Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка. – Екологічна психологія. – 2018. – Том. VII. – Вип. 46.

Титул

Зміст 6

Бутенко Н.В. Джерела соціальних уявлень про інвалідність 7–20

Вернік О.Л. Цифрові технології в психологічному дослідженні 21–31

Вовчик-Блакитна О.О. Екологічність сімейного середовища та міжпоколінна взаємодія 32–42

Волинець Н.В. Рекомендації прикордонному відомству щодо психологічного забезпечення особистісного благополуччя персоналу державної прикордонної служби України 43–56

Кирпенко Т.М. Проблема здоров’я та здорового способу життя в сучасних психологічних дослідженнях 57–66

Кличковський С.О. Теоретичні аспекти дослідження впливу різних форм міжособистісної взаємодії на соціально-психологічний клімат виробничої групи 67–78

Місячна Н.М. Проблема безробіття як необхідність змін у сфері професійної діяльності 79–90

Рудоміно-Дусятська О.В. Благополуччя людини як проблема сучасного людинознавства 91–102

Швалб Ю.М. Культурно-психологічний (знаково-символічний) простір гри 103–113

Гарань В.О. Мовний ландшафт сучасного Подолу як середовище буття 114–125

Дружинін Т.А. Соціальний діалог та соціальне партнерство в контексті соціальної роботи 126–134

Оляницька Ю.М. Суб’єктивне благополуччя людей похилого віку: чинники впливу та способи підтримки 135–146

Максименко С.Д., Невмержицький В.М. Морально˗психологічна стійкість як умова конструктивної життєвої перспективи особистості 147–156

Наші автори 157–158