Актуальні проблеми психології: збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 2020, Том. VІІ, Екологічна психологія, Вип. 49

Титул

Зміст 6-7

Бобок І.С. Проекологічна поведінка особистості в інформаційному середовищі 8-14

Борисова А.В. Основні напрямки соціальної роботи з сім’єю на рівні об’єднаних територіальних громад: аналіз місцевих програм 15-22

Вернік О.Л., Павленко О.В. Особливості уявлень про благополуччя в студентської молоді 23-34

Вовчик-Блакитна О.О. Досвід роботи з тривогою, яку переживають діти в час загрози covid19 34-46

Волеваха І.Б. Особливості психологічної безпеки офіцерів – працівників закладів виконання покарань 47-56

Кирпенко Т.М. Психологічне здоров'я: професійні ризики і здоров'я психолога в системі освіти 57-65

Отич Д.Д. Розвиток екологічної свідомості особистості на різних етапах онтогенезу 66-75

Россова М. М. Модель застосування імпліцитного психологічного впливу вчителя на учнів молодшого шкільного віку 76-88

Рудоміно-Дусятська О.В. Cуб’єктна активність особистості по збереженню довкілля як чинник її психологічного благополуччя (організаційно-методичні аспекти дослідження) 89-98

Турбан В.В. Генеза та розвиток поняття «особистість» в українській культурі 99-109

Швалб Ю.М. Диференціювання взаємозв’язків як етап соціалізації особистості 110-124

Кухар Т.В. Конфліктологічна культура майбутніх працівників пенітенціарної служби як аспект ефективності професійної діяльності 125-137

Опанасюк І.В. Тренінг розвитку емоційного інтелекту старшокласників засобами арт-терапії 138-149

Максименко С.Д., Ірхін Ю.Б. Соціономічні аспекти професійної діяльності фахівців правової галузі 150-161

Максименко С.Д., Невмержицький В.М. Особливості засвоєння молоддю моральних імперативів в умовах постіндустріального суспільства 162-168

Наші автори 169