Актуальні проблеми психології. Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 2013, Том. IIІ. Консультативна психологія і психотерапія. Випуск 9

Титул

Зміст 3-4

ТЕОРІЯ ЗАСТОСУВАННЯ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНИХ МЕТОДІВ У ВІТЧИЗНЯНИХ СОЦІОКУЛЬТУРНИХ УМОВАХ

Кісарчук З. Г., Лазос Г. П. Кататимно-імагінативна психотерапія: сучасний стан розвитку та перспективи застосування у вітчизняному психотерапевтичному просторі 5-33

Литвиненко Л. І. Поняття ролі як одиниці соціального досвіду 33-47

Данилевський І.  А. Розвиток інтерперсональної психотерапії: від Ференці до Габермаса47-56

ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ПИТАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ

Яланська С. П. Заздрість — проблема чи поштовх до дії? 56-66

Онищенко Г. І. Философско-психологические аспекты феномена любви в научном дискурсе 66-79

Омельченко Я. М. Здатність особистості до зрілих стосунків як одиниця аналізу у психотерапевтичному процесі 79-96

Алєксєєва Ю. А., Бігун Н. І. Методи групової консультативної роботи з розвитку моральної самосвідомості підлітків 96-110

Алєксєєва Ю. А., Кустов А. В. Віра як форма ставлення людини до духовних цінностей на тлі есхатологічних переживань 110-123

Юрченко Т. П. Развитие духовности человека в психотерапевтическом процессе 123-137

Гребінь Л. О. Відчуження як категорія структурно-психодинамічної психотерапії,137-152

Гурлєва Т. С. Умови і методи психологічної допомоги людині в опануванні смислом особистісного існування 152-167

Демидюк Н. П. Моральнісна самореалізація людини як феномен психологічної практики 167-180

Журавльова Н. Ю. Психотерапевтический потенциал феномена переживания в экзистенциально-гуманистическом подходе 180-198

Єрмусевич О. І. Діалог у сім’ї: психологічна допомога засобами системної сімейної терапії та екзистенційно-гуманістичного підходу 198-209

Плескач Б. В. Вплив соціальних умов життя на психологічні особливості людини: гіпотези дослідження,209-230

Уркаєв В. С. Базовая акциональная способность в психокоррекции азартного игрового аддиктивного поведения 230-243

ПРОБЛЕМИ МЕДИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

Науменко Г. М. Механізми подолання та психологічного захисту у жінок з лейоміомою матки після перенесенного оперативного втручання 243-253