Актуальні проблеми психології. – Том. VII: Екологічна психологія. – Випуск 42 – 2016

Титул

Зміст 6-9

Борець Ю.В. Соціально-психологічна сутність та структурно-функціональні компоненти громадянської компетентності 10-17

Буковська О.О. Реінтерпретація та інтеграція психотравмуючого досвіду учасників бойових дій методом наративу 18-25

Булгакова О.Ю. Психологічна готовність до соціальної взаємодії у світлі окремих психодіагностичних показників 26-38

Вернік О.Л. Життєві цілі і життєві задачі як психологічна основа життєдіяльності 39-50

Вовчик-Блакитна О.О. Погляд на екологічно орієнтовану життєдіяльність крізь призму особистісних детермінант 51-60

Гірченко О.Л. Взаємозв’язок індивідуально-типологічних особливостей та національної ідентичності у студентів 61-69

Дубініна Д.Е. Взаємозв’язок особистісних детермінант та способів саморегуляції поведінки людей з різним рівнем стресостійкості 70-76

Дячок О.В. Соціалізація підлітків у освітніх закладах 77-87

Живоглядов Ю. Экзистенциальный коучинг "Навигация Пути": психологический и психотерапевтичекий ракурсы 88-102

Іванцова Н.Б. Дослідження професійної спрямованості як умови розвитку особистості у ВНЗ 103-111

Казарьян П.А. Професійний розвиток майбутнього психолога 112-119

Кирпенко Т.М. Функція волі в процесі саморозвитку особистості 120-127

Кулікова А.О. Трансформації я-образу у жінок в залежності від терміну відбування покарання 128-136

Льовочкіна А.М. Стереотипні екологічні уявлення, що потребують переосмислення 137-147

Мунасипова-Мотяш І.А. Особливості екологічної компетентності та екологічних установок студентів різних спеціальностей 148-155

Носко Л.А. Емпіричне дослідження рефлексивності студентів-психологів 156-164

Панченко В.О. Обумовленість професійної адаптації менеджерів комерційних організацій їх життєстійкістю 165-172

Піонтківська А. Порівняльний аналіз підходів до визначення поняття соціальної активність людей похилого віку в Україні та далекому зарубіжжі 173-181

Рудоміно-Дусятська О.В. Еколого-психологічні аспекти дослідження особистісної та соціальної ідентичності 182-193

Скок А.Г. Особливості етнічної толерантності молоді 194-201

Ткач Т.В. Соціальні компетенції менеджера 202-212

Швалб Ю.М. Исследование личностных детерминант образа жизни 213-228

Шлімакова І.І. Розробка та психометричні характеристики опитувальника діагностики чутливості до впливів 229-236

Котик І.О. Соціальні межі й надійна автентичність особистості 237-249

Турбан В.В. Парадигма суб’єктності Сергія Рубінштейна: сфера становлення етико-моральних уявлень 250-260

Наші автори 261-263

Наші автори (англ.) 264-266