Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – 2018. – – Том. V: Психофізіологія. Психологія праці. Експериментальна психологія. – Випуск 18.

Титул

Зміст 173-174

Андріюк В.В. Особливості засвоєння моральних норм дітьми старшого дошкільного віку. .. 3

Бахмутова Л. М. Динаміка показників самооцінки стану зимівників станції «Академік Вернадський» протягом періоду гострої адаптації та полярної зими 9

Болотнікова І.В. Визначення чинників складових внутрішньо- професійного самоздійснення працівників профспілок. 21

Войтович М.В. Технологія сприяння професійному самоздійсненню прак- тичних психологів галузі середньої освіти 28

Гуменюк Г.В. Один із підходів до розроблення технології психофізіологі- чного забезпечення професійного самоздійснення вчених 37

Дзвоник Г.П. Методи оптимізації професійного самоздійснення менеджерів комерційних організацій 46

Дубчак Г.М. Аналіз стратегій копінг-поведінки сучасних студентів 56

Завадська Т.В. Підсумки системного дослідження професійного самоздійснення вихователів дошкільного віку 64

Завірюха В.В. Психологічні особливості розвитку мотивації досягнень у підлітковому віці. 73

Зеленська З.П. Концептуальні засади експериментального дослідження розвитку комунікативних умінь учнів основної школи у процесі засвоєння іншомовної лексики. 84

Клименко В.В. Психофізіологічна асиметрія півкуль мозку і сервомехані- зми у здійсненні наміру людини 90

Кокун О.М., Панасенко Н.М. Програма сприяння професійному самоздій- сненню вчителів 107

Кружева Т. В. Характеристики мотивації досягнення науковців 122

Панасенко Н.М. Чинники професійного самоздійснення фахівців у галузі інформаційних технологій – програмістів і системних адміністраторів. 130

Сабліна Н. В. Суб’єктивні особистісні критерії адаптації студентів до нав- чання в медичному коледжі.. 137

Савченко Т.Л. Підсумки планового дослідження основних психологічних чинників професійного самоздійснення вчителів.. 144

Сердюк Л.З. Психологічні фактори самодетермінації особистості 152

Бегеза Л.Є. Психологічні особливості емоційної сфери лікаря 163