Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – 2019. – – Том. V: Психофізіологія. Психологія праці. Експериментальна психологія. – Випуск 19.

Титул

Зміст 241-242

Болотнікова І.В. Визначення чинників складових зовнішньопрофесійного самоздійснення працівників профспілок 3

Войтович М.В. Психологічні особливості горювання 10

Дзвоник Г.П. Структурні особливості професійної життєстійкості менеджерів комерційних організацій 23

Зеленська З.П. Дослідження впливу шкільної тривожності на рівень розвитку емпатії в учнів основної школи 31

Клименко В.В. Психофізіологічні сервомеханізми енергетичної життєстійкості людини 43

Кокун О.М., Кодлубовська Т.Б. Психофізіологічна регуляція функціональних станів правоохоронців як засіб розвитку їх особистіснопрофесійних якостей. 73

Кокун О.М., Коробейнікова І.Г. Прояв агресії у спортсменів високої кваліфікації 83

Корніяка О.М. Життєстійкість у професії викладача 93

Крицька А.М. Професійна креативність в освітньому середовищі вищого навчального закладу 111

Кружева Т. В. Особливості професійної спрямованості науковців 119

Лахтадир О.В., Бистра І.І., Євдокимова Л.Г. Розвиток комунікативної компетентності у майбутніх фахівців з фізичної культури і спорту: емпіричне дослідження. 128

Мартолог Н.В. Загальна характеристика феномену духовності 137

Мар’яненко Л.В. Особистісний фактор у взаємодії вчителя з учнями в контексті гуманістичної парадигми 149

Могиляста С.М. Дослідження емоційного інтелекту старшокласників. 164

Панасенко Н.М. Професія – журналіст: професійно важливі якості та психологічні особливості. 177

Підлісна С.В. Аналіз впливу інтерактивних уроків на зниження рівня шкільної тривожності учнів початкової школи 187

Примачок Л.Л. Експериментальне дослідження стану сформованості професійної компетентності фахівців з фізичної реабілітації зі стажем роботи понад п’ятнадцять років 195

Савченко Т. Л. Сучасні напрямки дослідження уваги – психофізіологічні аспекти, теорії функціонування і розвиток властивостей. 208

Сіраковська О.Б. Психологічні особливості порушень репродуктивної сфери у жінок. 227

Відомості про авторів 237

Відомості про авторів (англ.) 239