Актуальні проблеми психології. Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – Том. V: Психофізіологія. Психологія праці. Експериментальна психологія. – Випуск 14 – 2014.

Титул

Зміст 236-238

Болотнікова І.В. Особливості професійного самоздійснення та самоактуалізації працівників профспілок 3-11

Бохонкова Ю.О. Психологічні особливості прояву адаптаційних ресурсів особистості під впливом самооцінки 11-18

Войтович М.В. Особливості професійного самоздійснення практичних психологів галузі середньої освіти 19-33

Гуменюк Г.В. Професійне самоздійснення вченого: постановка проблеми та алгоритм дослідження 34-45

Дзвоник Г.П. Професійне самоздійснення менеджерів комерційних організацій 45-60

Дулова О.О., Проскурняк О.П. Психологічні особливості становлення ціннісного ставлення до сім’ї у дітей 60-69

Завадська Т.В. Професійне самоздійснення вихователів дитячих дошкільних закладів 70-81

Завязкіна Н.В. Проблема смислового рівня регуляції діяльності при обґрунтуванні категорії обмеженої осудності 82-89

Кокун О.М. Особливості професійного самоздійснення фахівців різного віку та професій 90-99

Корніяка О.М., Лахтадир О.В., Гоменюк В.О. Емпіричне вивчення особливостей професійного самоздійснення викладача вищої школи 99-109

Кружева Т.В. Професійне самоздійснення: система понять 109-116

Малхазов О. Р. Метод розрахунку мінімальних часових порогів активації корекційних процесів в управлінні руховою діяльністю 116-129

Мельник А.І. Мотивація професійної діяльності вчителя в умовах роботи з гіперактивними молодшими школярами 129-137

Немеш О.М. Психологічні основи інтернет-комунікації 138-146

Неурова А.Б. Підходи до розуміння емоційної стійкості як наукове підґрунтя її визначення у фахівців з надзвичайних ситуацій 146-155

Панасенко Н.М. Вплив синдрому емоційного вигорання на професійне самоздійснення лікаря 155-164

Панасенко Н.М., Гомонюк В.О. Особливості розвитку професійних якостей у програмістів 165-170

Петренко І.В. Психологічні механізми розгортання соціального діалогу в освітньому просторі 170-176

Петрученко Н.М. Формування особистісної готовності до професійної діяльності у студентів із соматичними вадами 177-185

Пилипенко Н.М. Мотиваційні компоненти академічного консультування майбутніх фахівців 185-194

Савченко Т.Л. Професійне самоздійснення вчителів середніх загальноосвітніх закладів 194-207

Сердюк Л. З., Соколюк А. О. Полівалентність професійної спрямованості майбутніх психологів 207-216

Чайка Г.В. Особливості ціннісних орієнтацій осіб, що зловживають комп’ютерними іграми 216-224

Шмаргун В.М. Інтелектуальна компетентність особистості 224-232