Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – Житомир: Видавництво ЖДУ ім. І Франка, 2019. – Т. ХІ. Психологія особистості. Психологічна допомога особистості. – Випуск 20. – 364 с.

Титул

Зміст 3-4

Вакуліч Т.М. Механізми віктимізації особистості жінки 5

Варіна Г.Б. Психологічні особливості дослідження саногенного потенціалу рятувальників Державної служби України з надзвичайних ситуацій 16

Войтенко О.В. Роль пам’яті у формуванні емоційного компоненту літературної творчості 30

Hrys,A.M. The underlying mechanisms of functioning of the self-image of socially disadvantaged minors 45

ІлляшенкоТ.Д. Психолого-педагогічна оцінка розвитку дитини з гіперактивним розладом і дефіцитом уваги в системі її психологічного супроводу в закладі освіти 56

Каткова Т.А., Прокоф’єва О.О. Розвиток професійно- особистісної зрілості майбутнього психолога в процесі виробничої практики 75

Лукашенко М.Ю. Галич Я.В. Застосування когнітивно- поведінкової терапії в системі реабілітації постраждалих у збройних конфліктах 90

Максим О.В. Деформація ціннісних орієнтацій інтернет- залежних підлітків 102

Максимов М.В., Кубанцева Н.В., Чаусова Р.Б. Вплив ціннісних орієнтацій сучасних старшокласників на вибір професії 119

Максимова Н.Ю., Недибалюк О.С. Стратегії поведінки неповнолітніх засуджених у ситуації фрустрації 132

Манілов І.Ф. Персонально ідеальний стиль життя як психотерапевтичний конструкт 147

Місенг Д.В. Виокремлення та характеристика стилів життя особистості на основі факторного аналізу 159

Мозговий В.І. Вивчення девіантної поведінки у військовослужбовців через призму їх гендерної ідентичності та порушення родинних зв’язків 175

Мураненко К.Ю. Психологічні чинники девіантної поведінки підлітків 200

Мельничук О.Б. Інтелектуальний коучинг як засіб розвитку професійного інтелекту майбутніх фахівців соціальної сфери 217

Pavliuk, M.M. Value measurements of self-direction of future specialists 232

Пенькова О.І. Самоактуалізація як чинник самореалізації особистості 245

Примак Т.Л. Ефективність застосування методу саногенного мислення у корекції емоційної сфери особистості 258

Пухно С.В. Особливості адаптації іноземних студентів до навчання у закладі вищої освіти України 272

Раєвська Я.М. Особливості здійснення між професійної взаємодії при роботі з дітьми та молоддю 286

Рябовол Т.А. Детермінанти недорозвитку функції прогнозу сучасної молоді 300

Туриніна О.Л. Критерії, показники та рівні оцінювання іміджу керівника як феномена міжособистісної взаємодії 315

Фалько Н.М. Культурно-освітній вимір гармонізації простору особистості: психологічний дискурс 330

Шевченко С.В., Денисов І.Г. Особливості адаптації першокурсників до навчального навантаження сучасного освітнього процесу вищої школи 344