Актуальні проблеми психології: збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 2020, Том. ІІ: Психологічна герменевтика, Вип. 12

Титул

Зміст 3

Чепелева Н. В. Интерпретация как механизм конструирования опыта личности 4-18

Рудницкая С. Ю. Продуктивные и стагнирующие стратегии дискурсивного конструирования опыта личности19-40

Смульсон М. Л. Задачний підхід до конструювання особистісного досвіду 41-57

Лебединська І. В. Конструктивізм у контексті зміни статусу знання 58-70

Зарецька О. О. Особливості дискурсивної практики при наданні дистанційної психологічної підтримки 71-82

Зазимко О. В. Конструювання досвіду в процесі розвитку особистості юнаків: вікові особливості 83-98

Шиловська О. М. Теоретичне підґрунтя діагностики розвитку здатності молодшого школяра до дискурсивного конструювання досвіду 99-112

Чепелєва Н. В., Рудницька С. Ю., Гуцол К. В. Теоретико-методичні основи та структурно-змістові складові програми тренінгу наративної компетентності особистості 113-131

Гудінова І. Л. Дискурсивне конструювання професійного досвіду працівниками освіти132-141