzd. / D.N. Ovsianyko-Kulykovskyi. – M. : Knyzhnуi dom «LYBROKOM», 2009. – 301 s. – (Yz nasledyia myrovoi psykholohyy).

5. Ovsianyko-Kulykovskyi D.N. Hohol [Tekst] / D.N. Ovsianyko-Kulykovskyi // Sobranye sochynenyi. – T. 1. – SPb. : Yzdanye Y. L. Ovsianyko-Kulykovskoi, 1912. – 197 s.

6. Ovsianyko-Kulykovskyi D.N. L.N. Tolstoi kak khudozhnyk : yzd. 2, yspravl. y dop. [Tekst] / D. N. Ovsianyko-Kulykovskyi. – SPb. : Knyhoyzdatelstvo «Oryon», 1905. – 274 s.

7. Ovsianyko-Kulykovskyi D.N. M.Yu. Lermontov. K stoletyiu so dnia rozhdenyia velykoho poеta [Tekst] / D. N. Ovsianyko-Kulykovskyi. – [Spb.]: Prometei, [1914]. – 141 s.

8. Ovsianyko-Kulykovskyi D. N. Nabliudatelnyi і еksperymentalnyi metod v іskusstve [Tekst] / D. N. Ovsianyko-Kulykovskyi // Voprosy teoryy y psykholohyy tvorchestva / Yzd.-sostavytel B. A. Lezyn. – Kharkov, 1907. – S. 83 – 117.

9. Ovsianyko-Kulykovskyi D.N.. Lyteraturno-krytycheskye raboty: v 2 t. – M.: Khudozhestvennaia lyteratura, 1989. – T. 1. – 542 s.

10. Ovsianyko-Kulykovskyi D.N.. Lyteraturno-krytycheskye raboty: v 2 t. – M.: Khudozhestvennaia lyteratura, 1989. – T. 2. – 526 s.

11. Romenets V.A. Psykholohiia osobystosti: dialektyka zhyttia i tvorchosti [Tekst] // Istoriia psykholohii: KhIKh – pochatok KhKh stolittia : navch. posib. / V.A. Romenets. – K. : Lybid, 2007. – S. 544 – 631.

12. Romenets V. A. Psykholohiia tvorchosti : navch. posib. 2-e vyd., dop. [Tekst] / V.A. Romenets. – K. : Lybid, 2001. – 288 s.

13. Romenets V. A., Manokha I. P. Istoriia psykholohii KhKh stolittia : navch. posib. [Tekst] / V.A. Romenets, I. P. Manokha / Vst. st. V. O. Tatenka, T. M. Tytarenko. – K. : Lybid, 1998. – 992 s.

14. Skliarova T.V., Yanushkiavychene O.L. Vozrastnaia psykholohyia y pedahohyka : ucheb. posob. dlia stud. pedahoh. vuzov [Tekst] / T. V. Skliarova, O. L. Yanushkiavychene. – M.: Pokrov, 2004. – 144 s.

15. Tytarenko T.M. Suchasna psykholohiia osobystosti : navch. posib. 2-e vyd. [Tekst] / T.M. Tytarenko. – K. : Karavela, 2013. – 372 s.

Aktual_probl_psihol 2017, 6(13): 249-258 (pdf)


 

УДК 159.946.3

Лахтадир О.В.

Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ

Особливості сформованості комунікативної компетентності та її складових у студентів-майбутніх фахівців з фізичної культури і спорту

Мова статті: українська

Анотація: При переході студентів від початкових до старших курсів зменшується кількість тих майбутніх фахівців з фізичної культури і спорту, котрі мають високий рівень розвитку структурних компонентів комунікативної компетентності. Старші курси мають високий рівень (2,4 %) розвитку комунікативної компетентності.

У студентів з середнім рівнем розвитку комунікативної компетентності спостерігається підвищення сформованості її структурних компонентів залежно від курсу: від початкових до старших, що має об'єктивну зумовленість – нагромадження студентами відповідних знань і вмінь у процесі навчально-професійної підготовки.

