Актуальні проблеми психології, том 6, випуск 15 – 2019

АНОТАЦІЇ ТА ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

Зміст випуску

Повна збірка

Актуальні проблеми психології, том 6, випуск 15 – 2019

Анотації та відомості про авторів

УДК 159.923.38(043.3)

Аршава І.Ф., Кутєпова-Бредун В.Ю.

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Дніпро

Мова статті: українська

Опис та адаптація опитувальника «Коротка шкала вимірювання стану потоку» (Ф. Рейнберг, Р. Воллейер)

Анотація: У cтатті представлено теоретичний та емпіричний аналіз специфічного емоційного стану – стану «потоку» та особливості його прояву у групах музикантів-професіоналів та аматорів.

Здійснено переклад, проведено психометричну перевірку, адаптовано до україномовної вибірки та апробовано у емпіричному дослідженні психодіагностичну методику «Коротка шкала вимірювання стану «потоку» (Ф. Рейнберг, Р. Воллмейер) для дослідження виникнення та прояву специфічного емоційного стану – стану «потоку» та встановлено його вищий рівень у музикантів-професіоналів.

Визначено та емпірично підтверджено, що у музикантів-професіоналів спостерігається більш виразний рівень виникнення відчуття стану «потоку». Статистично значущі розбіжності за показниками компонентів стану «потоку» (досконалість та особистісна значущість діяльності) виявилися вищими у групі музикантів-професіоналів. Встановлено позитивний кореляційний зв’язок між схильністю до відчуття стану «потоку» та таким компонентом психологічного благополуччя індивіда як управління середовищем.

Вибір творчої професії пояснюється глибинною потребою у самореалізації творчої людини, вираженні засобами творчості притаманної їм тривожності, суму, можливістю переживання стану «потоку». Музиканти-аматори ж відчувають стан «потоку» менш інтенсивно. Для аматорів музична діяльність у більшій ступені є засобом розваги, отримання задоволення.

Ключові слова: стан «потоку», музиканти-професіонали, аматори, усвідомленість, психологічне благополуччя, емоції.

 

References transliterated

1. Arshava I.F. Osobistisni harakteristiki muzikantiv-profesionaliv ta muzikantiv-amatoriv / I.F. Arshava, E.L. Nosenko, V.Yu. Kutyepova-Bredun// Aktualni problemi psihologiyi: zbirnik naukovih prac Institutu psihologiyi imeni G.S. Kostyuka NAPN Ukrayini. T. VI: Psihologiya obdarovanosti. Vipusk 11. Kiyiv-Zhitomir: Vid-vo ZhDU im. I. Franka. 2015. № 11. 2015. - S. 20–30.

2. Golubev A. M. Priroda polnoty soznaniya. Adaptaciya oprosnika vnimatelnosti i osoznannosti MAAS/ Vestnik NGU. Seriya: Psihologiya. 2012. T. 6, № 2. - S. 44–51.

3. Bishop S. R. Mindfullness: A proposed Operational definition / S.R. Bishop, Lau M., S. Shapiro, L. Carlson, J. Carmody, Z.V. Segal, Abbey S., M. Speca, D. Velting, G. Devins. Slinical Psychology: Science&Practice, Vol.11 (3), 2004. P. 230–241.

4. Brown K. W. The Benefits of Being Present: Mindfulness and its Role in Psychological Well-being /K. W.Brown, R. M. Ryan. Journal of personality and Social Psychology, 2003. Vol. 84. № 4. P. 822–848.

5. Clarke S. “Flow» experience in the daily lives of sixth form college students / S. Clarke, J. Haworth. Br. J. Psychol, 1994. № 85. P. 511–523.

6. Csikszentmihalyi M. Beyond Boredom and Anxiety. The Jossey-Bass Behavioral Science Series San Francisco, CA: Jossey-Bass, 1975.

7. Csikszentmihalyi M. Beyond Boredom and Anxiety: Experiencing Flow in Work and Play. San Francisco. CA: Jossey-Bass, 2000.

8. Csikszentmihalyi M. Musical improvisation: a systems approach in Creativity in Performance /M. Csikszentmihalyi, G. Riched. R.K. Sawyer. GreenwichCT: Ablex Publishing Corporation, 1997. P. 43–66.

9. Engeser S. Flow. Rerformance and moderators of challenge–skill balance /S. Engeser, F. Rheinberg. Motivation and Emotion, 2008. № 32. P. 158–172.

10. Jackson S. A. Long and short Measures of flow: The Construct Validity of the FSS-2, DFS-2, and New Brief Counterparts /S.A. Jackson, A.J. Martin, R.C. Eklund. Journal of Sport and Exercise Psychology, 2008. № 30. P. 561–587.

11. Kutepova-Bredun V.Y. The specifics of psychological well-being of the professional and amateur musicians / Arshava I.F., Kutepova-Bredun V.Y. // Quare 2018, 18-22.06.18, The Chech Republic, 2018. – P. 6.

12. Lambert J., Chapman J., Lurie D. Challenges to the four-channel model of flow: Primary assumption of flow support the moderate challenging control channel /J. Lambert, J. Chapman, D. Lurie. Journal of Positive Psychology, 2013. № 8. - P. 395–403.

13. Massimini F. The systematic assessment of flow in daily experience /F. Massimini, M.Carliin, M. Csikszentmihalyi, I.S. Csikszentmihalyi (Eds.). Psychological studies of flow in consciousness, 1988. New York: Cambridge University Press. P. 266–287.

14. Nakamura J. The concept of flow. Handbook of Positive Psychology /J. Nakamura, M. Csikszentmihalyi, eds C. Snyder, S. Lopez, editors. Oxford: Oxford University Press, 2010. P. 89–105.

15. Rheinberg F.Die Erfassung des Flow-Erlebens. The assessment of flow experience, in J. Stiensmeier-Pelster and F. Rheinberg (Eds.), Diagnostic von Motivation und Selbstkonzept /F. Rheinberg, R. Vollmeyer, S. Engeser. Gottingen: Hogrege. 2003. P. 261–279.

Aktual_probl_psihol 2019, 6(15): 6-15 (pdf)


 

УДК 159.922.2

Біла І.М.

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології Національної академії педагогічних наук України, Київ

Мова статті: українська

Сім’я як простір формування цінностей дитини

Анотація: Основні особистісні якості дитини, її ціннісні уявлення формуються у дошкільному віці. Перші знання про світ, перший досвід буття дитина отримує у сім’ї. Сім’я на початкових стадіях індивідуального розвитку є єдиною і найбільш значимою референтною малою групою, що опосередковує засвоєння соціальних цінностей. Формування ціннісних уявлень дитини відбувається у межах існуючих сімейних цінностей, позитивних та негативних показників значущості об’єктів, що відносяться до заснованої на єдиній сумісній діяльності спільноти людей. Однак стан сімейних стосунків на сьогоднішній день не є стабільним. Одним із показників нестабільності є зростаюча кількість неповних сімей, джерело яких, як правило, – розлучення та позашлюбні народження.

Успішність процесу формування системи ціннісних орієнтацій особистості на всіх вікових стадіях, соціалізації в сім’ї забезпечують важливі механізми розуміння, підкріплення та ідентифікація. Під час входження дитини у сім’ю, завдяки ідентифікації відбувається прийняття норм, правил, цілей значимих дорослих, ототожнення себе з ними, засвоєння прийнятих у сім’ї норм і цінностей.

Важливою при цьому є готовність батьків до ціннісної взаємодії з дитиною, яка включає: мотиваційний компонент, що характеризується відповідальністю за виконання внутрішньосімених завдань виховання та взаємодії з усіма членами сім’ї; когнітивний компонент, що визначається наявністю знань, уявлень про психологію дитинства, вікові психологічні прояви поведінки, форми дитячо-батьківських стосунків, ефективної взаємодії; операційний компонент, що передбачає уміння та навички володіння прийомами ефективного спілкування та сімейної взаємодії; емоційно-вольовий компонент, характеризується самоконтролем, саморозвитком, вмінням володіти собою та організовувати ефективне сімейне спілкування; рефлексивний компонент виявляє рівень самооцінки, самоаналізу батьківської компетентності. Готовність батьків до ціннісної взаємодії забезпечує процес становлення ціннісних орієнтацій дитини, що характеризує взаємно обумовлені сторони її соціалізації та індивідуалізації.

Запорукою успішного аксіогенезу дитини є дотримання батьками основних принципів сімейного виховання, які пронизані гуманістичною ідеєю про найвищу цінність дитини (гуманність, врахування вікових та індивідуальних особливостей, залучення дітей до життєдіяльності сім’ї як рівноправних учасників, оптимістичність і демократичність батьківсько-дитячих взаємин, послідовність та єдність батьківських вимог).

Ключові слова: сім’я, дитина, цінності, ціннісна взаємодія, сімейне виховання, аксіогенез.

 

References transliterated

1. Artyuhina L.V. Zhiznennye i professionalnye cennosti pokolenij – osnova korporativnoj kultury kompanii v usloviyah krizisov i konkurencii. Sovremennye gumanitarnye issledovaniya. 2011. № 5. S. 179-183.

2. Hovorun T.V. Bazovi peredumovy poiavy ta resotsializatsii ditei ta molodi hrupy ryzyku. ScienceRise. 2015. № 8/1(13). – S. 84-89.

3. Gavrilyuk V.V., Trikoz N.A. Dinamika cennostnyh orientacij v period socialnoj transformacii: pokolennyj podhod. URL: http://ecsocman.hse.ru/data/611/119/1217/011.GAVRILIUK.pdf

4. Druzhinin V.N. Psihologiya semi. Moskva: “KSP”, 1996. 160 s.

5. Leontev D.A. Ot socialnyh cennostej k lichnostnym: sociogenez i fenomenologiya cennostnoj regulyacii deyatelnosti. Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 14: Psihologiya. Moskva: Izd-vo Mosk. un-ta, 1996. № 4. S. 35-44.

6. Leontev D.A. Cennost kak mezhdisciplinarnoe ponyatie: opyt mnogomernoj rekonstrukcii. Voprosy filosofii. 1996. № 4. S. 22-25.

7. Lisina M.I. Problemi ontogeneza obsheniya. Moskva: Pedagogika, 1986. 144 s.

8. Litvinova O.V. Problema zberezhennia simeinykh tsinnostei v umovakh transformatsiinykh zmin. Teoretychni i prykladni problemy psykholohii. 2013. № 2(31). S.150-158.

9. Prijnyattya ditinoyu cinnostej: posib. / za red. T.O. Pirozhenko. Kiyiv: Vidavnichij Dim «Slovo», 2018. 240 s.

10. Shnejder L.B. Semya: oglyadyvayas vpered. Sankt-Peterburg: Piter, 2013. 368 s.

Aktual_probl_psihol 2019, 6(15): 16-24 (pdf)


 

УДК 159.922.4

Данилюк І.В., Шиковець С.О.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ

Мова статті: українська

Проблема впливу етнолінгвістичної ідентичності на психологічне благополуччя та здоров’я особистості

Анотація: У статті наведені результати вивчення та теоретичного аналізу явища впливу етнолінгвістичної ідентичності на психологічне благополуччя та здоров’я особистості на підставі аналізу сучасних психологічних та міждисциплінарних досліджень. У статті була здійснена спроба розкрити значення вітального стану лінгвістичної ідентичності як засобу для досягнення психологічного благополуччя, здоров’я та економічної стійкості особистості в сучасному суспільстві. Також описано перспективи дослідження проблеми впливу етнолінгвістичної ідентичності на психологічне благополуччя та здоров’я особистості представників мовних спільнот України та груп мігрантів з прогнозуванням можливих сфер застосування отриманих результатів.

Ключові слова: етнолінгвістична ідентичність, психологічні складові етнолінгвістичної ідентичності, психологічне благополуччя особистості, здоров’я особистості, вітальний стан етнолінгвістичної ідентичності, етнолінгвістичні спільноти.

 

References transliterated

1. Ball, J. & Moselle, K. (2013). Contributions of Culture and Language in Aboriginal Head Start in Urban and Northern Communities to Children’s Health Outcomes: A Review of Theory and Research. Division of Children, Seniors & Healthy Development, Health Promotion and Chronic Disease Prevention Branch, Public Health Agency of Canada.

2. Bialystok, E & Martin, M. M. (2004). Attention and inhibition in bilingual children: evidence from the dimensional change card sort task. Developmental Science 7, 325–339.

3. Bialystok, E. & Senman, L. (2004). Executive processes in appearance-reality tasks: the role of inhibition of attention and symbolic representation. Child Development, 75, 562– 579.

4. Bialystok, E. (1999). Cognitive complexity and attentional control in the bilingual mind. Child Development,

5. Bialystok, E. (2001). Bilingualism in development: Language, literacy, and cognition. Cambridge: Cambridge University Press.

6. Bialystok, E., Craik, F.I.M & Luk, G. (2012). Bilingualism: consequences for mind and brain. Trends in Cognitive Sciences 16(4), 240–250.

7. Chandler, M. & Lalonde, C. (1998). Cultural Continuity as a Hedge against Suicide in Canada’s First Nations. Transcultural Psychiatry, 35, 191–219.

8. Child Language Research and Revitalization Working Group. (2017). Language documentation, revitalization, and reclamation: Supporting young learners and their communities. Waltham, MA: EDC.

9. Costa, A., Hernández, M. & Sebastián-Gallés, M. (2008). Bilingualism aids conflict resolution: evidence from the ANT task. Cognition, 106(1), 59–86.

10. Danyliuk, I.V. & Shykovets, S.O. (2018). An attitude to nature: the dichotomy “human – nature” or the measure of human domination over nature as a cultural indicator. American Journal of Fundamental, Applied & Experimental Research, 1(8), 10-17.

11. Danyliuk, I.V., Shykovets, S.O. & Mambetova, A.A. (2017). Psychological peculiarities of mentality of the representatives of the regional communities in Ukraine as a key point for understanding of social crisis in Ukraine. International Journal of Education & Development, 2(1), 8-12.

12. Dorian, N. C. (1981). Language death: The life cycle of a Scottish Gaelic dialect. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.

13. Dorian, N. C. (1986). Abrupt transmission failure in obsolescing languages: How sudden they “tip” to the dominant language communities and families. In: V. Nikiforidu, M. V. Clay, M. Niepokuj & D. Feder (eds.) Proceedings of the twelfth annual meeting of the Berkeley Linguistics Society (pp72–83). Berkeley: Berkeley Linguistics Society.

14. EUROPEANS AND THEIR LANGUAGES, Special Eurobarometer 386 / Wave EB77.1 Special Eurobarometer, European Commission http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_386_en.pdf

15. Fishman, J. A. (1991). Reversing Language Shift: Theoretical and Empirical Foundations of Assistance to Threatened Languages. Clevedon: Multilingual Matters.

16. Fritsche, I., Jonas, E. & Fankhänel, T. (2008). The role of control motivation in mortality salience effects on ingroup support and defense. Journal of Personality and Social Psychology, 95(3), 524-541.

17. Giles, H., & Johnson, P. (1987). Ethnolinguistic identity theory: A social psychological approach to language maintenance. International Journal of the Sociology of Language, 68(1), 69-99.

18. Grinevald, C. (1998). Language Contact and Language Degeneration. In: F. Coulmas (ed.), The handbook of sociolinguistics (pp. 176–184). Blackwell Reference Online.

19. Hogg, M. A. (2000). Subjective uncertainty reduction through self-categorization: A motivational theory of social identity processes. European review of social psychology, 11(1), 223-255.

20. Kim, S., Wang, Y., Deng, S., Alvarez, R., & Li, J. (2011). Accent, perpetual foreigner stereotype, and perceived discrimination as indirect links between English proficiency and depressive symptoms in Chinese American adolescents. Developmental Psychology, 47(1), 289-301.

21. Maercker, A., & Müller, J. (2004). Social acknowledgment as a victim or survivor: A scale to measure a recovery factor of PTSD. Journal of Traumatic Stress, 17(4), 345-351.

22. McIvor, O., Napoleon, A. & Dickie, K. (20090. Language and Culture as Protective Factors for At-Risk Communities. Journal of Aboriginal Health 5(1), 6-25.

23. Nettle, D. & Romaine, S. (2000). Vanishing Voices. The Extinction of the World’s Languages. Oxford: Oxford University Press.

24. O’Shanness, C. 2011. Language contact and change in endangered languages. In P. Austin & J. Sallabank (eds.), The Cambridge Handbook of Endangered Languages (pp. 78–99). Cambridge: Cambridge University Press.

25. Oster, R. T., Grier, A., Lightning, R., Mayan, M. J. & Toth, E. L. (2014). Cultural continuity, traditional indigenous language, and diabetes in Alberta First Nations: A mixed methods study. International Journal for Equity in Health 13(1), 148–168.

26. Poulin-Dubois, D., Blaye, A., Coutya, J & Bialystok, E. (2011), The effects of bilingualism on toddlers’ executive functioning. Journal of Experimental Children Psychology, 108(3), 567–579.

27. Robbins, J. A. & Dewar, J. (2011). Traditional Indigenous approaches to healing and the modern welfare of traditional knowledge, spirituality and lands: a critical reflection on practices and policies taken from the Canadian Indigenous example. The International Indigenous Policy Journal 2(4), 1–17.

28. Roccas, S., & Brewer, M. B. (2002). Social identity complexity. Personality and Social Psychology Review, 6(2), 88-106.

29. Sasse, H. J. (1992). Theory of language death. In: M. Brenzinger (ed.). Language Death (pp. 7–30). New York: Mouton de Gruyter.

30. Tajfel, H., & Turner, J. C. (1979). An integrative theory of intergroup conflict. In W. G. Austin & S. Worchel (eds.), The Social Psychology of Intergroup Relations (pp. 33-47). Monterey, CA: Brooks-Cole.

31. UNESCO (2002). Universal Declaration on Cultural Diversity, Cultural Diversity, Series No. 1.

32. Wated, G., & Sanchez, J. I. (2006). The role of accent as a work stressor on attitudinal and health-related work outcomes. International Journal of Stress Management, 13(3), 329-350.

Aktual_probl_psihol 2019, 6(15): 25-32 (pdf)


 

УДК 159.9:378-051

Дубчак Г.М.

Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», Київ

Мова статті: українська

Психодіагностична модель прогнозування рівнів професійної стресостійкості майбутніх фахівців соціономічних професій

Анотація: В статті наведені результати розробки психодіагностичної моделі прогнозування рівнів професійної стресостійкості майбутніх фахівців соціономічних професій. Для цього було проведено психологічне дослідження, у якому взяли участь 209 фахівців соціономічних професій. На основі вивчення психологічних особливостей фахівців з різними рівнями стресостійкості була розроблена і апробована психодіагностична модель – алгоритм прогнозування рівнів професійної стресостійкості, який дозволяє з високою точністю передбачити рівень особистісних ресурсів професійної стресостійкості студентів в майбутній професійній діяльності. Показано, що такі показники як когерентність, здійсненність, усвідомленість, стресостійкість можна використовувати в якості психологічних критеріїв для прогнозування професійної стресостійкості студентів, що навчаються за соціономічними професіями, що дозволить обґрунтувати рекомендації з метою оптимізації професійної підготовки фахівців соціономічних професій на етапі професійного відбору та навчання у вузі. Наведено оцінку точності отриманого прогнозу і його ефективності.

Ключові слова: соціономічні професії, стрес, професійна стресостійкість, модель, регресійний аналіз.

 

References transliterated

1. Bazhin E. F. Metod issledovanija urovnja sub'jektivnogo kontrolja / E. F. Bazhin, E. A. Golynkina, A.M. Jetkind // Psihologicheskij zhurnal. – 1984. – T. 5. – № 3. – S. 154-162.

2. Vodop'janova N. E. Sindrom «psihicheskogo vygoranija» v kommunikativnyh professijah / N.E. Vodop'janova // Psihologija zdorov'ja [red. G. S. Nikiforov]. – SPb. : Izd-vo SpbGU, 2000. – S. 548–573.

3. Vodop'janova N. E. Psihodiagnostika stressa / N. E. Vodop'janova. – SPb. : Piter, 2009. – 329 s.

4. Gaponova S. A. Funkcional'nye psihicheskie sostojanija studentov v obrazovatel'nom prostranstve vuza : dinamika, determinanty, optimizacija : avtoref. diss. ... dokt. psihol. nauk : 19.00.07 / S. A. Gaponova. – Nizhegor. gos. ped. un-t. – Nizhnij Novgorod, 2005. – 51 s.

5. Kamenjukin A. G. Antistress-trening / A. G. Kamenjukin, D. V. Kovpak. – SPb. : Piter, 2004. – 192 s.

6. Kokun O. M. Psihologіja profesіjnogo stanovlennja suchasnogo fahіvcja : [monografіja] / O.M. Kokun. – K. : DP "Іnform.-analіt. agenstvo", 2012. – 200 s. – Rezhim dostupu : http: //lib.iitta.gov.ua/1651/

7. Korobejnikov G. V. Sub'jektivnoe predstavlenie celostnosti i udovletvorennosti zhizn'ju kak otrazhenie trevozhnyh sostojanij cheloveka / G. V. Korobejnikov // Tavricheskij zhurnal psihiatrii. – 1999. – T. 3. – № 1–2. – S. 132-134.

8. Krjukova T. L. Metody izuchenija sovladajushhego povedenija : tri koping-shkaly / T.L. Krjukova. – Kostroma : KGU im. N. A. Nekrasova Avantitul, 2010. – 64 s.

9. Leonova A. B. Kompleksnaja strategija analiza professional'nogo stressa : ot diagnostiki k profilaktike i korrekcii / A. B. Leonova // Psihologicheskij zhurnal. – 2004. – № 2. – S. 75-85.

10. Marishhuk V. L. Povedenie i samoreguljacija cheloveka v uslovijah stressa / V. L. Marishhuk, V.I. Evdokimov. – SPb, 2001. – 259 s.

11. Prakticheskaja psihodiagnostika. Metodiki i testy. / [ped. D. Ja. Rajgorodskij]. – Samara: Izdatel'skij Dom «BAHRAH-M», 2000. – 672 s.

12. Rean A. A. Psihologija adaptacii lichnosti / A. A. Rean, A. R. Kudashev, A. A. Baranov. – SPb.: Prajm-Evroznak, 2008. – 479 s.

13. Shherbatyh Ju.V. Psihologija stressa i metody korrekcii / Ju.Z.Shherbatyh. – SPb.: Piter, 2006. – 256 c.

Aktual_probl_psihol 2019, 6(15): 33-40 (pdf)


УДК 159.9:159.928.22

Єршова-Бабенко І.В.

Міжнародний гуманітарний університет, Одеса

Мова статті: українська

Явище і механізм «неврахованого суб’єкта/продукту» в поведінці обдарованої особистості: психологічний аспект (основи психосинергетики)

Анотація: У статті розглянуто психосинергетичний підхід для вирішення проблеми розуміння психологічних особливостей процесу і механізмів розвитку особистісних смисло-інформаційних цінностей, їх специфіки у обдарованої особистості в сучасних умовах через поняття «неврахований продукт/суб’єкт».

Ключові слова: психосинергетичний підхід, явище і механізм «неврахований продукт/суб’єкт», обдарована особистість, вкрай нерівноважний стан.

 

References transliterated

1. Yershova-Babenko I. V. Teoretychnyi pidkhid do vyvchennia osobystisnykh tsinnostei u obdarovanoi osobystosti. Diahnostychna K-metodyka «10×10». / I. V. Yershova-Babenko // Aktualni problemy psykholohii: zbirnyk naukovykh prats Instytutu psykholohii imeni H.S. Kostiuka NAPN Ukrainy. – 2018. – T. VI – №14. – S. 6–14.

2. Pryhozhyn Y., Stenhers Y. Poriadok yz khaosa. – M.: Myr,1986. – 432 s.; Pryhozhyn Y., Kondepudy D. Neravnovesnaia termodynamyka.–M.: 2002. – 483s.

3. Khaken H. Synerhetyka. Monohrafyia. – M.: Myr,1980. – 404 s.; On zhe Ynformatsyia y samoorhanyzatsyia: makroskopycheskyi podkhod k slozhnym systemam. – Myr, 1991. – 140 s.

4. Ershova-Babenko Y. V. Psykhosynerhetycheskye stratehyy chelovecheskoi deiatelnosty (Kontseptualnaia model).Monohrafyia.–V.,NOVA KNYGA,2005.–368 s.; // Ona zhe Psykhosynerhetyka. Monohrafyia. – Kherson, 2015. – 468 s.; Sumy,2017.

5. Kahan M. S. Formyrovanye lychnosty kak synerhetycheskyi protsess. – V sb.: Synerhetycheskaia paradyhma. – M.: Prohress, 2003. – S. 217–219.

6. Kryvtsova N. V. Shliakh do harmonii zhyttia: teoriia i praktyka samorealizatsii. Monohrafiia / N.V.Kryvtsova. – Kherson, FPP Hryn D.S., 2017. – 350 s.

7. Budanov V. V. Metodolohyia synerhetyky v postneklassycheskoi nauke y v obrazovanyy. – M.: LKY, 2007 – 204 s.

8. Ershova-Babenko Y. V., Kozobrodova D. M. Postneklassyka: evoliutsyia predstavlenyi o samoorhanyzuiushchykhsia slozhnykh sredakh y systemakh. Ystoryko-fylosofskyi analyz (ot estestvoznanyia k sotsyohumanytarnoi sfere). Statia 1-ia // Vestnyk humanytarnoho unyversyteta. Seryia: Ystoryia. Fylosofyia. Polytolohyia. Vyp. № 13 (2017). – S. 55–60.

9. Madynova Yu.Y. Osobennosty dezadaptatsyy studentov-medykov. – Avtoref. dys. … kand. psykhol. nauk (19.00.01 – obshchaia psykholohyia y ystoryia psykholohyy). – Odessa,2016. – 19 s.

10. Dobronravova Y. S. Synerhetyka. Stanovlenye nelyneinoho myshlenyia. – K., Lybyd,1990. – 192 s.

11. Kniazeva E.N., Kurdiumov S. P. Zakony evoliutsyy y samoorhanyzatsyy slozhnykh system. – M.: Nauka, 1994. – 236 s.

12. Malynetskyi H.H. Nelyneinaia dynamyka y khaos: osnovnye poniatyia / H. H. Malynetskyi, A. B. Potapov.– M.: KomKnyha, 2006.– 237 s.

13. Ershova-Babenko Y. V. Psykhosynerhetycheskye sledstvyia v postneklassycheskoi nauke // Nauka i Osvita – 2009. – №8. – s. 20–25.

14. Ershova-Babenko Y. V. Psykhomernye sredy v kontekste psykhosynerhetyky y ykh rol v postneklassycheskom ponymanyy sotsyuma – nelyneinoe tseloe v nelyneinom tselom. // Synerhetycheskaia paradyhma. Sotsyalnaia synerhetyka. – M.: Prohress-tradytsyia, 2009. – S. 314-326.

15. Ershova-Babenko Y. V. Kontseptsyia prostranstvenno-vremennoho osevoho tsentryrovanyia psykhyky y lychnosty v uslovyiakh vysokoskorostnoi psykhoemotsyonalnoi travmy. Makromodelyrovanye stratehyy psykhomernykh sred v rusle psykhosynerhetyky (chast 1) / Y. V. Ershova-Babenko // Aktualni problemy psykholohii: Etychna psykholohiia. Istorychna psykholohiia. Psykholinhvistyka / za red. S. D. Maksymenka, M. – L. A. Cheny. – K. : DP «Informatsiino-analitychne ahenstvo», 2008. – Tom IX, chastyna 3. – 568 s.

