Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – 2020. – Том. V: Психофізіологія. Психологія праці. Експериментальна психологія. – Випуск 20.

Титул

Зміст 178

Болотнікова І.В. Особливості складових та компонентів професійної життєстійкості працівників профспілок 3

Войтович М.В., Завадська Т.В. Аналіз професійної життєстійкості вихователів дитячих навчальних закладів. 10

Дзвоник Г.П. Дослідження психофізіологічних складових професійної життєстійкості менеджерів 23

Зеленська З.П. Психологічні особливості емоційних бар’єрів у міжособистісному спілкуванні учнів основної школи. 31

Івашкевич Е.Е. Емпіричне дослідження готовності студентів до виконання перекладацької діяльності та їхньої самоактуалізації в професійній сфері 43

Клименко В.В. Психофізіологія цілеспрямованих дій зі зворотними завбаченнями тонусу людини. 73

Кокун О.М. Професійна життєстійкість особистості: аналіз феномена 83

Комплієнко І.О. Психологічні передумови становлення гармонійних сі- мейних взаємостосунків 93

Корніяка О.М. Основні напрямки психологічного забезпечення професій- ного самоздійснення викладача вищої школи. 111

Могиляста С.М. Урок англійської мови як психолого-педагогічний засіб розвитку емоційного інтелекту старшокласника: з досвіду роботи 119

Панасенко Н.М. Дослідження психологічних особливостей професійної життєстійкості журналістів 128

Савченко Т. Л. Дослідження специфіки професійної життєстійкості викладачів 137

Хупавцева Н.О. Психологічні принципи фасилітативної педагогічної взаємодії 149

Чудакова О.М. Психолого-педагогічна підтримка вчителем розвитку обдарованої дитини 164

Відомості про авторів 177