Крім того, починаючи від початкових, до старших курсів зростає кількість тих студентів, котрі мають низький рівень сформованості когнітивного компонента комунікативної компетентності. Це можна пояснити незадовільною навчально-професійною підготовкою взагалі і, зокрема, браком у них знань, що мають стати підгрунтям виконання ними в майбутньому неналежною комунікативною підготовкою цих студентів професійних завдань. У інших компонентів комунікативної компетентності від початкових до старших курсів зменшується кількість студентів, що мають низький рівень сформованості комунікативної компетентності та її складових.

Комунікативна компетентність виступає психологічним інструментом для освітньої та професійної діяльності студентів.

Дослідження показало, що у студентів – майбутніх фахівців з фізичної культури і спорту спостерігається залежність розвитку комунікативної компетентності та її структурних компонентів від статі (більш високі результати мають жінки); від спеціальності (вона сформована більшою мірою у студентів, котрі навчаються за напрямом «Фізичне виховання») і від курсу навчально-професійної підготовки (зафіксовано дещо більш високий її розвиток у студентів старших курсів).

Ключові слова: комунікативна компетентність, компоненти комунікативної компетентності, рівні сформованості комунікативної компетентності, фахівці з фізичної культури і спорту.

References transliterated

1. Korniyaka O.M. Vyvchennja rozvytku komunikatyvnoj kompetentnocti studentiv / О.М. Korniyaka. Psyholingvistyka: [zb/nauk/ prac DVNZ "Perejaslav-Hmelnyckyj derzhavnyj pedagogichnyj universitet imeni Grygorija Skovorody"]. – Perejaslav-Hmelnyckj: PP "SKD", 2009. – Vyp. 3. – S. 60-69.

2. Korniyaka O.M. Psihologij komunikatyvnoj kultury shkolajra: monografiaj / О.М. Korniyaka –K.: Milenium, 2006. – 336 s.

3. Lakhtadyr O.V. Komunikatyvna kompetentnist' osobystosti / O.V. Lakhtadyr Aktual'ni problemy psykholohiyi: zb/nauk/ praс Instytutu psykholohiyi imeni H.S. Kostyuka NAPN Ukrayiny. – 2013. – Тom 5: Psykhofiziolohiya. Psykholohiya pratsi. Eksperymental'na psykholohiya. – К.:DP «Inform.-analit. ahent•stvo», 2013. – Vyp. 13. – S. 154–163.

4. Samohvalova A.G. Delovoe obchenie: sekrety effektivnjh komunikazj: uchebnoe posobie / A.G. Samohvalova– SPb.: Rech, 2012. – 333 s.

Aktual_probl_psihol 2017, 6(13): 259-267 (pdf)


 

 

УДК 159.922.77

Процик Л.С.

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, Київ

Використання механізмів психологічного захисту старшими підлітками: гендерні особливості

Мова статті: українська

Анотація: Висвітлено особливості виокремлених груп інтелектуально обдарованих підлітків з вираженою, прихованою формою обдарованості та звичайних. Досліджено гендерні особливості використання механізмів психологічного захисту кожної з даних груп. Проведено їх детальну характеристику. Доведено, що механізми психологічного захисту, які використовують інтелектуально обдаровані дівчата (заміщення, компенсація, сублімація) та хлопці (заміщення, компенсація, інтелектуалізація) є більш конструктивними у порівнянні із механізмами, які застосовують звичайні підлітки-дівчата та хлопці (заперечення, регресія). Обдаровані досліджувані частіше використовують когнітивні (хлопці) й емоційні (дівчата) психологічні захисти. Виявлено, що репертуар механізмів психологічного захисту у вибірці обдарованих підлітків характеризується вузькістю не залежно від гендерної приналежності. Встановлено відсутність значних гендерних відмінностей у виборі МПЗ в межах кожної групи, але є значні відмінності між групою обдарованих та звичайних. Визначено, що перспективою подальших досліджень є більш глибокий аналіз гендерних особливостей використання МПЗ інтелектуально обдарованими підлітками для забезпечення ефективної розвивальної роботи.

