Актуальні проблеми психології. – Том. V: Психофізіологія. Психологія праці. Експериментальна психологія. - Випуск 16 - 2016.

Титул

Зміст 193-194

Болотнікова І.В. Акмеологічні основи особистісного самоздійснення 3-12

Гуменюк Г.В. Феномен самоздійснення у вимірі акмеологічного розвитку професіоналу 12-24

Дзвоник Г.П. Роль емоційної стійкості в професійному самоздійсненні фахівця 24-29

Дубчак Г.М. Порівняльний аналіз навчального стресу у студентів вищих та середніх навчальних закладів 30-38

Завадська Т.В. Психологічні особливості складових професійного самоздійснення вихователів дошкільних закладів. ознак 39-48

Івашкевич Е.З. Моделі соціальних репрезентацій в парадигмі дослідження соціального інтелекту педагога 49-58

Каплуненко Я.Ю. Особистісні чинники соціального інтелекту у фахівців соціономічного профілю 58-73

Кокун О.М. Чинники професійного самоздійснення особистості (статеві особливості) 74-82

Корніяка О.М. Комунікативна компетентність як визначальний чинник професійного самоздійснення викладача вищої школи 82-92

Кружева Т.В. Індивідуальні особливості мотиваційних компонентів в професійному самоздійсненні вчених-дослідників 93-99

Лахтадир О.В. Психологічна характеристика комунікативної компетентності майбутнього фахівця з фізичної культури і спорту: факторний аналіз 100-109

Литвинчук Л. М. Основні підходи до вивчення проблеми наркотичної залежності 109-117

Панасенко Н.М. Вплив криз професійного розвитку на професійне самоздійснення вчителя 117-126

Панасенко Н.М., Войтович М.В. Психологічні особливості подолання особистістю життєвих криз 126-135

Пилипенко Н.М. Психологічні захисти та самоставлення особистості 136-144

Савченко Т. Л. Психологічне сприяння психофізіологічному забезпеченню професійного самоздійснення фахівця в умовах соціально-економічних перетворень 144-149

Сердюк Л.З., Шамич О.М. Психологічні основи самореалізації особистості 150-157

Удод М.О. Концептуальні основи психологічного відбору працівників служби екстреної медичної допомоги та медицини катастроф 157-166

Ходос О.С. Стрес, тривога та агресія, як небажані складові адаптаційного процесу для військовослужбовців 167-175

Шелестова О. В. Особливості протікання розладів адаптаціі у різних вікових та соціальних групах 176-184

Шульга В.В. Взаємозв'язок рівня шкільної тривожності і адаптації школярів 184-190