Актуальні проблеми психології: збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 2012, Том. VІ, Психологія обдарованості, Вип. 8

Титул

Зміст 3-4

Семенова Р. О. Психологічні засади становлення обдарованості як психічної реальності 5-22

Корольов Д. К. Методологічні засади психодіагностики обдарованості: принципи, підходи та методи 23-51

Карабаєва І. І. Модель психодіагностичного обстеження дітей старшого дошкільного віку 51-61

Бажанюк В. С. Психологічні особливості обдарованості школярів молодшого шкільного віку 62-70

Боднарук І. М. Активізація творчої діяльності майбутніх учителів музики у процесі педагогічної практики 71-79

Бушай І. М. Структура образу світу старшокласників 79-87

Добровольська Н. А. Діагностика педагогічної обдарованості викладачів фізичного виховання 88-97

Зінченко О. В., Шейко Г. Д. Теоретико-методологічні основи дослідження обдарованості студентської молоді 97-105

Кальчук О. С. Теоретико - психологічні аспекти готовності керівника до управлінської діяльності 106-113

Козлова О. С. Психологічні засади формування професійного іміджу викладача внз 114-121

Маковєєва С.В Психологічні особливості розвитку відповідальності підлітків із неповних родин 122-131

Маслюк А. М. Сторінка з історії становлення українського вільного університету 132-139

Мельник М. О. Психогенетична та соціокультурна детермінація розвитку інтелектуально обдарованої особистості 140-147

Науменко О. С. Соціальний та емоційний інтелект як складові соціальної обдарованості 147-155

Немеш О. М. Інноваційно-реконструктивні технології в психологічній практиці 155-163

Нечаєва О. С. Психологічні особливості діагностики інтелектуально обдарованих підлітків 163-176

Поклад І. М. Історико-психологічний аналіз феномена танцю 177-187

Сергеева Т. А. Метакогнитивные знания как когнитивная основа обучения и воспитания 187-196

Сніжна М. А. Особливості побудови освітнього середовища для образотворчо обдаровних підлітків 197-206

Федько О. О. Актуалізація потенційної обдарованості студентів випускників економічного профілю 206-214

Хмизова О. В. Актуалізація лідерського потенціалу студентської молоді у процесі вивчення іноземних мов за професійним спрямуванням 215-223

Сорна О. М. Єдність фантазії та мислення як умова особистісного розвитку молодших школярів 224-233

Щербатюк Б. А. Процес самовизначення як етап соціалізації індивіда 234-241

Янковчук М. М. До питання визначення структурних компонентів соціальної обдарованості 242-250

Яценко Т.В. Психологічна діагностика обдарованих дошкільників 250-258

Наші автори 259-261