Ключові слова: підліток, інтелектуальна обдарованість, інтелектуальні здібності, механізми психологічного захисту, копінг-стартегії, гендер.

References transliterated

1. Bassyn F.V. O syle «Ya» y psykholohycheskoy zashchyte / F.V Bassyn // Voprosy fylosofyy, – 1969. – 2. – P. 118–125

2. Druzhynyn V.N. Psykholohyya obshchykh sposobnostey / V.N. Druzhynyn – SPb Yzdatel'stvo «Pyter». – 1999. –368 p. (Seryya «Mastera psykholohy»)

3. Kostyuk H.S. Navchal'no-vykhovnyy protses i psykhichnyy rozvytok osobystosti / H.S. Kostyuk – K.: Rad. shk., 1989. – 608 p.

4. Zhurbyn V.Y. Ponyatye psykholohycheskoy zashchyty v kontseptsyyakh Z. Freyda y K. Rodzhersa / V.Y. Zhurbyn // Voprosy psykholohyy. – 1990. – №4. – P. 14–23

5. Zdibnosti, tvorchist', obdarovanist': teoriya, metodyka, rezul'taty doslidzhen' / Za red. V.O. Molyako, O.L. Muzyky. – Zhytomyr: Vyd-vo «Ruta», 2006. –320 p.

6. Kul'chyts'ka O.I. Spetsyfika dytyachoyi obdarovanosti / O.I. Kul'chyts'ka // Obdarovana dytyna. – 2001. – №1. – P. 3–10

7. Nykol'skaya Y.M., Hranovskaya R.M. Psykholohycheskaya zashchyta u detey / Y.M. Nykol'skaya, R.M. Hranovskaya – SPb.: Rech', 2000. – 507 p.

8. Teplov B.M. Sposobnosty ta odarennost' / B.M. Teplov // Psykholohyya indyvydual'nykh razlichyy. – M., 2000. – P. 262-272.

9. Rubynshteyn S.L. Bytye ta soznanye / S.L Rubynshteyn – M.: Yzd-vo AN SSSR, 1957. – 328 p.

10. Kholodnaya M.A. Psykholohyya intellekta: paradoksy issledovanyya / M.A. Kholodnaya – Tomsk: Yzd-vo Tomsk. Un; M.: Yzd-vo «Bars», 1997. – 392 p.

11. Plutchik R, Kellerman H. & Conte H.R. A structural theory of ego defenses and emotions. In C.E.Izard (Ed.), Emotions in personality and psychopathology. N.Y. Plenum, 1979. – P.229–257

12. Freud A. The Ego and the mechanisms of defense // The writings of Anna Freud, Vol.2, London, 1977.

Aktual_probl_psihol 2017, 6(13): 268-275 (pdf)


 

УДК 159.9.072.42

Срібна О.В.

Державна установа «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Кіровоградській області», Кропивницький,

Психологічні особливості самовизначення сучасної жінки

Мова статті: українська

Анотація: У статті здійснюється спроба психологічного аналізу проблеми ідентичності, самовизначення сучасної жінки. Висвітлюються основи патріархальних принципів, що слугували тривалий час підґрунтям жіночої ідентичності. У руслі історичного підходу представлені особливості становлення сучасної жіночності впритул до засвоєння маскулінно маркірованої соціокультурної традиції. Визначаються особливості утворення стабільної ідентичності. Самовизначення подається у рамках співвідношення понять «стать» та «ґендер».

Ключові слова: ґендер, жінка, жіночність, ідентичність, ідентифікація, самовизначення.

References transliterated

1. Abramova I.G. Povedenie zhenshchiny v usloviyakh sotsial'no-ekonomicheskoy neopredelennosti //Zhenshchina v rossiyskom obshchestve, 1998. № 4. 1. S. 14-16.

2. Arendt X. Vita activa, ili O deyatel'noy zhizni: Per. s nem. i angl.. SPb.: Aleteyya, 2000. 437 s.

3. Aristarkhova I. JI. «Etika polovogo razlichiya» v kontseptsii Lyusi Irigari //Sotsiologicheskiy zhurnal, 1998. №3/4. S. 191-200.

