Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. - Харків : КЦ ФОП Іванової М.А., 2020. - Т. ІV. Психологія розвитку дошкільника. - Випуск 16. - 264 c.

Титул

Зміст 2

Піроженко Т.О. Дитинство як цінність: минуле та сучасне в дослідженнях психологічної науки 4-21

Балицька І.М. Психолого – педагогічні аспекти взаємодії вихователя дошкільного закладу з батьками вихованців 22-33

Бєлєнька Г.В. Інтерактивні методи навчання як засіб розвитку критичного мислення студентів 33-45

Дмитріюк Н.С., Кордунова Н.О. Психологічні проблеми емоційного розвитку дітей старшого дошкільного віку 46-58

Дорошенко М.І. Вплив розумових здібностей першокласників на їхню успішність у навчальній діяльності 58-74

Зозуля І.М. Особливості креативності дітей дошкільного віку: аналіз механізмів прояву 75-88

Карабаєва І.І., Терещенко Л.А. Розвивальне освітнє середовище ЗДО: основні компоненти, етапи формування та критерії його оцінювання 89-101

Коваленко О.В. Мотиваційна готовність майбутніх вихователів дітей дошкільного віку до самореалізації у професійній діяльності: критерії та показники рівня 102-117

Кондратець І.В. Рефлексійний аналіз зарубіжного й вітчизняного досвіду підтримки дитини в горюванні 117-132

Кролівець Ю.В. Вплив сприймання на розвиток мовлення дітей дошкільного віку 133-148

Мельник І.С. Психологічні основи профілактики порушень комунікації у дітей раннього дошкільного віку у процесі взаємодії з батьками 148-161

Соловйова Л.І. Термінальні та інструментальні цінності дітей старшого дошкільного віку 162-178

Тищук Л.І. Чинники розвитку інноваційної діяльності педагогів закладу дошкільної освіти 178-194

Товкач І.Є. Розуміння й усвідомлення дітьми старшого дошкільного віку мовлення як психолінгвістичні феномени 195-209

Токарєва Л.Д. Специфіка взаємодії дорослого і дитини дошкільника у прийнятті ціннісних орієнтирів в умовах сім’ї 210-222

Федорчук О.І. Основи сімейної соціалізації дошкільника 222-235

Чистяк О.В. Психологічні особливості розвитку міжособистісних стосунків між вихованцями-підлітками та батьками-вихователями в умовах дитячого будинку сімейного типу 236-248

Шаумян О.Г. Формування нормативно-ціннісного ставлення як передумова становлення позитивної успішної особистості дитини 249-261

Відомості про авторів 262-263