12.12.2016. Опубліковано електронну версію випуску 42, тому 7"Актуальних проблем психології. Збірника наукових праць Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України". (див. тут)