Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка. –
Том. ІX, Загальна психологія. Етнічна психологія. Історична психологія. – Вип. 13. – 2020.

АНОТАЦІЇ ТА ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

 Зміст випуску

Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка. –
Том. ІX, Загальна психологія. Етнічна психологія. Історична психологія. – Вип. 12. – 2019.

АНОТАЦІЇ ТА ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

 Зміст випуску

Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка. –
Том. ІX, Загальна психологія. Етнічна психологія. Історична психологія. – Вип. 11. – 2018.

АНОТАЦІЇ ТА ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

 Зміст випуску

Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка. –
Том. ІX, Загальна психологія. Етнічна психологія. Історична психологія. – Вип. 10. – 2017.

АНОТАЦІЇ ТА ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

 Зміст випуску

Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка. –
Том. ІX, Загальна психологія. Етнічна психологія. Історична психологія. – Вип. 9. – 2016.

АНОТАЦІЇ ТА ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

 Зміст випуску

Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка. –
Том. ІX, Загальна психологія. Етнічна психологія. Історична психологія. – Вип. 8. – 2016.

АНОТАЦІЇ ТА ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

 Зміст випуску

Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка. –
Том. ІX, Загальна психологія. Етнічна психологія. Історична психологія. – Вип. 7. – 2015.

АНОТАЦІЇ ТА ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

 Зміст випуску

Актуальні проблеми психології. Том 9. Загальна психологія. Етнічна психологія. Історична психологія, випуск 6 – 2015

Анотації та відомості про авторів

 Зміст