Актуальні проблеми психології: збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 2015, Том. VІ, Психологія обдарованості, Вип. 10

Титул

Зміст 3-4

Бажанюк В. С. Дослідження когнітивних стилів пізнавальної діяльності студентів факультету фізики 5-13

Бохонкова Ю. О. Психологічні умови професійного самовизначення старшокласників на сучасному етапі розвитку суспільства 14-21

Горобець І. А. Психологічні особливості формування екологічно свідомої особистості 22-31

Кривопишина О .А. Психологічний аналіз розвитку структурних компонентів обдарованої особистості студентів 31-38

Кокун О. М. Психологічно-професійні передумови професійного самоздійснення фахівців 39-49

Корольов Д. К. Методика оцінювання розвивального потенціалу освітнього середовища ВНЗ 50-63

Музика О. Л. Екзистенційні потреби і розвиток обдарованої особистості 63-77

Панченко О. А., Зайцева Н.О., Садчікова О.Г. Динаміка змін емоційного стану хворих з неврастенію при кріовпливі 77-84

Панченко О. А., Панченко Л.В., Антонов В.Г. Психологічні проблеми становлення інформаційного суспільств 84-93

Панченко О. А., Кутько І.І., Петракова Т.В., Стасюк А.В. Психологічна корекція хворих на неврастенію 93-100

Панченко О. А., Сімоненко О.Б., Зарубайко А.В., Цапро Н.П. Вплив інформаційної середи на психічне та соматичне здоров`я дитини 100-108

Поклад І. М. Творчий доробок наукової спадщини Г.С.Костюка в контексті сучасної психології 108-122

Пфлюгер А. В. Толерантність як перцептивна готовність особистості 122-130

Сидоренко О. Б. Шляхи розвитку довільності у поведінці учнів молодшого шкільного віку з низькими навчальними досягненнями 130-139

Яблонська Т. М. Особливості ідентичності художньо обдарованих та «проблемних» підлітків та юнаків 139-149

Яланська С. П. Ефективна система зв’язків з громад кістю як результата діяльності творчо компетентного психолога 149-157

Волошин В. М. Алкоголізм як втрата моральних та екзистенційних цінностей 157-165

Малкович М. М. Програма розвитку гендерних уявлень у хлопчиків дошкільного віку 166-176

Мельник М. О. Психологічні особливості мотиваційної сфери інтелектуально обдарованих старшокласників 176-189

Музичук О. О. Дослідження в українській психології в середині ХХ століття 189-199

Нечаєва О. С. Психологічні умови побудови шкільного освітнього середовища для обдарованих підлітків 199-207

Орос В. М. Генетично-психологічні засади вивчення особливостей акцентуйованості депривованих підлітків 207-216

Сніжна М. А. Психологічні особливості підготовки вчителів до роботи з обдарованими дітьми 216-223

Шаріпова Д. С. Теоретико-методологічні підходи до психологічного вивчення змагальної діяльності спортсменів-стрільців 223-232