Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка. – Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія. – 2018. – Том. Х. – Вип. 31.

Титул

Зміст 3-5

Бабій М.Ф. Моделювання явищ як засіб інтелектуального розвитку школярів 5-13

Барко В.І., Дубова І.О., Барко В.В. Теоретичні засади проведення професіографічних досліджень у Національній поліції України 14-25

Бондаренко Н.П., Слободяник О.Я., Наритник Т.Т., Долинський Р.Г. Дослідження психічного стану жінки, що пережила втрату плода або неонатальну смерть дитини чи проінформована про ризик цієї втрати 25-37

Горова О.О. Тренінгова методика у структурі соціально-психологічного супроводу освітніх та суспільних реформ 37-46

Гусєв І.М. Психологічні особливості взаємодії з медіапрактиками спільноти в умовах воєнного конфлікту 46-55

Каліщук С.М. Системне моделювання як інтегративний метод особистісних змін й усвідомлення багатоваріативності життєвої реальності 55-64

КлименкоІ.В. Специфіка самоорганізації курсантів у межах програми психологічного супроводу в період підготовки поліцейських 64-74

Кормишев М.В., Медянік Г.А. Психологічні особливості дослідження структури мотивації учіння молодших школярів 74-82

Лелюх-Степанчук О. О. Емоційний інтелект як проблема психологічної науки 83-92

Мар 'яненко Л.В. Емпіричне дослідження самореалізації особистості учня в процесі навчально-пізнавальної діяльності 92-108

Мурзенкоеа О.Ю. Психологічні особливості свідомого сприймання 108-117

Перепелиця А.В. Порушення формування дитячої особистості під впливом сімейного насильства 117-127

ПреснякоеаЛ.В. Психолого-організаційна технологія підвищення компетентності дільничних інспекторів прикордонної служби у професійному спілкуванні 128-137

Пушкарська Л.П. Психологічна допомога дошкільникам з вадами слуху 137-146

Радзееілоеа О.В. Мотиваційна сфера жінок, які вчинили насильницькі злочини 146-156

Слободяник Н.В. Психолого-педагогічна взаємодія суб'єктів освітнього простору 156-167

ФедосоеаЛ.О., Гордійчук А.Г. Психологічні особливості агресивної поведінки жінок зі спів залежністю 167-178

Чулкоеа К. О. Асертивна поведінка під час ведення ділових переговорів: психологічні аспекти 179-186

Яблонський А. І. Професійно-педагогічна діяльність вчителя як об'єкт психологічної експертизи 186-198