Актуальні проблеми психології. – Том. I: Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія. – Випуск 47 – 2017

Титул

Зміст 117-118

Баранюк Н.І. Методики для дослідження організаційної культури персоналу правоохоронних органів 3-7

Дзюба Т.М. Концептуальні моделі професійного здоров’я особистості 8-14

Карамушка Л.М., Терещенко К.В., Креденцер О.В., Лагодзінська В.І., Ковальчук О.С., Івкін В.М. Зв’язок негативних психічних станів персоналу з компонентами та індексом організаційної культури освітніх організацій 14-22

Карамушка Л.М., Шевченко А.М. Психологічні чинники та умови забезпечення психологічного здоров’я менеджерів освітніх організацій 22-29

Клочко А.О. Теоретичні аспекти дослідження стилю управління в керівників освітніх організацій 29-33

Коновалова О.В. Актуальні проблеми формування професійної мотивації студентів торговельно-економічного коледжу 33-38

Терещенко К.В. Толерантність освітнього персоналу та її зв’язок з організаційною культурою закладів освіти в умовах соціальної напруженості 38-43

Фурс О.Й. Психічна саморегуляція фахівців екстремальних видів діяльності: поняття, зміст, особливості та структура 44-49

Ятчук М.С. Професійно-психологічний тренінг формування психологічної компетентності у працівників Державної кримінально-виконавчої служби України 50-54

Дембицька Н.М. Особиста власність як корелят сучасної економічної культури 55-58

Зубіашвілі І.К. Профорієнтаційні практики в соціально-психологічному забезпеченні монетарної культури старшокласників 59-64

Івкін В.М., Галаган Л.В. Сутність та структура розвитку конкурентоздатності безробітних менеджерів 64-70

Креденцер О.В. Основні напрямки внутрішньоорганізаційного підприємництва в освітніх організаціях 70-78

Лавренко О.В. Моральність «людини економічної» в уявленнях студентської молоді 78-84

Безверхий О.С. Зв’язок ґендеру та статі з професійними інтересами старшокласників 85-90

Клибанівська Т.М. Вплив стилю педагогічної взаємодії на психічний стан студентів 90-95

Москальов І.О. Критерії і показники оцінювання рівнів розвиненості практичного мислення організаторів завдань з морально-психологічного забезпечення у військовій частині 95-102

Полякова В.І. Особливості ґендерної толерантності педагогічних працівників з різними типами статеворольової ідентичності 102-107

Пустовий О.М. Соціально-психологічні чинники групової взаємодії військовослужбовців: теоретична модель 108-112

Яковлева Н.Ю. Посттравматичний стресовий розлад у міжнародному форматі DSM-V у людей з вадами слуху в їхньому соціальному житті 112-116