4. Batler Dzh. Gendernoe bespokoystvo (gl. 1. Sub''ekty pola/gendera/zhelaniya) //Antologiya tendernoy teorii. Minsk: Propilei, 2000. S. 297-347.

5. Belinskaya E.P. Ya-kontseptsiya i tsennostnye orientatsii starshikh podrostkov v usloviyakh bystrykh sotsial'nykh izmeneniy //Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 14, Psikhologiya, 1997. № 4. S. 25-41.

6. Bem SL. Linzy gendera. Transformatsiya vzglyadov na problemu neravenstva polov: Per. s angl.. M.: «Rossiyskaya politicheskaya entsiklopediya» (ROSSPEN), 2004. 336 s.

7. Berger P., Lukman T. Sotsial'noe konstruirovanie real'nosti. M.: «Medium», 1995. 323 s.

8. Bern Sh. Gendernaya psikhologiya. SPb.: «Praym-EVROZNAK», M.: «OLMA-PRESS», 2001. 318 s.

9. Bovuar de S. Vtoroy pol: Per. s frants.. M.: Progress; SPb.: Aleteyya, 1997. 832 s.

10. Braydotti R. Zhenskie issledovaniya i politiki razlichiya //Vvedenie v gendernye issledovaniya. Ch. II: Khrestomatiya. Khar'kov: KhTsGI, 2001; SPb.: Aleteyya, 2001. S.13-23.

11. Brandt G.A. Filosofskaya antropologiya feminizma: priroda zhenshchiny. — Ekaterinburg: Izd-vo Gumanitarnogo un-ta, 2004. 204 s.

12. Burd'ye P. Struktury, habitus, praktiki //Sovremennaya sotsial'naya teoriya: Burd'ye, Giddens, Khabermas: Ucheb. posobie. Novosibirsk: Izd-vo Novosib. un-ta, 1995. S. 16-31.

13. Geodakyan V.A. Teoriya differentsiatsii polov v problemakh cheloveka //Chelovek v sisteme nauk. M.: Nauka, 1989. S. 171-189.

14. Gilligan K. Inym golosom //Feminizm i gendernye issledovaniya. Khrestomatiya. M., 1991. S. 143-159.

15. Delez Zh. Logika smysla. M.: «Akademiya», 1995. 298 s.

16. Derrida Zh. Shpory: stili Nitsshe //Filosofskiy nauki, 1991. № 2. S. 118-142.

17. Zdravomyslova E. A., Temkina A. A. Sotsial'noe konstruirovanie gendera //Sotsiologicheskiyzhurnal, 1998. №3/4. S. 171-182.

18. Zinevich O.V. Pol kak sotsial'nyy fenomen //Vestnik NGU. Tom 1. Vypusk 1. Seriya: filosofiya i pravo. Novosibirsk, 2003. S. 107-117.

19. Kagan V. E. Stereotipy muzhestvennosti-zhenstvennosti i obraz «Ya» u podrostkov //Voprosy psikhologii, 1989. № 3. S. 53-62.

20. Mitchell Dzh. Zhenskaya seksual'nost'. Zhak Lakan i ecole freudiene. Vvedenie //Vvedenie v gendernye issledovaniya. Ch. II: Khrestomatiya. Khar'kov: KhTsGI, 2001; SPb.: Aleteyya, 2001. S. 534-561.

21. Uest K., Zimmermann D. Sozdanie gendera //Khrestomatiya feministskikh tekstov. DB, SPb., 2000. S. 193-219.

22. Fuko M. Ispol'zovanie udovol'stviy. Istoriya seksual'nosti. T. 2: Per. s frants.. SPb.: Akademicheskiy proekt, 2004. – 432 s.

Aktual_probl_psihol 2017, 6(13): 276-285 (pdf)


 

УДК 159.9:159.96

Ходос О.С.

Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди, Переяслав-Хмельницький

Визначення ефективності корегуючих впливів дезадаптивних чинників на особистість військовослужбовця

Мова статті: українська

Анотація: В статті викладено матеріали контрольного емпіричного дослідження негативних сукупних факторів процесу адаптації військовослужбовців до військової служби, зроблено стислий аналіз отриманих даних, окреслено подальші напрямки роботи щодо вдосконалення та полегшення процесу адаптації військовослужбовців до нових умов служби, наведені нові напрямки вдосконалення якості підготовки військовослужбовця.

