Актуальні проблеми психології. – Том. I: Організаційна психологія. Економічна психологіяю Соціальна психологія. – Випуск 49 – 2018

Титул

Зміст 90-91

Гура Н.А. Переривання професійної кар’єри як проблема організаційної психології 3-12

Карамушка Л.М. Тренінгова програма «Психологія соціальної напруженості в освітніх організаціях на рівні організації в цілому»: завдання, основні тематичні сесії та інтерактивні техніки .. 12-20

Карамушка Л.М., Терещенко К.В. Зв’язок між толерантністю освітнього персоналу та рівнем соціальної напруженості в освітніх організаціях . 21-26

Кот Г.М. Гендерні особливості особистісного потенціалу менеджерів сфери дозвілля . 27-31

Креденцер О.В. Тренінгова програма «Організаційно-психологічні чинники розвитку організаційної культури в освітніх організаціях в умовах соціальної напруженості»: структура та зміст . 31-39

Снігур Ю.С. Методики для дослідження організаційно-психологічних чинників вибору копінг-стратегій керівниками закладів загальної середньої освіти 40-43

Черкаський А.В. Психологічні моделі лідерства і керівництва в управлінській команді 44-47

Березовська Л.І. Психологічна характеристика конкурентоздатності майбутнього фахівця туристичної галузі .. 48-52

Птуха І.С. Вимоги до професійно важливих якостей і психологічної готовності до діяльності менеджерів міжнародних торговельних організацій . 53-58

Станишевская Ж.Ю.   Влияние эмоционально-стрессовой групповой психотерапии на изменение качества супружеской коммуникации у ее участников 59-66

Станишевский М. Явление созависимости в украинских семьях: характерные признаки и оценка распространенности 67-74

Ткач Б.М. Особливості нейропсихологічних механізмів актуалізації девіантної поведінки залежно від нейроперсонологічних характеристик особистості 75-82

Карамушка Л.М., Сняданко І.І., Креденцер О.В., Івкін В.М., Терещенко К.В., Лагодзінська В.І., Ковальчук О.С. Науково-практичний семінар «Психологічні технології підготовки освітнього персоналу до розвитку організаційної культури в умовах соціальної напруженості» 30–31 березня 2018 р., м. Львів 82-86

Карамушка Л.М., Терещенко К.В., Креденцер О.В., Лагодзінська В.І., Ковальчук О.С., Івкін В.М. XІІІ Міжнародна науково-практична конференція з організаційної та економічної психології «Організаційна та економічна психологія в Україні: сучасні проблеми та перспективи розвитку» (12–13 квітня 2018 року, м. Київ) 87-89