Актуальні проблеми психології. – Том. I: Організаційна психологія. Економічна психологіяю Соціальна психологія. – Випуск 43 – 2015

Титул

Зміст 140-143

Брюховецька О.В. Модель професійної толерантності керівників загальноосвітніх навчальних закладів 3-8

Грубі Т.В. Сучасні моделі перфекціонізму 8-15

Дробот О.В. Властивості професійної свідомості керівника 15-19

Журавльов В.В. Психологічна модель підготовки до професійно-управлінської діяльності керівників органів охорони державного кордону 20-25

Карамушка Л.М., Ткалич М.Г. Ґендерна політика організації та її основні індикатори: досвід емпіричного дослідження 26-32

Кот В.Г. Психологічна підготовка як інструмент сприяння професійній самореалізації рекламіста 33-38

Мейтарчан С.Ю. Розробка програми тренінгових занять для підготовки майбутніх менеджерів до мотивування персоналу 38-46

Мушегов О.М. Проблема самоефективності в сучасній вітчизняній організаційній психології 47-53

Приймук О.О. Теоретико-методологічні підходи до формування психологічних умов розвитку професійно важливих якостей майбутніх фахівців 53-58

Рутина Ю.В. Методики для дослідження психологічних чинників професійної самоактуалізації державних службовців 58-64

Чернега Н.С. Погляди вітчизняних та зарубіжних учених на формування позитивного іміджу вищого навчального закладу 64-68

Чернявская И.А. Методики для изучения содержания и факторов профессиональной адаптации персонала в транснациональных корпорациях 69-74

Гомольська Л.П. Екологічність бренду як чинник ефективної бренд-комунікації 75-81

Дроздова Ю.В. Аналіз результатів апробації комплексної психологічної програми регуляції самовизначення майбутніх фахівців торговельного підприємництва 81-85

Жовнер В.Ю. Наукові підходи до вивчення конкурентоспроможності фахівців туристичного бізнесу 86-91

Корольчук В.М. Методичні підходи діагностики впливу психотравмуючих факторів на особистість підприємця 92-96

Гуменюк О.Г. Психологічний аналіз особистісних теорій лідерства 97-103

Жигаренко І.Є., Завацький Ю.А., Завацький В.Ю. Система соціально-психологічних чинників вторинної соціалізації особистості 104-107

Журба А.М. Аналіз понятійного конструкту «особистісні деструкції» в науковій літературі 107-110

Карамушка Т.В. Тренінг «Формування готовності аспірантів до здійснення професійної кар’єри»: зміст, структура, основні інтерактивні техніки 111-117

Михайлишин У.Б. Соціально-психологічна проблематика формування та збереження системи цінностей молоді в умовах освітньої взаємодії 117-120

Оніщенко Н.В. Аналіз передового досвіду організації та надання екстреної психологічної допомоги постраждалим в умовах надзвичайної ситуації 121-125

Рудська М.І. Комплекс методик для дослідження психологічних особливостей соціально активної молоді 125-129

Сердюкова І.М. Теоретичний аналіз вивчення проблеми соціальної адаптації у вітчизняній психологічній літературі 130-136

Спицька Л.В. Соціально-психологічна оцінка наслідків несприятливих умов соціалізації у виникненні делінквентної поведінки неповнолітніх 136-139