Ключові слова: Збройні Сили України, адаптація, агресія, емоційне вигорання, військовослужбовці, випереджача освіта, тривога.

References transliterated

1. The Constitution of Ukraine, current legislation as amended and supplemented. As of 1 January. 2014: (Official texts). - K: Palyvoda AV, 2014. – 64 p.

2. A. Makarenko, Hodos A. Education and stress ahead of education. Monograph. – K., 2011. – 185 p.

3. Reshetnikov M.M. Psychology War: from nuclear to the Local Area. STATUS prediction, behavior and activities of people. – SPb.: East – Evropeyskyy Institute psychoanalysis, 2011. 496 p.

4. Selchenok K.V. Problems voennoy psychology. - App.: Publishing: Harvest, AST, 2003., Series: Library Practical psychology. – 640 p.

5. Sуropyatov A.G. Medical-psyholohycheskoe soprovozhdenye of special operations / A.G. Sуropyatov. – K: OT Rostunov, 2013. – 292 p.

6. Yagoupov V. Military Psychology: Textbook. - K: Tandem, 2004. – 656 p.

7. MakarenkoO.M., Hodos A.S. Psychological conflict of expectations and realities in the adaptation period of military contract service of the Armed Forces of Ukraine. / OM. Makarenko, O.S. Hodos // examination of the conflict: Theory and Methods: Materials XIII International scientific – practical conference (02/28/2014). K., 2014. – p. 9-13

8. Masyutkyn V. Spetsnazovtsu to Notes. // Bratyshka. 2012. – №9. – P. 22-26.

9. Hodos AS The components of the process of adaptation of military service. / OSHodos // Actual problems of psychology: Proceedings of the Institute of Psychology behalf G.S. Kostyuka NAPS Ukraine. – 2015. – Vol. V: Psyhofiziolohiya. Psyholohiya work. Experimental Psychology. – Issue 15 – 284 P. 232-241

10. Yuryev L.M. Materials press conference on "Adaptation Psyholohycheskaya soldier vernuvshyhsya IZ zone ATO. Psyhycheskoe STATUS population with svyazannoe neprekraschayuschymysya voennыmy action at Donbass ".: [Elektron. resource]. - Access: http: // www.most-dnepr.info/press-centre/archives/112798.htm

Aktual_probl_psihol 2017, 6(13): 286-293 (pdf)


 

УДК 159.923

Чайка Г.В.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ

Автономія як складова психологічного благополуччя в сучасних дослідженнях

Мова статті: українська

Анотація: У статті розкривається поняття «автономія» в термінах сучасної психології. Показано, що автономія є важливим компонентом психологічного благополуччя, як вроджена потреби людини і внутрішня мотивація дій і вчинків, реалізація права людини на свої власні принципи й цінністі. Психологічне благополуччя розглядається автором з точки зору евдемонічного підходу, як виявлення повноти самореалізації особистості в конкретних життєвих умовах і обставинах, в балансі між вимогами соціального середовища людини і розвитку власної індивідуальності.

Теоретичний аналіз показує автономію як потребу, яка існує з народження і розвивається і ускладнюється з ростом людини і розвитком особистості. Автономія є рушійною силою в різних діях на різних вікових етапах, тому обговорюються особливості автономії в крос-культурних, професійних, вікових аспектах. Найбільш чітко поняття автономії розроблено в постнекласичної парадигми в рамках концепції самодетермінації.

У статті підкреслюється, що головна психологічна особливість автономії людини є її схильність приймати рішення і будувати власну поведінку на основі стійких внутрішніх критеріїв, іноді в опозиції до сил зовнішнього середовища і безпосереднього власного бажання.

Ключові слова: автономія, психологічне благополуччя, внутрішня і зовнішня мотивація.

