Актуальні проблеми психології. – Том. IІ: Психологічна герменевтика. – Випуск 11 – 2018

Титул

Зміст 3

Чепелева Н.В. Самопроектування як процес створення потенційної особистої історії 4-20

Смульсон М.Л. До проблеми технологізації процесів самопроектування21-36

Рудницька С.Ю. Технологізація як тенденція сучасного гуманітарного знання37-52

Зазимко О.В. Конструювання просторово-часових відношень на етапах самопроектування особистості53-72

Зарецька О.О. Провокація текстом як дієвий засіб розвитку індивідуального дискурсу самопроектування73-85

Шиловська О.М. Технології розвитку здатності до самопроектування у підлітків 86-98

Березко І.В. Специфіка дискурсивних технологій самопроектування особистості у кризових життєвих обставинах, які викликані онкологічним захворюванням99-112

Гудінова І. Л. Взірцевий текст у контексті самопроектування користувачів Інтернету113-121

Гуцол К.В. Наративна компетентність як чинник розвитку здатності особистості до самопроектування122-133

Галунзовський І.С. Проблема самопроектування особистості в контексті гуманітарного проектування134-147

Колярова В.О. Проблематизація рефлексії тілесного досвіду особистості в процесі її самопроектування148-162