16. Ershova-Babenko Y. V. Slozhnoe povedenye psykhyky y soznanyia – yavlenye neravnovesnoho fazovoho perekhoda v makromasshtabnykh uslovyiakh s pozytsyi psykhosynerhetycheskoi teoryy psykhyky / Y. V. Ershova-Babenko // Materyaly XIII mezhdunarodnykh Pryhozhynskykh chtenyi. Postneklassycheskoe znanye y nasledye Y. Pryhozhyna: Voprosy myshlenyia y poznanyia – 2016 – Vypusk 12 – c. 10–22.

Aktual_probl_psihol 2019, 6(15): 41-48 (pdf)


 

УДК 159.9.072.59:159.928.23: 64.011.342

Єршова-Бабенко І.В., Кривцова Н.В.

Міжнародний гуманітарний університет, Одеса

Одеський національний медичний університет, Одеса

Мова статті: українська

Психологічні ресурси обдарованої особистості, схильної до інноваційно-дослідницької діяльності, з позицій психосинергетики (діагностична К-методика «Видалення зайвого»)

Анотація: У статті розглянуто психосинергетичний підхід для вирішення проблеми розуміння психологічних ресурсів, їх специфіки у обдарованої особистості, схильної до інноваційно-дослідницької діяльності в сучасних умовах. Запропоновані концептуальна модель «ціле-в-цілому», механізм «неврахований продукт/суб’єкт», К-метод «Створююча Сила» та композиційна діагностично-корекційна методика «Видалення зайвого». Показана ефективність симптомокомплексу композиційної організації психологічних ресурсів в потенціал її самореалізації як діагностичного та корекційного інструментарію дослідження особливостей обдарованої особистості, схильної до інноваційно-дослідницької діяльності.

Ключові слова: психосинергетичний підхід, композиційний метод «Створююча Сила», діагностично-корекційна методика «Видалення зайвого», концептуальна модель «ціле-в-цілому», обдарована особистість, психологічні ресурси, потенціал самореалізації.

 

References transliterated

1. Aktualni problemy psykholohii: Zbirnyk naukovykh prats Instytutu psykholohii imeni H.S. Kostiuka NAPN Ukrainy. Tom VI: Psykholohiia obdarovanosti. – Vypusk 14. – Kyiv-Zhytomyr: Vyd-vo ZhDU im. I.Franka, 2018. – 436 s.

2. Asmolov A.G. Psikhologiia lichnosti: kulturno-istoricheskoe ponimanie razvitiia cheloveka / A.G. Asmolov. – M.: Smysl: izd. tcentr «Akademiia», 2007. – 528 s.

3. Budanov V.G. Metodologiia sinergetiki v postneklassicheskoi nauke i v obrazovanii / V.G. Budanov. – M.: Izdatelstvo LKI, 2008. – 240 s.

4. Еrshova-Babenko I.V. Psikhomernye sredy v kontekste psikhosinergetiki i ikh rol v postneklassicheskom ponimanii sotciuma – nelineinoe tceloe v nelineinom tcelom / I.V. Еrshova-Babenko // Sinergeticheskaia paradigma. Sotcialnaia sinergetika. – M.: Progress – Traditciia, 2009. – S. 314-327.

5. Еrshova-Babenko I.V. Psikhosinergetika. Monografiia. / I.V. Еrshova-Babenko. – Kherson: Izd-vo «Grin D.S.», 2015. – 432 s.

6. Еrshova-Babenko I.V. Psikhosinergeticheskie strategii chelovecheskoi deiatelnosti. (Kontceptualnaia model). Monografiia / I.V. Еrshova-Babenko. – Vinnitca: NOVA KNYHA, 2005. – 360 s.

7. Еrshova-Babenko I.V. Teoretychnyi pidkhid do vyvchennia osobystisnykh tsinnostei u obdarovanoi osobystosti. Diahnostychna K-metodyka «10×10» / I.V. Yershova-Babenko // Aktualni problemy psykholohii: zbirnyk naukovykh prats Instytutu psykholohii imeni H.S. Kostiuka NAPN Ukrainy. – 2018. – T. VI. – № 14. – S. 6-14

8. Yershova-Babenko I.V. Yavyshche i mekhanizm «nevrakhovanoho sub’iektu/produktu» v povedintsi obdarovanoi osobystosti. Psykholohichnyi aspekt (osnovy psykhosynerhetyky). Stattia 2 / I.V. Yershova-Babenko // Aktualni problemy psykholohii: zbirnyk naukovykh prats Instytutu psykholohii imeni H.S. Kostiuka NAPN Ukrainy. – 2018. – T. VI. – № 15.

9. Kagan M.S. Formirovanie lichnosti kak sinergeticheskii protcess / M.S. Kagan // Sinergeticheskaia paradigma. – M.: Progress, 2003. – S. 217–219.

10. Korostyleva L.A. Psikhologiia samorealizatcii lichnosti : Osnovnye sfery zhiznedeiatelnosti : Dis. ... d-ra psikhol. nauk : 19.00.01 / L.A. Korostyleva. – SPb, 2001. – 398 s.

11. Krivtcova N.V. Professionalnye predpochteniia i tipologicheskie osobennosti lichnosti issledovatelia informatcionnykh resursov / N.V. Krivtcova // Naukovo-praktichnii zhurnal Pіvdennogo naukovogo tcentru APN Ukraїni «Nauka і osvіta». – 2016. – № № 7 / CXXXXVIII. – S. 26-39.

12. Krivtcova N.V. Proiavleniia svoistv lichnosti issledovatelia v krizise / N.V. Krivtcova // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. – 2015. – T. III (31). – № 61. – S. 86-90.

13. Krivtcova N.V. Psikhologicheskie determinanty samorealizatcii lichnosti issledovatelia / N.V. Krivtcova // Naukovo-praktichnii zhurnal Pіvdennogo naukovogo tcentru APN Ukraїni «Nauka і osvіta». – 2016. – № № 2-3 / CXXXXIII-CXXXXIV. – S. 196-206.

14. Kryvtsova N.V. Psychological features of the self-realization potential of a personality/ - manuscript, Dissertation for a candidate Degree in Psychology (Ph.D.). Speciality 19.00.01 "General Psychology. History of Psychology", Odesa National University named afte I.I.Mechnikov, 2018. - 296 p..

15. Lebedeva L.D. Entciklopediia priznakov i interpretatcii v proektivnom risovanii i art-terapii / L.D. Lebedeva, Iu.V. Nikonorova, N.A. Tarakanova. – SPb: Rech, 2013. – 332 s.

16. Madinova Iu.I. Kompozitcionnaia organizatciia risunka kak simptomokompleks adaptivnosti / dezadaptivnosti lichnosti. Problema issledovaniia i diagnostiki: monografiia / Iu.I. Madinova. – Kherson: FLP Grin D.S., 2016. – 236 s.

17. Prigozhin I. Sovremennaia termodinamika. Ot teplovykh dvigatelei do dissipativnykh struktur / I. Prigozhin, D. Kondepudi. – Moskva: Mir, 2002. – 461 s.

18. Prigozhin I.R. Poriadok iz khaosa: Novyi dialog cheloveka s prirodoi / I.R. Prigozhin. – M.: Progress, 1986. – 431 s.

19. Khaken G. Informatciia i samoorganizatciia: Makroskopicheskii podkhod k slozhnym sistemam / G. Khaken. – M.: Mir, 1991. – 240 s.

20. Khaken G. Printcipy raboty golovnogo mozga: Sinergeticheskii podkhod k aktivnosti mozga, povedeniiu i kognitivnoi deiatelnosti / G. Khaken. – M.: Per Se, 2001. – 353 s.

21. Khaken G. Sinergetika. Ierarkhiia neustoichivostei v samoorganizuiushchikhsia sistemakh i ustroistvakh / G. Khaken. – M.: Mir, 1985. – 424 s.

22. Yershova-Babenko I.V. Theoretical Foundations of Psycho-Synergetics as the Psychological Principles - Theoretical and Practical Introduction of the Competence Approach in High Education of Ukraine / I.V. Yershova-Babenko, N.V. Kryvtsova // Theory and practice of introduction of competence approach to higher education in Ukraine : monograph. – Vienna: Premier Publishing, 2019.

Aktual_probl_psihol 2019, 6(15): 49-62 (pdf)


 

УДК 925 : 159.923

Івашкевич Е.З.

Рівненський державний гуманітарний університет, Рівне

Мова статті: українська

Здібності особистості до виконання певного виду діяльності як складові компоненти її соціального інтелекту

Анотація: В статті зазначено, що соціальний інтелект в психології розглядається як здатність людини правильно розуміти свою поведінку і поведінку інших людей у суспільстві. Ця здатність є вельми необхідною для людини для ефективної міжособистісної взаємодії та успішної соціальної адаптації. Автор статті розглядає поняття «інтелект» в широкому та вузькому смислах слова. У широкому розумінні йдеться лише про один-єдиний інтелект, про інтелектуальну сферу особистості тощо. В такому сенсі інтелект особистості описано як ієрархічну систему, яка має декілька рівнів. Перший рівень – рівень функціонування когніцій. Другий рівень інтелекту – рівень метакогніцій. Третій рівень інтелекту ампліфікує характеристики як першого, так і другого рівнів, при цьому інтелектуальна діяльність здійснюється переважно на неусвідомлюваному рівні, рівні, який наближує особистість до використання автоматизованих навичок та вмінь. Наступний, четвертий рівень, – рівень метаінтелектуальної діяльності, на якому відбувається експлікація творчих здобутків особистості. Визначено, що кожен вид інтелекту вміщує певні здібності особистості до виконання певного виду діяльності. Керуючись вузьким розумінням слова «інтелект», у статті виокремлено: соціальний інтелект; технічний інтелект; мистецький інтелект; інформаційний інтелект тощо.

Ключові слова: соціальний інтелект, когніції, метакогніції, мета-інтелектуальна активність, технічний інтелект, мистецький інтелект, інформаційний інтелект.

 

References transliterated

1. Ball H.O., Miedintsev V.O. Osobystist yak indyvidualnyi modus kultury i yak intehratyvna yakist osoby. Horyzonty osvity. 2011. № 3. S. 7–14.

2. Zavalishina D.N. Funktsionalno-geneticheskiy analiz operativnogo myishleniya: diss. ... d-ra psihol. nauk: 19.00.01 / Institut psihologii. Moskva, 1985. 397 s.

3. Zasiekina L.V. Psykholohiia znachennia: vidbyttia diialnisnoho pidkhodu u kohnityvnii paradyhmi. Nauk. zapysky Ostrozkoi akademii. Seriia «Psykholohiia». Ostroh. 2009. S. 62–72.

4. Kudryavtseva N.A. Edinstvo intellekta. Nauchnyiy otchet. [Grant RFFI 1993-1994]. Sankt-Peterburg. 1995. 24 s.

5. Smulson M.L. Psykholohiia rozvytku intelektu: monohrafiia. Vyd. 2-e, vyprav. ta dop. Kyiv: Nora-druk, 2003. 298 s.

6. Teplov B.M. Sposobnosti i odarYonnost: v 2 t. Moskva: Pedagogika, 1985. T. 1. 329 s.

7. Ushakov D.V. Sotsialnyiy intellekt: Verbalnaya i neverbalnaya sistemyi. Sovremennaya psihologiya: sostoyanie i perspektivyi / otv. red.: A.V. Brushlinskiy, A.L. ZhuravlYov. Moskva: IP RAN,2002. T. 1. S. 148–150.

8. FYodorova E.A. Sotsialnyiy intellekt kak faktor formirovaniya otnosheniya k sotsialno znachimyim ob'ektam u predstaviteley razlichnyih etnicheskih grupp: diss. … kand. psihol. nauk: 19.00.05 / GOU VPO «Yaroslavskiy gosudarstvennyiy pedagogicheskiy universitet im. K.D. Ushinskogo». Yaroslavl, 2009. 307 s.

9. Holodnaya M.A. Psihologiya intellekta. Paradoksyi issledovaniya. Izd. 2-e, pererab. i dop. Sankt-Peterburg. 2002. 272 s.

10. Cantor N.G., Kihlstrom J.F. Personality and social intelligence. New York; New Jersey: Prentice-Hall, Inc. Englewood Cliffs, 1987. 420 p.

11. Gardner H. Multiple intelligences: the theory in practice. New York: Basic Books, 1993. 463 p.

Aktual_probl_psihol 2019, 6(15): 63-74 (pdf)


УДК 004.55 + 159.019:159.923

Кондратенко Л.О., Манилова Л.М.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ

Мова статті: українська

Нові проблеми в психології, породжені впливом цифрових технологій на людину

Анотація: Життя людини ХХI століття багато в чому разюче відрізняється від життя попередніх поколінь. Вперше нефізичний світ став об'єктивною реальністю, яку люди не просто сприймають і внутрішньо переживають (книга, театр, кіно, телебачення), але з якою безпосередньо взаємодіють і навіть маніпулюють її об'єктами. Поява цифрового світу викликає потребу у вивченні феноменів, які є наслідком як би паралельного існування особистості в реальному і ірреальному світах. Особливо важливо вивчити вплив комп'ютерних технологій на дітей, які частіше контактують з предметами, представленими в девайсах, ніж з тими ж предметами, але існуючими реально.

Ключові слова: нові інформаційні технології, девайси, цифрові діти, світь реальний та ірреальний.

 

References transliterated

1. Ball G.A. O nekotoryih osnovnyih ponyatiyah teorii deystviy. Voprosyi psihologii. 1980. № 1. S.73-80.

2. Ball G.A., Voytko V.I. Kategoriya modeli i ee rol v pedagogicheskih issledovaniyah. Ball G.A. Psihologiya v ratsiogumanisticheskoy perspektive. Kiyiv: Osnova, 2006. S.151-159.

3. Ball G.A. Predislovie. Ball G.A. Psihologiya v ratsiogumanisticheskoy perspektive. KiYiv: Osnova, 2006. S. 7-9.

4. Ball H.O. Dvorivneva model katehoriino-poniattievoho aparatu liudynoznavstva. Pedahohichna i psykholohichna nauky v Ukraini: zb. nauk. prats. T. 2. Psykholohiia, vikova fiziolohiia ta defektolohiia. Kyiv: Pedahohichna dumka, 2012. S. 34-44.

5. Bodriyyar Zh. Simulyakryi i simulyatsiya. Tula. 2013. 204 s.

6. Hirchenko O.Iu. Kompiuterni ihry, yak faktor vplyvu na pidvyshchenyi riven tryvozhnosti ditei molodshoho shkilnoho viku: dys. … kand. psykhol. nauk: 19.00.07 / Instytut psykholohii imeni H.S. Kostiuka NAPN Ukrainy. Kyiv, 2010. 240 s.

7. Honcharenko S.A., Kondratenko L.O. Zminy v kohnityvnomu rozvytku ditei na mezhi KhKh i KhKhI stolit. Psykholohichna diahnostyka kohnityvnoho rozvytku uchniv: naukovo-metodychnyi posibnyk Instytutu psykholohii imeni H.S.Kostiuka NAPN Ukrainy. Kyiv: NPTs «Perspektyva», 2010. S.4-13.

8. Ditiuk P.P., Kondratenko L.O., Fedorovskyi L.L. Poniattia «model» u ratsiohumanistychnii kontseptsii H.O. Balla. Humannyi rozum: zbirnyk statei (prysviacheno pamiati Heorhiia Oleksiiovycha Balla) / nauk. red.: O.V. Zavhorodnia, V.L. Zlyvkov; uklad.: S.O. Lukomska, O.V. Fedan. Kyiv: Pedahohichna dumka, 2017. S.51- 58.

9. Zhichkina A.E., Efimov K.Yu. Sotsialno-psihologicheskie osobennosti naseleniya seti. Planeta Internet. 1999. № 30. S.18-21.

10. Kolovorotnyiy S.V. Virtualnaya realnost: manipulirovanie vremenem i prostranstvom. Zhurnal prakticheskoy psihologii i psihoanaliza. 2003. № 1. URL: http://psyjournal.ru/psyjournal/articles/detail.php?ID=2892

11. Kondratenko L.O. KognItivniy rozvitok lyudini v situatsIYi rIznotipnih vplivIv zovnIshnogo seredovischa. Technologies of intellect development. 2015. Vol 1. № 9. URL: http://www.psytir.org.ua/upload/journals/9/authors/2015/Kondratenko_Larysa_Oleksandrivna_Kognityvnyi_rozvytok_lyudyny_v_sytuatsii_riznotypnyh_vplyviv_zovnishn'ogo_seredovyshha.pdf

12. Kondratenko L.O. Osoblyvosti kohnityvnoho rozvytku ditei v suchasnykh umovakh. Osobystist u suchasnomu sviti: materialy III vseukr. psykhol. konhresu z mizh narod. uchastiu. Kyiv: DP «Informatsiino-analitychne ahentstvo», 2014. S.247-250.

13. Kondratenko L.O., Manylova L.M. Dynamika zmin osnovnykh pokaznykiv kohnityvnoho rozvytku ditei za ostanni 25 rokiv (1988-2013). Aktualni problemy psykholohii: zb. nauk. prats Instytutu psykholohii imeni H.S. Kostiuka NAPN Ukrainy. T. Kh: Psykholohiia navchannia. Henetychna psykholohiia. Medychna psykholohiia. Kyiv. 2013. Vyp. 25. S. 219-229.

14. Kondratenko L.O., Manylova L.M., Chekstere O.Iu. Novi aspekty pidlitkovoho suitsydu. Problems and Prospects of Territories Socio-Economic Development: Conference Proceedings of the 6th International Scientific Conference, Opole, Poland, 20-23 April, 2017. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2017. R. 191-192 .

15. Kuznetsova Yu.M., Chudova N.V. Psihologiya zhiteley Interneta. Moskva: Izdatelstvo LKI, 2011. 224 s.

16. Lenin V.I. Poln. sobr. soch. Moskva: Izd-vo politicheskoy literaturyi, 1969. T. 29. 782 s.

17. Pechenkina O.A. Era totalnoy simulyatsii, ili iskusstvennoe voskreshenie realnosti. Bodriyyar Zh. Simulyakryi i simulyatsiya. Tula, 2013. S. 3-15.

18. Puhachov D.L. Eksperymentalne doslidzhennia osoblyvostei formuvannia obrazu «Ia» kompiuterno-zalezhnymy molodshymy pidlitkamy. Technologies of intellect development. 2016. Vol 2, № 3. URL: http://psytir.org.ua/upload/journals/2.3/authors/2016/Pugachov_Dmytro_Leonidovych_Eksperymental'ne_doslidzhennja_osoblyvostej_formuvannja_obrazu_ja_kompjuterno_zalezhnymy_molodshymy_pidlitkamy.pdf

19. Smoll G., Vorgan G. Mozg onlayn. Chelovek v epohu Interneta. Moskva: Kolibri, Azbuka-Attikus, 2011. 352 s.

20. Smulson M.L. DoslIdzhennya mentalnoYi modelI svItu zasobami narativIzatsIYi. AktualnI problemi psihologIYi. PsihologIchna germenevtika. 2010. № 6 (II). S.215-225.

21. Haym M. Metafizika virtualnoy realnosti. URL: http://www.ido.rudn.ru/ffec/philos/chrest\g12\hiem_m.html

22. Chekstere O.Iu. Psykholohichni osoblyvosti detsentratsii ditei, zalezhnykh vid kompiuterno-ihrovoi diialnosti: dys. ... kand. psykhol. nauk.: 19.00.07 / Instytut psykholohii imeni H.S. Kostiuka NAPN Ukrainy. Kyiv, 2012. 303 s.

23. DON QUIXOTE Miguel de Cervantes / Translated by John Ormsby. URL: http://pinkmonkey.com/dl/library1/book0530.pdf

24. Edwards D.W., Hardman L. «Lost in hyperspace»: Cognitive mapping navigation in a hypertext environment. Hypertext:Theory into Practice. / ed. McLeese R.A. Westport, CT: Ablex, 1989. P. 90–105.

25. Suler J. The online disinhibition effect. Cyberpsychology & behavior. 2004. Vol. 7. № 3. P. 321-326. URL:

https://pdfs.semanticscholar.org/c70a/ae3be9d370ca1520db5edb2b326e3c2f91b0.pdf

Aktual_probl_psihol 2019, 6(15): 75-86 (pdf)


 

УДК 159.955.4:159.9-051

Кутішенко В.П., Ставицька С.О.

Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, Київ

Мова статті: українська

Рефлексія як метаздібність до вибудовування цілісності життя та успішності спілкування майбутніх фахівців

Анотація: У статті проаналізовано підходи до розуміння сутності поняття рефлексія. Обґрунтовано розуміння рефлексії як метаздібності, що зумовлює цілісність життя та успішність спілкування особистості. Розкрито результати емпіричного дослідження особливостей рефлексії майбутніх фахівців. З’ясовано, що у студентів всіх спеціальностей найбільш вираженою є рефлексія майбутньої діяльності, водночас, недостатньо розвинута рефлексія теперішньої діяльності. Встановлено, що для більшості студентів всіх спеціальностей, притаманні непродуктивні види рефлексії. Також, порівняно низькі показники має системна рефлексія, яка зумовлює цілісність життя особистості та її творче зростання. Отримані результати вимагають обґрунтування умов розвитку продуктивної рефлексії у студентів на початкових етапах їхнього професійного становлення.

Ключові слова: рефлексія, мета здібність, рефлективність, системна рефлексія, квазірефлексія, інтраспективна рефлексія, продуктивні види рефлексії.

 

References transliterated

1. 1. Bezotosova-Kurbatova I. G. (2004). Razvitie refleksii studentov tehnicheskogo vuza v protsesse obucheniya psihologii [Development of reflexion of students of a technical college in the process of teaching psychology]. Extended abstract of candidate’s thesis. Samara [in Russion].

2. Kazaryan K. A. (2009). Mejlichnostnyie otnosheniya kak predposyilka formirovaniya predstavleniy drug o druge [Tekst] [Interpersonal relations as a prerequisite for the formation of ideas about each other [Text]]. Rossiyskiy psihologicheskiy jurnal – Russian Psychological Journal , 1, 107-110 [in Russion].

3. Karpov A. V. (2004). Psihologiya refleksivnyih mehanizmov deyatelnosti [Psychology of reflexive mechanisms of activity]. M.: In-t psihologii RAN [in Russion].

4. Karpov A.V. Skityaeva I.M. (2002). Psihologiya refleksii [Psychology of reflection ]. M.: In-t psihologii RAN [in Russion].

5. Karpov A. V. (2003). Refleksivnost kak psihicheskoe svoystvo i metodika ee diagnostiki [Reflexivity as a mental property and a method for its diagnosis]. Psihologicheskiy jurnal. – Psychological Journal, 24, 5, 45–57 [in Russion].

6. Leontev D. A. Lapteva E. M., Osin E. N., Salihova A. J. (2009). Razrabotka metodiki differentsialnoy diagnostiki refleksivnosti. [Development of methods for the differential diagnosis of reflexivity]. Proceedings from Reflexive processes and management: sb. materialov VII Mejdunarodnogo simpoziuma. (рр. 145–150). Moskva: Kogito-TSentr [in Russion].

7. Leontev D. A., Averina A. Zh.( 2011). Fenomen refleksii v kontekste problemyi samoregulyatsii [Elektronnyiy resurs] [The phenomenon of reflection in the context of the problem of self-regulation [Electronic resource]]. Psihologicheskie issledovaniya: elektron.nauch. zhurn.–Psychological research: electronic scientific journal, 2(16). Retrieved from: http://psystudy.ru [in Russian].

8. Lushpaeva E. V. (1989). Razvitie refleksii v obschenii sredstvami sotsialno-psihologicheskogo treninga [Development of reflection in communication by means of socio-psychological training]. Candidate’s thesis. Moskva [in Russion].

9. Mandel B. R. (2018). Psihologiya obscheniya: istoriya i problematika: uchebnoe posobie dlya obuchayuschihsya v sisteme srednego professionalnogo obrazovaniya [Psychology of communication: history and problems: a manual for students in the system of secondary vocational education]. Moskva / Berlin: Direkt-Media [in Russion].

10. Marty`nenko I. V. (2016). Refleksiya v komunikaty`vnij diyal`nosti doshkil`ny`kiv iz sy`stemny`my` porushennyamy` movlennya [Reflection in communicative activity of preschool children with systemic speech disorders] Nauka i osvita – Science and education, 2-3, 63-69 [in Ukrainian].

11. Muzyka O. L. Refleksiya i dynamika rozvytku zdibnostey: pidkhody do pobudovy metodyky doslidzhennya [Reflection and dynamics of abilities development: approaches to the construction of research methods]. Zdibnosti, tvorchist', obdarovanist': teoriya, metodyka, rezul'taty doslidzhen' – Ability, creativity, giftedness: theory, methodology, research results.(рр.50-54.). Zhytomyr: Vyd-vo Ruta [in Ukrainian].

12. Oksentyuk N. V. (2014). Psy`xologichna geneza refleksiyi ukrayins`koyi inteligenciyi [The psychological genesis of the reflection of the Ukrainian intelligentsia]. Extended abstract of candidate’s thesis. Ostrog [in Ukrainian].

13. Pasichnyk I. D., Kalamazh R. V., Avhustyuk M. M.(2014). Metakohnityvnyy monitorynh yak rehulyatyvnyy aspekt metapiznannya [Metacognitive monitoring as a regulatory aspect of meta-recognition]. Naukovi zapysky Natsional'noho universytetu «Ostroz'ka akademiya» Seriya: Psykholohiya i pedahohika – Scientific notes of the National University «OstrozkaAkademiya» Series: Psychology and Pedagogy, 28, 3-16 [in Ukrainian].

14. Podkoritova L. O. (2017). Viznachennya vidіv refleksії u naukovih djerelah [Definition of types of reflection in scientific sources]. Problemi suchasnoї psihologії – Problems of modern psychology, 37, 343-358 [in Ukrainian].

15. Rubinshteyn S. L. (1999). Osnovyi obschey psihologii [Basics of general psychology]. SPb.: Piter [in Russion].

16. Samohvalova A.G. (2013). Vozrastnaya dinamika refleksii obscheniya v detskom vozraste [The age dynamics of the reflection of communication in childhood]. Proceedings from Ideas of O.K. Tikhomirova and AV Brushlinsky and the fundamental problems of psychology (to the 80th anniversary of birth): Materialyi Vserossiyskoy nauchnoy konferentsii (s inostrannyim uchastiem). Moskva, 30 maya – 1 iyunya 2013 g. / Otvetstvennyie redaktoryi YU.P. Zinchenko, A.E. Voyskunskiy, T.V. Kornilova. (рр. 146–148). M.: MGU imeni M.V. Lomonosova [in Russion].

17. Semenov I.N., Stepanov S.Y (1983). Problema predmeta i metoda psihologicheskogo izucheniya refleksii / [The problem of the subject and method of psychological study of reflection]. Issledovanie problemyi psihologii tvorchestva – Investigation of the problem of creativity psychology, M., 154–182 [in Russion].

18. Slobodchikov V.I., Isaev E.I. (1995). Psihologiya cheloveka. Vvedenie v psihologiyu subektivnosti / [Human psychology. Introduction to Psychology subjectivity] . M.: SHkola Prese [in Russion].

