Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. - Харків : КЦ ФОП Іванової М.А., 2020. - Т. І. Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія. – Вип. 57. – 98 с.

Титул

Зміст 125-126

Балахтар К. С. Взаємозв’язок креативності та інформаційної компетентності майбутніх фахівців соціономічних професій (на прикладі фахівців зі спеціальностей «соціальна робота» і «філологія (англійська)») 3-12

Карамушка Л. М. Вплив копінг-стратегій на структурні компоненти психологічного здоров’я персоналу освітніх організацій 12-21

Карамушка Л. М., Креденцер О. В., Терещенко К. В., Лагодзінська В. І., Ковальчук О. С., Івкін В. М. Емпіричне дослідження структурних компонентів психологічного здоров’я персоналу освітніх організацій 22-31

Клибанівська Т. М. Професійне самовизначення та професійне становлення старшокласників 32-38

Клочко А. О. Типи менеджерів освітніх організацій за їхнім ставленням до змін: зв’язок з особистісними, організаційно-професійними та соціально-демографічними характеристиками 39-45

Лагодзінська В. І. Роль творчості у забезпеченні психологічного здоров’я персоналу освітніх організацій: теоретичний аналіз проблеми 45-50

Пастух Л. В. Командоутворення як важливий напрям управління закладами загальної середньої освіти в умовах реалізації Концепції «Нова українська школа» 50-58

Паршак О. І. Аналіз загального ставлення персоналу комерційних організацій до грошей: рівень вираженості та зв’язок із психологічними характеристиками персоналу та організації 59-66

Вагабова А. О. Психологічний аналіз категорії переживання у зарубіжній та вітчизняній психології 67-73

Довгань Н. О. Емпіричне дослідження соціокультурної взаємодії поколінь: процедури контролю загроз валідності 74-77

Карамушка М. І., Карамушка Т. В. Психологічний аналіз сутності соціальної активності особистості, її основних видів та ролі у життєдіяльності особистості та суспільства 78-84

Мусіяка Н. І. Концепція особистісної детермінації навчання С. Д. Максименка 84-89

Терещенко К. В. Толерантність як детермінанта психологічного здоров’я особистості 90-95