Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – 2020. – Том. V: Психофізіологія. Психологія праці. Експериментальна психологія. – Випуск 20.

Титул

Зміст 194

Болотнікова І.В. Особливості складових та компонентів професійної життєстійкості працівників профспілок 3

Войтович М.В., Завадська Т.В. Аналіз професійної життєстійкості вихователів дитячих навчальних закладів. 8

Дзвоник Г.П. Дослідження психофізіологічних складових професійної життєстійкості менеджерів 17

Зеленська З.П. Психологічні особливості емоційних бар’єрів у міжособистісному спілкуванні учнів основної школи. 26

Івашкевич Е.Е. Емпіричне дослідження готовності студентів до виконання перекладацької діяльності та їхньої самоактуалізації в професійній сфері 35

Клименко В.В. Психофізіологія цілеспрямованих дій зі зворотними завбаченнями тонусу людини. 48

Кокун О.М. Професійна життєстійкість особистості: аналіз феномена 68

Комплієнко І.О. Психологічні передумови становлення гармонійних сі- мейних взаємостосунків 81

Корніяка О.М. Основні напрямки психологічного забезпечення професій- ного самоздійснення викладача вищої школи. 91

Могиляста С.М. Урок англійської мови як психолого-педагогічний засіб розвитку емоційного інтелекту старшокласника: з досвіду роботи 106

Панасенко Н.М. Дослідження психологічних особливостей професійної життєстійкості журналістів 117

Савченко Т. Л. Дослідження специфіки професійної життєстійкості викладачів 128

Хупавцева Н.О. Психологічні принципи фасилітативної педагогічної взаємодії 137

Чудакова О.М. Психолого-педагогічна підтримка вчителем розвитку обдарованої дитини 148

Сердюк О.А. Самоорганізація та самодетермінація як чинники ефективної підприємницької діяльності особистості 162

Траверсе Т.М., Кравченко С.І. Мотиви політичної участі ідеологічно право- і ліво- орієнтованої молоді 172

Яворська А.В. Особистість та діяльність психотерапевта: психограма (професійно-значущі якості) 182

Відомості про авторів 191