19. Stavyts'ka S. O. (2014). Indyvidual'ni formy orhanizatsiyi osobystistyu zhyttyevoho shlyakhu [Individual forms of organization of the person's life path]. Visnyk Odes'koho natsional'noho universytetu imeni I.I. Mechnykova. Seriya «Psykholohiya" – Bulletin of the Odessa National University named after II Mechnikov Series "Psychology, 19, 1(31), 262 – 268 [in Ukrainian].

20. Stepanov S.Y., Semenov I.N. Psihologiya refleksii: problemyi i issledovaniya. [The psychology of reflection: problems and research]. Voprosyi psihologii – Questions of psychology , № 3, 31–40 [in Russion].

21. Ukrayins'kyy Ya.I., Shtopalo N.Ya. (1999). Refleksiya yak zasib samorozvytku osobystosti [Reflection as a means of self-development of a person]. Visnyk Kyyivs'koho universytetu imeni Tarasa Shevchenka: Sotsiolohiya. Psykholohiya. Pedahohika – Bulletin of the Taras Shevchenko University of Kyiv: Sociology. Psychology. Pedagogy, 7, 24 – 27 [in Ukrainian].

22. Yavors`ka-Vyetrova I.V. (2014). Do problemy` doslidzhennya refleksiyi yak mexanizmu stanovlennya osoby`stisnoyi efekty`vnosti / [To the problem of study of reflection as a mechanism for the formation of personal effectiveness]. Proceedings from Spirituality in the formation and development of personality: Materialy` VIII Mizhnarodnoyi naukovo-prakty`chnoyi konferenciyi (9-11 zhovtnya, m. Ivano-Frankivs`k) (рр. 768–775). Ivano-Frankivs`k [in Ukrainian].

23. Hacker D. J. (2008). Metacognition in education: A focus on calibration (рр. 429-455). D. J. Hacker, L. Bol, M. C. Keener In J. Dunlosky and R. Bjork (Eds.), Handbook of Memory and Metacognition. – Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

24. Moon J. (1999). Reflection in Learning and professional Development: Theory and Practice. London: Kogan Page.

25. Serra M. J. (2009). Effective implementation of metacognition (рр. 278-298). M.J. Serra, J. Metcalfe. In D. J. Hacker, J. Dunlosky, A. C. Graesser (Eds.), Handbook of Metacognition and Education. New York, NY: Routledge.

Aktual_probl_psihol 2019, 6(15): 87-98 (pdf)


УДК 159.953.4

Лозова О.М., Паламарчук М.Є.

Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ

Центр трудової реабілітації для розумово відсталих інвалідів м. Києва з відділенням соціально-побутової адаптації, Київ

Мова статті: українська

Абревіація як мнемотехнічний прийом запам’ятовування інформації студентами

Анотація: У статті розглянуто феномени пам’яті та її основних процесів; мнемотехніки та її ролі в покращенні можливостей оперування інформацією. Досліджено можливості застосування абревіації як мнемотехніки. Емпірично визначено межі застосування абревіації як мнемотехніки при використанні її для запам’ятовування наукової термінології та супутньої інформації. Знайдені кореляції в різній мірі вказують на позитивні зв’язки між застосуванням абревіатур експериментальною групою та результатами тестових завдань. Констатовано, що застосування абревіатур має важливе значення у процесі запам’ятовування термінології. При цьому гіпотезу про вплив використання абревіатур при запам’ятовуванні експериментальних матеріалів на якість запам’ятовування супутніх матеріалів підтверджено не було.

Ключові слова: абревіація, абревіатура, пам’ять, відтворення, мнемотехніка, студенти.

 

References transliterated

1. Alieva G.N. Abbreviaturnyie neologizmyi sovremennogo russkogo yazyika kontsa 90-h godov XX – nachala XXI veka: Semantiko-derivatsionnyiy aspekt: avtoref. dis. … dokt. fil. nauk: 10.02.01. Sankt-Peterburg, 2003. 334 s.

2. Biryukova E.A. Funktsionirovanie abbreviatur v sovremennoy rechi: dis. … kand. fil. nauk: 10.02.01. Moskva, 2007. 309 s.

3. Vladimirova S.V. Psihologicheskie faktoryi povyisheniya produktivnosti slovesno-smyislovoy pamyati cheloveka: dis. … kand. psihol. nauk: 19.00.01. Novosibirsk, 2004. 145 s.

4. Vyigotskiy L.S. Pamyat i ee razvitie v detskom vozraste. Sobranie sochineniy: V 6-ti t. T. 2. Moskva: Pedagogika, 1982. S.381-395.

5. Yeyts F. Iskusstvo pamyati. Sankt-Peterburg: Fond podderzhki nauki i obrazovaniya «Universitetskaya kniga», 1997. 431 s.

6. Klymovych S.M. Strukturno-semantychni typy abroutvoren v ukrainskii movi: avtoref. dys. … kand. filol. nauk: spets. 10.02.01. Zaporizhzhia, 2008. 20 s.

7. 7. Kozarenko V.A. Uchebnik mnemotehniki. Sistema zapominaniya «Dzhordano». Moskva: Ibis, 2007. 116 s.

8. Leontev A.N. Razvitie vyisshih form zapominaniya. Hrestomatiya po obschey psihologii: Psihologiya pamyati. Moskva, 1979. S. 166-185.

9. Lindsey P., Norman D. Pererabotka informatsii u cheloveka. Moskva: Mir, 1974. 555 s.

10. Mnemonika [Elektronniy resurs] URL: https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/44014 (data zvernennya 21.11.2018).

11. Tibilova M.I. Abbreviaturyi-innovatsii: sistemno-opisatelnyiy i lingvopragmaticheskiy aspekt: dis. …. kand. fil. nauk: 10.02.01. Astrahan, 2011. 232 s.

12. Ebbingauz G.O pamyati. Hrestomatiya po obschey psihologii. Psihologiya pamyati / pod red. Yu.B. Gippenreyter, V.Ya. Romanova. Moskva, 1979. S.9-17.

Aktual_probl_psihol 2019, 6(15): 99-106 (pdf)


 

УДК 159.922.27

Москаленко В.В.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ

Мова статті: українська

Особливості когнітивного компоненту творчого мислення в процесі розв’язання суб’єктом надситуативної проблемності

Анотація: У статті доводиться, що когнітивна система творчого мислення виконує функцію репрезентації зовнішніх умов у свідомості суб’єкта, в результаті чого об’єктивна ситуація трансформується у суб’єктивну проблемність як одиницю творчого мислення, що здійснює його запуск. В залежності від вміння суб’єкта розпізнавати характер ситуації виділяються два рівні виявлення проблемності: ситуативний і надситуативний. Ситуативний рівень характеризується встановленням проблемності, для розв’язання якої суб’єкт використовує лише минулий досвід і стереотипи. Рівень надситуативної проблемності характеризується ситуацією, в якій суб’єкту не вистачає знань для вирішення проблеми. Це спонукає його вийти за межі існуючої ситуації і наявних у нього знань та досвіду, в результаті чого суб’єкт, включаючись у більш широку ситуацію і пізнаючи її глибше, має можливість здійснити перетворення проблемної ситуації. Конструктивний вихід за межі ситуації є ознакою творчого мислення.

Ключові слова: творче мислення, когнітивний компонент, суб’єктивна проблемність, ситуативна проблемність, надситуативна проблемність, вихід за межі самого себе.

 

References transliterated

1. Bogojavlenskaja D.B. Psihologija tvorcheskih sposobnostej / D.B. Bogojavlenskaja. Monografija. – M.: Akademija. 2002. – 320 s.

2. Vekker L. M. Psihika i real'nost'. Edinaja teorija psihicheskih processov / L.M. Vekker. – M.: «Smysl» 1998. – 685 s.

3. Kashapov M.M. Psihologija tvorcheskogo myshlenija professionala / M.M. Kashapov. Monografija. – M.: PERSJe, – 2006. – 688s.

4. Moliako V.O. Problemy funktsionuvannia tvorchoho spryimannia v umovakh nadlyshku informatsii riznoi modalnosti ta znachymosti / V. O. Moliako // Aktualni problemy psykholohii: Zbirnyk naukovykh prats Instytutu psykholohii imeni H. S. Kostiuka NAPN Ukrainy. – K.: Vydavnytstvo «Feniks», 2013. – T. KhII. Psykholohiia tvorchosti. – Vyp. 16. – S. 7-19.

5. Moskalenko V.V. Osoblyvosti innovatsii v tvorchii diialnosti liudyny / V.V.Moskalenko //Aktualni problemy psykholohii:Zbirnyk naukovykh prats Instytutu psykholohii imeni H.S.Kostiuka NAPN Ukrainy. –K: Vydavnytstvo «Feniks».2017. T.KhII Psykholohiia tvorchosti. – Vypusk 23.

6. Rodzhers K. Vzgljad na psihoterapiju. Stanovlenie cheloveka / K.Rodzhers. – M. «Progress», «Univers», 1994.

7. Holodnaja M.A. Psihologija intellekta: paradoksy issledovanija / M.A. Holodnaja. – Tomsk: Izd-vo Tom. Un.-ta. Moskva: Izd.-vo «Bars». 1997. – 392 s.

Aktual_probl_psihol 2019, 6(15): 107-113 (pdf)


 

УДК 159.923

Сердюк Л.З.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ

Мова статті: українська

Фактори внутрішньої мотивації та самодетермінації учіння студентської молоді

Анотація: У статті розглядаються основні підходи до вивчення внутрішньої мотивації учіння особистості. Виявлено фактори та синергетичні тенденції мотивації учіння особистості зумовлені її ціннісно-смисловими та особистісними утвореннями. Важливим фактором самодетермінації учіння особистості визначено потребу у самореалізації, яка актуалізує потенційні можливості особистості, підтримує внутрішній стан напруження, що є джерелом активності та самоактивності, має соціальний характер, наділена здатністю цілеспрямованого формування у процесі оволодіння діяльністю.

Ключові слова: мотивація учіння, синергії мотивації, самореалізація, психологічне благополуччя, чинники внутрішньої мотивації.

 

References transliterated

1. Aseev, V.G. O dvustoronnem haraktere motivacionno-smyslovyh obrazovanij lichnosti / V.G.Aseev // Psihologicheskie, filosofskie i religioznye aspekty smysla zhizni : materialy III-V simpoziumov / Psihologicheskij institut Rossijskoj Akademii obrazovanija. – M., 2001. – S .32 - 41.

2. Brushlinskij, A. V. O vzaimodejstvijah processual'nogo (dinamicheskogo) i lichnostnogo (motivacionnogo) aspektov myshlenija / A. V. Brushlinskij // Psihologicheskie issledovanija poznavatel'nyh processov i lichnosti. – M. : Nauka, 1983.– S. 84-96.

3. Galazhinskij Je.V. Determinacija i napravlennost' samorealizacii lichnosti: [Tekst] / Je.V. Galazhinskij. – Tomsk: Izd-vo Tomskogo un-ta, 2002. – 182 s.

4. Karpinskij K.V. Chelovek kak sub#ekt zhizni / K.V.Karpinskij. –Grodno: GrGU, K21, 2002. –380 s.

5. Leont'ev D. A. Ot instinktov – k vyboru, smyslu i samoreguljacii: psihologija motivacii vchera, segodnja i zavtra / D. A. Leont'ev // Sovremennaja psihologija motivacii / [pod red. D.A. Leont'eva]. – M.: Smysl, 2002. – S. 4-12.

6. Loginova N.A. Zhiznennyj put' kak problema psihologii / N.A. Loginova // Voprosy psihologii, 1985. – № 1. – S. 103-108.

7. Hekhauzen, X. Motivacija i dejatel'nost' / X. Hekhauzen ; per. s angl. – SPb. : Piter; M. : Smysl, 2003. – 860 s.

8. Chirkov, V.I. Svjazi mezhdu zdorov'em studentov i ih zhiznennymi stremlenijami, vosprijatiem roditelej i uchitelej / V. I. Chirkov, Je.L. Disi // Voprosy psihologii. – 1999. – №3 – S. 48-57.

9. Chiksentmihaji, M. Potok : psihologija optimal'nogo perezhivanija / M. Chiksentmihaji ; per. s angl.  M. : Smysl : Al'pina non-fikshn, 2011.  461 s.

10. Deci, E. Intrinsic motivation and self-determination in human behavior / E. Deci, R. Ryan ; University of Rochester – Rochester, New York : Plenum Press, 1985. – 375 p.

11. Deci, E. L. Self-Determination Theory: A macrotheory of human motivation, development, and health / E.L., Deci, R.M. Ryan // Canadian Psychology/Psychologie Canadienne, 2008, – No. 49, – R. 182-185.

12. Field, S. Development of a model for self-determination / S.Field, A.Hoffman // Career Development for Exceptional Individuals, 1994. –Vol. 17. – P. 159-169.

13. Nakamura, J. (Eds). The concept of flow / J. Nakamura, M. Csikszentmihalyi (Eds) // Flow and the Foundations of Positive Psychology, 2014. – P. 239–263.

14. Osin, E. Self-determination and well-being / E. Osin, I. Boniwell // Poster presented at the Self-Determination Conference. – Ghent, Belgium, 2010.

15. Reis, H. T. Daily well-being : the role of autonomy, competence, and relatedness / H. T. Reis, K. M. Sheldon, S. L. Gable, J. Roscoe // Personality and Social Psychology Bulletin. –2000. – № 26.– P. 419-435.

Aktual_probl_psihol 2019, 6(15): 114-122 (pdf)


УДК 159.943

Музика О.Л.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ

Мова статті: українська

Методика «Профіль ціннісної свідомості обдарованої особистості»: теоретичні передумови й результати апробації

Анотація: Обдарована особистість розглядається як системна цілісність, результат взаємопроникнення екстраординарних здібностей і особистісних структур. На основі класифікації особистісних цінностей обдарованої особистості було виокремлено операціональні дескриптори, що лягли в основу конструювання опитувальника «Профіль ціннісної свідомості обдарованої особистості». Проаналізовано дані пілотного дослідження і встановлено, що розроблений опитувальник є чутливим інструментом для діагностики індивідуальної ціннісної свідомості обдарованої особистості. Окреслено можливості ціннісної підтримки – спеціально розробленого методу адресної індивідуальної психологічної допомоги, що спирається на особистісні цінності і полягає в гармонізації ціннісної свідомості обдарованої особистості.

Ключові слова: обдарованість, обдарована особистість, ціннісна свідомість, особистісні цінності, аксіогенез, саморозвиток, психодіагностика.

 

References transliterated

1. Bogoyavlenskaya D. B., Bogoyavlenskaya M. E. Odarennost: priroda i diagnostika. Moskva: ANO «TsNPRO», 2013. 208 s. [in Russion].

2. Burlachuk L. F. Psihodiagnostika. Sankt-Piterburg: Piter, 2006. 351 s. [in Russion].

3. Karpenko Z. S. Aksiolohichna psykholohiia osobystosti: monohrafiia. 2-he vyd., pererob., dopovn. Ivano-Frankivsk: DVNZ «Prykarpatskyi natsionalnyi universytet imeni Vasylia Stefanyka», 2018. 720 s. [in Ukrainian].

4. Korolov D.K. Metodolohichni pryntsypy psykhodiahnostyky obdarovanosti Teoretyko-metodychni osnovy psykhodiahnostychnoho obstezhennia obdarovanykh ditei i molodi: metodychnyi posibnyk / Za red. R.O. Semenovoi. Zhytomyr: ZhDU im. I. Franka, 2013. S. 22-26. [in Ukrainian].

5. Muzyka O. L. Aksiohenez osobystosti i rozvytok obdarovanosti: teoretychna model i pidkhody do doslidzhennia. Aktualni problemy psykholohii: Zbirnyk naukovykh prats Instytutu psykholohii imeni H.S. Kostiuka NAPN Ukrainy. T.VI: Psykholohiia obdarovanosti. Vypusk 14. Kyiv-Zhytomyr: Vyd-vo ZhDU im. I. Franka, 2018. S. 60-76. [in Ukrainian].

6. Muzyka O. L. Spivvidnoshennia zdibnostei ta obdarovanosti: subiektno-tsinnisnyi pidkhid. Aktualni problemy psykholohii: Zbirnyk naukovykh prats Instytutu psykholohii imeni H.S. Kostiuka NAPN Ukrainy. T.KhII. Psykholohiia tvorchosti. Vypusk 17. K.: Vydavnytstvo «Feniks», 2013. S. 223-233. [in Ukrainian].

7. Osnitskiy A. K. Dar ili ispyitanie. Odarennost: metodyi vyiyavleniya i puti razvitiya. Sb. statey: v 2-h ch. / Otv. red. D. B. Bogoyavlenskaya, V. K. Baltyan. Moskva: MGTU im. N. E. Baumana, 2018. S. 100-106. [in Russion].

8. Panov V. I. Nekotoryie paradoksyi odarennosti kak predmeta izucheniya i razvitiya. Odarennost: metodyi vyiyavleniya i puti razvitiya. Sb. statey: v 2-h ch. / Otv. red. D. B. Bogoyavlenskaya, V. K. Baltyan. Moskva: MGTU im. N.E. Baumana, 2018. S. 106-116. [in Russion].

9. Psykholohichni zasady rozvytku obdarovanoi osobystosti v osvitnomu seredovyshchi: metodychnyi posibnyk / O. L. Muzyka, D. K. Korolov, R. O. Semenova ta in.; za red. O. L. Muzyky. Kyiv-Zhytomyr: Vyd-vo ZhDU im. I. Franka, 2015. 146 s. [in Ukrainian].

10. Sotsialna vzaiemodiia i tsinnosti obdarovanoi osobystosti: metodychnyi posibnyk / O. L. Muzyka, I. M. Bila, D. K. Korolov ta in. / Za red. O. L. Muzyky. 2018. 222 s. [in Ukrainian].

11. Teoretyko-metodychni osnovy psykhodiahnostychnoho obstezhennia obdarovanykh ditei i molodi: metodychnyi posibnyk / Za red. R. O. Semenovoi. Zhytomyr: ZhDU im. I. Franka, 2013. 92 s. [in Ukrainian].

12. Tsinnisna determinatsiia stanovlennia obdarovanoi osobystosti: monohrafiia / Za red. O. L. Muzyky. K.: Vydavnychyi Dim «Slovo», 2017. 220 s. [in Ukrainian].

13. Renzulli, J. S. Reexamining the role of gifted education and talent development for the 21st century: A four-part theoretical approach. Gifted Child Q. 2012. 56 (3). P. 150-159. [in English].

Aktual_probl_psihol 2019, 6(15): 123-137 (pdf)


УДК 159.9:364-051

Балахтар В.В.

Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича, Чернівці

Мова статті: українська

Ціннісні орієнтації як показник професійного становлення фахівців з соціальної роботи

Анотація: У статті висвітлено результати дослідження ціннісних орієнтацій, які виступають важливою умовою становлення особистості фахівця у сфері соціальної роботи у складних реаліях сьогодення. Обґрунтовано, що рівень сформованості ціннісно-смислової сфери загалом та її складових (ціннісних орієнтацій) зокрема впливають на формування соціально активної позиції фахівця, його моральної свідомості, професійної готовності до якісної реалізації соціальної роботи.

Наведено результати емпіричного дослідження ціннісних орієнтацій, які дозволили виявити найбільш значущі термінальні (здоров’я, любов, щасливе сімейне життя, активне діяльне життя, життєва мудрість) та інструментальні цінності для фахівців з соціальної роботи (життєрадісність, охайність, високі запити, відповідальність, незалежність, чесність), а також найменш значущі (термінальні: орієнтації на щастя інших, розваги, краса природи і мистецтва, свобода, творчість; інструментальні: вихованість, тверда волю, ефективність у справах, терпимість, широта поглядів, чуйність). Виявлено суперечливий та мінливий характер ціннісних орієнтацій фахівців, значну невідповідність їхніх ціннісних орієнтацій меті і завданням соціальної роботи як складової соціального захисту населення, що підтверджено результатами факторного аналізу термінальних та інструментальних цінностей. Установлено особливості ціннісних орієнтацій досліджуваних фахівців на різних стадіях професійного становлення залежно від статі, віку, тощо. Обґрунтовано доцільність розвитку ціннісних орієнтацій упродовж професійного становлення фахівців з соціальної роботи.

Ключові слова: ціннісні орієнтації особистості; фахівець з соціальної роботи; професійні цінності; професійне становлення; термінальні цінності; інструментальні цінності; соціальна робота.

 

References transliterated

1. Ball H. O. Aktualni metodolohichni pytannia doslidzhennia morali i moralnoi povedinky. Sotsialna psykholohiia. Spetsialnyi vypusk. 2007. S. 8-16.

2. Balakhtar V. V. Dukhovnist ta moralnist fakhivtsia sotsialnoi roboty. Pravoslavia v Ukraini: materialy VI Mizhnarodnoi naukovoi konferentsii, prysviachenoi 1000-littiu dukhovnykh zviazkiv Ukrainy z Afonom (1016-2016) ta 25-littiu Pomisnoho Soboru Ukrainskoi Pravoslavnoi Tserkvy (1-3.11. 1991). Kyiv: Kyivska pravoslavna bohoslovska akademiia, 2016. S. 103-109.

3. Bondarchuk O.I. Psykholohichni zasady rozvytku tsinnisno-smyslovoi sfery kerivnykiv osvitnikh orhanizatsii v umovakh pisliadyplomnoi pedahohichnoi osvity. Visnyk pisliadyplomnoi osvity: zb. nauk. pr. Un-t menedzh. osvity NAPN Ukrainy. Kyiv: ATOPOL HRUP, 2015. Vyp. 15(28). S. 178-188.

4. Boryshevskyi M.Y. Doroha do sebe: vid osnov subiektnosti do vershyn dukhovnosti: monohrafiia. Kyiv: Akademvydav, 2010. 416 s.

5. Blokhina I.O. Psykholohichni osoblyvosti tsinnisnykh oriientatsii maibutnikh fakhivtsiv z upravlinnia navchalnymy zakladamy. Visnyk Natsionalnoho tekhnichnoho universytetu Ukrainy «Kyivskyi politekhnichnyi instytut». Seriia: Filosofiia. Psykholohiia. Pedahohika. 2012. № 1. S. 82-85

6. Holovatyi N. F. Sotsyolohyia molodezhy: kurs lektsii. Kyiv: MAUP, 1999. 224 s.

7. Zhuravleva N. A. Struktura cennostnyh orientacij rukovoditelej s raznymilichnostnymi harakteristikami. Cennostnye osnovaniya psihologicheskoj nauki i psihologiya cennostej. Moskva: Institut psihologii RAN, 2008. S. 215-235.

8. Karpenko Z. S. Aksiolohichna psykholohiia osobystosti: monohrafiia. Ivano-Frankivsk: Lileia-NV, 2009. 512 s.

9. Leontev D.A., Kalashnikov M.O., Kalashnikova O.E. Faktornaya struktura testa smyslozhiznennyh orientacij. Psihologicheskij zhurnal. 1993. T.14. № 1. S. 150-155.

10. Leontev D. A. Metodika izucheniya cennostnyh orientacij. Moskva: Smysl, 1992. 17 s.

11. Piren M. I. Yevropeiski tsinnosti – determinanta zmin v suchasnii Ukraini: navch. posibnyk-praktykum. Chernivtsi: Druk Art, 2016. 256 s.

12. Pozhydaieva O. V. Teoretychni aspekty profesiinoi pidhotovky maibutnoho sotsialnoho pedahoha u vyshchomu navchalnomu zakladi. Sotsialna robota v Ukraini: teoriia ta praktyka. 2011. № 3/4. S. 72-80.

13. Radchuk H. K. Aksiopsykholohiia vyshchoi shkoly: monohrafiia. Vyd. 2-he rozsh. i pererobl. Ternopil: TNPU im. V. Hnatiuka, 2014. 380 s.

14. Rokich M. Priroda chelovecheskih cennostej. Svobodnaya pressa. 1973. №5. S. 43-48.

15. Tytarenko T. M. Zhyttievyi svit osobystosti: u mezhakh i za mezhamy budennosti. Kyiv: Lybid, 2003. 376 s.

16. Bondarchuk O., Pecherska A. Changes of professional value orientations of teachers in the system of postgraduate education. Social Welfare: Interdisciplinary Approach. 2013. 3(1). Р. 66-78.

17. Friedlander W., Apte Е. Introduction to Social Welfare. Englewood Cliffs (N.J.): Prentice Hall Inc., 1974. 531 р.

18. Soyer R. The Right to Fail. Self Determination in Social Work. Routledge. London, 1975. 543 р.

19. Schwartz S.H. Universals in the Content and structure of Values: Theoretical Advances and Empirical Tests in 20 Countries. Advances in experimental social psychology. Oralando, FL: Academic, 1992.Vol. 25. P. 36-44.

Aktual_probl_psihol 2019, 6(15): 138-147 (pdf)


 

УДК 159.9019.4:001.8(045)

Володарська Н.Д.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ

Мова статті: українська

Почуття благополуччя у контексті психології цінностей особистості

Анотація: У статті розглядаються основи психології почуття благополуччя у контексті психології цінностей, і досліджується фундаментальна онтологічна схожість цих двох явищ життя людини. Проаналізовані філософські, релігійні, психологічні підходи у дослідженні уявлень про почуття благополуччя у контексті ієрархії цінностей особистості. Внаслідок цього було показано, що парадигмальна концепція психологічних явищ афективної сфери людини розкриває закономірності виникнення почуття благополуччя в залежності від контексту життєвих цінностей особистості. На основі інтерсуб’єктної концепції взаємодії особистості з її оточенням були виокремлені можливості змін у проявах цього почуття.

Ключові слова: діалог, почуття благополуччя, емоції, цінності, інтерсуб’єктно-діалогічний підхід.

 

References transliterated

1. Boryshevskyi M. Y. Dukhovnist v osobystisnykh vymirakh: teoriia ta praktyka. Vykhovannia dukhovnosti v uchniv pidlitkovoho ta yunatskoho viku: metodychnyi posibnyk / zah. red. M.I. Boryshevskoho. Kyiv-Kirovohrad: KP Polihrafiia, 2010. S. 7-32.

2. Bahtin M. M. Problemy poetiki Dostoevskogo. Moskva: Sovetskaya Rossiya, 1979. 320 s.

3. Bibler V. S. Ot naukoucheniya – k logike kultury: Dva filosofskih vvedeniya v dvadcat pervyj vek. Moskva: Izd-vo polit. literatury, 1991. 413 s.

4. Dodonov B. I. Emociya kak cennost. Moskva: Politizdat, 1978. 272 s.

5. Dyakonov G. V. Osnovy dialogicheskogo podhoda v psihologicheskoj nauke i praktike. Kirovograd: RIO KGPU im. V. Vinnichenko, 2007. 847 s.

6. Izard K. Psihologiya emocij / K. Izard – SPb.: Piter, 1999. – 464 s.

7. Kovalev G. A. Tri paradigmy v psihologii – tri strategii psihologicheskogo vozdejstviya. Voprosy psihologii. 1987. №3. S. 41–49.

8. Kolisnyk O. P. Psykholohiia dialohu i svit liudyny. Zbirnyk naukovykh prats Kirovohradskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu im. Volodymyra Vynnychenka. Kirovohrad: FOP Aleksandrova M. V., 2012. T.1. S. 89-102.

9. Kopev A. F. Dialogicheskij podhod v konsultirovanii i voprosy psihologicheskoj kliniki. Moskovskij psihoterapevticheskij zhurnal. 1992. №1. S. 31-48.