References transliterated

1. Avtonomnost' v psihologi. [Autonomy in psychology]. Retrieved from http://www.psypub.ru/termins/2.htm [in Russian]

2. Batashev A.R. (2007) Modelirovanie social'noj dejstvitel'nosti v podrostkovom vozraste [Modeling of social reality in adolescence]. Mir psihologii Psychology world, № 4, P. 26–37 [in Russian].

3. Berne E. (2002) Games People Play: the Psychology of Human Relations [M.Budynina trans], Moskva: EKSMO, 314 p. [in Russian]

4. Beh І. (2008) Vihovannja osobistostі : pіdruchnik [Education of personality: textbook] K.: Libіd', 848 p. [in Ukrainian]

5. Bol'shakova A.N. (2013) Psihologіchne blagopoluchchja ta osoblivostі stavlennja do otochujuchih u kursantіv VNZ MVS Ukraїni [Psychological well-beign and characteristics of relations of student of the University of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine]. Osvіta regіonu: polіtologіja, psihologіja, komunіkacії. – Regional Education: political sciences, psychology, communications, № 2, P. 206–210. [in Ukrainian]

6. Gordeeva T.O. (2010) Teorija samodeterminacii: nastojashhee i budushhee. Chast' 1: Problemy razvitija teorii [Self-determination theory: the present and future. Part 1] Psihologicheskie issledovanija – Psychological researches, No. 4(12) Retrieved from: http://www.psystudy.ru/index.php/num/2010n4-12/343-gordeeva12.html [in Russian]

7. Dergachova O. E. Avtonomіja і samodeterminacija v psihologії motivacії: teorіja E. Desі і R. Rajana [Autonomy and self-determination in motivation: the theory of E.L. Deci, R.M. Ryan.] Retrieved from: http://motiv.smysl.ru/ DERGACHEVA.DOC [in Russian]

8. Eudemonia // Toftul M.G. (2014) Suchasnij slovnik z etiki [Modern dictionary in ethics], Zhitomir: Vid-vo ZhDU іm.І. Franka, 416p. [in Ukrainian]

9. Kant I. (1966) Metaphysics of Morals [trans.] , M.: Mysl', T.4. Part I. 544 p. [in Russian]

10. Karpinskij K.V. (2012) Avtonomija smyslozhiznennogo vybora i psihologicheskoe blagopoluchie lichnosti [Autonomy of life-sence choice and personsl well-beign] Teoreticheskaja i jeksperimental'naja psihologija – Theoretical and experimental psychology, T. 5, № 2, P.9-21 [in Russian]

11. Korchіkova І.V. (2013) Adaptacіja і standartizacіja opituval'nika osobistіsnoї avtonomnostі dlja pіdlіtkіv і junakіv [Adaptation and standardization of the autonomy questionnaire for adolescents] Praktichna psihologіja ta socіal'na robota – Practical psychology and social work, № 2, P 47–52 [in Ukrainian]

12. Leont'ev D.A. (2007) Fenomen svobody: ot voli k avtonomii lichnosti // Tol'ko unikal'noe global'no [The “freedom” phenomenon: from will to personal autonomy] Sb. statej v chest' 60-letija G.L. Tul'chinskogo – Coll. of articles in the honor of 60-anniversary of G.L. Tulchinskiy, SPb.: SPbGUKI, P. 64-89. [in Russian]

13. Mel'nikova V.B. (2014) Avtonomija lichnosti: obzor zarubezhnyh podhodov k problematike [Personal autonomy: review of foreign approaches] Psihologicheskie issledovanija – Psychological researches T. 7, № 37. P. 9-21. [in Russian]

14. .Rean A.A (Ed.), (2008) Adolescent’s psychology. Full textbook. SPb.: Prajm–EVROZNAK,. 504 p.[in Russian]

15. Raykroft Ch. (1995) Critical dictionary of psychoanalysis [L.V. Toporova, S.V. Voronina i I.N. Gvozdeva Trans.], SPb.; Vostochno-Evropejskij Institut Psihoanaliza, , 288 s. [in Russian]

