Актуальні проблеми психології: збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 2012, Том. VІ, Психологія обдарованості, Вип. 7

Титул

Зміст 3-4

Семенова Р. О. Теоретичні основи побудови концептуальної моделі психодіагностики обдарованості 5-27

Корольов Д. К. Діагностичні можливості методу оцінки проявів обдарованості 27-44

Борисюк А. С. Взаємозв'язок соціального та особистісного компонентів професійної ідентичності фахівця 44-55

Василькевич Я. З. Проблема первинної діагностики вчителями обдарованості школярів 55-66

Євдокімова О. О. Психологічні особливості виникнення комп'ютерної залежності у дітей 66-78

Жигайло Н. І. Генетична теорія становлення і здійснення особистості в науковій діяльності академіка С.Д. Максименка 78-89

Карабаєва І. І. Психологічні умови виявлення інтелектуальної обдарованості старших дошкільників 89-101

Козлова О. С. Зовнішність як чинник професійного іміджу викладача внз 101-112

Крицька А. М. Психолого-педагогічні умови розвитку професійної компетентності майбутніх дизайнерів 112-123

Матвеєва Н. О. Розвиток обдарованості дітей молодшого шкільного віку 123-135

Мельник М. О. Психодіагностика інтелектуальної обдарованості та прогноз індивідуальних досягнень 135-149

Мельник О. А. Університетська психологія в україні початку xix - xx століття (на прикладі імператорського університету св. володимира) 149-161

Нечаєва О. С. Принципи й умови проведення діагностики обдарованої особистості на етапі отроцтва 161-174

Садовая М. А. Творческие способности как составляющая профессиональной компетенции будущих специалистов социально-культурной сферьі 174-185

Сніжна М. А. Діагностика образотворчих здібностей і здатності до символізації в підлітковому віці 185-203

Субота М. В. Суб'єктні особливості сприймання музики як психологічна проблема 203-214

Черевко І. С. Модифікація опитувальника в. п. прядєїна для діагностики екологічної відповідальності 214-230

Щербан Т. Д. Навчальне спілкування у системі підготовки учителя 230-245

Щербатюк Б. А. Социально-психологические параметри взаимопонимания и коммуникативньіе затрудения субьектов речевого общения 245-257

Яланська С. П. Психолого-педагогічні засоби розвитку творчої компетентності майбутніх учителів 257-268

Янковчук М. М. Семантична сутність "освітнього простору" та "освітнього середовища" в міжгалузевому контексті освітньої термінології 268-280

Наші автори 280-282