10. Savchyn M. V. Dukhovna paradyhma psykholohii. Kyiv: Akademvydav, 2013. 250 s.

11. Uhtomskij A. A. Intuiciya sovesti. Sankt-Peterburg: Peterburgskij pisatel, 1996. 250 s.

12. Frank S. L. Duhovnye osnovy obshestva. Moskva: Respublika, 1992. 511 s.

13. Frankl V. Doktor i dusha. Sankt-Peterburg: Yuventa, 1997. 288 s.

14. Florenskaya T.A. Dialog v prakticheskoj psihologii: nauka o dushe. Moskva: Gumanit. izd. centr VLADOS, 2001. 208 s.

15. Florenskij P. A. Stolp i utverzhdenie istiny: v 2-h t. Moskva: Pravda, 1990. T. 1. 496 s.

16. Molyako V. O. Spasatelnyj krug: poeticheskij sbornik. Kyiv: Lуbid, 2011. 380 s.

Aktual_probl_psihol 2019, 6(15): 148-155 (pdf)


 

УДК 159.923.2: 378

Гоцуляк Н.Є., Славіна Н.С., Ренке С.О.

Камʼянець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Камʼянець-Подільський

Мова статті: українська

Креативність як показник розвитку професійної діяльності викладача ЗВО

Анотація: У статті представлено науково-теоретичний аналіз стану розробки проблеми креативності як показника розвитку професійної діяльності викладача закладу вищої освіти (ЗВО). Розглянуто підходи різних наукових шкіл. Визначено, що будь-якій системі освіти притаманний консерватизм, оскільки вона змушена трансформувати відповідним чином знання й інші культурні цінності. Зазначено, що у процесі комплексного рішення проблеми розкриття психологічних механізмів професійної креативності й умов розвитку діяльності викладача ЗВО провідне положення займає визначення сутності справді професійної педагогічної діяльності.

Ключові слова: креативність, розвиток, особистість, індивідуальність, професійна діяльність, викладач ЗВО.

 

References transliterated

1. Brokgauz F.A., Efron I.A. Enciklopedicheskij slovar. Sankt-Peterburg. 1901. T. 64. 280 s.

2. 3inchenko V.P., Morgunov E.B. Chelovek razvivayushijsya. Moskva: Trivola, 2005. 333 s.

3. Maksymenko S.D. Zahalna psykholohiia: pidruchnyk dlia studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv. Kyiv: Forum, 2000. 543 s.

4. Markova A.K. Psihologiya professionalizma. Moskva: Znanie, 1996. 308 s.

5. Ponomarev Ya.A. Psihologiya tvorchestva i pedagogika. Moskva: Pedagogika, 1976. 280 s.

6. Rubinshtejn S.L. Osnovy obshej psihologii. Sankt-Peterburg: Piter, 2000. 427 s.

Aktual_probl_psihol 2019, 6(15): 156-162 (pdf)


 

УДК 159.956.2

Губенко О.В.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ

Мова статті: українська

Застосування теорії креативного каталітичного полісемантичного поля в дослідженні психосемантичних механізмів наукового відкриття (Інтегративний підхід)

Анотація: Творчість як явище має розглядатися як процес, як становлення і генезис нових ідей. Цей факт спонукає звернутися до методології, яка представлена в генетичній психології, та генетико-моделюючого методу, розробленого академіком С.Д. Максименко. Цей метод дозволив виділити в якості вихідної «клітинки» творчого процесу, ембріональну ядерну протосему з якої виникає дана нова теорія. Крім цього, ми виокремили ще такі структурні компоненти творчого процесу як креативне каталітичне полісемантічне поле відкриття і генетична семантограма.

Ключові слова: наукове відкриття, ембріональна ядерна протосема відкриття.

 

References transliterated

1. Berkli Dzh. O nachalah chelovecheskogo znaniya // Antologiya mirovoy filosofii. V 4-h t. T.2. Evropeyskaya filosofiya ot epohi Vozrozhdeniya do epohi Prosvescheniya / Dzhordzh Berkli. – M.: «Myisl», 1969. – (AN SSSR. In-t filosofii. Filosof. nasledie). – 776 s.

2. Vertgeymer M. Produktivnoe myishlenie: Per. s angl. / M. Vertgeymer. – M.: Progress, 1987. –336 s.

3. Geyzenberg V. Fizika i filosofiya. Chast i tseloe. Per. s nem. / V. Geyzenberg. – M.: Nauka. Gl. red. fiz.-mat. lit., 1989. – 400 s.

4. Gubenko O.V. Fenomen IntuYitsIYi ta Intelektualna tvorchIst / O.V. Gubenko // Praktichna psihologIya ta sotsIalna robota. – 1999. – # 8. – S. 9–12.

5. Logunov A. A. K rabotam Anri Puankare o dinamike elektrona / A.A. Logunov. – M.: Izd. IYaI AN SSSR, 2-e izd. 1984. – 96 s.

6. Maksimenko S.D. Geneza Isnuvannya osobistostI / S.D. Maksimenko. – K.: Vid-vo OOO "KMM", 2006. – 240 s.

7. Mah E. Analiz oschuscheniy i otnoshenie fizicheskogo k psihicheskomu / E. Mah. – M., 1988.

8. Molyako V.A. Psihologiya resheniya shkolnikami tvorcheskih zadach / V.A. Molyako. – K.: Rad. Shkola. 1983. – 94 s.

9. Pays A. Nauchnaya deyatelnost i zhizn Alberta Eynshteyna: per. s angl. / A. Pays. / pod red. akad. A.A. Logunova. – M.: Nauka. gl. red. fiz.-mat. lit, 1989. – 568 s.

10. Puankare Anri. Izmerenie vremeni / Izbrannyie trudyi v treh tomah. T.3. / Anri Puankare. – Izd-vo «Nauka», 1974. – 769 s.

11. Ushakova T.N. Reprezentatsiya polisemicheskih struktur v verbalnoy sisteme cheloveka / T.N. Ushakova, T.V. Smetanina // Voprosyi psiholingvistiki. – # 2 (14), 2011. – S. 25-26.

12. Hofman B. pri uchastii Dyukas E. Albert Eynshteyn. Tvorets i buntar: per. s angl / B. Hofman. – M: Progress, 1983. – 216 s.

13. Schur G.S. Teoriya polya v lingvistike / G.S. Schur. – M.: "Nauka",1974.

14. Eynshteyn A.O spetsialnoy i obschey teorii otnositelnosti. Obschedostupnoe izlozhenie – Sobranie nauchnyih trudov v 4-h t. / A. Eynshteyn. – M.: Nauka,1965-1967. T.1. – 700 s.

15. Eynshteyn A. Sobranie nauchnyih trudov v 4-h t. / A. Eynshteyn. – M.: Nauka, 1965-1967. T.4.

Aktual_probl_psihol 2019, 6(15): 163-169 (pdf)


 

УДК 159.922:376:37.08

Зарембо Н.О., Малиш В.Є.

Одеський Національний Морський Університет, Одеса

Мова статті: українська

Роль емоційної саморегуляції в підвищенні інклюзивної готовності педагогів

Анотація: Стаття присвячена дослідженню змісту і специфіки труднощів педагогів, що виникають в процесі інклюзивної практики. Представлені результати дослідження рівня інклюзивної готовності, емоційної саморегуляції та професійного (емоційного) вигорання педагогів в залежності від наявності та змісту цих труднощів. Встановлено, що ступінь вираженості емоційної саморегуляції взаємопов'язана з рівнем професійного (емоційного) вигорання та інклюзивної готовності педагогів. Розкрито комплекс умінь, що складають здатність емоційної саморегуляції, який може бути застосований в психолого-педагогічному супроводі педагогів, які працюють в сфері інклюзивної освіти.

Ключові слова: інклюзивна готовність, специфічні труднощі, що виникають в інклюзивній практиці, емоційна саморегуляція, професійне (емоційне) вигорання педагогів.

 

References transliterated

1. Bek Dzh.C. Kognitiwnaja terapija: polnoe rukowodctwo / Dzh.C. Bek. – M.: Wil'jamc, 2006. – 400 c.

2. Bernc D.D. Choroschee camotschuwctwie: nowaja terapija nactroeniĭ / D.D. Bernc. – M.: Wetsche, Perceĭ, ACT, 1995. – 400 c.

3. Bogdanowa M.W. Wyjawlenie urownja pcichologitscheckoj gotownocti budushich devektologow k proveccional'noj dejatel'nocti w uclowijach inkljusiwnogo obrasowanija / M.W. Bogdanowa // Aktual'nye problemy cowremennoj nauki. IV Mezhdunarodnaja praktitscheckaja konverenzija: w trech tomach. - 2015. - C. 126 – 128.

4. Garan' N.C., Ctrjukowa Ju.A. Inkljusiwnoe obrasowanie w Ukraine / N.C. Garan', Ju.A. Ctrjukowa // Inkljusiwnoe obrasowanie: jevvektiwnye metodiki i ich praktitscheckoe primenenie. Cbornik ctatej po materialam II mezhdunarodnogo ceminara po pedagogike. - 2016. - C. 18-21.

5. Goulman D. Jemozional'nyj intellekt / D. Goulman. – M.: ACT MOCKWA, 2009. – 478 c.

6. Swjaginzewa, N.Ju. Vormirowanie gotownocti k innowazionnoj dejatel'nocti budushego pedagoga w uclowijach modul'nogo obutschenija [Tekct] / N.Ju. Swjaginzewa // Wectnik Adygejckogo gocudarctwennogo uniwerciteta. Cerija 3: Pedagogika i pcichologija. – 2011. – №2. – C. 72-79.

7. Seer Je.V., Pawlowa A.M., Cymanjuk Je.Je. Modernisazija proveccional'nogo obrasowanija: kompetentnoctnyj podchod / Je.V. Seer, A.M. Pawlowa, Je.Je. Cymanjuk. - M.: MPCI, 2005. – 216 c.

8. Simnjaja I.A. Kompetentnoctnyj podchod. Kakowo ego mecto w cicteme cowremennych podchodow k problemam obrasowanija? (teoretiko-metodologitscheckij acpekt) / I.A. Simnjaja // Wycschee obrasowanie cegodnja. – 2006. – № 8. – C. 20–26.

9. Klarin M.W. Innowazii w mirowoj pedagogike: obutschenie na ocnowe iccledowanija, igry i dickuccii. / M.W. Klarin. - Riga: NPZ «Jekcperiment», 1995. – 176 c.

10. Lyst Ministerstva osvity i nauky Ukrai'ny 07.08. 2018 r. № 1/9-487. Pro priorytetni naprjamy psyhologichnogo suprovodu ta social'no- pedagogichnogo patronazhu uchasnykiv osvitn'ogo procesu na 2018-2019 navchal'nyj rik.

11. MakMallin R. Praktikum po kognitivnoj terapii / R. MakMallin. - SPb.: Rech', 2001. - 560 s.

12. Malysh V.E. Resursnyj potencial samoaktualizacii lichnosti v krizise [Jelektronnyj resurs] / V.E. Malysh // Rezhim dostupa:

http://eprints.cdu.edu.ua/620/1/sciens_and_education_a_new_dimension_pedagogy_and_psychology_issue_14.pdf.

13. Orlov Ju.M. Voshozhdenie k individual'nosti: kniga dlja uchitelja / Ju.M. Orlov. - M.: Prosveshhenie, 1991. - 287 s.

14. Prakticheskij intellekt / pod obshh. red. R. Sternberga. - SPb.: Piter, 2002. – 272 s.

15. Pedagogika: ucheb. posobie dlja stud. vyssh. ped. ucheb. zavedenij / V.A. Slastenin, I.F. Isaev, E.N. Shijanov; pod red. V.A. Slastenina. - M.: Izdatel'skij centr "Akademija", 2013. - 576 s.

16. Razina L.S., Buzinnaja N.S. Gotovnost' pedagogov k rabote s det'mi s ogranichennymi vozmozhnostjami zdorov'ja / L.S. Razina, N.S. Buzinnaja // Aktual'nye problemy psihologo-pedagogicheskogo soprovozhdenija detej s ogranichennymi vozmozhnostjami zdorov'ja. - 2016. - № 2. - S. 74-80.

17. Sinjavskaja A.A. Tehnologii formirovanija inkljuzivnoj gotovnosti budushhih pedagogov / A.A. Sinjavskaja // Sovremennaja pedagogika: aktual'nye voprosy, dostizhenija i innovacii. Sbornik statej Mezhdunarodnoj prakticheskoj konferencii. - 2016. – S. 146-150.

18. Hitrjuk V.V. Gotovnost' pedagoga k rabote s «Osobym» rebenkom: model' formirovanija cennostej inkljuzivnogo obrazovanija / V.V. Hitrjuk // Vestnik Baltijskogo federal'nogo universiteta im. I. Kanta. Serija: Filologija, pedagogika, psihologija. - 2013. - № 11. - S. 72-79.

19. Hitrjuk V.V. Pedagogicheskaja sistema formirovanija inkljuzivnoj gotovnosti pedagogov / V.V. Hitrjuk // Vestnik Pravoslavnogo Svjato-Tihonovskogo gumanitarnogo universiteta. Serija 4: Pedagogika. Psihologija. - 2015. - № 2 (37). - S. 14-23.

20. Hutorskoj A.V. Kljuchevye kompetencii i obrazovatel'nye standarty [Jelektronnyj resurs] / A.V. Hutorskoj // Jejdos: Internet-zhurnal. - 2002. Rezhim dostupa:

ttp.www/eidos.ru/journal/2002/0423.htm

21. Zarembo N.A. Managing negative emotions and personal adaptation of a person [Jelektronnyj resurs] / N.A. Zarembo // Materіali mіzhnarodnoї naukovo-praktichnoї konferencії «Universum View 13».– Vіnnicja: TOV «Nіlan-LTD». - 2019. - S.136-141. – Rezhim dostupa: https://u.iscience.me/w0119.

Aktual_probl_psihol 2019, 6(15): 170-180 (pdf)


 

УДК 159. 942: [316. 6: 316. 47 – 057. 87

Кордунова Н.О., Дмитріюк Н.С.

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк

Мова статті: українська

Роль емоційного фактору в міжособистісній взаємодії студентів

Анотація: У статті представлено теоретико-емпіричний аналіз проблеми ролі емоційного фактору в міжособистісній взаємодії студентів в умовах сучасної підготовки у вищому навчальному закладі. Розглянуто основні підходи щодо сутності феноменів емоційних станів. Аналіз проблеми фокусується на розгляді їх в якості важливої ланки в системі міжособистісних взаємин. Показано, що розвиток емоційних особливостей є одним із важливих чинників взаємодії студентів у процесі навчання. Проаналізовано зміни в динаміці емоційних властивостей особистості студентів у процесі міжособистісних взаємин. Наводяться результати дослідження особливостей їх прояву. Доведено, що в основі складових міжособистісних взаємин студентів різних років навчання присутній критерій емоційності, який є індикатором настрою і поведінки, а також формує взаємини. Підтверджена думка про те, що рівень міжособистісних відносин у студентському колективі важливим чином пов’язаний зі ступенем розвитку емоційної адекватності.

Ключові слова: емоції, емоційність, емоційні переживання, емоційні взаємини, міжособистісні взаємини.

 

References transliterated

1. Ylyn E. P. Psykholohyia doveryia. SPb.: Pyter, 2013. 288 s.

2. Ylyn E. P. Psykholohyia obshchenyia y mezhlychnostnыkh otnoshenyi. SPb.: Pyter, 2009. 576 s.

3. Miasyshchev V.N. Psykholohyia otnoshenyi: yzbr. psykhol. tr. M.: Voronezh. Yzd-vo «Yns-t prakt. psykholohyy»: NPO «MODЭK», 1998. 362 s.

4. Nosenko E.L., Kovryha N.V. Emotsiina rozumnist yak determinanta uspishnosti zhyttiediialnosti liudyny i shliakhy yii operatsionalizatsii. Visn. Dnipropetr. un-tu. Ser. «Pedahohika i psykholohiia». 2000. Vyp. 6. S. 3-9.

5. Olshannykova A.E. K probleme dyahnostyky psykholohycheskoho razvytyia. Tezіsу dokladov na sympozyume. Tallіn, 1974. S. 125.

6. Obukhovskyi K. Halaktyka potrebnostei. Psykholohyia vlechenyi cheloveka / SPb.: Rech, 2003. 296 s.

7. Chepelieva N.V. Samoproektuvannia osobystosti v dyskursyvnomu prostori. Naukovi studii iz sotsialnoi ta politychnoi psykholohii: zb. statei. K.: Milenium, 2012. Vyp.31. S.12– 20

Aktual_probl_psihol 2019, 6(15): 181-188 (pdf)


 

УДК 159.923:331.522.4]:378.091-057.87

Коханова О.П., Столярчук О.А.

Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ

Мова статті: українська

Особистісний потенціал як засіб самореалізації сучасної молоді

Анотація: У статті проаналізовано сутність поняття особистісного потенціалу та його виявів як засобу самореалізації сучасної молоді. В ході дослідження було вивчено уявлення студентів стосовно сутності особистісного потенціалу, його складових, сфер і цілей реалізації. Результати засвідчили, що під особистісним потенціалом студенти розуміють не лише здатності людини (її потенційні можливості), а й реальне їх втілення в житті та діяльності. Молоді люди оцінили ступінь використання ними особистісного потенціалу, проаналізували роль університетського навчання та професійної діяльності в його розкритті, збагаченні та реалізації, а також дали оцінку значущості основних складових особистісного потенціалу для досягнення життєвого успіху.

Ключові слова: особистісний потенціал, особистісні ресурси, особистість, самореалізація, саморозвиток, навчально-професійна діяльність.

 

References transliterated

1. Vasylenko P. M. Slovnyk-dovidnyk sotsialnoho pratsivnyka: navch. posib. K.: IPKDSZU, 2007. 322 s.

2. Lichnostnyiy potentsial: struktura i diagnostika: kol. monografiya / Pod red. D. A. Leonteva. M.: Smyisl, 2011. 675 s.

3. Markov V. N. Lichnostnyie osnovyi sotsialnoy ustoychivosti. Obschestvennyie nauki i sovremennost. 2002. № 1. S. 136-143.

4. Miliaieva V. R., Lebid N. K., Breus Yu. V. Teoretychnyi analiz poniattia «potentsial osobystosti». Problemy suchasnoi psykholohii: zb. nauk. pr. Kamianets-Podilskoho natsionalnoho universytetu imeni Ivana Ohiienka, Instytutu psykholohii imeni H. S. Kostiuka NAPN Ukrainy (m. Kamianets-Podilskyi, 21-22 travnia 2013 r.). Kamianets-Podilskyi, 2013. № 20. S. 405-415.

5. Murashko I. V. Rozkryttia poniattia «osobystisnyi potentsial» ta yoho psykholohichnoi struktury. Aktualni problemy psykholohii. Psykholohichna teoriia i tekhnolohiia navchannia / za red. S. D. Maksymenka. Kyiv: Smulson, 2010. T. 8. Vyp. 7. S. 196-205.

6. Soboleva E. V. Sostoyanie problemyi razvitiya lichnostnogo potentsiala u psihologov v otechestvennoy psihologo-pedagogicheskoy teorii i praktiki // Psihologiya, sotsiologiya i pedagogika. 2014. № 7. [Elektronnyiy resurs]. URL: http://psychology.snauka.ru/2014/07/3425 (data obrascheniya: 07.02.2019).

7. Tavtilova N. N. Lichnostnyiy potentsial kak faktor uspeshnoy realizatsii kadrovoy strategii. Psihologiya v Rossii i za rubezhom: materialyi II Mezhdunar. nauch. konf. SPb.: Renome, 2013. S. 98-103. [Elektronnyiy resurs]. URL: https://moluch.ru/conf/psy/archive/109/4480/ (data obrascheniya: 02.04.2019).

Aktual_probl_psihol 2019, 6(15): 189-196 (pdf)


 

УДК 159.9

Кузнецов О.І.

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, Харків

Мова статті: українська

Взаємозв’язок духовного інтелекту і духовних цінностей особистості

Анотація: У статті подано результати концептуалізації феномену духовного інтелекту та дані про зв’язки між його показниками та духовними цінностями. Визначено кореляції між моральним, трансцендентним та екзистенційним компонентами духовного інтелекту та духовними ціннісними орієнтаціями. Визначено типологічні профілі духовного інтелекту – з перевагою морального компоненту, трансцендентного і екзистенційного компонентів, з низьким рівнем та високим рівнем усіх компонентів духовного інтелекту. Виявлено відмінності у показниках термінальних та інструментальних духовних цінностей у досліджуваних з різними типами духовного інтелекту. Показано, що у досліджуваних з високим рівнем духовного інтелекту вищий рівень прихильності термінальним цінностям доброти, духовності, любові до Бога, гуманізму, альтруїзму, співчуття, милосердя, моральності, віри, а також інструментальним цінностям релігійності, душевності, вдчності, відданості, лагідності, витривалості, щирості, безкорисливості.

Ключові слова: духовний інтелект, моральний, трансцендентний, екзистенційний компоненти духовного інтелекту, духовні ціннісні орієнтаці, термінальні і інструментальні духовні цінності.

 

References transliterated

1. Kuznetsov O.I. Psykhodiahnostyka terminalʹnykh ta instrumentalʹnykh dukhovnykh tsinnostey osobystosti. Visnyk KHNPU im. H.S. Skovorody. Psykholohiya. Kharkiv: KHNPU, 2018. Vyp. 58. S. 92-104. 2.

2. Martsenyuk M.O., Severyn R.V. Psykholohichni aspekty relihiyi v systemi dukhovnykh tsinnostey osobystosti. Naukovyy visnyk Mukachivsʹkoho derzhavnoho universytetu. Humanitarni i suspilʹni nauky. 2016. №20(15). S. 100-107.

3. Ozhyhanova H. V. Psykholohycheskye aspekty dukhovnosty. Psykholohycheskyy zhurnal. 2010. T. 31, № 4. CH.I: Dukhovnyy yntellekt. S. 21-34.

4. Émmons R. Psykholohyya vysshykh ustremlenyy: motyvatsyya y dukhovnostʹ lychnosty; per. s anhl.; pod red. D. A. Leontʹeva / R. Émmons. M.: Smysl, 2004. 414 s.

5. Diedrich W. F. Human Adulthood: A Spiritual Romance. Kindle Edition, 2014. 363 p.

6. Golovina O. Yu. The spiritual intelligence as an integrating factor of human consciousness. Visnyk KHNPU im. H.S. Skovorody. Psykholohiya. Kharkiv: KHNPU, 2016 . Vyp. 53. S. 21-28.

7. Graves C. W. Levels of Existence: An Open System Theory of Values. The Journal of Humanistic Psychology. 1970. V. 10, № 2. R. 131-154. 8.

8. Griffiths R. The Psychology of Spiritual Intelligence [Electronic resource] / R. Griffiths. Mode of access: http://www.academia.edu/16613107

9. King David B. Cicco de T. Growing in Spiritual Intelligence. The International Journal of Transpersonal Studies. 2009. V. 28. P. 68-85.

10. Kuznetsov O. Spiritual values of personality psychological asstessment Visnyk KHNPU im. H.S. Skovorody. Psykholohiya. Kharkiv: KHNPU, 2018. Vyp. 59. C. 165-172.

11. Noble K., Green W.N. Fostering Spiritual Intelligence: Undergraduatesʺ Growth in a Course About Consciousness. Oxford Rewiew of Education. 2008. № 26(2). P. 263-288.

12. Wigglesworth C. SQ 21: The Twenty - One Skills of Spiritual Intelligence. New York: Select Books. 2012. 223 p.

Aktual_probl_psihol 2019, 6(15): 197-207 (pdf)


УДК 159.938.3:378

Лантух І.В.

Національний університет ім. В.Н. Каразіна, Харків

Мова статті: українська

Моделювання процесу розвитку особистісної надійності суб’єктів підприємницької діяльності

Анотація: У статті розглядається психологічні особливості надійності підприємців та її розвиток у процесі навчання та професійної діяльності. Розкриті проблеми моделювання процесу розвитку особистісної надійності суб'єктів підприємницької діяльності. Доведено, що моделювання розвитку особистісної надійності, як процес, може проводитися в декілька етапів: формування когнітивної моделі об’єкта на основі особливостей сприйняття, установок, цінностей, інтересів; побудова змістовної моделі, яка відображає упорядковану інформацію про поведінку об’єкта, його зв’язки з зовнішнім світом, закономірності функціонування; апробація моделі на практиці і постановка завдання щодо подальшого супроводу і дослідженню.

Ключові слова: надійність, підприємець, моделювання, розвиток особистісної надійності, професійна діяльність підприємців, професійна надійність підприємців.

 

References transliterated

1. Ananeva B.G. (2001) O problemah sovremennogo chelovekoznaniya [Problems of modern human knowledge] SPb.: Piter [in Russian].

2. Bagiev G.L., & Naumov V.N. Rukovodstvo k prakticheskim zanyatiyam po marketingu s ispolzovaniem keys-metoda [A Guide to Practical Marketing Lessons Using the Case Method]. marketing.spb.ru. Retrieved from http://www.marketing.spb.ru/read/m21/ [in Russian].

3. Vagonova O.G. (2017) Biznes-osvita yak chinnik implementatsiyi ekonomiki znan [Business education as a factor in the implementation of knowledge economy] Ekonomichniy visnik Natsionalnogo girnichogo universitetu. Vol 3, 142-154. [in Ukrainian].

4. Voloshina O.O. (2017) Evolyutsiya naukovih poglyadiv na sutnist ta funktsiyi pidpriemnitstva [Evolution of scientific views on the essence and functions of entrepreneurship]. Nauchnyiy vestnik Donbasskoy gosudarstvennoy mashinostroitelnoy akademii. Vol 2, 142-147. [in Ukrainian].

5. Geyko S.V. (2016) Sotsialno-psihologichni osoblivosti korektsiyi polisistemnoyi tsilisnostI osobistosti [Socio-psychological peculiarities of correction of polysystem integrity of personality] Teoretichni i prikladni problemi psihologiyi: zb. nauk. prats Shidnoukrayinskogo natsionalnogo universitetu im.. V. Dalya. Vol 3 (41), 6-15. [in Ukrainian].

6. Gurevich A.M. (2006) Rolevyie igryi i keysyi v biznes-treningah. [Role-playing games and case studies in business training]. SPb. [in Russian].

7. Evsyukov O.F. (2010) Treningoviy metod formuvannya upravlinskoyi kompetentnosti u kursantiv VVNZ [Training method for forming managerial competency in cadets of VVNZ] Zb. nauk. prats Harkivskogo universitetu Povitryanih sil. Vol. 3 (25). 194-196. [in Ukrainian].

8. Kredentser O.V. (2005) Osnovni pidhodi do rozuminnya sutnosti fenomenu pidpriemnitstva [Basic Approaches to Understanding the Essence of the Business Phenomenon] Visnik Natsionalnogo tehnichnogo universitetu Ukrayini «Kiyivskiy politehnichniy institut». Filosofiya. Psihologiya. Pedagogika: zb. nauk. prats.Vol 3. – Ch. 1 133–140. [in Ukrainian].

9. Lomov B.F. (1999) Metodologicheskie i teoreticheskie problemyi psihologii [Methodological and theoretical problems of psychology] M.: Nauka [in Russian].

10. Maksimenko S.D. (1994) Fahivtsya potribno modelyuvati: Naukovi osnovi gotovnosti vipusknika pedvuzu do pedagogichnoyi diyalnosti [The specialist needs to be modeled: Scientific fundamentals of readiness of the graduate of the teacher's pedagogical department] Ridna shkola. Vol 3-4. S.70 [in Ukrainian].