16. Sergeeva O.A. (2007) Psihologo-pedagogicheskie uslovija razvitija lichnosti v processe podgotovki studentov-psihologov [Psychological and pedagogic conditions of personal development of students-psychologists] Extended abstract of candidate’s thesis. Astrahan, 26 p. [in Russian]

17. Hutka S.V., Nagornjak K.M. (2015) Profesіjna samostіjnіst' u zv’jazku іz sub’єktivnim blagopoluchchjam u kros-nacіonal'nіj perspektivі [Professional independence and its relationship with subjective well-being in national perspective]. Ukraїns'kij socіum – Ukrainian sotsium, №3 (54), P.56-62 [in Ukrainian]

18. Erikson E. (1996) Identity: Youth and Crisis (A. Tolstyh ed. and trans.]. Moskow: Izd. gruppa «Progress», 340 p. [in Russian]

19. Balkir N., Arens E.A., Barnow S. (2013) Exploring the relevance of autonomy and relatedness for mental health in healthy and depressed women from two different cultures: When does culture matter? // Int. J. Soc. Psychiatry, August 1, 59: P. 482-492

20. Carrasco A., Campbell R.Z., L?pez A. L. et al. (2013) Coping Strategies and Psychological Well-Being in Young Professional Tennis Players // The Spanish Journal of Psychology , Vol. 16, P. 75

21. Church A.T., Katigbak M.S., Locke K.D. et al. (2013) Need Satisfaction and Well-Being Testing Self-Determination Theory in Eight Cultures // Journal of Cross-Cultural Psychology May, vol. 44, no. 4, P. 507-534

22. DeCharms R. (1968) Personal causation. – New York : Academic, 398 p.

23. Deci, E.L. Ryan R.M. (1985) Intrinsic motivation and self-determination in human behavior,– NY: Plenum, 371 p.

24. Deci E.L. Ryan R.M. (1991) A motivational approach to self: Integration in personality. // In R. Dienstbier (Ed.), Nebraska symposium on motivation – Lincoln, NE: University of Nebraska Press., Vol. 38. Perspectives on motivation, P. 237-288.

25. Deci E.L. Ryan R.M. (1987) The support of autonomy and the control of behavior // Journal of Personality and Social Psychology, No 53, P. 1024-1037

26. Deci E.L. Ryan R.M. (2008) Facilitating optimal motivation and psychological well-being across life’s domains // Canadian Psychology , Vol. 49, P. 14–23.

27. Reis H.T., Sheldon K.M., Gable Sh.L. et/ al. (2000) Daily Well-Being: The Role of Autonomy, Competence, and Relatedness // Personality and Social Psychology Bulletin , Vol. 26, No. 4, P.419-435

28. Ryan R.M. Deci E.L., Grolnick W.S. (1995) Autonomy, relatedness, and the self: Their relation to development and psychopathology // In D. Cicchetti & D. J. Cohen (Eds.), Developmental psychopathology: Theory and methods – NY: John Wiley & Sons, Vol. 1, P. 618-655.

29. Ryff C., Lee C., Keyes M. (1995) The stricture of psyhological well-being revisited // Journal of Personality and Social Psychology. Vol.69, P. 719-727

30/ Sheldon K.M., Kasser T. (1995) Coherence and congruence: Two aspects of personality integration // Journal of Personality and Social Psychology, № 68, P. 531-543.

Aktual_probl_psihol 2017, 6(13): 294-304 (pdf)


 

УДК 159.923

Шелестова О.В.

Територіальне медичне об’єднання «Психіатрія», Київ

Особливості впливу розладів адаптації на особистісні особливості та психоемоційну сферу військовослужбовців різних форм служби

