Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. - К.: Видавництво "Фенікс", 2014. - Т. ХІІ. Психологія творчості. - Випуск 19. - 408 с.

Титул

Зміст 404-407

Гагарінова Н. К. Психологічні особливості несприятливих станів у роботі сучасного фахівця (на прикладі роботи педагога) 3-9

Доцевич Т. І. Розвиток метакогнітивної компетентності викладача вищої школи 9-18

Киричевський І. П. Історичний аналіз етно-психологічних особливостей примусових переселенців 18-26

Костюченко І. А. Програма вдосконалення стилю управлінської діяльності працівників юстиції 27-37

Котляренко І. О. Детермінанти професійного вигорання вихователів дитячого садка 37-45

Лупійко Л. В. Ознайомлення старших дошкільників з народними природознавчими традиціями як умова розвитку їх екологічних уявлень 46-53

Мазур Р. І. Творчий підхід до подолання медійних маніпуляцій розвитку альтруїзму 54-61

Набочук О. Ю. Типи екологічної свідомості особистості 61-70

Найчук в. В. Метод семантичного диференціалу як засіб дослідження особливостей сприйняття естетичних об'єктів учнями молодших класів 71-78

Паламар О. М. Види психологічної компетентності тифлопедагога 78-86

Ришко Г. М. Психологічна технологія розвитку і підтримки стресостійкості особистості науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів 86-93

Чатченко Г. М. Психологічні властивості особистості як чинник специфіки створення контенту в соціальних мережах 94-101

Березова Л. В. Рівні реалізації стратегій розв'язування конструктивно-технічних задач студентами 102-110

Біла І. М. Роль інформаційних джерел в становленні світосприймання (рос.) 111-119

Ваганова Н. А. Перцептивна діяльність суб'єкта 119-127

Волошко Н. І. Побудова психодіагностичної анкети "дихотомія духовних якостей характеру особистості" 127-135

Дмитріюк Н. С. Історичний екскурс до проблеми розвитку психічних станів особистості 135-145

Дронов А. Є. Кримінологічні аспекти адиктивної поведінки 145-153

Загурська І. С. Взаємозв'язок оцінювання та розвитку диференційованої самооцінки здібностей в учбово-творчій діяльності першокласників 153-161

Кириченко В. В. Діагностика розвитку здібностей у процесі професійного відбору 161-168

Кіричевська Е. В. Особливості знаково-символічного сприймання в релігійній творчості 169-177

Кобець О. В. Психологічні аспекти професійної кризи і деформацій в діяльності працівників прокуратури та їх профілактика (рос.) 177-185

Кокарева М. В. Порівняльний аналіз сприймання реклами студентами різних груп 185-193

Кононенко С. В. Особливості судово-психологічної експертизи неповнолітніх (рос.) 194-202

Левенець О. А. Групові методи психологічної допомоги працівникам органів внутрішніх справ після перебування в екстремальних умовах діяльності 202-210

Лисничка І. П. Cтатус секретаря судового засідання та правовий аналіз його діяльності 210-218

Майко Н. С. Психологічна культура як системоутворюючий компонент особистості курсантів мвс україни 218-225

Мар'яненко Л. В. Самодетермінація як умова саморозкриття творчого потенціалу учнів в пізнавальній діяльності 225-236

Міщиха Л. П. Психобіографічний аналіз творчого потенціалу Н. М. Ужвій 236-247

Москаленко В. В., Чабан Д. Б. Професіоналізація як чинник становлення економічної свідомості студентської молоді 248-258

Мусіяка Н. І. До проблеми становлення оцінкового механізму особистісної ефективності у молодших школярів 258-266

Панченко О. А., Панченко Л. В., Басараб І. Ю. Психологічні особливості професійної діяльності медичних працівників (рос.) 266-273

Панченко О. А., Плохіх В. В., Гаража М. В. Оперативний контроль стану готовності до професіної діяльності (рос.) 273-280

Плохіх В. В. Смислова детермінація часової перспективи життєдіяльності людини 280-288

Поліщук В. М. Динамічні особливості симптомокомплексу кризи входження в дорослість (дівчата) 289-296

Пономаренко В. В. Регулювання емоційно-вольового стану адвокатів (рос.) 296-304

Рибалка В В. Теоретико-методологічні питання психологічного дослідження творчого сприймання старшокласниками однолітків 304-314

Руденко С. В. Динаміка очікувань студентів у системі післядипломної освіти 314-322

Ткачук Т. А. Аналіз наукових підходів до вивчення копінг-поведінки особистості 323-330

Токарєва Л. Д. Емоційний комфорт сім'ї як важливий чинник становлення творчої особистості в працях О. І. Кульчицької 330-336

Траверсе Т. М. Системно-стратегіальна концепція політичного мислення (загальні положення) 336-346

Третяк Т. М. Структурно-функціональний аналіз інформації в процесі її сприймання 346-355

Собкова С. І. Результати вивчення особливостей соціалізації студентів - представників етнічних меншин на початку навчання у вищому навчальному закладі 355-364

Уличний І. Л. Формування потенціалу професійного самовдосконалення студентів педагогічних вищих навчальних закладів 364-371

Філенко І. О. Особистість та ситуація: структурний аналіз аспектів подолання 372-380

Яворська-Вєтрова І. В. Рефлексивні механізми особистісної ефективності школярів: дослідження тенденцій становлення 380-388

Моляко В. О. Стратегемно-праобразний вектор творчого сприймання світу в умовах функціонування полімодальних інформаційних потоків (рос.) 389-399

Наші автори 400-403

Зміст 404-407