11. Melnichuk I.M. (2010) Psihologo-pedagogichniy trening yak aktivniy zasib pidvischennya komunikativnoyi kompetentnosti maybutnogo fahivtsya finansovo-ekonomichnoyi sferi [Psychological-pedagogical training as an active tool for improving the communicative competence of a future specialist in the financial and economic sphere ] Pedagogichniy almanah. Vol 6. 97-101. [in Ukrainian].

12. Nezhinska O.O.(2017) Osnovi kouchingu: navchalniy posibnik [Fundamentals of coaching: tutorial] Kharkiv.; H.: TOV «DISA PLYUS» [in Ukrainian].

13. Nikandrov V.V. (2003) Metod modelirovaniya v psihologii: ucheb. posobie [Method of modeling in psychology: study. manual] SPb.: Rech,. [in Russian].

14. Osina N.A. «Keys-metod yak sposib formuvannya zhittevih kompetentnostey uchniv» [Case method as a way of forming students' vital competencies] naurok.com.ua. Retrieved from https://naurok.com.ua/keys-metod-yak-sposib-formuvannya-zhittevih-kompetentnostey-uchniv-13118.html. [in Ukrainian].

15. Osadchuk O.L. (2007) Professionalnaya nadezhnost pedagoga: teoretiko-metodologicheskiy analiz: monografiya [Professional reliability of the teacher: theoretical and methodological analysis: monograph] Omsk: KAN. [in Russian].

16. Shtoff V.A. (1966) Modelirovanie i filosofiya [Modeling and Philosophy] Moskow.: «Nauka». [in Russian].

Aktual_probl_psihol 2019, 6(15): 208-217 (pdf)


 

УДК 159.923.2

Левицька І.М., Попіль М.І.

Дрогобицький державний педагогічний університет ім. Івана Франка, Дрогобич

Мова статті: українська

Концептуальна модель образу фізичного Я дівчат раннього юнацького віку

Анотація: У статті досліджено специфіку розвитку образу фізичного Я особистості в період дорослішання, обгрунтовано сутність поняття «образ фізичного Я» у ранньому юнацькому віці та виділено його функції, виявлено етапи становлення образу тіла; виокремлено структурні компоненти та обгрунтовано їх змістове наповнення. Отримані дані можуть слугувати основою для розробки психологічної моделі розвитку та корекції образу фізичного Я особистості в період дорослішання, підвищення активності молодих людей у прагненні піклуватися про своє здоров'я.

Ключові слова: образ тіла, еталон зовнішньої привабливості, ранній юнацький вік, концептуальна модель образу фізичного Я.

 

References transliterated

1. Berns R. Razvytye Ya-kontseptsyy y vospytanye [The development of the self-concept and education] / R. Berns. – M. : Prohress, 1986. - 420 s. [in Russia].

2. Kon Y. S. V poyskakh sebia. Lychnost y eё samosoznanye [In search of yourself. Personality and self-awareness] / Y. S. Kon. – M. : Polytyzdat, 1984. - 335 s. [in Russia].

3. Levytska І. М. Obraz fizychnoho «Ia» ta samostavlennia yak rehuliatyvni chynnyky povedinky osobystosti [The image of physical Oneself and selfattitude as regulate factors of a person's behavior] / I. M. Levytska // Problemy suchasnoi psykholohii : zbirnyk naukovykh prats Derzhavnoho vyshchoho navchalnoho zakladu "Zaporizkyi natsionalnyi universytet" ta instytutu psykholohii imeni H.S. Kostiuka NAPN Ukrainy / Za red. S, D. Maksymenka, N.F. Shevchenko, M.H. Tkalych. Zaporizhzhia : ZNU, 2017. № "(12) 172 s. S. 98-103. [in Ukrainian].

4. Moliako R. V. Obraz fizychnoho Ya : stanovlennia ta deformatsii u patsiientiv z kosmetychnymy vadamy [The image of physical Oneself : formation and deformation in patients with cosmetic defects] : avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. psykhol. nauk : spets. 19.00.04 „Medychna psykholohiia” / R. V. Moliako. – Kyiv, 2006. – 23 s. [in Ukrainian].

5. Nalchadzhian A.A. Psykholohycheskaia adaptatsyia: mekhanyzmы y stratehyy [Psychological adaptation: mechanisms and strategies] / A. A. Nalchadzhian. M.: Эksmo, 2010. 368 s. [in Russia].

6. Remshmydt Kh. Podrostkovыi y yunosheskyi vozrast. Problemы stanovlenyia lychnosty / Kh. Remshmydt // [Perevod s nemetskoho H. Y. Loidynoi, pod redaktsyei T. A. Hudkovoi]. Moskva : Yzdatelstvo: M.: Myr, 1994. — 320s. [in Russia].

7. Sokolova E. T. Samosoznanye y samootsenka pry anomalyiakh lychnosty [Self-awareness and self-esteem in personality anomalies] / E. T. Sokolova. – M. : MHU, 1989. - 216 s. [in Russia].

8. Stolyn V. V. Samosoznanye lychnosty [Self-awareness of personality] / V. V. Stolyn. – M. : Yzd-vo MHU, 1983. - 284 s. [in Russia].

9. Tiunova A. O. Vplyv porushennia spryiniattia vlasnoho tila na osobystisnyi rozvytok pidlitka [Influence of violation of the perception of the own body on the personal development of the teenager] / A. O. Tiunova // Istoriia ta suchasnyi stan pedahohichnykh ta psykholohichnykh nauk : materialy Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii (Kyiv, 7 lystopada 2014 r.). – K. : HO «Kyivska naukova orhanizatsiia 112. pedahohiky ta psykholohii», 2014. – S. 109. [in Ukrainian].

10. Tkhostov A. Sh. Psykholohyia telesnosty [Psychology of corporeality] / A. Sh. Tkhostov. – M. : Smыsl, 2002. – 287 s. [in Russia].

11. Cherkashyna A. H. Obraz fyzycheskoho Ya v samootnoshenyy devushek 17-18 let [The image of the physical Oneself in self-dealing of girls 17-18 years old]: dyss. … kand. psykhol. nauk. – Samara, 2004. – 197 s. [in Russia].

12. Chesnokova Y. Y. Problema samosoznanyia v psykholohyy [The problem of self-awareness in psychology] / Y.Y. Chesnokova. - M.: Nauka, 2001. 144 s. [in Russia].

13. Schontz F. C. Body image and its disordes/F.C. Schontz // Intern.J. of Psychiat. Med.-2012.- V. 5 (4).- R.51-84. [in USA].

Aktual_probl_psihol 2019, 6(15): 218-228 (pdf)


УДК 159.955.6.159.98

Литвиненкo O.O.

Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ

Мова статті: українська

Oсoбистісні чинники фoрмування навичoк дoвгoстрoкoвoгo планування у підлітків

Анотація: У статі прoаналізoванo теoретичний матеріал з прoблеми особистісного становлення у підлітковому віці та фoрмування прoгнoстичнoгo мислення у підлітків. Визначенo oсoбистісні передумoви та вікoву специфіку пoстанoвки дoвгoстрoкoвих планів. Наведенo результати емпіричнoгo дoслідження особистісних особливостей підлітків та вікової динаміки становлення навичoк планування і цілепoкладання у підліткoвoму віці. Описано та систематизовано особистісні детермінанти, які визначають специфіку побудови підлітками довгострокових планів. Представлено типологію досліджуваних, залежно від особливостей побудови ними ймовірнісної картини власного майбутнього.

Ключoві слoва: планування, oсoбистість, підліткoвий вік, юнацький вік, прoгнoстичне мислення, ціль, мрія.

References transliterated

1. Zinchenko S.V. Rolʹ “YA-kontseptsiy” v osobystisnomu samovyznachenni doroslykh. Ukrayina: osvita doroslykh: zbirnyk materialiv forumu do Mizhnarodnykh dniv osvity doroslykh v Ukrayini. Kyyiv-Nizhyn, 2015. S. 131–135.

2. Kostyuk H.S. Navchalʹno-vykhovnyy protses i psykhichnyy rozvytok osobystosti. Kyiv: Radyansʹka shkola, 1989. 608 s.

3. Kruhlyk E.H. Razvytye sposobnosty k tselepolahanyyu podrostkov 15–17 let. Molodoy uchenyy. 2016. №20. S. 646–649.

4. Kuzikova S.B. Psykholohichni osnovy stanovlennya sub'yekta samorozvytku v yunatsʹkomu vitsi: monohrafiya. Sumy: «MakDen», 2012. 410 s.

5. Lytvynenko O.O. Osoblyvosti treninhovoyi roboty z mriyamy studentiv, yaki mayutʹ porushennya slukhu. Problemy suchasnoyi psykholohiyi : Zb. nauk. pratsʹ Kamʺyanetsʹ-Podilʹsʹkoho natsionalʹnoho universytetu imeni Ivana Ohiyenka, Instytutu psykholohiyi imeni H. S. Kostyuka NAPN Ukrayiny. Vyp. 35. Kamʺyanetsʹ-Podilʹsʹkyy: Aksioma, 2017. S. 272–283.

6. Mykhalʹskyy A. V. Psykholohyya konstruyrovanyya budushcheho : monohrafyya. Moskva, 2016. 395 s.

7. Sobchyk L.N. Teoryya y praktyka psykholohycheskoy otsenky lychnosty Moskovskyy psykholohycheskyy zhurnal. 2002. №3. S. 85–89.

8. L. Hjelle, D. Ziegler. (2006) Personality Theories: Basic Assumptions, Research, and Applications 3th ed.: McGrow-Hill. 492 р.

9. Kellough, R. D., & Kellough, N. G. (2008). Teaching young adolescents: Methods and resources for middle grades teaching (5th ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson. 203 p.

Aktual_probl_psihol 2019, 6(15): 229-236 (pdf)


 

УДК 159.98

Мазяр О.В.

Житомирський державний університет імені Івана Франка, Житомир

Мова статті: українська

Валідність психологічного дослідження: математика абсурду

Анотація: Стаття присвячена вирішенню проблеми валідності психологічних досліджень. Показано слабкі сторони інтерпретації результатів стандартизованих опитувальників та проективних методик, пояснена причина цього явища. Валідне психологічне дослідження покликане цілісно виявляти структурні елементу знаку. Проте зробити це за допомогою традиційних методів практично неможливо, оскільки діагностується лише усвідомлювана частина знаку. Альтернативним можна вважати психосемантичний метод асоціативного експерименту, результати якого піддаються факторизації. На типовому прикладі показана структурна специфіка знаку, який складається з антагоністичних елементів.

Ключові слова: абсурд, дезабсурдизація, валідність, особистісний опитувальник, факторний аналіз.

 

References transliterated

1. Vygotskiy L.S. Myshleniye i rech. Psikhologicheskiye issledovaniya. Moskva; Leningrad: Gosudarstvennoye sotsialno-ekonomicheskoye izdatelstvo. 1934. 324 s.

2. Izard K.E. Psikhologiya emotsiy. Sankt-Peterburg: Izd-vo «Piter». 1999. 464 s.

3. Libin A.V. Differentsialnaya psikhologiya: na peresechenii evropeyskikh. rossiyskikh i amerikanskikh traditsiy. Moskva: Eksmo. 2006. 544 s.

4. Maziar O.V. Znak u syhnalnii systemi liudyny. Teoriia i praktyka suchasnoi psykholohii. 2018. № 5. S. 22-26.

5. Maziar O.V. Strukturni osoblyvosti znaku v umovakh nevrozu. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu: zbirnyk naukovykh prats. Seriia «Psykholohichni nauky». 2018. Vyp.5. S. 60-65.

6. Ross L. Chelovek i situatsiya. Perspektivy sotsialnoy psikhologii. Moskva: Aspekt Press. 1999. 429 s.

7. Toftul M.H. Lohika. Kyiv: Vydavnychyi tsentr «Akademiia», 1999. 336 s.

8. Uznadze D.N. Psikhologicheskiye issledovaniya. Moskva: Izd-vo «Nauka». 1966. 452 s.

9. Yadov V.A. Samoregulyatsiya i prognozirovaniye sotsialnogo povedeniya lichnosti: Dispozitsionnaya kontseptsiya: monografiya. Moskva: TsSPiM. 2013. 376 s.

10. Iatsenko T.S. Psykholohichni osnovy hrupovoi psykhokorektsii. Kyiv: Lybid, 1996. 264 s.

Aktual_probl_psihol 2019, 6(15): 237-244 (pdf)


 

УДК 159.9.072

Музика О.О.

Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ

Мова статті: українська

Смисложиттєві орієнтації та самоефективність у ціннісному розвитку музично обдарованих студентів

Анотація: Музично обдарована особистість розглядається як цілісність, яка об’єднує окремі показники музичної обдарованості на вищому системному ціннісному рівні. Музично обдаровані студенти демонструють вищі показники смисложиттєвих орієнтацій (СЖО) і самоефективності (СЕ) у порівнянні з пересічними. Виявлені тенденції дозволяють зробити висновок про те, що у студентському віці формується ціннісне ставлення до здібностей як основи особистісного саморозвитку і рівень його тим вищий, чим більше людина відповідає ознакам обдарованої особистості. Додатковими аргументами на користь цього положення є такі емпіричні результати: 1) вищі показники СЖО і СЕ у студентів, які не демонструють ознак обдарованості, але розвивають свої здібності у навчальній діяльності; 2) вищі показники СЖО і СЕ у студентів, які мають досягнення, окрім навчальної, ще й в інших видах діяльності.

Ключові слова: аксіогенез, музична обдарованість, обдарована особистість, самоефективність, смисложиттєві орієнтації, особистісні цінності.

 

References transliterated

1. Arshava I. F., Nosenko E. L., Kutеpova-Bredun V. Yu. Osobistіsnі harakteristiki muzikantіv-profesIonalіv ta muzikantіv-amatorіv. Aktualnі problemi psihologіyi: Zbіrnik naukovih prats Institutu psihologіyi Imenі G.S. Kostyuka NAPN Ukrayini. T.VI. Psihologіya obdarovanostі. Kiyiv-Zhitomir: Vid-vo ZhDU Im. I. Franka, 2015. Vip. 11. S. 20-30. [in Ukrainian].

2. Gatrich I. G. Muzichna obdarovanіst shkolyarіv yak psihologo-pedagogіchna problema. Nova pedagogіchna dumka. 2014. № 4. S. 127-131. [in Ukrainian].

3. Getmanenko A. O. Razvitie muzyikalnoy odarennosti detey srednego shkolnogo vozrasta v usloviyah obucheniya vokalno-ispolnitelskoy deyatelnosti: avtoref. dis. ... kand. psihol. nauk: 19.00.07. Kemerovo, 2016. 27 s. [in Russion].

4. Leontev D. A. Test smyislozhiznennyih orientatsiy (SZhO). 2-e izd. M.: Smyisl, 2000. 18 s. [in Russion].

5. Muzуka O. L. Rozvitok zdіbnostey і rozvitok osobistostі. Zdіbnostі, tvorchіst, obdarovanіst: teorіya, metodika, rezultati doslіdzhen / Za red. V.O. Molyako, O.L. Muzуkу. Zhitomir: Vid-vo Ruta, 2006. S. 31-42. [in Ukrainian].

6. Muzуka O. L. Aksіogenez osobistostі і rozvitok obdarovanostі: teoretichna model і pіdhodi do doslіdzhennya. Aktualnі problemi psihologiyi: Zbіrnik naukovih prats Institutu psihologiyi Imenі G.S. Kostyuka NAPN Ukrayini. T.VI: Psihologіya obdarovanostі. Kiyiv-Zhitomir: Vid-vo ZhDU Im. I. Franka, 2018. Vip. 14. S. 60-76. [in Ukrainian].

7. Muzуka O. O. Smislozhittеvі orientatsiyi ta zhittevi tsili yak chinniki aksіogenezu muzichno obdarovanih studentіv. Aktualni problemi psihologiyi: ZbIrnik naukovih prats Institutu psihologiyi imeni G. S. Kostyuka NAPN Ukraуini. T.VI. Psihologiya obdarovanosti. Kiyiv-Zhitomir: Vid-vo ZhDU іm. I. Franka, 2018. Vip. 14. S. 173-180. [in Ukrainian].

8. Muzуka O. O. Samoefektivnist yak chinnik profesionalizatsiyi studentiv. ISSN Online: 2312-5829. Osvitologichniy diskurs, 2018. № 3-4 (22-23). S. 83-94. [in Ukrainian].

9. PsihofIziologichni zakonomirnosti profesiynogo samozdiysnennya osobistosti: monografiya / Za red. O. M. Kokuna. K.: Pedagogichna dumka, 2015. 297 s. [in Ukrainian].

10. Psihologo-pedagogichni osnovi protsesu samotvorennya osobistosti: monografiya / Za red. L.Z. Serdyuk. K.: Pedagogichna dumka, 2015. 197 s. [in Ukrainian].

11. Radchuk G. K. Temporalnі harakteristiki osmislenostі zhittya studentіv. Pedagogіchniy protses: teorіya і praktika. 2016. № 1 (52). S. 16-20. [in Ukrainian].

12. Sotsialna vzaemodiya i tsinnosti obdarovanoyi osobistosti: metodichniy posibnik / Za red. O.L. Muzyky. Kiyiv: Institut psihologiyi imeni G.S. Kostyuka NAPN Ukrayini, 2018. 222 s. [in Ukrainian].

13. Titarenko T. M. Psihologiya zhittetvorennya osobistosti v suchasnomu sviti: monografiya / Za red. T. M. Titarenko. K.: Milenium, 2016. 320 c. [in Ukrainian].

14. Tsіnnіsna determіnatsіya stanovlennya obdarovanoyi osobistosti: monografіya / Za red. O.L. Muzyky. K.: Vidavnichiy DIm «Slovo», 2017. 220 s. [in Ukrainian].

15. Shaposhnik-Domsnska D.O. Psihologichni osoblivosti rozvitku samoefektivnosti osobistosti: avtoref. dis. … kand. psihol. nauk: 19.00.01. Kiyiv, 2015. 20 s. [in Ukrainian].

16. Bandura A. Social foundations of thought and action: A social cognitive theory. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1986. 617 p. [in English].

17. Schwarzer R., Jerusalem M. Generalized Self‐Efficacy scale. Measures in health psychology: A user’s portfolio. Causal and control beliefs / J. Weinman, S. Wright, M. Johnston. Windsor, UK: NFER‐NELSON, 1995. Р. 35‐37. [in English].

Aktual_probl_psihol 2019, 6(15): 245-255 (pdf)


 

УДК 159.9:004.738.5

Назар М.М.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ

Мова статті: українська

Психологічні потенціали віртуального навчання у постіндустріальному суспільстві

Анотація: Метою дослідження є виявлення ролі навчання у віртуальному середовищі мережі Інтернет у постіндустріальному суспільстві. Навчання у віртуальному середовищі мережі Інтернет виявляє свою психологічну роль не лише як можливість, але і як провідну властивість, що характеризує суспільство нової (постіндустріальної) формації та є базово притаманним для нього, з урахуванням двох чинників: по-перше, потреби індивідуумів постійно здійснювати опрацювання нових знань, вмінь та навичок, що необхідно для забезпечення власної соціальної продуктивності та адаптивності, по-друге – функціонування та розвитку віртуального мережевого простору Інтернету, що перетворюється на провідний майданчик для навчання та самонавчання, як індивідуального, так і групового. Ці два психологічних ресурси починають займати ключові позиції для розвитку психічних, інтелектуальних можливостей сучасної людини – представника постіндустріального суспільства. Навчання та освіта з кожним роком все більш розширюються, а в деяких випадках і переміщуються, у віртуальний простір мережі Інтернет. Стає все більш актуальною необхідність виваженого та безпечного розвитку навчання у віртуальному середовищі Інтернету, залучення до нього як нових учасників, так і педагогів (викладачів, тренерів, ведучих навчальних програм і курсів, тренінгів, занять, вебінарів і т.п.), зростають потреби у різнобічних психологічних дослідженнях його можливостей, переваг і недоліків, особливостей різних змістовних напрямків і аудиторій учасників навчального процесу.

Ключові слова: віртуальний простір, дистанційна освіта, дистанційне навчання, електронне навчання, постіндустріальне суспільство, Інтернет.

 

References transliterated

1. Babin A.I. Infokommunikacionnye tehnologii v obrazovanii: global'nye tendencii razvitija. Sovremennye naukoemkie tehnologii. 2007. Vip. 11. S. 42-43.

2. Golub L. Virtual'noe obuchenie. Uchis'. Rabotaj. Otdyhaj. 2008. №30 (191). S. 12-13.

3. Gricenko B.C. Teorija postindustrial'nogo obshhestva v sovremennoj zarubezhnoj nauke. Perm': PGU, 2010.

4. Muntjan P. Vlijanie seti Internet na razvitie cheloveka kak psihologicheskaja problema. Belorusskaja cifrovaja biblioteka. URL:

http://www.library.by/portalus/modules/psychology/readme.php?subaction=showfull&id=1106588195&archive=&start_from=&ucat=15&category=15 (data zvernennja: 10.21.2014).

5. Nazar M.M. Dejaki instrumenty dystancijnogo navchannja u rozvytku sub’jektnoi' aktyvnosti. Tehnologii' rozvytku intelektu. Kyi'v, 2017. T. 2. № 7 (18). URL:

http://psytir.org.ua/index.php/technology_intellect_develop/article/view/315 (data zvernennja: 22.01.2019).

6. Pryznaky postyndustryal'nogo obshhestva: obshhaja harakterystyka y osnovnye typy. BusinessMan.ru. 2016. URL: https://businessman.ru/new-priznaki-postindustrialnogo-obshhestva-obshhaya-xarakteristika-i-osnovnye-tipy.html (data zvernennja: 18.01.2019).

7. Orlov V.V., Grycenko V.V. Postyndustryal'noe obshhestvo y problema truda. Fylosofyja y obshhestvo. 2012. №3. S. 60-78.

8. Rudnyc'ka S.Ju. T'jutorstvo jak chynnyk rozvytku sub’jektnosti doroslyh u kombinovanomu ochno-dystancijnomu navchanni. Tehnologii' rozvytku intelektu. Kyi'v, 2018. T. 2. № 9 (20). URL: http://psytir.org.ua/upload/journals/2.20/authors/2018/Rudnytska_S_Y_Tutorstvo_yak_chynnyk_rozvytku_subyektnosti_doroslykh_u_kombinovanomu_ochno_dystantsiynomu_navchanni.pdf (data zvernennja: 11.02.2019).

9. Smul'son M.L. Psyhologichni osoblyvosti virtual'nyh navchal'nyh seredovyshh. Tehnologii' rozvytku intelektu. Kyi'v, 2012. T. 1. № 3. URL:

http://psytir.org.ua/upload/journals/3/authors/2012/Smulson_Maryna_Lazarivna_-_Psyhologichni_osoblyvosti_virtualnyh_navchalnyh_seredovysh.doc (data zvernennja: 17.01.2019).

10. Smul'son M.L., Deputat V.V., Ivanova O.V. Psyhologichni umovy rozvytku sub’jektnoi' aktyvnosti u virtual'nomu prostori na prykladi dystancijnogo kursu. Tehnologii' rozvytku intelektu. Kyi'v, 2018. T. 2. № 9 (20). URL:

http://psytir.org.ua/upload/journals/2.20/authors/2018/Smulson_M_L_Deputat_V_V_Ivanova_O_V_Psyxolohichni_umovy_rozvytku_subyektnoyi_aktyvnosti_u_virtualnomu_prostori.pdf (data zvernennja: 19.01.2019).

11. Smul'son M.L. Rozvytok intelektu ta sub’jektnosti doroslyh u virtual'nomu prostori. Tehnologii' rozvytku intelektu. Kyi'v, 2016. T 2. № 2 (13). URL: http://psytir.org.ua/upload/journals/2.2/authors/2016/Smulson_Maryna_Lazarivna_Rozvytok_intelektu_ta_subyektnosti_doroslyh_u_virtualnomu_prostori.pdf (data zvernennja: 15.01.2019).

12. Chumak V.V. Vprovadzhennja dystancijnyh tehnologij u proces rozv’jazuvannja studentamy psyhologichnyh zadach. Virtual'nyj osvitnij prostir: psyhologichni problemy (Psyhologija novogo tysjacholittja): tezy dopovidej mizhnar. nauk-prakt. internet-konf., 28 travnja 2012 r. 2012. URL: http://www.psy-science.com.ua/Konferenciya_2012_05_28/Chumak_Viktor_2012.doc (data zvernennja: 2013.03.02).

13. Bell D. The Coming of Post-Industrial Society: A Venture in Social Forecasting. New York: Basic Books, 1973.

14. Castells M. The Rise of the Network Society. Wiley-Blackwell, 2009. 656 s.

15. Complexity, Global Politics and National Security / ed. by D. Alberts, T. Czerwinski. Washington, D.C., 1997. S. 87.

16. Harris R.J. A Cognitive Psychology of Mass Communication. 4th ed. Mahwah: Lawrence Erlbaum, 2004. 488 s.

17. Psychology and the Internet: Intrapersonal, Interpersonal, and Transpersonal Implications / ed. by Jayne Gackenbach. 2nd ed. San Diego: Academic Press, 2006. 392 s.

18. Suler J. The Psychology of Cyberspace. New Jersey: Science and Technology Center of Rider University, 2007. URL: http://www-usr.rider.edu/~suler/psycyber/psycyber.html (data zvernennja: 03.03.2019).

Aktual_probl_psihol 2019, 6(15): 256-265 (pdf)


 

УДК 159.922.4

Никончук Н.О., Хохлова К.І.

Житомирський державний університет імені Івана Франка, Житомир

Мова статті: українська

Порівняльне дослідження образу України в етнічній свідомості молодших школярів та підлітків

Анотація: В статті представлено авторську методику вивчення образу рідної країни в етнічній свідомості молодших школярів та підлітків «Заверши картину». Описано три типи образу України в етнічній свідомості дітей: позитивний, нейтральний та негативний. Проаналізовано результати дослідження образу рідної країни в етнічній свідомості молодших школярів та підлітків, що проживають в різних регіонах України.

Ключові слова: етнічна свідомість, етнічна ідентичність, образ рідної країни, образ України, проективні методики, методика «Заверши картину», молодші школярі, підлітки.

 

References transliterated

1. Vydolob N.O. (2003) Psykhologho-pedaghoghichni umovy formuvannja ukrajinsjkoji mentaljnosti uchniv osnovnoji shkoly (na materiali urokiv ukrajinsjkoji literatury) [Psychological and pedagogical conditions of formation of Ukrainian mentality of secondary school students (on the material of Ukrainian literature lesson)]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv: G.S. Kostiuk Institute of Psychology of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine [in Ukrainian].

2. Vyrost J.S. (1989) Nacionaljna samosvidomistj: problemy vyznachennja j analizu [National Self-identity: Problems of Definition and Analysis]. Philosopher and sociological thought, no. 7, pp. 11-19 [in Ukrainian].

3. Ghafiatulina A.V. (2017) Psykhologhichni osoblyvosti formuvannja nacionaljnoji samosvidomosti studentsjkoji molodi Ukrajiny [Psychological peculiarities of the formation of national self-identity of Ukrainian college students]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv: Borys Grinchenko Kyiv University [in Ukrainian].

4. Gnatenko P.I. (1992) Natsional'nyy kharakter [National character]. Dnipro: Oles Honchar Dnipro National University [in Russian].

5. Ghorbunova V.V. (2003) Psykhologhichni chynnyky formuvannja etnichnoji svidomosti u junacjkomu vici [Psychological factors of the formation of ethnic consciousness in adolescence]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv: G.S. Kostiuk Institute of Psychology of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine [in Ukrainian].