Мова статті: українська

Анотація: У статті розглянуті особливості впливу розладів адаптації особистісні особливості та психоемоційну сферу військовослужбовців різних форм служби, та оцінено розміри впливу стресу на особистістну та емоційну сфери обстежуваних. Дослідження здійснювалася шляхом порівняльного аналізу із результатами досліджуваних контрольної групи за допомогою методів первинної і вторинної математичної статистики. Визначено якісні показники динаміки змін в особистісній сфері військовослужбовців з розладами адаптації, та змін в психоемоційній сфері в умовах впливу стресових подій під час військової служби. Досліджено зміни на рівні особистісних та психоемоційних змін, яке проводилося шляхом бесід та за допомогою тесту ММРІ, тесту Акцент2-90, тесту Кетелла, тесту Векслера, тесту Вартега. Порівняно дані особистістної та психоемоційної сфер військовослужбовців з розладами адаптаціі та посттравматичними стресовими розладами, з військовослужбовцями які таких розладів не мали, а також військовослужбовців строкової служби та служби за контрактом. Представлено зміни в особистістній та емоційній сферах військовослужбовців з розладами адаптаціі та посттравматичними стресовими розладами. Отримані дані узагальнені та результати представлено у вигляді діаграм. Показано порівняльну картину формування порушень в особистісній сфері та в емоційнму фоні. Емпірично зафіксовано динаміку змін у особистісній та психоемоційній сферах військовослужбовців. Отримані в дослідженні дані вказують на значимий вплив акцентуацій характеру у розвитку порушень адаптації військовослужбовців. Військовослужбовці, які проходили службу за контрактом, мали вищий інтелект, ніж строкові військові. У військовослужбовців з розладами адаптації у особистісному профілі MMPI був вищим показник ptsd, що характеризував психотравматичні переживання, та більш вираженими риси тривожності і соціальної інтровертованості Також отримані дані вказують на наявність змішаного варіанту реагування на стрес та проблему внутрішнього конфлікту, в якому проявлялися різноспрямовані тенденції: одночасно мотивація досягнення та уникнення неуспіху, схильність до активності та до блокування дій в ситуації стресу і виснажливістю. Також спостерігалася нижча емоційна стійкість, домінантність, експресивність, сміливість, підозріливість, мрійливість та вищий радикалізм на відміну від осіб без психічних зрушень. Малюнки військовослужбовців з розладами адаптації свідчили про розгубленість, зниження життєвого тонусу, відсутність пристосування до життя, часто перехід у світ фантазій від страху, нестачу жвавості і вольової регуляції, цілеспрямованості, слабке почуття захищеності, неврівноваженість, пасивність, нерішучість, нездатність до самовіддачі, інфантильність, негармонійність. Також отримані дані вказують на вищу особистісну стабільність військовослужбовців контрактної служби, які свідомо обирали даний вид діяльності та були більш мотивованими і психологічного підготовленими до несення військових обов’язків.

Ключові слова: військовослужбовець, розлади адаптації, акцентуації характеру, особистісні властивості, особистісні особливості, емоційний фон, психоемоційна сфера, рівень інтелекту.

References transliterated

1. Antipova O.S. Rasstroystva adaptatsii: sovremennyie podhodyi k diagnostike i terapii / O.S. Antipova // NeyroNEWS: Psihonevrologiya i neyropsihiatriya. – 2013. – № 3. – S. 29–32.

2. Akarachkova E.S. Stress i rasstroystva adaptatsii / E.S. Akarachkova, O.V. Kotova, S.V. Vershinina, I.V. Ryabokon // Lechaschiy vrach: Nauchno-prakticheskiy zhurnal. – 2014. – № 6. – S. 61–65.

3. Horowitz M.J. Phaze oriented treatment of stress response syndromes // Am.J. Psychotherapy. – 1973. – V.27. – P. 506-515.

4. Voloshyn P.V. Pryntsypy medyko-psykholohichnoi reabilitatsii osib, yaki postrazhdaly pid chas vykonannia sluzhbovykh obov’iazkiv v Ukraini / Voloshyn P.V., Maruta N.O., Shestopalova L.F., Linskyi I.V. // Suchasni pidkhody do diahnostyky, terapii ta reabilitatsii posttravmatychnykh stresovykh rozladiv: Materialy mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii (28-29 travnia 2015 r. m. Kharkiv) / Ukrainskyi visnyk psykhonevrolohii. – Kharkiv, 2015. – Tom 23. – Vypusk 2 (83) – C. 105.

Aktual_probl_psihol 2017, 6(13): 305-31 (pdf)


5