Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – Житомир: Видавництво ЖДУ ім. І Франка, 2020. – Т. ХІ. Психологія особистості. Психологічна допомога особистості. – Випуск 21. – 531 с.

Титул

Зміст 3-5

Атаманчук Н.М. Хендмейд – спосіб підвищення стресостійкості у студентів ЗВО. 6

Бичкова С.С. Деякі психологічні аспекти провадження у справах про позбавлення батьківських прав 23

Бондар Л.В., Проскурка Н.М., Бойченко М.М. Копінг-стратегії ґеймерів дорослого віку 38

Володарська Н.Д. Роль інтервізійної групи у відновленні психологічного благополуччя шкільних психологів 52

Гриньова Н.В. Діагностика та корекція життєстійкості як складової психічного здоров’я особистості 66

Гриньова Н.В., Козак О.Ю. До питання професійного становлення викладачів закладів вищої освіти 80

Грись А.М. Особливості ставлення до майбутнього сімейного життя в період дорослішання 94

Грись А.М., Гомонюк В.О. Психологічні умови адаптації дітей з особливими освітніми потребами 114

Гудінова І.Л. Психологія життєвої цілі особистості, та пошук соціокультурної смислової основи 132

Ілляшенко Т.Д., Жук Т.В. Актуальні питання психологічної допомоги батькам, які виховують дітей з порушеннями розвитку 152

Максим О.В. Специфіка ціннісних орієнтацій підлітків з девіантною поведінкою 173

Максимов М.В. Діагностика рівня розвитку рефлексії у дітей молодшого шкільного віку 189

Максимова Н.Ю. Профілактика емоційного вигорання працівників пенітенціарних закладів 205

Манілов І.Ф. Психотерапевтична подорож наодинці: особливості реалізації 220

Мельничук О.Б. Професійний інтелект та особистість 246

Москаленко В.В Детермінація процесу соціалізації особистості соціальною матрицею суспільства 258

Мусіяка Н.І. Концептуальний аналіз Г.С. Костюка проблеми мотивації як особистісної детермінанти навчання 276

Павлюк М.М. Соціально-психологічні чинники дитячо-батьківських стосунків в умовах карантину 290

Павлюк М.М., Дармограй О.О. Соціальна компетентність підлітків як розгортання життєвого потенціалу особистості 309

Пенькова О.І. Психологічне благополуччя: теоретичний аналіз проблеми 327

Рябовол Т.А. Експериментальне дослідження особливостей очікувань від майбутнього у випускників загальноосвітніх закладів 340

Старков Д.Ю. Застосування інтегративної особистісно-орієнтовної розвивальної моделі терапії адикцій в умовах амбулаторної реабілітації осіб, залежних від алкоголю 353

Чайка Г.В. Крос-культурне дослідження психологічного благополуччя 385

Філоненко Л.А. Альтернативні форми навчання в період карантину: психологічний аспект 402

Щербина-Прилука В.М. Сучасні напрямки дослідження рефлексії 418

Яворська-Вєтрова І.В. Вивчення взаємозвʼязку показників самоставлення й самоорганізації студентів у парадигмі психологічного благополуччя 429

Яланська С.П. Психологічні особливості розвитку творчої уяви студентів закладів вищої освіти 445