Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. - Том І : Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія. – Вип. 53. – 100 с.

Титул

Зміст 97-98

Брюховецька О. В. Особливості сформованості соціальної толерантності керівників закладів загальної середньої освіти 3-8

Заіка І. В. Основні вияви особистісної напруженості 9-15

Карамушка Л. М., Рутина Ю. В. Особистісна та професійна самоактуалізація державних службовців: рівень значущості, розуміння сутності та умов для її здійснення 15-22

Клочко А. О. Інноваційні стилі управління менеджерів освітніх організацій у процесі взаємодії менеджерів і педагогічного колективу: зв’язок з характеристиками організації та менеджерів 22-28

Пастух Л. В. Самоменеджмент керівників закладів освіти у системі післядипломної освіти 28-34

Карамушка Л. М., Паршак О. І. Оцінка персоналом комерційних організацій чинників формування ставлення до грошей: вплив соціально-демографічних та організаційно-професійних характеристик персоналу 35-43

Телегей Н. В. Теоретичний аналіз поняття «інтернет-реклама»: міждисциплінарний підхід 44-49

Вінков В. Ю. Темпоральні виміри уявлень молоді про життєвий успіх 50-56

Гавриловська К. П., Литвак О. Й. Особливості мотиваційної сфери студентів хелперських спеціальностей 57-61

Дмитріюк Н. С., Кордунова Н. О., Мілінчук В. І. Зв’язок академічної прокрастинації з організацією навчальної діяльності студентів 62-67

Кличковський С. О. Програма розвитку навичок міжособистісної взаємодії в контексті покращення соціально-психологічного клімату групи 68-74

Костіна Т. О. Ґендерна складова життєвого сценарію особистості: жіночі сценарії 74-80

Мураненко К. Ю. Організація системи профілактики правопорушень серед неповнолітніх 81-85

Палагнюк О. В. Тренінг актуалізації християнських настановлень як чинника формування соціальної відповідальності особистості 86-92

Карамушка Л. М., Креденцер О. В., Терещенко К. В., Лагодзінська В. І., Ковальчук О. С., Івкін В. М. III Всеукраїнський конгрес з організаційної та економічної психології (20–22 червня 2019 р., м. Кам’янець-Подільський) 93-96