Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – К.: Видавництво «Фенікс», 2015. – Т. ХІІ. Психологія творчості. – Випуск 21. – 364 с.

Титул

Зміст 3-6

Моляко В. О. Генетичні індикатори конструювання образів світу у сучасному інформаційному просторі 7-18

Алієва Е. Ю. Вплив емоційних чинників на формування у студентів здатності до самостійного життєвого вибору 19-28

Антюхова Н. І. Творчий потенціал майбутнього вчителя іноземних мов як психологічна проблема 28-39

Біла I. М. Реабілітація творчого сприймання 40-48

Бондаренко Я. І., Кубриченко Т. В. Cамоставлення самотніх жінок 49-61

Боровицька О. М. Гіпокамп і праобраз: спроба понятійного уточнення в контексті психології творчості 62-77

Ваганова Н. А. Сприймання як творчий перцептивний процес у пізнавальній діяльності дітей 77-87

Віннічук І. П. Особливості розвитку творчої уяви молодших школярів у сучасних умовах 87-95

Гулько Ю. А. Стратегії розумового розвитку дітей раннього віку 96-105

Гусєв А. І. Розвиток толерантності до невизначеності у студентів-психологів 105-114

Дмитріюк Н. С. Теоретико-методологічні засади вивчення проблеми депривації у психологічній науці 114-124

Кириченко В. В., Марчук К. А. Літературне полотно життя 124-132

Кириченко В. В. Практичні аспекти ціннісної підтримки особистості у процесі переживання кризи професійної адаптації 132-140

Кіричевська Е. В. Стратегіальний підхід у досліджені процесу творчого сприймання релігійної інформації 140-152

Козова І. Л. Порівняльна характеристика показників соціально-психологічної адаптації та невротизації студентів медичного вузу в різних системах сучасної освіти 153-166

Кокарєва М. В. Типологія сприймання студентами рекламної інформації 166-174

Костюченко О.В. Художня перцепція в системі рекреації 174-183

Кривцова Н. В. Постнекласичний підхід у дослідженні самореалізації особистості 184-193

Липка Н. В., Островська К. О. Психологічні бар’єри соціалізації підлітків з розладами спектра аутизму 194-202

Мазілов В. O. Творчість та мислення, психологія та філософія (рос.) 202-211

Мазяр О. В. Психофізіологічні чинники обдарованості у працях і. О. Сікорського 211-218

Макаренко С. С. Методичні основи дослідження психологічних проблем впливу мотивації на навчально-професійну діяльность студентів 218-229

Медведева Н. В. Вивчення творчого сприймання контексті концепції Л. С. Виготського 229-238

Крижановська З. Ю., Мітлош А. В. Психологічні особливості сприймання професійного персонального іміджу жінки-викладача студентами вищого навчального закладу 238-246

Москаленко В. В. Особливості економічного та морального в економічній культурі особистості 246-258

Мул С. А. Диференційні характеристики професійної діяльності офіцера прикордонного контролю 258-266

Найдьонова Л. М. Психологічні особливості сприймання екранної інформації в підлітковому віці 267-275

Подшивайлов Ф. М. Динаміка емоційної спрямованості як показника мотиваційної сфери майбутніх психологів (на матеріалі лонгітюдного дослідження) 276-284

Терещенко М. В., Шапошніков А. Д. Вплив ілюзорної картини світу на дитячо-батьківські стосунки 284-293

Ткач Б. М. Нейропсихологічний підхід до розуміння синдрому дефіциту уваги з гіперактивністю: етіологія, діагностика, корекція 293-303

Чичуга М. М. Методика профілактики деструктивних психічних станів начальників відділень соціально-психологічної служби установ виконання покарань 303-312

Шелег Л. С. Класифікація концепцій та основні ознаки психосоматичних розладів 313-321

Шопіна М. О. Психологічні особливості реалізації творчого потенціалу вихователів ДНЗ в умовах підвищення професійної педагогічної кваліфікації 321-328

Щербан Т. Д. Дослідження відповідальності у системі профвідбору 329-340

Шляхи та долі психологічної науки (рос.) (Бесіда з проф. В.О. Моляко) 341-355

Наші автори 356-359

Наші автори (англ.) 360-363