Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – Житомир: Видавництво ЖДУ ім. І Франка, 2018. – Т. ХІ. Психологія особистості. Психологічна допомога особистості. – Випуск 17. – 292с.

Титул

Зміст 3-4

Бабченко Л.М. Особливості підготовки психологів до соціально-психологічної реабілітації дітей із зони АТО 5-18

Вольнова Л.М.. Реабілітаційний потенціал мистецтва та форми його використання у психологічній практиці 18-34

Гаврилюк Д.О.,Гомонюк В.О. Особливості взаємовідносин учителя та учня в умовах індивідуального навчання 34-51

Грись А.М. Образ Я соціально дезадаптованих неповнолітніх у контексті цілісності особистості 51-64

Дергач М.А. Особливості міжособистісних стосунків військовослужбовців з різним рівнем емоційного вигорання, які перебувають в зоні бойових дій 64-79

Єщенко Г.Р. Особливості дослідження розвитку дитини старшого дошкільного віку 79-90

Максим О.В. Особливості розвитку ціннісних орієнтацій девіантів 90-114

Максимов М.В.,Чаусова Р.Б. Розвиток рефлексивних вмінь учнів через творчість 114-124

Максимова Н.Ю Принципи терапії психологічних травм дитинства 124-134

Манілов І.Ф. Сугестивна психокорекція девіантної поведінки: механізми мультимодального впливу 134-148

Мельничук О.Б. Інтелектуальний коучинг як засіб розвитку професійного інтелекту майбутніх фахівців соціальної сфери 148-163

Павлюк М.М. Модель розвитку самостійності майбутніх фахівців в межах ресурсно-компетентнісного підходу 163-181

Рябовол Т.А. Часова перспектива − умова розвитку функції прогнозу в старшому підлітковому віці 181-197

Раєвська Я.М. Сучасний стан професійної підготовки фахівців соціальної сфери до міжпрофесійної взаємодії 197-211

Ткач Б.М. Особливості часової перспективи постраждалих учасників антитерористичної операції 211-231

Філоненко Л.А. Мотиви асоціальної поведінки підлітків-девіантів 231-244

Чайка Г.В. Сучасні дослідження психологічного благополуччя (за матеріалами зарубіжних авторів) 244-262

Шиделко А.В Психологічні детермінанти домашнього насильства над жінками. 262-273

Щербатюк В.В. Селфі як засіб репрезентації ціннісної спрямованості особистості 273-290