17.05.2017. Опубліковано електронну версію випуску 43, тому 7 "Актуальних проблем психології. Збірника наукових праць Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України". (див. тут)