6. Jevtukh V.B. (Ed.). (1997) Etnichnyj dovidnyk. [Ethnic reference book].Vol.1. Ponjattja ta terminy [Concepts and terms]. Kyiv, Feniks [in Ukrainian].

7. Mykhaljchuk Ju.O. (2005) Psykhologho-pedaghoghichni umovy gharmonizaciji etnichnoji samosvidomosti starshoklasnykiv [Psychological and pedagogical conditions for the harmonization of ethnical self-identity of senior school students]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv: G.S. Kostiuk Institute of Psychology of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine [in Ukrainian].

8. Romanova O.L. (1994) Razvitie etnicheskoy identichnosti u detey i podrostkov [The development of ethnical identity of children and adolescents]. Extended abstract of candidate’s thesis. Moscow. [in Russian].

9. Sabol D.M. (2015) Psykhologhichni osoblyvosti formuvannja etnichnoji svidomosti v junacjkomu vici zasobamy ukrajinsjkoji narodnoji vyshyvky [Psychological peculiarities of the formation of ethnic consciousness in adolescence by means of Ukrainian folk embroidery]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv: Borys Grinchenko Kyiv University [in Ukrainian].

10. Soldatova G.U. (1998) Psikhologiya mezhetnicheskoy napryazhennosti [Psychology of ethnic tensions]. Moscow: Smysl [in Russian].

11. Stavycjkyj Gh.A. (2016) Psykhologhichni ta socialjni chynnyky rozvytku etnichnoji samosvidomosti v junacjkomu vici [Psychological and social factors of development of ethnic consciousness in adolescence]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv: The National Pedagogical Dragomanov University [in Ukrainian].

12. Stefanenko T.G. (1994) Sotsial'naya psikhologiya etnicheskoy identichnosti [Social psychology of ethnical identity]. Doctor`s thesis. Moscow [in Russian].

13. Stefanenko T.G. (2000) Etnopsikhologiya [Ethnopsychology]. Moscow: IP RAN, Akademicheskiy Proekt; Ekaterinburg: Delovaya kniga [in Russian].

14. Khotinets V.Yu. (2000) Etnicheskoe samosoznanie [Ethnical self-identity]. St.Petersburg: Alteya [in Russian].

15. Shughaj M.A. (2002) Psykhologhichnyj analiz rozvytku nacionaljnoji refleksiji v procesi navchaljnoji dijaljnosti molodshykh shkoljariv [Psychological analysis of the development of national reflection in the process of learning activities of junior schoolchildren]. Extended abstract of candidate’s thesis. Rivne: Rivne State Humanitarian University [in Ukrainian].

16. Shul'ga N.A. (1996) Etnicheskaya samoidentifikatsiya lichnosti [Ethnical self-identification of personality]. Kyiv: Institute of Sociology of National Academy of Sciences of Ukraine [in Russian].

Aktual_probl_psihol 2019, 6(15): 266-278 (pdf)


 

УДК 378.147.159.9

Нікітіна І.В.

Національний університет харчових технологій, Київ

Мова статті: українська

Індивідуальний підхід до особистості студентів-першокурсників у процесі адаптації: результати експерименту

Анотація: У статті проаналізовано результати констатувального педагогічного експерименту щодо дослідження емпіричних фактів перебігу процесу адаптації студентів первинного набору 2018-2019 н.р. Національного університету харчових технологій. Обґрунтована необхідність індивідуального підходу до розвитку особистості першокурсника в процесі адаптації. Виділено такі механізми адаптації: звикання, пристосування, відтворення, взаємодоповнення, творіння, управління та самоуправління. Зазначено критерії ефективної адаптації студентів до навчання у технічному університеті: когнітивний; мотиваційний; операційний; інформаційний, а також емоційний та вольовий. Підкреслено актуальність перехідного періоду для ефективної дидактичної адаптації студентів першого курсу на рівні індивідуальності. Встановлено взаємозв’язвок процесів адаптації та самореалізації студентів первинного набору. Автором проаналізовано досвід індивідуальної роботи з першокурсниками у Центрі психологічної підтримки Національного університету харчових технологій. Описано комплекс об’єктивних та суб’єктивних умов успішної адаптації студентів–першокурсників. Визначено чинники дезадаптації та шляхи їхнього подолання. Розроблено практичні психолого-педагогічні рекомендації викладачам закладу вищої освіти, кураторам академічних груп, студентському активу щодо розвитку адаптивних властивостей особистості і підвищення якості освіти студентів – першокурсників технічного університету.

Ключові слова: адаптація, особистість студента; адаптивні властивості студента; чинники дезадаптації; шляхи підвищення якості освіти студентів технічного університету; педагогіка та психологія вищої професійної освіти.

 

References transliterated

1. Vygotskii L.S. Pedagogicheskaia Psikhologia [Pedagogical Psychology]. M.: Pedagogica-Press, 1996. 536 s.

2. Vynoslavs’ka O.V. Psykholohia: Navchal’nyi Posibnyk [Psychology: Educational Guide]. K.: INKOS, 2005. 351 s.

3. Kazmirenko V.P. Prohrama Doslidzhennia Psykhosotsial’nykh Chynnykiv Adaptatzii Molodoii Liudyny do Navchannia u VNZ ta Maibutn’oii Profesii [Program of Research of Psychological Factors of Young People Adaptation to Study at Higher Educational Institution and Future Profession]// Practychna Psycholohia ta Social’na Robota. 2004. № 6. S. 76-78.

4. Nikitina I.V. Subiectne Samovyznachennia Molodoii l’udyny u Period Povnolittia [Subject Self-Determination of Young People at the Period of Majority]. K.: KNT, 2008. 192 s.

5. Development of Specialist’s Personality. Rozvytok Osobystosti Fakhivtsia. Razvitiie lichnosti spetsialista: Educational Guide / S.V. Іvаnоv, V.М. Кryvorot’ko, І.V. Nікіtіnа etc. К.: NUKT, 2014. 339 s.

6. Nikitina I.V. Rozvytok Motyvatsii Studenta. [Development of Student’s Motivation]. Workshop. Educational Guide. NUKT, 2017. 326 s.

7. Nikitina I.V. Psykholohichna Bezpeka Oсоbystosti Studenta v Protsesi Adaptatsii [Psychology Security of the Student’s Personality at the Adaptational Process]. Vseukrains’kyi Naukovo-Praktychnyi Zhurnal ”Dyrektor shkoly, Litseiu, Himnazii». Spetsial’nyi Tematychnyi Vypusk “Vyshcha Osvita Ukrainy u Konteksti intehratsii do Yevropeis’koho Osvitnioho Prostoru”. № 6. Кn.2. Тom I (79). К.:Hnozys, 2018. 456 s., S. 361–367.7

8. Maslou A. Motivacia i lichnost’ [Motivation and Personality]. M.: Evrasia, 1998. 235 s.

9. Eysenck H.J. Encyclopedia of Psychology / H. J. Eysenck, W. Arnold and R. Meilt (EDS). New York: Herder and Herder, 1972, V. 1. 25 p.

10. Hartmann H. Ego Psychology and the problem of adaptation. New York, 1958. 312 p.

Aktual_probl_psihol 2019, 6(15): 279-289 (pdf)


УДК 159.923.2

Пенькова О.І.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ

Мова статті: українська

Психологічні чинники процесу саморегуляції особистості у системі суспільних взаємин

Анотація: У статті аналізується проблема становлення та розвитку особистості як саморегулюючої системи та як суб'єкта самоактивності. Констатується, що уміння критично оцінювати себе, довільно спрямовувати і перебудовувати власні вчинки, прагнення до дотримання соціально цінних і особистісно значущих норм – це вияви саморегуляції поведінки. Вони переконливо свідчать, що поза розвитком даної якості неможливий процес становлення творчої, соціально відповідальної особистості із критичним ставленням до оточуючого середовища, усвідомленням свого місця і ролі серед інших. Експериментально доведено що саморегуляція може здійснюватися за умови, якщо особистість крім здатності адекватно відображати й моделювати наявну ситуацію має змогу перетворювати власну активність (зовнішню і внутрішню) відповідно до моделі передбачуваної ситуації.

Ключові слова: особистість, цінності, свідомість, самосвідомість, самореалізація, поведінка.

 

References transliterated

1. Berns R. Razvitie Ya-koncepcii i vospitanie. Moskva: Progress, 1986.

2. Boryshevskyi M.I. Doroha do sebe: Vid osnov subiektnosti do vershyn dukhovnosti: monohrafiia. Kyiv: Akademvydav, 2010. 416 s.

3. Derkach A.A., Sajko E.V. Samorealizaciya – osnovanie akmeologicheskogo razvitiya: monografiya. Moskva: MPSI; Voronezh: MODEK, 2010. 224 s.

4. Dzhems U. Lichnost. Psihologiya samosoznaniya: hrestomatiya / red. sost. D.Ya. Rajgorodskij. Samara: BAHRAH-M, 2000. S. 7-44.

5. Kostiuk H.S. Navchalno-vykhovnyi protsess i psykhichnyi rozvytok osobystosti / pid red. L.M. Prokoliienko.Kyiv: Rad. shk., 1989. 608 s.

6. Leontev D.A. Strukturnaya organizaciya smyslovoj sfery lichnosti: avtoref. dis. … kand. psihol. nauk / MGU imeni M.V. Lomonosova. Moskva, 1988. 23 s.

7. Maksymenko S.D. Struktura osobystosti: teoretyko-metodolohichnyi aspekt doslidzhennia. Naukovi zapysky Instytutu psykholohii imeni H.S. Kostiuka APN Ukrainy. Kyiv: Nora-print, 2004. Vyp. 24. S. 3-15.

8. Maslou A. Motivaciya i lichnost. Sankt-Peterburg: Piter, 2008. 352 s.

9. Muzyka O.L. Osobystisno-tsinnisna vzaiemodiia yak chynnyk rozvytku pedahohichnoi obdarovanosti. Aktualni problemy psykholohii: Zbirnyk naukovykh prats Instytutu psykholohii imeni H.S. Kostiuka NAPN Ukrainy. T. VI: Psykholohiia obdarovanosti. Kyiv-Zhytomyr: Vyd-vo ZhDU im. I. Franka, 2017. Vyp. 13. S. 6-19.

10. Olport G. Stanovlenie lichnosti: izbrannye trudy / pod red. D.A. Leonteva. Moskva: Smysl, 2002. 462 s.

11. Penkova O.I. Kontseptualni pidkhody do problemy samovdoskonalennia osobystosti u suchasnii nautsi. Psykholoho-pedahohichni osnovy protsesu samotvorennia osobystosti: monohrafiia / za red. L.Z. Serdiuk. Kyiv: Pedahohichna dumka. – 2015. C. 95-98.

12. Penkova O.I. Problema samorehuliatsii osobystosti: tsinnisnyi aspekt. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Seriia «Psykholohichni nauky». 2016. T. 1. Vyp. 2. S. 114-119.

13. Rodzhers K. Vchytysia buty vilnym. Humanistychna psykholohiia: antolohiia v Z-kh t. / za red. R. Tracha, H. Balla. Kyiv, 2001. T. 1.

14. Samotvorennia u rozvytku osobystosti: navchalno-metodychnyi posibnyk / za red. L.Z. Serdiuk. Kyiv, 2015. 91 s.

15. Serdiuk L.Z. Psykholohichni osoblyvosti tsinnisnykh oriientatsii studentskoi molodi. Osvita rehionu. Kyiv: Universytet «Ukraina», 2012. № 2. S. 311-317.

Aktual_probl_psihol 2019, 6(15): 290-297 (pdf)


УДК 159.943.

Подофєй С.О.

Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ

Мова статті: українська

Особливості формування емоцій та емоційного вигорання у педагогів

Анотація: У статті розглядаються теретичні підходи до розуміння сутності емоцій. Розкрито зв’язок емоційної сфери з когнітивними процесами, поведінкою та формуванням особистості. Поданий теоретичний та емпіричний аналіз досліджень емоційної сфери педагогів та студентів. Визначено особливості прояву їх емоцій та синдрому емоційного вигорання. Пошук причин такого явища, сприяє визначенню шляхів запобігання емоційного вигорання у студентів, педагогів. Особливо важливою є організація психолого-педагогічної профілактичної роботи зі студентами.

Ключові слова: емоції, емоційна сфера, синдром емоційного вигорання, когнітивна схема емоцій.

 

References transliterated

1. Izard K.E. Psihologiya emotsiy / K.E. Izard. – SPb.: Piter, 2006. – 464 s.

2. Ilin E.P. Emotsii i chuvstva / E.P. Ilin. – SPb.: Piter, 2017. – 764 s.

3. Kokarieva M.V. Osoblyvosti emotsiinoi sfery v yunatskomu vitsi [Elektronnyi resurs] / M.V. Kokarieva Visnyk psykholohii i sotsialnoi pedahohiky : Zb. nauk. prats, / Instytut psykholohii i sotsialnoi pedahohiky Kyivskoho universytetu im.Borysa Hrinchenka. – K., 2009. – Vypusk 1. – S. 252-254. – Rezhym dostupu: http://www.psyh.kiev.ua/ Zbirnyk_nauk._prats._-_Vypusk_1

4. Lyusin D.V. Organizatsiya znaniy ob emotsiyah: vnutrennyaya struktura kategorii «emotsiya» / D.V. Lyusin – Poznanie, obschestvo, razvitie / Pod red. D.V. Ushakova. – M.: Institut psihologii RAN, 1996. – S. 88-101.

5. Maksom K.V. Emotsiyniy intelekt: osnovni kontseptualni pidhodi ta strukturna model sotsialno-psihologichnogo fenomenu / K.V. Maksom / AktualnI problemi psihologiyi: Zb. naukovih prats Institutu psihologiyi im. G.S. Kostyuka NAPN Ukrayini. Tom VI: Psihologiya obdarovanosti. – Vip. 14. – KiYiv-Zhitomir: Vid-vo ZhDU im. I. Franka, 2018. – S. 348-355.

6. Metelska N.I. Vplyv emotsiinoho vyhorannia na rozvytok profesiinoi samosvidomosti pedahohichnykh pratsivnykiv / N.I. Metelska / Psykholohiia i osobystist: Naukovyi zhurnal Instytutu psykholohii im. H.S. Kostiuka NAPN Ukrainy; Poltav. Natsionalnyi pedahohichnyi universytet im. V.H. Korolenka – Vyp. 1 (7). – K. – Poltava: Vyd-vo PNPU im. V.H. Korolenka, 2015. – S. 97-108.

7. Lazarus R.W., Smith C.A. Knowledge and appraisal in the cognition-emotion relation-ship / R.W. Lazarus, C.A. Smith / Cognition and emotion. V. 2. – 1988. – P. 281-300.

Aktual_probl_psihol 2019, 6(15): 298-304 (pdf)


 

УДК 159.9.075

Портницька Н.Ф., Хомутовська О.В.

Житомирський державний університет імені Івана Франка, Житомир

Мова статті: українська

Образ інтимного партнера у свідомості юнаків: ціннісні аспекти

Анотація: У статті представлено результати психосемантичного дослідження образу ідеального інтимного партнера у свідомості юнаків та юнок. Здійснено опис змістового наповнення образів Я та Іншого (інтимного(ої) партнера(ки)). Виявлено, що образ ідеального(ої) інтимного(ої) партнера(ки) будується на перетині потреб у тілесному й емоційному контакті, провідних особистісних рис (мужності для чоловіків та довірливості у дівчат) та взаємному очікуванні активності від партнера. Сімейні стосунки сприймаються як фактор обмеження сексуальної активності. Гендерні відмінності виявлені на рівні співвідношення емоційних переживань та тілесних відчуттів інтимних партнерів.

Ключові слова: Образ Я, Образ Іншого, інтимні стосунки, юнацький вік, психосемантика.

 

References transliterated

1. Vasilchenko G.S. Obschaya seksopatologiya. Rukovodstvo dlya vrachey. M.: «Meditsina», 1977. 488 s.

2. Vislotskaya M. Iskuctvo lyubvi (dvadtsat let spustya) / рer. s polsk. M: Sovetskiy sport, 1990. 320 s.

3. Govorun T.V. SotsIalIzatsIya statI yak faktor rozvitku Ya-kontseptsIYi : avtoref. dis. na zdobuttya nauk. stupenya d-ra psihol. nauk: 19.00.07. K., 2002. URL: http://www.enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/7898/1/Govorun.pdf. (data zvernennya 23.04.2019)

4. Govorun T.V., KIkInezhdI O.M. Stat ta seksualnIst: psihologIchniy rakurs: Navchalniy posIbnik. TernopIl: Navchalna kniga – Bogdan, 1999. 384 s.

5. Golod S. I. Stabilnost semi: sotsiologicheskiy i demograficheskiy aspektyi. Leningrad: Nauka, 1984. 136

6. Guseynova N.O. PsihologIchna obumovlenIst viboru maybutnogo partnera po shlyubu // URL: http://eKhSUIR.kspu.edu/handle/123456789/267 (data zvernennya 23.04.2019)

7. Leontev A.N. Obraz mira, Izbr. psiholog. proizvedeniya, M.: Pedagogika, 1983, C. 251–261.

8. Petrovskiy A. V. Trehfaktornaya model znachimogo drugogo // Voprosyi psihologii. 1991. №1. URL: http://www.voppsy.ru/issues/1991/911/911007.htm (data zvernennya 23.04.2019)

9. Sallivan G. S. Interpersonalnaya teoriya psihiatrii. per. s angl. SPb., 1999. 347 s.

10. Tatenko V.O. PsihologIya Intimnogo zhittya : monografIya/ NAPN UkraYini Institut sotsIalnoYi ta polItichnoYi psihologIYi – KIrovograd, 2013. 300 c.

11. Freyd Z. Ocherki po teorii seksualnosti. M: izd–vo AST, 2006. 288 s.

Aktual_probl_psihol 2019, 6(15): 305-312 (pdf)


 

УДК 159.99

Руденок А.І., Максимчук К.І.

Хмельницький національний університет, Хмельницький

Мова статті: українська

Спонтанність як важлива складова самоактуалізації

Анотація: Стаття присвячена теоретичному та емпіричному аналізу феномену спонтанності та визначенню його ролі в самоактуалізації особистості. Спонтанність розглядається як психологічний ресурс, який забезпечує доступ до глибинних енергетичних джерел всередині нашої психіки; характеристика процесів, викликаних не зовнішніми впливами, а внутрішніми причинами.

Ключові слова: спонтанність, оцінка спонтанності, самоактуалізація, унікальність, психодрама, творчість, психологічний ресурс.

 

References transliterated

1. Maslou A. Motyvatsyia y lychnost. per. s anhl. Sankt-Peterburh: Evrazyia, 1999. 478 s.

2. Maslou A. Novыe rubezhy chelovecheskoi pryrodы: per. s anhl. Moskva: Smыsl, 1999. 425 s.

3. Maslou A. Psykholohyia bыtyia. per. s anhl. Moskva: «Reflbuk», Kyev: «Vakler», 1997. 304 s.

4. Moreno Ya. Teatr spontannosty / Per. s anhl. avt. vstup. st. B.Y. Khasan. Krasnoiarsk: Fond mentalnoho zdorovia, 1993

5. Slynherlend Э.Y ne pыtaites! Drevniaia mudrost, sovremennaia nauka y yskusstvo spontannosty, 2017. 320 s.

6. Sobchyk L.N. Psykhodyahnostyka v medytsyne. Praktycheskoe rukovodstvo. Borhes, 2007. 416 s.

7. Sobchyk L.N. Psykholohyia yndyvydualnosty. Teoryia y praktyka psykhodyahnostyky. Sankt-Peterburh: Rech, 2005. 624 s.

8. Fetyskyn N. y dr. Sotsyalno-psykholohycheskaia dyahnostyka razvytyia lychnosty y malыkh hrupp. Moskva: YYP, 2009

9. Fromm Э. «Ymet» yly «bыt» / per. s nem. Э. Teliatnykovoi. Moskva: AST Moskva, 2008. 314 s.

10. Shapar V.B., Rossokha V.E. Noveishyi vsykholohycheskyi slovar / pod obshch red. V.B. Shaparia. Rostov na Donu : Fenyks, 2005. 806 s

11. Shostrom Э. Chelovek - manypuliator. Moskva: Aprel-Press, 2008. 123s.

12. Shuttsenberher A.A. Psykhodrama / per. s fr. H. y K. Butenko. Moskva: Psykhoterapyia, 2007. 448 s. Ser. «Zolotoi fond psykhoterapyy».

13. Moshe F. The Potent Seld a Study of Spontaneity and Compulsion. Somatic Resources, Berkeley. California. 240 р.

Aktual_probl_psihol 2019, 6(15): 313-320 (pdf)


 

УДК 159.913

Савиченко О.М., Міров Д.Р.

Житомирський державний університет імені Івана Франка, Житомир

Мова статті: українська

Психічне здоров'я юнаків з різним рівнем розвитку ігрової інтернет-залежності

Анотація: Дослідження спрямоване на емпіричне вивчення психічного здоров’я юнаків із різним рівнем розвитку ігрової інтернет-залежності та перевірку припущення про зв’язок рівня психічного здоров'я із досвідом ігрової інтернет-залежності юнаків. Виявлено вищі показники в осіб без ігрової інтернет-залежності за шкалами, що відображають фізичну та психологічну сфери, соціальну активність, навколишнє середовище, духовність. Вдалося також прослідкувати баланс у різних життєвих сферах, який виявився кращим в юнаків без залежності від інтернет-ігор. У юнаків з інтернет-залежністю були виявлені труднощі в міжособистісній взаємодії, вирішенні повсякденних проблем, мотивації діяльності. Загальний рівень психічного благополуччя значно вищий в юнаків без ігрової інтернет-залежності.

Ключові слова: психічне здоров’я, якість життя, психічне благополуччя, інтернет-залежність, ігрова інтернет-залежність.

 

References transliterated

1. Kimberly S. Young; Cristiano Nabuco de Abreu. Internet Addiction: A Handbook and Guide to Evaluation and Treatment. URL: https://books.google.com.ua/books?id=C_omSZQyfYcC&pg=PT11&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false (data zvernennya: 5.05.2019)

2. Lee H.W., Choi J.S., Shin Y.C., Lee J.Y., Jung H.Y., Kwon J.S.: Impulsivity in internet addiction: a comparison with pathological gambling. Cyberpsychol Behav Soc Netw 2012; 15: 373–380. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22663306 (data zvernennya: 5.05.2019)

3. Mohammadi M., RezaeiDehaghani A., Mehrabi T., RezaeiDehaghani A. Association between playing computer games and mental and social health among male adolescents in Iran in 2014. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4815370/ (data zvernennya: 5.05.2019)

4. Naseri L, Mohamadi J, Sayehmiri K, Azizpoor Y: Perceived social support, self-esteem and internet addiction among students of Al-Zahra University, Tehran, Iran. Iran J Psychiatry Behav Sci 2015; 9:e421. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4644622/ (data zvernennya: 5.05.2019)

5. Tripathi A. Impact of Internet Addiction on Mental Health: An Integrative Therapy Is Needed. URL: https://www.karger.com/Article/FullText/491997 (data zvernennya: 5.05.2019)

6. Younes F, Halawi G, Jabbour H, Osta NE, et al: Internet addiction and relation with insomnia, anxiety, depression, stress and self-esteem in university students: a cross section designed study. PLoS One 2016; 11:e0161126. URL: https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0161126 (data zvernennya: 5.05.2019)

7. Zamani E, Kheradmand A, Cheshmi M, Abedi A, Hedayati N. Comparing the social skills of students addicted to computer games with normal students. Addict Health. 2010;2:59–65. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24494102 (data zvernennya: 5.05.2019)

8. Muzyka O.L. Kursovi roboty z psykholohii: Navchalnyi posibnyk dlia studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv. 2-he vyd., pererob. i dop. Zhytomyr: Vyd-vo ZhDU im. I. Franka, 2007. 104 s.

9. Osnovnyie svedeniya o psihicheskom zdorove / Vsemirnaya organizatsiya zdravoohraneniya. URL: https://www.who.int/topics/mental_health/ru/ (data zvernennya: 5.05.2019)

Aktual_probl_psihol 2019, 6(15): 321-328 (pdf)


 

УДК 159.954:316.61:7

Сторож О.В.

Рівненський державний гуманітарний університет, Рівне

Мова статті: українська

Теоретичні основи вивчення творчої соціалізації особистості

Анотація: Статтю присвячено теоретичним основам вивчення творчої соціалізації особистості. Здійснено аналіз наукових джерел, що розкривають погляди на «пасивну» і «активну» соціалізацію. Зокрема, проаналізовані активні й пасивні реакції формування середовища «під себе» (процес асиміляції) і пристосування під уже існуючі умови (активна роль середовища – процес акомодації), які протікають паралельно, існують в єдності і важливі для реалізації цілей. Досліджено поняття «соціальна творчість», «соціальна креативність», «соціальна обдарованість». З’ясовано, що ці поняття розкривають соціальну перетворювальну сутність суб’єкта в процесі взаємодії з самим собою і з оточуючими об’єктами. Розкрито зміст понять «творча адаптація», «творча дезадаптація», «творча адаптованість». З’ясувалося, що деякі змістовні та процесуальні характеристики адаптації й творчості містять як спільні, так і відмінні риси. Основним вихідним моментом обох процесів дослідники визначають проблемну ситуацію, яка нібито «дає старт» для включення як адаптаційних так і творчих механізмів. Проаналізовано, що поняття «творча адаптація» характеризується новим, оригінальним пристосуванням індивіда до соціального швидко плинного середовища, створюючи соціально цінні і нестандартні продукти, успішно самореалізовуючись у ньому на підставі незахисних адаптивних механізмів. Цей вид адаптації існує як інноваційний, з творчо соціальним підходом і складає основу для розвитку творчої соціалізації особистості.

Ключові слова: соціалізація, адаптація, творча соціалізація, творча самореалізація, акомодація, асиміляція, соціальна творчість, творча обдарованість, творча адаптація, інтелектуальна обдарованість.

 

References transliterated

1. Alder G. CQ, ili Muskuly tvorcheskogo intellekta / Garri Alder. – Per. s angl. S. Potapenko. – M.: FAIR-PRESS, 2004. – 496 s.

2. Vlasova O. I. Aktualnі problemy pobudovy kontseptsіi sotsіalnoi obdarovanostі / O. I. Vlasova // Obdarovana osobystіst – poshuk, rozvytok, dopomoha : materіaly dopovіdei ta povіdomlen na Mіzhnar. nauk.-prakt. konf., 27-29 kvіt. 1998 r. – K. : Hnozys, 1998. – 584 s.

3. Druzhynyn V.N. Psykholohyia obshchykh sposobnostei / V.N. Druzhynіn. – SPb.: Yzdatelstvo «Pyter», 1999. – 368 s.

4. Ermolaeva-Tomyna L. B. Kreatyvnost kak realyzatsyia po¬tentsyalnыkh vozmozhnostei cheloveka / L. B. Ermolaeva-Tomyna // Sovremennыe tekhnolohyy obuchenyia khudozhestvenno-hrafycheskym dystsyplynam : sbornyk. – M. : Prometei, 2001.

5. Kolomyichenko L. V. Kontseptsyia y prohramma sotsyalnoho razvytyia detei doshkolnoho vozrasta / L. V. Kolomyichenko. – Perm, 2002. – 115 s.

