«Актуальні проблеми психології»

Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка Національної академії педагогічних наук України.

Започаткований у 2003 р. рішенням Вченої ради Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України.

 

У 12 томах

Виходить 2-4 рази на рік / том

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: серія КВ № 17847-6693ПР від 10.06.2011

ISSN 2072-4772

Мова видання: українська, англійська, російська

Засновник: Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України

 

Головний редактор: дійсний член НАПН України, доктор психол. наук, професор Максименко Сергій Дмитрович

Відповідальні секретарі: Вернік Олексій Леонідович, Слободяник Наталія Володимирівна

 

Видання «Актуальні проблеми психології» занесено до Переліку наукових фахових видань Міністерства освіти і науки України, затвердженого Наказом №1021 від 07.10.2015, в яких можуть публікуватися основні результати дисертаційних робіт по напрямках психологічних наук.

Проблематика: теоретичні та прикладні проблеми сучасної психологічної науки

Томи видання:

Том 1. Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія

Том 2. Психологічна герменевтика

Том 3. Консультативна психологія і психотерапія

Том 4. Психологія розвитку дошкільника

Том 5. Психофізіологія. Психологія праці. Експериментальна психологія

Том 6. Психологія обдарованості

Том 7. Екологічна психологія

Том 8. Новітні інформаційні технології навчання

Том 9. Загальна психологія. Історична психологія. Етнічна психологія

Том 10. Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія

Том 11. Психологія особистості. Психологічна допомога особистості

Том 12. Психологія творчості

Том 13. Розвиток дитини в умовах дошкільної та початкової освіти

 

Адреса: вул. Паньківська, 2, приймальня, м. Київ, 01033, Україна

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Тел.: (044) 288-33-20, (044) 288-04-53