Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка. – Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія. – 2020. – Том. Х. – Вип. 34.

Титул

Зміст 3-5

Анатольєва О.І. Мотивація навчальної діяльності курсантів 5-14

Бабій М. Ф. Вплив родинних взаємин на стратегію поведінки підлітка 14-23

Брик О.М., Кочаровський М.С. Деякі аспекти ролі ведучого в соціально-психологічних тренінгах з прийняття рішень 23-31

Вольгемут І. А. Зв'язок індивідуально-психологічних характеристик з успішністю діяльності особистості 31-42

Герасименко В.В. Наукові підходи до вивчення проблеми прояву когнітивних стилів у юнацькому віці 42-55

Гончаренко Н.А. Копінг-стратегії стресу матерів дітей з синдромом дефіциту уваги та гіперактивності 55-65

Горбенко С.Л. Дослідження рольової поведінки у зв'язку із соціалізацією студентської молоді 65-74

Євдокимова Н.О., Раткогло О.М. Психологічний статус онкохворої людини 74-83

Євдокимова Н.О., Тарасова Н.В. Психологічний супровід спортсменів підлітково-юнацького віку 83-91

ЄвдокимоваН.О., Харченко О.О. Професійне самовизначення старших підлітків 91-98

Євдокимова Н.О., Чеканова О.С. Особливості ігрової діяльно сті дітей з аутизмом 99-108

Євдокимова Н.О., Воскевич Ю.В. Ознаки і причини емоційного вигоряння прийомних батьків та батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу 108-117

Кордунова Н.О., Дмитріюк Н.С. Психологічні особливості становлення професійної компетентності студентів у процесі фахової підготовки 117-128

Лавренко О. В. Економічна активність молоді україни в умовах суспільних змін 128-145

Матеієнко Г.М. Психологічні особливості навчального стресу в закладах вищої освіти 145-156

Мельничук Т.І. Соціально-психологічні чинники самовизначення студентської молоді у сфері зайнятості 157-169

ПітулейВ.В. Соціально- психологічний аналіз детермінант насилляу сучасному світі 169-177

ПорхунА.Д., Власова-Чмерук О.М. Сексуальна освіченість українських студентів в умовах інформаційного суспільства 177-188

ПриманокЛ.Л. Структура професійної автентичності фахівця з фізичної реабілітації 188-201

Сіраковська О.Б. Дослідження психоемоційного стану у жінок з порушеннями репродуктивної сфери 201-213

Синявська Н.Я. Визначення типу особистості студентів-медиків як адаптаційного потенціалу для формування майбутніх лікарів 213-233

Слободяник Н.В. Психологічний супровід міжособистісної взаємодії в освітньому просторі 234-246

Степаненко І.М. Психологічні особливості особистісних утворень сором'язливості майбутніх психологів 246-260

Сушко Д.Д. Наукові інтерпретації феномена співзалежної поведінки 260-268

ТептюкЮ.О. Обгрунтування програми розвитку стресостійкості соціальних працівників різних вікових категорій 268-284

ТерещенкоЛ.А., ДзюбкоЛ.В. Формування професійної самосвідомості молодих спеціалістів 284-298

Терноеик Н.А. Вплив діалогу на організацію мисленнєвого процесу підлітків як суб'єктів пізнавальної діяльності 298-310

Турбан В.В. Чинник безпеки в розвиткові та життєдіяльності особистості 310-321

Цимбал М.Р. Дослідження вільного часу курсанта в період підготовкиу вищому військовому навчальному закладі 321-330

Бегеза Л.Є. Аналіз теоретичних підходів до вивчення професійної я-концепції особистості 331-338