6. Kucheriavyi I. T. Tvorchіst – osnova rozvytku potentsіinykh dzherel osobystostі : navch. posіbnyk / I. T. Kucheriavyi, O. I. Klepіkov. – K. : Vyshcha shk., 2000. – 288 s.

7. Kushch O.S. Analіz metodolohіchnykh pіdkhodіv do vyvchennia psykhofіzіolohіchnykh osoblyvostei osobystostі u tvorchіi dіialnostі / O.S. Kushch // Vіsnyk problem bіolohіi і medytsyny. – 2015. – Vyp. 4, Tom 1 (124). – S. 27–30.

8. Moliako V.A. Protsess tvorcheskoi deiatelnosty / Valentyn Oleksіiovych Moliako // Materyalы Vtorыkh mezhdunarodnыkh Kostiukovskykh chtenyi. – K. – 1994. – S. 81-84.

9. Muzyka O. L. Tsіnnostі obdarovanoi osobystostі / O. L. Muzyka // Obdarovana dytyna. – 1998. – № 4. – S. 6-10.

10. Rean A.A. Psykholohyia lychnosty. Sotsyalyzatsyia, povedenye obshchenye / A.A. Rean. – SPb.: «praim – EVROZNAK», 2004. – 416 s. – (Proekt «Mэtrы psykholohyy»).

11. Storozh O. V. Psykholohіchnі osoblyvostі tvorchoi sotsіalіzatsіi starshoklasnykіv : dys. …kand.. psykhol. nauk. : 19.00.01/ Olena Vasylіvna Storozh. – K., 2011. – 358 s.

12. Turіna O. A. Kulturotvorchі chynnyky tvorchoi sotsіalіzatsіi osoby / O.A.Turіna // Vіsnyk Knyzhkovoi palaty. – 2011. – № 1. – S. 35-40.

13. Iamnytskyi V. M. Psykholohіia zhyttietvorchoi aktyvnostі osobystostі : monohrafіia / V. M. Yamnytskyi. – Odesa : SVD Cherkasov M. P.; Rіvne : RDHU, 2004. – 360 s.

Aktual_probl_psihol 2019, 6(15): 329-339 (pdf)


 

УДК 159.922.73

Терещенко Л.А., Петровська Т.В.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ

Національний університет фізичного виховання і спорту України, Київ

Мова статті: українська

Психологічний підхід до визначення поняття «психічне здоров’я» суб’єктів взаємодії в освітньому просторі

Анотація: У статті розглядається поняття «психічне здоров’я», визначені основні критерії психічного здоров’я дитини. Обґрунтовується взаємозв’язок між психічним здоров’ям і психологічним здоров’ям людини. Виокремлені компоненти і рівні психологічного здоров’я особистості дитини. В статті надані характеристики психічного здоров’я дітей залежно від виду прояву. Представлена порівняльна психологічна характеристика психічно здорової дитини і дитини з порушеннями психічного здоров’я.

Встановлені базові потреби дитини як чинники психічного здоров’я особистості. Встановлено, що психічно здорова дитина орієнтована на саморозвиток і самоактуалізацію.

Ключові слова: психічне здоров’я, психологічне здоров’я саморозвиток, самоактуалізація, базові потреби.

 

References transliterated

1. Zaporozhets A.V. Znachenie rannih periodov detstva dlya formirovaniya detskoy lichnosti. Moskva. 1978. 263 s.

2. Zaharov A.I. Nevrozyi u detey i psihoterapiya. Moskva: Spb.: SOYuZ, 1998. 336 s.

3. Lebedinskiy V.V., Nikolskaya O.S., Baenskaya E.R., Libling M.M. Emotsionalnyie narusheniya v detskom vozraste. Moskva: Izd-vo Mosk. un-ta, 1991. 358 s.

4. Maksimova N.Yu., MIlyutIna K.L., PIskun V.M. Osnovi dityachoYi patopsihologIYi: navch. posIb. KiYiv: Perun, 1996. 463 s.

5. Rukovodstvo prakticheskogo psihologa: Psihicheskoe zdorove detey i podrostkov v kontekste psihologicheskoy sluzhbyi: ucheb. posobie / red. I.V. Dubrovina. 2-e izd. Moskva: Akademiya, 1997. 176 s.

6. Spivakovskaya A.S. Profilaktika detskih nevrozov: Kompleksnaya psihologicheskaya korrektsiya. Moskva: izd-vo Mosk. un.ta, 1988. 198 s.

7. Tereschenko L.A. Yak zberegti psihIchne zdorov’ya dItey 5-7 rokIv. KiYiv: RedaktsIYi gazet z doshkIlnoYi ta pochatkovoYi osvIti. 2012. 104 s.

Aktual_probl_psihol 2019, 6(15): 340-348 (pdf)


 

УДК 159.928

Ткачишина О.Р.

Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ

Мова статті: українська

Обдарованість особистості у контексті вивчення проблеми соціальних стереотипів

Анотація: Стаття присвячена аналізу проблеми обдарованості особистості у контексті соціальних стереотипів, що існують в інформаційному середовищі сучасного суспільства. Розкривається психологічний зміст обдарованості особистості, виділено чинники, що визначають обдарованість. Розглядається сутність соціальних стереотипів, основні їх характеристики та функції у суспільстві. Визначається роль та місце стереотипів в сучасному інформаційному середовищі та їх зв'язок з обдарованістю особистості. Психологічні особливості обдарованої особистості дозволяють їй уникати негативного впливу стереотипів в сучасному інформаційному середовищі.

Ключові слова: обдарованість, обдарована особистість, стереотип, стереотипізація, стереотипне мислення, інформаційне середовище.

 

References transliterated

1. Bogoyavlenskaya D.B., Shadrikov V. D. Rabochaya kontseptsiya odarennosti / D.B. Bogoyavlenskaya, V.D. Shadrikov. – 2-e izd., rassh. i pererab. – M., 2003. – 70 s.

2. Druzhinin V. N. Psihologiya obschih sposobnostey / V. N. Druzhinin. – 3-e izd. – SPb., 2007. – 368 s.

3. Kulchytska O. Sotsialne seredovyshche u rozvytku obdarovanosti / O. Kulchytska // Obdarovana dytyna. – 2004. – № 8. – S. 2-9.

4. Lebedeva N. M. Vvedenie v etnicheskuyu i kross-kulturnuyu psihologiyu: Ucheb. posob. / N.M. Lebedeva. – M.: Klyuch-S, 1999. – 224 s.

5. Leytes N. S. Vozrastnaya odarennost i individualnyie razlichiya: Izbrannyie trudyi / N. S. Leytes. – 3-e izd., ispr. i dop. – M.: Izd-vo Moskovskogo psihologo-sotsialnogo instituta; Voronezh: MODEK, 2008. – 480 s.

6. Maksymenko S. D., Soloviienko V. O. Zahalna psykholohiia: Navch. posib. / S. D. Maksymenko, V. O. Soloviienko. – K.: MAUP, 2000 – 256 s.

7. Mishchykha L. P. Psykholohiia tvorchosti: Navch. posib. / L. P. Mishchykha. – Ivano-Frankivsk: Hostynets, 2007. – 448 s.

8. Tkachyshyna O. R. Psykholohichna bezpeka osobystosti ta yavyshcha stereotypizatsii u suchasnomu informatsiinomu seredovyshchi / O. R. Tkachyshyna // Psykholohiia: realnist i perspektyvy. – Zbirnyk naukovykh prats RDHU. – Vypusk 8. – Rivne: RDHU, 2017. – S. 277-281.

9. Shibutani T. Sotsialnaya psihologiya / T. Shibutani. – M.: Progress, 1969. – 535 s.

10. Shihirev P. N. Sovremennaya sotsialnaya psihologiya v Zapadnoy Evrope / P. N. Shihirev. – M.: Nauka, 1985. – 175 s.

11. Shumakova N. B. Obuchenie i razvitie odarennyih detey / N. B. Shumakova. – M., Voronezh, 2003. – 336 s.

Aktual_probl_psihol 2019, 6(15): 349-356 (pdf)


 

УДК 159.92

Чайка Г.В.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ

Мова статті: українська

Особистісна автономія і позитивні стосунки з іншими у підлітковому віці

Анотація: У статті проаналізовано наукові статті зарубіжних авторів, опубліковані за останні роки, в яких досліджуються різні аспекти розвитку автономії підлітків та побудова ними позитивних стосунків, розвиток прив’язаностей у взаємодії із батьками, однолітками та шкільними вчителями. Показано, що розвиток особистісної автономії як риси характеру або задоволення потреби в автономії як вродженої потреби – складне завдання для підліткового віку. Підлітки прагнуть автономії, незалежності, однак, їх соціальна ситуація не дає їм змогу стати повністю незалежними. Проте, повна автономія і не потрібна, оскільки будь-якій людині потрібні близькі стосунки для відчуття психологічного благополуччя. Якщо дорослі надають підліткам певного рівня автономії, то це парадоксальним чином підкріплює позитивні міжособистісні стосунки між дорослими і дітьми. В такому випадку підлітки відчувають, що дорослі їх розуміють і підтримують. В свою чергу відчуття психологічного благополуччя дає змогу підліткові у психологічно комфортних умовах розвивати позитивні риси особистості.

Ключові слова: особистісна автономія, позитивні стосунки, пов’язаність, підлітки.

 

References transliterated

1. Vzaymootnoshenyia podrostkov s uchyteliamy y rodyteliamy. // Vash psykholoh – Elektronnyi resurs: http://www.vashpsixolog.ru/teenager/44-personal-development/1757-vzaimootnosheniya-podrostkov-s-uchitelyami-i-roditelyami

2. Dorontsova O.A. Teoretycheskaia model formyrovanyia avtonomyy v podrostkovom vozraste / O.A.Dorontsova // Vestnyk Brianskoho hosudarstvennoho unyversyteta. 2015 № 2. S. 50– 65.

3. Karabanova O.A., Poskrebysheva N.N. Razvytye lychnostnoi avtonomyy podrostkov v otnoshenyiakh s rodyteliamy y sverstnykamy / O.A. Karabanova, N.N. Poskrebysheva // Vestnyk Moskovskoho unyversyteta. Seryia 14: Psykholohyia – 2011 – № 2 – S.36–47

4. Pak E.B., Balkunova N.P. Osobennosty vzaymootnoshenyi podrostka y rodytelei / E.B. Pak, N.P. Balkunova // Lychnost, semia y obschestvo: voprosy pedahohyky y psykholohyy: sb. st. po mater. XIV mezhdunar. nauch.-prakt. konf. Chast II. – Novosybyrsk: SybAK, 2012.

5. Poskrebysheva N.N. Sotsyalnaia sytuatsyia razvytyia kak uslovye stanovlenyia lychnostnoi avtonomyy podrostka. – Avtoref. … kand. psykholiu nauk, 19.00.13 – Psykholohyia razvytyia, akmeolohyia (psykholohycheskye nauky), Moskva – 2010 – 21 s.

6. Shamne A.V. Sotsyalno–psykholohycheskye osobennosty sovremennoho otrochestva (po ytoham provedenyia fokus–hrupp s uchyteliamy) / A.V.Shamne // Psykholohycheskye yssledovanyia – 2014 – T. 7, № 35 – S. 9–15. –

http://psystudy.ru/index.php/num/2014v7n35/997-shamne35.html

7. Allen J.P., Hauser S.T., Bell K.L., O'Connor T.G. Longitudinal assessment of autonomy and relatedness in adolescent-family interactions as predictors of adolescent ego development and self-esteem / J.P. Allen, S.T. Hauser, K.L. Bell, T.G. O'Connor // Child Dev. – 1994 Feb. – № 65(1). – P. 179-94.

8. Ata D., Nguyen H., Driver P., Thorkildsen Th.A. Preserving autonomy and interest mediates adolescents’ academic performance / D. Ata, H. Nguyen, P. Driver, Th.A. Thorkildsen // Interdisciplinary Undergraduate Research Journal. – Spring, 2015. – P. 14-21.

9. Cook E.C., Chaplin T.M., Stroud L.R. The relationship between autonomy and relatedness and adolescents’ adrenocortical and cardiovascular stress response / E.C. Cook, T.M. Chaplin, L.R. Stroud // Journal of Youth and Adolescence November. – 2015 – Volume 44, Issue 11. – P. 1999-2011.

10. Graça J., Calheiros M., Barata M.C. Authority in the classroom: Adolescent autonomy, autonomy support, and teachers' legitimacy / J. Graça, M. Calheiros, M.C. Barata // European Journal of Psychology of Education. – August 2013. – №o28(3). – P. 1065-1076. – DOI: 10.1007/s10212–012–0154–1.

11. Daddis Ch. Desire for Increased Autonomy and Adolescents' Perceptions of Peer Autonomy: «Everyone Else Can; Why Can't I?» / Ch.Daddis // Child Development. – July/August 2011. – Vol. 82. – №. 4. – P. 1310-1326.

12. Fleming M. Gender in adolescent autonomy: distinction between boys and girls accelerates at 16 years of age / M.Fleming // Electronic Journal of Research in Educational Psychology. – Sep 2005. – V.3. – №2. – P.33-52.

13. Fraser-Thill R. Helping Your Adolescent Child Develop Autonomy. – 2018. – Електронний ресурс: https://www.verywellfamily.com/autonomy-definition-3288320

14. Güngör D., Phalet K. Cultural patterns and developmental pathways of autonomy and relatedness: turkish and belgian self-construals in middle and late adolescence / D. Güngör, K. Phalet // IACCP Regional Conference International Association for Cross-Cultural Psychology. – July-August 2011. – Istanbul. – Turkey.

15. Inguglia C., Ingoglia S., Francesca L., Lo Coco A. Autonomy and Relatedness in Adolescence and Emerging Adulthood: Relationships with Parental Support and Psychological Distress / C. Inguglia, S. Ingoglia, L. Francesca, A.Lo Coco // Journal of Adult Development. – March 2014. – №22(1) – P. 1-13. – DOI: 10.1007/s10804–014–9196–8

16. Leóna J., Liewb J. Profiles of adolescents' peer and teacher relatedness: Differences in well–being and academic achievement across latent groups / J. Leóna, J. Liewb // Learning and Individual Differences. – February 2017. – Vol. 54. – P. 41-50.

https://doi.org/10.1016/j.lindif.2017.01.009

17. McElhaney K.B., Allen J.P. Autonomy and adolescent social functioning: the moderating effect of risk / K.B. McElhaney, J.P. Allen // Child Dev. – 2001. – № 72(1). – P. 220-235.

18. Mikami A.Y., Ruzek E.A., Allen J.P., at all Perceptions of relatedness with classroom peers promote adolescents' behavioral engagement and achievement in secondary school / A.Y. Mikami, E.A. Ruzek, J.P. Allen // Journal of youth and adolescence. – 2017. – № 46(11). – P. 2341-2354. DOI: 10.1007/s10964-017-0724-2

19. Nelson P. Autonomy and Education / P. Nelson // Education and Society. – May 2018. – DOI: 10.1093/acrefore/9780190264093.013.173

20. Philip C. Candy Self-direction for Lifelong Learning / C. Philip. –San Francisco: Jossey-Bass,1991. – 567 p.

21. Tran S. Examining autonomy support, relatedness, and decision making during adolescence in a diverse U.S. sample / S. Tran. – Thesis, 2017. – http://hdl.handle.net/2142/95496

22. Troy E.B. Fostering autonomy in adolescents: a model of cognitive autonomy and self-evaluation / E.B. Troy // Researchgate. – January 2005. –

https://www.researchgate.net/publication/254266604

23. Ward P., Lundberg N., Ellis G., Berrett K. Adolescent peer followership: a self-determination theory perspective / P. Ward, N. Lundberg, G. Ellis, K. Berrett // Journal of park and recreation administration. – 2010. – Vol. 28. – № 2. – P. 78-94.

24. Wikipedia: Learner autonomy. – https://en.wikipedia.org/wiki/Learner_autonomy

Aktual_probl_psihol 2019, 6(15): 357-367 (pdf)


 

УДК 159.923

Чиханцова О.А.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ

Мова статті: українська

Життєстійкість самодетермінованої особистості

Анотація: У статті висвітлюються результати теоретичного та емпіричного дослідження, спрямованого на вивчення взаємозв’язків між життєстійкістю та самодетермінацією особистості. Розглядається поняття життєстійкості самодетермінованої особистості та розкриваються компоненти зазначеного феномену. Життєстійкість розглядається нами як основний ресурс перетворення життєвих подій у нові можливості всупереч зовнішнім негативним впливам та має прямий вплив на самодетермінацію особистості. Встановлено, що самодетермінована людина діє на основі власного вибору, а не на основі зобов’язань або примусу, і цей вибір базується на усвідомленні своїх потреб й протиставленні їх зовнішнім умовам.

Ключові слова: життєстійкість особистості, самодетермінація, компоненти життєстійкості.

 

References transliterated

1. Aleksandrova L. A. K osmysleniyu ponyatiya «zhiznestojkost' lichnosti» v kontekste problematiki psihologiі sposobnostej. Psihologiya sposobnostej: Sovremennoe sostoyanie i perspektivy issledovanij: materialy nauchnoj konferencii, posvyashchennoj pamyati V. N. Druzhinina, IP RAN, 19–20 sentyabrya 2005 g. Moskva: Institut psihologii RAN, 2005. C. 16–22.

2. Dzhidar'yan I. A Psihologiya schast'ya i optimizma. Moskva: Institut psihologii RAN, 2013. 267 s.

3. Kulikov L. V. Psihogigiena lichnosti: Osnovnye ponyatiya i problemy. Sankt-Peterburg: SPbGU, 2004. 464 s.

4. Leont'ev D. A. Lichnostnoe v lichnosti: lichnostnyj potencial kak osnova samodeterminacii. Uchenye zapiski kafedry obshchej psihologii MGU im. M. V. Lomonosova. / red. B. S. Bratus', D. A. Leont'ev. Moskva: Smysl, 2002. Vyp. 1. S. 56–65.

5. Leont'ev D. A., Rasskazova E. I. Test zhiznestojkosti. Moskva: Smysl, 2006. 63 s.

6. Psihologіchnі tekhnologії samodetermіnacії rozvitku osobistostі: monografіya / L. Z. Serdyuk ta іn.; Іnstitut psihologії іmenі G. S. Kostyuka NAPN Ukraїni, Kiїv, 2018. 192 s. URL: http://lib.iitta.gov.ua/712878/1_2018.pdf (data zvernennya: 01.03.2019). 7. Fominova A. N. ZHiznestojkost' lichnosti: monografiya. Moskva: MPGU, Prometej, 2012. 121 s. URL: http://www.fpp-mpsu.ru/uploads/all/all-h5bSrV5uyl.pdf (data zvernennya 27.02.2019).

8. Khoshaba D., Maddi S. Early Antecedents of Hardiness. Consulting Psychology Journal, 1999. № 51, 2. P. 106–117.

9. Maddi S. Hardiness: An operationalization of existential courage. Journal of Humanistic Psychology, 2004. № 44. Р. 279–298.

10. Tillich P. The Courage to Be. Terry lectures. Ed. 2. Yale Notabene. New Haven and London: Yale University Press, 2000. 197 р.

Aktual_probl_psihol 2019, 6(15): 368-375 (pdf)


 

УДК: 159.938

Шамич О.М.

Київський національний університет будівництва i архітектури, Київ

Мова статті: українська

Психологічні фактори суб’єктивного благополуччя паралімпійців

Анотація: У статті розглядаються основні підходи до вивчення феномена суб’єктивного благополуччя особистості, яке визначається як відносно стійке генералізоване переживання, що суб'єктивно виражається у відчутті задоволеності собою і власним життям; як інтегральний показник ступеня спрямованості особистості на реалізацію основних компонентів позитивного функціонування. Проаналізовано зв'язок між фізичним здоров'ям і психологічним благополуччям людей. Визначено прогностичну модель та предикатори психологічного благополуччя паралімпійців: осмисленість життя, самоприйняття, позитивні взаємини, особистісне зростання. Сприяння психологічному благополуччю паралімпійців полягає актуалізації їх внутрішніх ресурсів, що криються в осмисленні резервів повноцінної самореалізації та розвитку своїх здібностей в майбутньому.

Ключові слова: психологічне благополуччя, гедоністичне та евдемонічне благополуччя, самодетермінація, внутрішні ресурси, особистісний потенціал, автономія, суб’єктність.

 

References transliterated

1. Kulikov L.V. Determinanty udovletvorennosti zhizn'ju L.V. Kulikov // Obshhestvo i politika / Red. V.Ju.Bol'shakov. – SPb.: Izd-vo S.-Peterburgskogo un-ta, 2000. – S. 476-510.

2. Lebedeva A.A. Perspektivy issledovanija kachestva zhizni lic s ogranichennymi vozmozhnostjami zdorov’ja / A.A. Lebedeva // Inkljuzivnoe obrazovanie: metodologija, praktika, tehnologi. –M.: IPIIO MGPPU, 2011. – S. 15-17.

3. Leont'ev D.A. Lichnostnyj potencial kak osnova samoreguljacii / D.A. Leont'ev // Uchenye zapiski kafedry obshhej psihologii MGU im. M.V. Lomonosova. Vyp. 1 / Pod red. B.S. Bratusja, D.A. Leont'eva. – M. : Smysl, 2002. – S. 56-65.

4. Maslou A. Motivacija i lichnost' / A. Maslou ; per. s angl. T. Gutman, N. Muhina. – 3-e izd. – SPb. : Piter, 2003. – 352 s.

5. Olport G. Stanovlenie lichnosti : izbran. tr. / G. Olporti ; [per. s angl. L. V. Trubicynoj, D. A. Leont'eva] ; pod obshh. red. D. A. Leont'eva. – M. : Smysl, 2002. – 461, [1] c. : il.

6. Panina, E. N. Vzaimosvjaz' suverennosti psihologicheskogo prostranstva i sub#ektivnogo blagopoluchija lichnosti / E.N. Panina // Vestnik Krasnojarskogo gosudarstvennogo universiteta. Serija «Gumanitarnye nauki». – 2006. – № 3/2. – S.89-91.

7. Tillih P. Muzhestvo byt' / P. Titlih. – Kiїv: Duh і lіtera. – 2013. – 200 s.

8. Shamionov R.B. Samosoznanie i sub#ektivnoe blagopoluchie lichnosti / R.B. Shamionov // Problemy social'noj psihologii lichnosti / Pod red. R.B. Shamionova. – Saratov: SGU im. N.G. Chernyshevskogo, 2008. – S. 36-41.

9. Shevelenkova T.D., Psihologicheskoe blagopoluchie lichnosti / T.D. Shevelenkova, P.P. Fesenko // Ezhekvartal'nyj nauchno-prakticheskij zhurnal «Psihologicheskaja diagnostika», – №3. – S.95-107.

10. Judin B. G. Zdorov'e: fakt, norma, cennost' / B. G. Judin // Mir psihologii. – 2000. – № 1(21). – S. 54–68.

11. Bowling A. A multidimensional model of the quality of life in older age / A. Bowling, D. Banister, S. Sutton, O. Evans, J. Winsdor // Aging & Mental Health, 2002. – 6(4). – R. 355-371.

12. Deci E.L. The "What" and "Why" of Goal Pursuits : Human Needs and the Self-Determination of Behavior personality / E. Deci & R. Ryan // Psychological Inquiry, 2000. – Vol. 11. – N. 4. – P. 227-268.

13. Maddi S.R. Hardiness: The courage to grow from stresses / S.R. Maddi // The Journal of Positive Psychology, 2006. –1(3). – P. 160–168.

14. Rigby, B.T. Do causual attributions mediate the relationship between personality characteristics and life satisfaction in adolescence? / B.T. Rigby & E.T. Huebner // Psychology in the Schools, 2005. – Vol.42. – R. 91-99.

15. Ryff, C.D. The contours of positive human health / C. D. Ryff & B. Singer // Psychological Inquiry. –1998. –Vol. 9. – P. 719-727.

Aktual_probl_psihol 2019, 6(15): 376-384 (pdf)


УДК 37:005.33]-057.177

Шаумян О.Г.

ПВНЗ «Кропивницький інститут державного та муніципального управління», Кропивницький

Мова статті: українська

Духовність менеджерів освіти як чинник гармонізації управління

Анотація: Статтю присвячено вивченню духовності менеджерів освіти за умов ринкової економіки. Розглянуто підходи до розробки ідеальної моделі духовності особистості менеджера освіти, що сприяють гармонізації управління. Майбутні та сучасні менеджери освіти повинні встановлювати цілі, що ведуть до гуманізації особистості та одночасно сприяють ефективності організацій. Підкреслено вагомість щодо уважного зосередження сучасними менеджерами освіти погляду на аспекти особистості як духовність, духовна відповідальність, дотримання моральних зобов’язань, важливість дематеріалізації цінностей, розвиток особистості, самореалізація особистості, спрямованість на користь для суспільства.

Ключові слова: духовність, духовна відповідальність, гармонізація управління, спрямованість особистості, гармонізація особистості, неетична поведінка менеджера, менеджери освіти.

 

References transliterated

1. Armstrong M. Essential human resource management practice. A guide to people management. – London-Philadelphia-New Delhi, 2007. – S. 34 – 386.

2. Buts G.V. Organizatsionnyie innovatsii v sfere obrazovaniya / G.V. Buts // Sotsialno-gumanitarnyie znaniya. – 2010. - № 6. – S. 337 – 341.

3. Voyno-Yasenetskiy Sv. Luka Duh, dusha, telo / Sv. Luka Voyno-Yasenetskiy. – M.:OBRAZ, 2006. – 128 s.

4. Vyshkovskyj P. Dorogocinna perlyna / P. Vyshkovskyj. – K., 2012. –524 s.

5. Gulski B., Prokop P., Skurzyńska-Sikora U., Szeloch Z.M. Podstawy organizacji i zarządzania. – pod redakcją Z.M. Szelocha. – Lublin: Centrum Szkolenia Samorządu i Administracji, 2000. – 430 s.

6. Kieżun W. Sprawne zarządzanie organizacją. Zarys teorii i praktyki. – Warszawa: Szkola Główna HANDLOWA, 1997. – 421 s.

7. Kolpakov V.M. Organizaciya praci menedzhera: [navch. posibnyk dlya stud. vyshh. navch. zakladiv] / V.M. Kolpakov. – K.: DP Vyd. dim «Personal», 2008. – 432 s.

8. Kostera M., Śliwa M. Zarządzanie w XXI wieku. Jakość. Tworczość. Kultura. – Warszawa: Wydawnictwo Akademicke i Profesionalne, 2010. – 352 s.

9. Maksymenko S.D. Ponyattya osobystosti v psykholohii / S.D. Maksymenko // Praktychna psykholohiya ta socialna robota. – 2006. - № 7. – S. 1 – 7.

10. Pałyga J. Proboszcz niezwykłej parafii / J. Pałyga. – Warszawa, 1997. – s. 78.

11. Skibitska L.I. Tajm – menedzhment: [navch. posibnyk dlya stud. ekon. vuziv] / L.I. Skibitska. – K.: Kondor, 2009. – 528 s.

12. Schein E.N. The individual, the organization and the career: A conceptual scheme // J. Appl. Behav. Sci.. - 1971. – № 7. – P. 401 – 426.

13. Stoner James A.F., Wankel Charles Zarządzanie. - Warszawa: Wydawnictwo Ekonomiczne, 1992. – 537 s.

Aktual_probl_psihol 2019, 6(15): 385-392 (pdf)


 

УДК 159.922.7

Боковець О.І.

