Актуальні проблеми психології: збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 2021, Том. ІІ, Психологічна герменевтика, Вип. 13

Титул

Зміст 3

Рудницька С.Ю. Структурно-процесуальна модель наративного конструювання досвіду особистості4-25

Чепелева Н. В. Структурно-смислова модель наративного конструювання досвіду в контексті розвитку особистості 26-38

Смульсон М. Л. Інтелектуальні метакогніції та конструювання особистісного досвіду в похилому віці39-51

Лебединська І. В. Феномен досвіду в контексті ідей конструктивізму 52-62

Шиловська О. М. Розвиток рефлексії та децентрації як чинник формування інтерпретаційних процесів у дитини молодшого шкільного віку 63-73

Зазимко О. В. Психологічні характеристики студентів у набутті досвіду дистанційного навчання. 74-88

Зарецька О. О. Методичні питання визначення рівнів сформованості інтерпретаційних процесів особистості 89-103

Гуцол К. В. Особливості сформованості наративної компетентності користувачів соціальних мереж 104-115

Колобова І. Б. Смислова структура особистості в автобіографічних наративах116-132