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Київ

Мова статті: українська

Порівняльний аналіз конструювання концепту «інноваційний потенціал» студентами «інноваторами» та «консерваторами»

Анотація: Здійснено спробу визначити особливості когнітивного конструювання майбутніми фахівцями концепту «інноваційний потенціал». З’ясовано, що у свідомості студентів технічного профілю концепт «інноваційний потенціал» базується на позитивних асоціативних реакціях. Виявлено, що асоціативне поле у студентів «консерваторів» не повністю відображає істотні ознаки концепту «інноваційний потенціал». Вивчено актуальні смисли, які студенти технічного профілю вкладають у розуміння якостей особистості інноватора. Констатовано, що, у студентів «інноваторів», на відміну від «консерваторів», є чітко сформований образ особистості інноватора.

Ключові слова: особистість, інноваційний потенціал, когнітивний компонент, студент, «інноватор», «консерватор».

 

References transliterated

1. Volianniuk, N. & Bokovets, O. (2017). Psychological structure of innovative potential of a personality. Science and Education, 1, 9-15 [in English].

2. Artjuhova, T. Ju. (2016). Vozmozhnosti razvitija innovacionnogo potenciala studentov v uslovijah universiteta [Opportunities for the development of innovative capacity of students in the university]. Teorija i praktika sovremennoj nauki – Theory and practice of modern science, 12-2, 623-628 [in Russian].

3. Belan, M. A. (2015). Smihslovoe napolnenie innovacionnogo potenciala lichnosti [The semantic content of the innovation potential of the individual]. Psihologiya v ekonomike i upravlenii – Psychology in Economics and Management, 1, 36-42 [in Russian].

4. Vlasenko, Yu. O. (2003). Psykholohichnyi analiz innovatsiinoho potentsialu osobystosti [Psychological analysis of the potential of innovations]. Extended abstract of candidate’s thesis. Odesa [In Ukrainian].

5. Gorenkov, E. M. (2012). Izuchenie innovacionnogo potenciala studentov mnogourovnevogo vysshego obrazovanija [Studying of innovative potential of students of multilevel higher education]. Nauka i shkola – Science and School, 1, 11-15 [in Russian].

6. Mitjaeva, A. P. (2015). Associativnyj jeksperiment kak sposob konstruirovanija koncepta «biznes». [Associative experiment as a way of constructing the concept of «business»]. Molodoj uchjonyj – Young Scientist, 11 (91), 1651-1653 [in Russian].

7. Mihajlova, O. B. (2012). Psihologicheskoe soprovozhdenie razvitija innovacionnogo potenciala lichnosti v vysshej shkole [Psychological support of the development of the innovative potential of the individual in higher education]. Vestnik vysshej shkoly – Bulletin of High School, 10, 43-52 [in Russian].

8. Terekhova, T. A. (2016). Strukturno-urovnevaya modelj innovacionnogo potenciala lichnosti [Structural-level model of the innovative potential of the individual]. Baikal Research Journal, 2. Retrieved from http://eizvestia.isea.ru/reader/article.aspx?id=20687 [in Russian].

Aktual_probl_psihol 2019, 6(15): 393-403 (pdf)


 

УДК 159.922

Курбатова А.О.

Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», Київ

Мова статті: українська

Особистісні чинники мотивації навчання студентів з інвалідністю у закладах вищої освіти

Анотація: У даній статті розглянута проблема мотивації навчання студентів з інвалідністю у закладах вищої освіти. Окреслено основні характеристики та складники поняття мотивації до навчання, види мотивів та визначено, що мотиви вибору професії деякою мірою визначають мотиви навчання студентів, тому зумовлюють ставлення студентів до результатів навчання, впливають на самоорганізацію у навчальній діяльності, на самовираженість особистості, а також на оволодіння навичками самоосвіти.

У статті висвітлюються результати теоретичного та емпіричного дослідження, спрямованого на вивчення особистісних чинників мотивації до навчання студентами з інвалідністю у ЗВО. Встановлено, що особистісними чинниками мотивації навчання студентів з інвалідністю у ЗВО є самоставлення, самоприйняття та самоінтерес.

Ключові слова: особистісні чинники, мотивація навчання, вибір професії, студенти з інвалідністю.

 

References transliterated

1. Aleksandrova L.A., Lebedeva A.A., Leontev D.A. Resursy samoregulyacii studentov s ogranichennymi vozmozhnostyami zdorovya kak faktor ehffektivnosti inklyuzivnogo obrazovaniya. Lichnostnyj resurs subekta truda v izmenyayushchejsya Rossii: materialy ІІ Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii. CHast 2. Simpozium «Subekt i lichnost v psihologii samoregulyacii». Kislovodsk: SevKav-GTU, 2009. S. 11-16.

2. Leontev A.N. Lekcii po obshchej psihologii: ucheb. posobie dlya vuzov po spec. «Psihologiya» / pod red. D.A. Leont'eva, E.E. Sokolovoj. Moskva: Smysl, 2000. 511 s.

3. Leontev D.A. Ot instinktov – k vyboru, smyslu, i samoregulyacii: psihologiya motivacii vchera, segodnya i zavtra. Sovremennaya psihologiya motivacii / pod red. D.A. Leonteva. Moskva: Smysl, 2002. S. 4-12.

4. Leontev D.A. Ponyatie motiva u A.N. Leonteva i problema kachestva motivacii. Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 14: Psihologiya, №2, 2016. S. 3-18.

5. Pantileev S.R., Stolin V.V. Test-oprosnik samootnosheniya. Praktikum po psihodiagnostike. Psihodiagnosticheskie materialy. Praktikum po psihodiagnostike. Moskva: Izd-vo Moskovskogo universiteta, 1988. S. 123-130.

6. Pro stanovyshche osib z invalidnistiu. Natsionalna dopovid. Ministerstvo sotsialnoi polityky Ukrainy. Derzhavna ustanova Naukovo-doslidnyi instytut sotsialno-trudovykh vidnosyn. Kyiv, 2013. URL:

www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe

7. Psykholohichni tekhnolohii samodeterminatsii rozvytku osobystosti: monohrafiia / za red. L.Z. Serdiuk. Kyiv: Instytut psykholohii imeni H.S. Kostiuka NAPN Ukrainy, 2018. 192 s.

8. Semago M.M., Semago N.YA. Tipologiya otklonyayushchego razvitiya: Model analiza i ee ispolzovanie v prakticheskoj deyatelnosti. Moskva: Genezis, 2011. 400 s.

9. Semichenko V.A. Problemy motivacii povedeniya i deyatelnosti cheloveka. Modulnyj kurs psihologii. Modul «Napravlennost». Kiev: Millenium, 2004. 521 s.

10. Serdiuk L.Z. Psykholohiia motyvatsii uchinnia maibutnikh fakhivtsiv: systemno-synerhetychnyi pidkhid: monohrafiia. Kyiv: Universytet «Ukraina», 2012. 323 s.

11. Serdiuk L.Z., Kuprieieva O.I. Osobystisnyi resurs zhyttiestiikosti studentiv iz somatychnymy zakhvoriuvanniamy. Aktualni problemy psykholohii: zb. nauk. prats Instytutu psykholohii imeni H. S. Kostiuka NAPN Ukrainy. Tom IKh: Zahalna psykholohiia. Istorychna psykholohiia. Etnichna psykholohiia. Kyiv: Instytut psykholohii imeni H.S. Kostiuka, 2015. Vyp.7. S.311-317.

12. Baranauskienė I., Serdiuk L., Chykhantsova O. Psychological characteristics of school-leavers’ hardiness at their professional self-determination. Social welfare: interdisciplinary approach. 2016. P. 64-73. DOI: http://dx.doi.org/10.21277/sw.v2i6.275. URL: http://www.socialwelfare.eu/index.php/sw/article/view/275

Aktual_probl_psihol 2019, 6(15): 404-413 (pdf)


УДК 159.9.07

Нечаєва О.С.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ

Мова статті: українська

Становлення й розвиток ціннісної сфери молодших школярів з ознаками інтелектуальної обдарованості

Анотація: В статті розкривається зміст і сутність понять ціннісно-смислової сфери й аксіогенезу. Наведені різні наукові точки зору (теорії і концепції) щодо процесу становлення аксіосфери особистості. Детально описується роль і значення процесів ідентифікації й інтерналізації для формування, прийняття і засвоєння системи цінностей й особистісних смислів. Також представлені рівні аксіогенезу особистості й етапи засвоєння цінностей, зокрема в дитячому віці. Значну увагу в статті приділено віковим особливостям розвитку ціннісно-смислової сфери учнів молодшого шкільного віку, а також викладу й опису методики вивчення особливостей дитячо-батьківської взаємодії в контексті формування ціннісної сфери молодших школярів з ознаками інтелектуальної обдарованості.

Ключові слова: обдарована особистість, особистість з ознаками інтелектуальної обдарованості, ціннісно-смислова сфера, аксіогенез, аксіосфера, цінності, ідентифікація, інтерналізація.

 

References transliterated

1. Bogoyavlenskaya M.E. Priroda «problem» odarYonnyih. OdarYonnyiy rebYonok. 2004. № 4. S. 74-83.

2. Gilbuh, Yu.Z. Vnimanie: odarennyie deti. Moskva: Znanie, 1991. 79 s.

3. Dodonov B.I. Emotsi kak tsennost. Moskva: Politizdat, 1978. 272 s.

4. Druzhinin V.N. Struktura psihometricheskogo intellekta i prognoz individualnyih dostizheniy. Osnovnyie sovremennyie kontseptsii tvorchestva i odarYonnosti / pod red. D.B.Bogoyavlenskoy. Moskva: Molodaya gvardiya, 1997. S. 161-185.

5. ZdIbnosI, tvorchIst, obdarovanIst: teorIya, metodika, rezultati doslIdzhen / za red. V.O. Molyako, O.L. Muziki. Zhitomir: Vid-vo Ruta, 2006. 320 s.

6. Ilin E.P. Psihologiya tvorchestva, kreativnosti, odarennosti. Sankt-Peterburg: Piter, 2009. 448 s.

7. Kagan M.S. Filosofskaya teoriya tsennostey. Sankt-Peterburg: TOO TK «Petropolis», 1997. 178 s.

8. Leytes N.S. Sposobnosti i odarennost v detskie godyi. Moskva: Znanie, 1984. 80 s.

9. Leontev V.G. Psihologicheskie mehanizmyi motivatsii. Novosibirsk: NGPI, 1992. 80 s.

10. Matyushkin A.M. Kontseptsiya tvorcheskoy odarennosti. Voprosyi psihologii. 1989. № 6. S.29-33.

11. Molyako V.A. Problemyi psihologii tvorchestva i razrabotka podhoda k izucheniyu odarennosti. Voprosyi psihologii. 1994. № 5. S. 86-95.

12. Nepomnyaschaya N.I. Stanovlenie lichnosti rebenka 6-7 let. Moskva: Pedagogika, 1992. 160 s.

13. Nepomnyaschaya N.I. Tsennostnost kak lichnostnoe osnovanie: tipyi, diagnostika, formirovanie. Moskva: Moskovskiy psihologo-sotsialnyiy institut, Voronezh: NPO «MODEK», 2000. 176 s.

14. NechaEva O.S. Vpliv sotsIalnih ochIkuvan na rozvitok tsInnIsnoYi sferi molodshih shkolyarIv z oznakami IntelektualnoYi obdarovanostI. TsInnIsna determInatsIya stanovlennya obdarovanoYi osobistostI: monografIya / za red. O.L. Muziki. KiYiv, 2017. S. 130-141.

15. NechaEva O.S. TsInnIsnI aspekti pIznavalnoYi dIyalnostI molodshih shkolyarIv z oznakami obdarovanostI. AktualnI problemi pshologIYi: ZbIrnik naukovih prats Institutu psihologIYi ImenI G.S.Kostyuka NAPN UkraYini. T. VI: PsihologIya obdarovanostI. Vipusk 12. KiYiv-Zhitomir: Vid-vo ZhDU Im. I.Franka, 2016. S. 290-298.

16. Radchuk G.K. PsihologIchnI zasadi profesIynogo aksIogenezu osobistostI. PsihologIya osobistostI. 2012. № 1 (3). S. 140.

17. Savenkov A.I. Psihologiya detskoy odarennosti: uchebnoe posobie. Moskva: Genezis, 2010. 448 s.

18. Seryiy A.V. Psihologicheskie mehanizmyi funktsionirovaniya sistemyi lichnostnyih smyislov. URL: http://hpsy.ru/public/x1251.htm.

19. Speshilova T.S. Strukturnyie komponentyi tsennostno-smyislovoy sferyi lichnosti starsheklassnikov so skryitoy formoy intellektualnoy odarennosti. URL: https://www.dissercat.com/content/strukturnye-komponenty-tsennostno-smyslovoi-sfery-lichnosti-starsheklassnikov-so-skrytoi-for

20. Suvorova I.M. Aksiogenez lichnosti i spetsifika ego formirovaniya v shkolnom vrzraste. Tambov: Gramota. 2014. № 6 (44): v 2-h ch. Ch. II. C. 172-174.

21. Heller K.A. Diagnostika i razvitie odarennyih detey i podrostkov. Osnovnyie sovremennyie kontseptsii tvorchestva i odarennosti / Pod red. D.B. Bogoyavlenskoy. Moskva: Molodaya gvardiya, 1997. S. 243-264.

22. Chudnovskiy V.E., Yurkevich V.S. Odarennost: dar ili ispyitanie. Moskva: Znanie, 1990. 80 s.

23. Shumakova N.B. Obuchenie i razvitie odarYonnyih detey. Moskva: MPSI: Voronezh: MODEK, 2004. 336 s.

24. Scheblanova E.I. Psihologicheskaya diagnostika odarennosti shkolnikov: problemyi, metodyi rezultatyi issledvaniy i praktiki. Moskva: Izd-vo Moskovskogo psihologo-sotsialnogo instituta; Voronezh: Izdatelstvo NPO «MODEK», 2004. 368 s.

25. Ershteyn L.B. Zapretnaya teoriya tsennostey: psihologicheskie i sotsiologicheskie sledstviya predstavleniya tsennostey kak dinamicheskih zapretov: monografiya. Sankt-Peterburg, 2008. S. 29-43.

26. Yurkevich V.S. Odarennyiy rebenok: illyuzii i realnost. Moskva: Prosveschenie, 1996. 136 s.

27. Yurkevich V.S. Sovremennyie problemyi rabotyi s odarennyimi detmi. Elektronnyiy zhurnal «Psihologicheskaya nauka i obrazovanie». 2010. №5.

Aktual_probl_psihol 2019, 6(15): 414-422 (pdf)


 

УДК 159.928.235

Окнова А.С.

Замозайнятість

Мова статті: українська

Психологічні особливості розвитку креативності підлітків

Анотація: У статті розглянуто основні підходи до проблеми дослідження розвитку креативності підлітків та представлено результати власних емпіричних досліджень. Встановлено, що основними показниками розвитку креативності підлітків слугують швидкість, гнучкість, оригінальність мислення, розробленість ідей. За результатами емпіричного дослідження встановлено наявність достовірного зв’язку між креативністю та успішністю у навчанні, а також особливості особистісних взиємозв’язків, в тому числі залежно від статті учнів. Розглядаються підходи до організації навчального процесу, спрямовані на створення оптимальних умов для успішного засвоєння навчального матеріалу і розвитку креативного потенціалу учнів.

Ключові слова: креативність, дослідження, підходи, потенціал, розвиток, підлітки

 

References transliterated

1. Bohoiavlenskaia D. B. Vchera y sehodnia psykholohyy tvorchestva / D. B. Bohoiavlenskaia // Tvorchestvo v yskusstve – yskusstvo tvorchestva / Pod red. L. Dorfmana y dr. – M.: Smysl, 2000. –376 s.

2. Zdibnosti, tvorchist, obdarovanist: teoriia, metodyka, rezultaty doslidzhen / za red. V. O. Moliako, O. L. Muzyky. – Zhytomyr: Vyd-vo Ruta, 2006 – 320 s.

3. Klymenko V. V. Psykholohyia tvorchestva / V. V. Klymenko. – K., 2006. – 278 s.

4. Muzyka O. O. Praktykum z psykhodiahnostyky / O.O.Muzyka, V.M. Ostrynska. – Zhytomyr: ZhDPU, 2000. – 160 s.

5. Ponomarev Ya. A. Psykholohyia tvorchestva / Ya. A. Ponomarev. – M. : Nauka, 1980. – 303 s.

6. Khalyfaeva, O. A. Razvytye kreatyvnosty v podrostkovom vozraste / O. A. Khalyfaeva // Uchenye zapysky: mat-ly dokladov ytohovoi nauchnoi konferentsyy AHU. 29 aprelia 2004. – Astrakhan: Yzdatelskyi dom «Astrakhanskyi unyversytet», 2005 – T.2. – S.79– 83.

7. Guilford, J. P. Creativity / J. P. Guilford // American Psychologist. – 1950. – No5. – Р. 444–454

8. Halpern, D. F. Undergraduate education in psychology: A blueprint for the future of the discipline. Washington, DC: American Psychological Association / D. F. Halpern, // Cambridge: Cambridge University Press. — 2012. — P. 304-310

9. Lubart, T. I. Models of the creative process: Past, present and future. /T. I. Lubart // Creativity Research Journal. — 2001. — P. 295–308

10. MacKinnon, D. W. The nature and nurture of the creative talent. / D. W. MacKinnon // American Psychologist. — 1962. — P. 484–495

11. Stein, S. M., & Harper, T. L. Creativity and innovation: Divergence and convergence in pragmatic dialogical planning / S. M. Stein, T. L. Harper // Journal of Planning Education and Research. — 2012. — P. 5–17

12. Sternberg, R. The Nature of Creativity / R. Sternberg // Creativity Research Journal. – 2006. – Vol. 18. – No1. – P. 87–98

13. Torrance, E. P. Growing Up Creatively Gifted: The 22-Year Longitudinal Study / E. P. Torrance // The Creative Child and Adult Quarterly. — 1980. — P. 148-158.

Aktual_probl_psihol 2019, 6(15): 423-429 (pdf)


 

УДК 159.944.3

Поканевич О.А.

Головне управління державної служби з надзвичайних ситуацій України у м. Києві, Київ

Мова статті: українська

Програма формування психологічної готовності до професійної діяльності майбутніх пожежних-рятувальників

Анотація: У статті йде мова про програму формування психологічної готовності майбутніх пожежних-рятувальників до професійної діяльності, процес емпіричного дослідження шляхом констатуючого та формуючого експерименту. Описана вибірка досліджуваних, діагностична процедура, що включає в себе експертну оцінку діяльності та діагностичний інструментарій, який був застосований для дослідження ефективності програми формування психологічної готовності. Вказаний порівняльний аналіз, який дав змогу зробити висновки про покращення показників психологічної готовності майбутніх пожежних-рятувальників.

Ключові слова: професійна діяльність, психологічна готовність, компоненти психологічної готовності, готовність до виконання завдань, готовність до професійної діяльності.

 

References transliterated

1. Burlachuk L.F. Psychological Diagnostics Reference Book. 3rd ed. SPb. Peter, 2007. 688 p.

2. Vyboyshchik I. V. Accentuation of character: studies. benefit. 2nd ed., Corr. and add. Chelyabinsk: Publishing house SUSU, 2007. 84 p.

3. Golovey L. A. Development Crises in the Initial Stages of Professionalization. Moscow University Herald. Series 14: Psychology. 2016. № 4. p. 47-54.

4. Zeer EF Psychology of professions: studies. Manual. M.: Mir, 2006. 336 p.

5. Kapustina A.N. Multifactorial personal method R.Kettella. Speech, 2001. 112 p.

6. Kokun O. M. Psychology of a profesional establishment of a specialist. К. Inform.-analit. agency, 2012. 200 p.

7. The order of psychological protection in the State Services of Ukraine for the most advanced situations: Mandate of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine No. 747 from 31.08.2017 URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1390-17.

8. Sobchik L.N. Psychology of individuality. Theory and practice of psychodiagnostics. SPb.: Speech, 2008. 624 p.

9. Abbreviated multi-factor questionnaire for the study of personality. Material Psylab.info - encyclopedias psychodiagnostics. URL: http://psylab.info

10. Storozhuk N.A. Dysertatsiia na zdobuttia naukovoho stupeniu kandydat psykholohichnykh nauk «Formuvannia psykholohichnoi hotovnosti molodoho ofitsera zbroinykh syl Ukrainy do sluzhbovo-boiovoi diialnosti». Kyiv, 2010. 215 s.

Aktual_probl_psihol 2019, 6(15): 430-441 (pdf)


 

УДК 159.956.2

Чудакова О.М.

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ

Мова статті: українська

Особливості та проблеми педагогічної взаємодії між вчителем і обдарованими школярами

Анотація: В статті розкрито зміст поняття «обдарованість» і визначено психологічні характеристики обдарованої дитини. Показано зв’язок креативності як актуальної особистісної якості з обдарованістю дитини. З’ясовано психологічні особливості та основні проблеми взаємодії обдарованого школяра з учителем, а також однолітками в умовах шкільного навчання. Розкрито важливе значення педагогічної взаємодії між вчителем і обдарованим школярем, на якості якої позначаються не тільки особистісні та індивідуальні особливості дитини, а й особистісні особливості, позиція (ставлення) самого педагога, його здатність виявляти творчу обдарованість, а також рівень підготовки до психолого-педагогічного супроводу талановитих дітей.

Ключові слова: обдарованість, творча обдарованість, креативність, педагогічна взаємодія, творча діяльність, обдаровані школярі.

 

References transliterated

1. Bogoyavlenskaya M.E. Priroda «problem» odaryonnyh. Odaryonnyj rebyonok. 2004. № 4. S. 74-83.

2. Gil'buh, YU.Z. Vnimanie: odarennye deti. Moskva: Znanie, 1991. 79 s.

3. Horodetska N.H. Psykholohichnyi analiz innovatsiinykh barieriv u diialnosti suchasnykh pedahohiv. Problemy zahalnoi ta pedahohichnoi psykholohii: Zbirnyk naukovykh prats Instytutu psykholohii im. H.S.Kostiuka APN Ukrainy. 2008. T. Kh. Ch. 1. S. 100-108.

4. Druzhinin V.N. Struktura psihometricheskogo intellekta i prognoz individual'nyh dostizhenij. Osnovnye sovremennye koncepcii tvorchestva i odaryonnosti / pod red. D.B.Bogoyavlenskoj. Moskva: Molodaya gvardiya, 1997. S. 161-185.

5. Zdibnosti, tvorchist, obdarovanist: teoriia, metodyka, rezultaty doslidzhen: monohrafiia / za red. V.O. Moliako, O.L. Muzyky. Zhytomyr: Vyd-vo Ruta, 2006. 320 s.

6. Il'in E.P. Psihologiya tvorchestva, kreativnosti, odarennosti. Sankt-Peterburg: Piter, 2009. 448 s.

7. Kashapov M.M. Specifika tvorcheskogo myshleniya pedagoga v rabote s odarennymi obuchaemymi: materialy VI Mezhdunarodnoj konferencii / pod red. L.I. Larionovoj. Irkutsk, 2009. S. 92-101.

8. Kurilovich E.A. SHkol'nye nevrozy i odarennye deti. Odarennyj rebenok. 2002. № 2. S. 87-92.

9. Lejtes N.S. Sposobnosti i odarennost' v detskie gody. Moskva: Znanie, 1984. 80 s.

10. Matiikiv I.M. Treninh emotsiinoi kompetentnosti: navch.-metod. posibnyk Kyiv: Pedahohichna dumka, 2012. 112 s.Matyushkin A.M. Koncepciya tvorcheskoj odarennosti. Voprosy psihologii. 1989. № 6. S. 29-33.

11. Matyushkin A.M. Koncepciya tvorcheskoj odarennosti. Voprosy psihologii. 1989. № 6. S. 29-33.

12. Matyushkin A.M., YAkovleva E.L. Uchitel' dlya odarennyh. Obshchestvennye dvizheniya i social'naya aktivnost' molodezhi: materialy Vsesoyuznoj nauchnoj konferencii. Moskva, 1991. S. 192-202.

13. Mel'nikova E.L. Predstavleniya pedagogov ob odaryonnosti. Psihologicheskie osobennosti razvitiya tvorcheskih sposobnostej: materialy nauchno-prakticheskoj konferencii. CHelyabinsk, 1992. CH. 3. S. 36-39.

14. Odarennye deti: per. s angl. / obshch. red. G.V. Burmenskoj, V.M. Sluckogo. Moskva: Progress, 1991. 376 s.

15. Savenkov A.I. Psihologiya detskoj odarennosti: uchebnoe posobie. Moskva: Genezis, 2010. 448 s.

16. Sternberg R. Model' struktury intellekta Gilforda: struktura bez fundamenta. Osnovnye sovremennye koncepcii tvorchestva i odarennosti: monografiya. Moskva, 1997. S.110-126.

17. Telychko N.V. Amerykanskyi dosvid roboty z obdarovanymy ditmy v Ukraini. Obdarovana dytyna. 2005. № 10. S. 27-35.

18. Tehkehks K. Schastlivye roditeli odaryonnyh detej. Odaryonnye deti / pod red. G.V. Burmenskoj, V.M. Sluckogo. Moskva: Progress, 1991. S. 13-146.

19. Teras'e ZH.K. Sverhodarennye deti / ZH.K. Teras'e. – M.: Akademiya, 1999. – 215 s.

20. Ushakova I.V. Emotsiini stany intelektualno obdarovanykh osib. Zbirnyk naukovykh prats Kam’ianets-Podilskoho natsionalnoho universytetu imeni Ivana Ohiienka. Kam’ianets-Podilskyi: Aksioma, 2009. Vyp. KhI. S. 86-95.

21. Frimen Dzh. Odarennye deti i ih obrazovanie: Obzor mezhdunarodnyh issledovanij. Inostrannaya psihologiya. 1999. № 11. S. 10-18.

22. Heller K.A. Diagnostika i razvitie odarennyh detej i podrostkov. Osnovnye sovremennye koncepcii tvorchestva i odarennosti / pod red. D.B. Bogoyavlenskoj. Moskva: Molodaya gvardiya, 1997. S. 243-264.

23. Holodnaya M.A. Psihologiya intellekta: paradoksy issledovaniya. 2-e izd., pererab. i dop. Sankt-Peterburg: Piter, 2002. 272 s.

24. CHudnovskij V.EH., YUrkevich V.S. Odarennost': dar ili ispytanie. Moskva: Znanie, 1990. 80 s.

25. SHarapanovskaya E.V. Social'no-psihologicheskaya dezadaptaciya detej i podrostko:. diagnostika i korrekciya. Moskva. 2006. 300 s.

26. SHumakova N.B. Obuchenie i razvitie odaryonnyh detej. Moskva: MPSI; Voronezh: MODEHK, 2004. 336 s.

27. SHCHeblanova E.I. Neuspeshnye odarennye shkol'niki. Moskva: Izd-vo BINOM, Laboratoriya znanij, 2011. 245 s.

28. YUrkevich V.S. Odarennyj rebenok: illyuzii i real'nost' / V.S. YUrkevich. – M.: Prosveshchenie, 1996. – 136 s.

29. YUrkevich V.S. Sovremennye problemy raboty s odarennymi det'mi. EHlektronnyj zhurnal «Psihologicheskaya nauka i obrazovanie». 2010. № 5. S. 118-129. DOI: http://psyjournals.ru/files/33829/psyedu_ru_2010_5_Yurkiewich.pdf

Aktual_probl_psihol 2019, 6(15): 442-453 (pdf)